جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یوسف آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز یوسف آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١١
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:١٥
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٥

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یوسف آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای یوسف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای یوسف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یوسف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

نیچه
آن كس كه نداند خواست خویش را در چیزها چگونه بگمارد؛ دست كم معنایی بر آن خواهد افزود ... و از آن، این پندار زاده می شود كه گاهی در آن خواست بنیاد باوری بوده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یوسف آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یوسف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یوسف آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٥:٥٢١٣:٠٣:٤٦١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٥٩٠٠:٢١:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٣:٣٢١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٤٢٠٠:٢١:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٣:٣١١٣:٠٣:١٨١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٦٠٠:٢٠:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:١٠٠٠:٢٠:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣١:١٢١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٥٤٠٠:٢٠:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٢:٣٧١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٣٨٠٠:١٩:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٩:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٢:١٢١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٠٧٠٠:١٩:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٥١٠٠:١٨:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠١:٤٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٨:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠١:٣٨١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٨:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠١:٢٨١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٠٥٠٠:١٧:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠١:١٨١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٧:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢١:٢٦١٣:٠١:٠٨١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٧:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٧:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٦:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٦:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٦:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٥:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٠:١٧١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٥:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٠:١١١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٥:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٥:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٤:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:١١:١٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:١٠٠٠:١٤:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای یوسف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای یوسف آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٣:٠٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٠:١٣١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٣:٠٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠١:١٤١٣:٠٠:١٨١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٣:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٠:٢٣٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٢:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٠:٢٠١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٢:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٢:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٢:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٢٣٠٠:١٢:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٣:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٣:٠٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:١١١٣:٠١:١٦٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٣:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٣:٠٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٧:٤١١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٢٥٠٠:١٣:١٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٣:١٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٧:١٦١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١٣:٢٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٠٤٠٠:١٣:٢٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٣:٣٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:٠٥٠٠:١٣:٤١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٣٤٠٠:١٣:٤٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٠٢٠٠:١٣:٥٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٢٩٠٠:١٤:٠٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٤:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٣:٢٦٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:١٩٠٠:١٤:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٦:٣٨١٣:٠٣:٣٩٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٤:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٣:٥١٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٤:٤٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠٤:٠٤٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٤:٥٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٤:١٧٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٤٥٠٠:١٥:٠٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٥:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٧:٠٨١٣:٠٤:٤٣٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٥:٣٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٤:٥٧٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٥:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٥:١٠٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یوسف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یوسف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یوسف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یوسف آباد

روستای یوسف آباد بر روی نقشه

روستای یوسف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یوسف آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یوسف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یوسف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ یوسف آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یوسف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یوسف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق یوسف آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق یوسف آباد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ یوسف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یوسف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یوسف آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو