جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یوسف آباد

فشک | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز یوسف آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٨:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٤١
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٢٧

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یوسف آباد (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای یوسف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای یوسف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یوسف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

برادلی
اشتباه نیز جزیی از زندگی است، پس وقت خودت را تلف نكن و خودت را برای اشتباههای گذشته سرزنش نكن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یوسف آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یوسف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یوسف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٩:٢٢١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٣٥٠٠:٢٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٩:١٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٣:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٣:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٢:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٢:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٨:٣١١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٢:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٢:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٨:١٨١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢١:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٨:١٢١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:١٥٠٠:٢١:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢١:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٨:٠٣٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢١:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٠:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٠:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٣:١٥١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٠:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٠:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١١:٣٢١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٩:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١٩:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٤٨٠٠:١٩:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٣٧٠٠:١٩:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٩:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٧:٤٩٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٩:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٩:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٨:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٨:٠٠٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٨:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٨:٠٤٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:١٣٠٠:١٨:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٨:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٨:١٣٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٤٥٠٠:١٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای یوسف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای یوسف آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥١:٢٧١١:٥٧:٢٥١٧:٠٣:٠٥١٧:٢٢:٢٥٢٣:١٤:٢٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٢:٢٤١١:٥٧:٤١١٧:٠٢:٤٠١٧:٢٢:٠٣٢٣:١٤:٣٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٣:٢١١١:٥٧:٥٨١٧:٠٢:١٨١٧:٢١:٤٣٢٣:١٤:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٤:١٨١١:٥٨:١٥١٧:٠١:٥٧١٧:٢١:٢٤٢٣:١٥:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٥:١٤١١:٥٨:٣٤١٧:٠١:٣٨١٧:٢١:٠٨٢٣:١٥:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٦:١٠١١:٥٨:٥٣١٧:٠١:٢١١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٥:٣٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٥٧:٠٥١١:٥٩:١٣١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٥:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٨:٠٠١١:٥٩:٣٤١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٦:٠٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٨:٥٤١١:٥٩:٥٥١٧:٠٠:٤٢١٧:٢٠:٢٠٢٣:١٦:٢٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٩:٤٨١٢:٠٠:١٧١٧:٠٠:٣٣١٧:٢٠:١٢٢٣:١٦:٤٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٤٠٧:٠٠:٤١١٢:٠٠:٣٩١٧:٠٠:٢٥١٧:٢٠:٠٧٢٣:١٧:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٧:٠١:٣٣١٢:٠١:٠٣١٧:٠٠:٢٠١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٧:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٢:٢٥١٢:٠١:٢٦١٧:٠٠:١٦١٧:٢٠:٠١٢٣:١٧:٤٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٣:١٦١٢:٠١:٥١١٧:٠٠:١٥١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٨:٠٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٤:٠٦١٢:٠٢:١٦١٧:٠٠:١٥١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٨:٢٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٤:٥٥١٢:٠٢:٤١١٧:٠٠:١٨١٧:٢٠:٠٧٢٣:١٨:٥٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٣٠٧:٠٥:٤٣١٢:٠٣:٠٧١٧:٠٠:٢٢١٧:٢٠:١٣٢٣:١٩:١٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٦:٣٠١٢:٠٣:٣٣١٧:٠٠:٢٨١٧:٢٠:٢٠٢٣:١٩:٣٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٧:١٧١٢:٠٤:٠٠١٧:٠٠:٣٦١٧:٢٠:٣٠٢٣:٢٠:٠٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٨:٠٢١٢:٠٤:٢٧١٧:٠٠:٤٦١٧:٢٠:٤١٢٣:٢٠:٢٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٨:٤٦١٢:٠٤:٥٥١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٥٣٢٣:٢٠:٥٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٨٠٧:٠٩:٢٩١٢:٠٥:٢٣١٧:٠١:١١١٧:٢١:٠٨٢٣:٢١:١٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٧٠٧:١٠:١٠١٢:٠٥:٥١١٧:٠١:٢٧١٧:٢١:٢٤٢٣:٢١:٤٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٥٠٧:١٠:٥١١٢:٠٦:٢٠١٧:٠١:٤٤١٧:٢١:٤٣٢٣:٢٢:١٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:١١:٣٠١٢:٠٦:٤٩١٧:٠٢:٠٣١٧:٢٢:٠٢٢٣:٢٢:٤٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٧٠٧:١٢:٠٨١٢:٠٧:١٨١٧:٠٢:٢٥١٧:٢٢:٢٤٢٣:٢٣:٠٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٢٠٧:١٢:٤٤١٢:٠٧:٤٧١٧:٠٢:٤٧١٧:٢٢:٤٧٢٣:٢٣:٣٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٦٠٧:١٣:٢٠١٢:٠٨:١٧١٧:٠٣:١٢١٧:٢٣:١٢٢٣:٢٤:٠٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٩٠٧:١٣:٥٣١٢:٠٨:٤٦١٧:٠٣:٣٨١٧:٢٣:٣٩٢٣:٢٤:٣٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣١٠٧:١٤:٢٥١٢:٠٩:١٦١٧:٠٤:٠٦١٧:٢٤:٠٧٢٣:٢٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یوسف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یوسف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یوسف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یوسف آباد

روستای یوسف آباد بر روی نقشه

روستای یوسف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یوسف آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یوسف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یوسف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یوسف آباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ یوسف آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ یوسف آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا یوسف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق یوسف آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق یوسف آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یوسف آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یوسف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو