جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یوسف آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز یوسف آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠١
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٨

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یوسف آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای یوسف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای یوسف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یوسف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارسطو
انسانها به دلیل شخصیت هایشان آن چیزی هستند كه هستند، اما در كردار است كه آنها به خوشبختی و یا بدبختی دست می یابند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یوسف آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یوسف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یوسف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٣:١٦١٣:٠١:٢٦١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:١٧٠٠:١٧:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٢:١٣١٣:٠١:١٦١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢١:١٢١٣:٠١:٠٧١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٤٧٠٠:١٧:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٣٢٠٠:١٧:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥١٠٦:١٩:١٢١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٨٠٠:١٦:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٨:١٤١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٠٣٠٠:١٦:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٧:١٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١٦:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٦:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٠:١٧١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٥:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٠:١١١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٥:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٥:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١١:٥٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٤:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٠٠٦:١١:٠٤١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٤:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٠:١٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٤:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٤:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٢١٠٠:١٤:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٠٦٠٠:١٤:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٩:٥١١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٥١٠٠:١٣:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٦:٣١١٢:٥٩:٥١١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٣:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٣:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٥:١١١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٤٨٠٠:١٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٣١٠٠:١٣:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:١٥٠٠:١٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٣:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٣:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٠:١٣١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٣:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠١:١٤١٣:٠٠:١٨١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٣:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای یوسف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای یوسف آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٢:٢٣١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢٣:٢٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٣:٠١١٣:١٠:٠١٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٣:٣٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٣:٤٠١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٣:٤٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣١٠٦:١٤:١٨١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٣:٥٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٤:٥٧١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٤:٠٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٥:٣٧١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٤:١١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٦:١٦١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٤:١٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٤:٢٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٤:٣١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٨:١٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢٤:٣٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٤:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٤:٤٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٢١٠٠:٢٤:٤٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٤:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٤:٥٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٩:٢١١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٤:٥٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٩:١٣١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٤:٥٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٤:٥٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٤:٥٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٣٨٠٠:٢٤:٥٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٨:٣٧١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٤:٥٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٤:٥٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٨:١٦١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٤:٤٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٤:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢٤:٣٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٤:٣٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٢٤:٢٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٧:١٣١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٤:٢٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٤:١٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٦:٤٥١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢٤:٠٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٢٥٠٠:٢٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای یوسف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یوسف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یوسف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یوسف آباد

روستای یوسف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یوسف آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یوسف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یوسف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یوسف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یوسف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق یوسف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یوسف آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق یوسف آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا یوسف آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یوسف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یوسف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو