جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یوسف آباد

فشک | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز یوسف آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٥١
اذان مغرب: ١٧:٤٩:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٣٨

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یوسف آباد (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای یوسف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای یوسف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یوسف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسپنسر جانسون
صخره ها و مارها همیشه وجود دارند، اما اگر آنها را پیش بینی كرده و درباره ی همه چیز پیشاپیش بیندیشیم، می توانیم به خوبی از پس كارها برآییم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یوسف آباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یوسف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یوسف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٤:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٩:٢٢١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٣٥٠٠:٢٤:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٩:١٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٣:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٣:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٣:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٢:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٢:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٨:٣١١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٢:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٢:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٨:١٨١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢١:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٨:١٢١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:١٥٠٠:٢١:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢١:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٨:٠٣٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢١:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٠:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٠:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٣:١٥١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٠:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٠:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١١:٣٢١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٩:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١٩:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٤٨٠٠:١٩:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٣٧٠٠:١٩:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٩:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٧:٤٩٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٩:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٨:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٨:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٨:٠٠٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٨:٠٤٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:١٣٠٠:١٨:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٨:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٨:١٣٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٤٥٠٠:١٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای یوسف آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای یوسف آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٧:٢٧١٢:١٢:٤٥١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٨:٠٦٢٣:٢٨:٣٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٩:٠١٠٧:١٧:٤٦١٢:١٣:١٥١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٨:٤٦٢٣:٢٩:٠٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٩:٢١٠٧:١٨:٠٣١٢:١٣:٤٤١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٩:٢٧٢٣:٢٩:٣٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٩:٤٠٠٧:١٨:١٩١٢:١٤:١٣١٧:١٠:١٣١٧:٣٠:٠٩٢٣:٣٠:٠٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٩:٥٧٠٧:١٨:٣٣١٢:١٤:٤١١٧:١٠:٥٧١٧:٣٠:٥٢٢٣:٣٠:٣٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٨:٤٥١٢:١٥:١٠١٧:١١:٤٢١٧:٣١:٣٦٢٣:٣١:٠٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٠:٢٧٠٧:١٨:٥٥١٢:١٥:٣٨١٧:١٢:٢٩١٧:٣٢:٢٢٢٣:٣١:٣٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٩:٠٣١٢:١٦:٠٥١٧:١٣:١٦١٧:٣٣:٠٨٢٣:٣٢:٠٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٩:٠٩١٢:١٦:٣٣١٧:١٤:٠٥١٧:٣٣:٥٦٢٣:٣٢:٣٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٩:١٤١٢:١٦:٥٩١٧:١٤:٥٥١٧:٣٤:٤٤٢٣:٣٣:٠١
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٩:١٦١٢:١٧:٢٦١٧:١٥:٤٥١٧:٣٥:٣٣٢٣:٣٣:٣٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥١:١٤٠٧:١٩:١٧١٢:١٧:٥١١٧:١٦:٣٧١٧:٣٦:٢٣٢٣:٣٣:٥٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥١:١٩٠٧:١٩:١٥١٢:١٨:١٧١٧:١٧:٢٩١٧:٣٧:١٤٢٣:٣٤:٢٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥١:٢٢٠٧:١٩:١٢١٢:١٨:٤١١٧:١٨:٢٣١٧:٣٨:٠٥٢٣:٣٤:٥٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥١:٢٣٠٧:١٩:٠٧١٢:١٩:٠٥١٧:١٩:١٧١٧:٣٨:٥٧٢٣:٣٥:٢٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥١:٢٣٠٧:١٩:٠٠١٢:١٩:٢٩١٧:٢٠:١١١٧:٣٩:٥٠٢٣:٣٥:٤٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥١:٢٠٠٧:١٨:٥١١٢:١٩:٥٢١٧:٢١:٠٧١٧:٤٠:٤٤٢٣:٣٦:١٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥١:١٧٠٧:١٨:٤٠١٢:٢٠:١٤١٧:٢٢:٠٣١٧:٤١:٣٨٢٣:٣٦:٣٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥١:١١٠٧:١٨:٢٧١٢:٢٠:٣٦١٧:٢٣:٠٠١٧:٤٢:٣٣٢٣:٣٧:٠٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥١:٠٤٠٧:١٨:١٣١٢:٢٠:٥٧١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٣:٢٨٢٣:٣٧:٢٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٠:٥٥٠٧:١٧:٥٦١٢:٢١:١٨١٧:٢٤:٥٥١٧:٤٤:٢٤٢٣:٣٧:٥٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٧:٣٨١٢:٢١:٣٨١٧:٢٥:٥٣١٧:٤٥:٢٠٢٣:٣٨:١٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٧:١٨١٢:٢١:٥٧١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٦:١٦٢٣:٣٨:٣٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٦:٥٦١٢:٢٢:١٥١٧:٢٧:٥١١٧:٤٧:١٣٢٣:٣٨:٥٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٠:٠٣٠٧:١٦:٣٢١٢:٢٢:٣٣١٧:٢٨:٥١١٧:٤٨:١١٢٣:٣٩:١٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٩:٤٥٠٧:١٦:٠٧١٢:٢٢:٥٠١٧:٢٩:٥١١٧:٤٩:٠٨٢٣:٣٩:٣٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٥:٤٠١٢:٢٣:٠٦١٧:٣٠:٥١١٧:٥٠:٠٦٢٣:٣٩:٥٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١٥:١١١٢:٢٣:٢١١٧:٣١:٥١١٧:٥١:٠٤٢٣:٤٠:١٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٨:٤٣٠٧:١٤:٤٠١٢:٢٣:٣٦١٧:٣٢:٥١١٧:٥٢:٠٢٢٣:٤٠:٣٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٨:١٩٠٧:١٤:٠٧١٢:٢٣:٥٠١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٣:٠٠٢٣:٤٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٣٠٧:١٦:٣٢١٢:٢٢:٣٣١٧:٢٨:٥١١٧:٤٨:١١٢٣:٣٩:١٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٥٠٧:١٦:٠٧١٢:٢٢:٥٠١٧:٢٩:٥١١٧:٤٩:٠٨٢٣:٣٩:٣٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٦٠٧:١٥:٤٠١٢:٢٣:٠٦١٧:٣٠:٥١١٧:٥٠:٠٦٢٣:٣٩:٥٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١٥:١١١٢:٢٣:٢١١٧:٣١:٥١١٧:٥١:٠٤٢٣:٤٠:١٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٣٠٧:١٤:٤٠١٢:٢٣:٣٦١٧:٣٢:٥١١٧:٥٢:٠٢٢٣:٤٠:٣٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٩٠٧:١٤:٠٧١٢:٢٣:٥٠١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٣:٠٠٢٣:٤٠:٥٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١٣:٣٣١٢:٢٤:٠٣١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٣:٥٨٢٣:٤١:٠٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٢:٥٧١٢:٢٤:١٥١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٤:٥٧٢٣:٤١:٢٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٢:٢٠١٢:٢٤:٢٦١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٥:٥٥٢٣:٤١:٤٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٥٠٧:١١:٤٠١٢:٢٤:٣٧١٧:٣٧:٥٥١٧:٥٦:٥٣٢٣:٤١:٥٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٣٠٧:١٠:٥٩١٢:٢٤:٤٦١٧:٣٨:٥٦١٧:٥٧:٥١٢٣:٤٢:٠٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٨٠٧:١٠:١٧١٢:٢٤:٥٥١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٨:٥٠٢٣:٤٢:١٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٣٠٧:٠٩:٣٣١٢:٢٥:٠٣١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٩:٤٨٢٣:٤٢:٣١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٥٠٧:٠٨:٤٧١٢:٢٥:١٠١٧:٤١:٥٧١٨:٠٠:٤٦٢٣:٤٢:٤١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٦٠٧:٠٨:٠٠١٢:٢٥:١٧١٧:٤٢:٥٧١٨:٠١:٤٤٢٣:٤٢:٥١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٥٠٧:٠٧:١١١٢:٢٥:٢٢١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٢:٤١٢٣:٤٣:٠٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٦:٢١١٢:٢٥:٢٧١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٣:٣٩٢٣:٤٣:٠٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٥:٣٠١٢:٢٥:٣١١٧:٤٥:٥٧١٨:٠٤:٣٦٢٣:٤٣:١٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٤:٣٧١٢:٢٥:٣٤١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٥:٣٣٢٣:٤٣:٢١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٣:٤٣١٢:٢٥:٣٦١٧:٤٧:٥٥١٨:٠٦:٣٠٢٣:٤٣:٢٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٢:٤٧١٢:٢٥:٣٨١٧:٤٨:٥٤١٨:٠٧:٢٧٢٣:٤٣:٣١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٨٠٧:٠١:٥٠١٢:٢٥:٣٩١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٨:٢٤٢٣:٤٣:٣٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٠:٥٢١٢:٢٥:٣٨١٧:٥٠:٥٢١٨:٠٩:٢٠٢٣:٤٣:٣٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٤٠٦:٥٩:٥٣١٢:٢٥:٣٨١٧:٥١:٥٠١٨:١٠:١٦٢٣:٤٣:٤٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٨:٥٢١٢:٢٥:٣٦١٧:٥٢:٤٨١٨:١١:١٢٢٣:٤٣:٤١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٧:٥٠١٢:٢٥:٣٤١٧:٥٣:٤٥١٨:١٢:٠٨٢٣:٤٣:٤١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٦:٤٧١٢:٢٥:٣١١٧:٥٤:٤٢١٨:١٣:٠٣٢٣:٤٣:٤١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٥:٤٣١٢:٢٥:٢٧١٧:٥٥:٣٩١٨:١٣:٥٨٢٣:٤٣:٤٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٤:٣٨١٢:٢٥:٢٣١٧:٥٦:٣٦١٨:١٤:٥٣٢٣:٤٣:٣٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٣:٣٢١٢:٢٥:١٨١٧:٥٧:٣٣١٨:١٥:٤٨٢٣:٤٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یوسف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یوسف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یوسف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یوسف آباد

روستای یوسف آباد بر روی نقشه

روستای یوسف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یوسف آباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یوسف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یوسف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یوسف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یوسف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ یوسف آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ یوسف آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا یوسف آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یوسف آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق یوسف آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یوسف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو