جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یوسف آباد

فشک | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز یوسف آباد

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٧:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٠٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٠:٤٢

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یوسف آباد (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای یوسف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای یوسف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یوسف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
هرچه بیشتر خود را بشناسیم، به شناخت بیش‌تر دیگران می‌رسیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یوسف آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یوسف آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یوسف آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤١:١٠١٣:١١:٤٢١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:١٠٠٠:٢٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٩:٥٣١٣:١١:٢٧١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٨:٣٧١٣:١١:١٣١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٢٧:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٧:٢٢١٣:١٠:٥٩١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٢٦:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٠:٤٦١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٦:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٤:٥٣١٣:١٠:٣٣١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢٦:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٣:٤٠١٣:١٠:٢٠١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٢:٢٧١٣:١٠:٠٨١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٢٥:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣١:١٥١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٥:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٩:٤٥١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٤:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٤:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٩:٢٣١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٤:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٩:١٣١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:١٣٠٠:٢٣:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٣:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٣:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٢:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٢:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢١:١١١٣:٠٨:٣١١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٢:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٢:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٨:١٨١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٠٠٠:٢١:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٨:١٢١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠١٠٠:٢١:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢١:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٦:١٢١٣:٠٨:٠٣٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢١:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٥:١٦١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٠:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٤:٢١١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٢٤٠٠:٢٠:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٠:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٠:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥١٠٦:١١:٤٤١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٠:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٤٦٠٠:١٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای یوسف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای یوسف آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای یوسف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای یوسف آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٤:٢١١٣:١٧:٥٥٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤١:٠٥٠٠:٢٩:٠٣
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٥:٠٤١٣:١٧:٥٧٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٢٩:١٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٥:٤٦١٣:١٧:٥٨٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٢٩:٢٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٦:٢٩١٣:١٧:٥٩٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٢٩:٣٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٧:١٢١٣:١٧:٥٩٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٢٩:٤٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:١٧:٥٦١٣:١٧:٥٨٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٩:٥٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٨:٣٩١٣:١٧:٥٧٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٣٠:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٩:٢٣١٣:١٧:٥٥٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٣٠:١١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٧:٥٢٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٣٠:١٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٢٠:٥١١٣:١٧:٤٩٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٠:٢٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢١:٣٦١٣:١٧:٤٥٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٣٠:٣٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٧:٤١٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٣٠:٣٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٧:٣٦٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٠٣٠٠:٣٠:٤٢
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٧:٣٠٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣٠:٤٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٤:٣٤١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٣٠:٥٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٥:١٩١٣:١٧:١٧٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٠:٥٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٧:١٠٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٣٠:٥٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٣٠:٥٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٧:٣٣١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٠:٥٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٨:١٨١٣:١٦:٤٤٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٣٠:٥٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٦:٣٥٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٣٠:٥٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٩:٤٨١٣:١٦:٢٥٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٨٠٠:٣٠:٥٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٦:١٤٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:١٨٠٠:٣٠:٥٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٣١:١٨١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٠٨٠٠:٣٠:٥٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٢:٠٣١٣:١٥:٥١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٧٠٠:٣٠:٥١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٢:٤٨١٣:١٥:٣٩١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٤٥٠٠:٣٠:٤٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٣:٣٢١٣:١٥:٢٦١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٣٢٠٠:٣٠:٤٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٤:١٧١٣:١٥:١٢١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٨٠٠:٣٠:٣٩
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٥:٠٢١٣:١٤:٥٩١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٠٣٠٠:٣٠:٣٣
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٤:٤٤١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٤٧٠٠:٣٠:٢٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٦:٣٠١٣:١٤:٣٠١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٣١٠٠:٣٠:٢١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یوسف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یوسف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یوسف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یوسف آباد

روستای یوسف آباد بر روی نقشه

روستای یوسف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یوسف آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای یوسف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یوسف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق یوسف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق یوسف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا یوسف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یوسف آباد
زمان پخش اذان زنده به افق یوسف آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یوسف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یوسف آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یوسف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو