جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یوسف آباد

دورود | دورود | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز یوسف آباد

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٢٦
اذان ظهر: ١٣:١٨:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢٧:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٤٧:٢٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:١١

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یوسف آباد (شهرستان دورود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای یوسف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای یوسف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یوسف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
به درستی كه چیزی بدتر از شرّ نیست، جز كیفر آن و چیزی بهتر از خیر نیست، جز پاداش آن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یوسف آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یوسف آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یوسف آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوسف آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٤:٥٠١٣:١٤:١١١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:١١٠٠:٣١:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٣:٣٦١٣:١٣:٥٧١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٣٠:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٢:٢٣١٣:١٣:٤٣١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٣٠:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٤١:١٠١٣:١٣:٢٩١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٣٠:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٩:٥٨١٣:١٣:١٥١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٩:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٣:٠٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٢٩:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٧:٣٦١٣:١٢:٥٠١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢٩:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٢:٣٧١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٨:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٥:١٧١٣:١٢:٢٦١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٨:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٤:٠٩١٣:١٢:١٤١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:١٧٠٠:٢٨:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٣:٠١١٣:١٢:٠٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٧:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣١:٥٥١٣:١١:٥٣١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢٧:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٠:٤٩١٣:١١:٤٣١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٤١٠٠:٢٧:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٩:٤٤١٣:١١:٣٣١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٦:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٨:٤٠١٣:١١:٢٤١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:١٨٠٠:٢٦:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٧:٣٨١٣:١١:١٦١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٦:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٦:٣٦١٣:١١:٠٨١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٥:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٥:٣٥١٣:١١:٠١١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٥:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٠:٥٤١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٣:٣٧١٣:١٠:٤٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٥:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٠:٤٢١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٤:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢١:٤٣١٣:١٠:٣٧١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٥٧٠٠:٢٤:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢٤:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٩:٥٤١٣:١٠:٢٨٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٤:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٩:٠١١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٢٢٠٠:٢٤:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٨:١٠١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٣:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٧:٢٠١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٣:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٦:٣١١٣:١٠:١٨٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٣:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٥:٤٣١٣:١٠:١٧٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یوسف آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای یوسف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای یوسف آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یوسف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یوسف آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوسف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوسف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٤:٢٠١٣:١٥:٤٨٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٤٣٠٠:٢٥:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠٤:٣٤١٣:١٦:٠١٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٧:٥٤٠٠:٢٥:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٤:٥٠١٣:١٦:١٤٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٢٥:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٥:٠٦١٣:١٦:٢٧٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:١١٠٠:٢٥:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٥:٢٤١٣:١٦:٤٠٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:١٨٠٠:٢٦:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٦:٥٣٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٢٣٠٠:٢٦:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٦:٠٤١٣:١٧:٠٥٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٨:٢٦٠٠:٢٦:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٦:٢٥١٣:١٧:١٧٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٢٦:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٦:٤٨١٣:١٧:٣٠٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٢٧:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٧:١٢١٣:١٧:٤١٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٢٧:٢١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٧:٥٣٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٨:٢١٠٠:٢٧:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٨:١٦٠٠:٢٧:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٨:٢٩١٣:١٨:١٥٢٠:٢٧:٥١٢٠:٤٨:٠٩٠٠:٢٨:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٨:٢٦٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٢٨:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٩:٢٥١٣:١٨:٣٦٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٢٨:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٨:٤٦٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٧:٣٧٠٠:٢٨:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:١٠:٢٦١٣:١٨:٥٥٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٢٣٠٠:٢٩:١١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:١٠:٥٧١٣:١٩:٠٤٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٧:٠٨٠٠:٢٩:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:١١:٢٩١٣:١٩:١٣٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٦:٥١٠٠:٢٩:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٢:٠٢١٣:١٩:٢٢٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٢٩:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٢:٣٦١٣:١٩:٣٠٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٦:١١٠٠:٣٠:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٣:١١١٣:١٩:٣٧٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٣٠:٢٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٣:٤٦١٣:١٩:٤٤٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٣٠:٤١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٤:٢٢١٣:١٩:٥١٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٠:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٤:٥٩١٣:١٩:٥٧٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٣١:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٥:٣٦١٣:٢٠:٠٢٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٣١:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٦:١٣١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٣١:٣٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٦:٥٢١٣:٢٠:١٢٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٣١:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٧:٣٠١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٣٢:٠٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٨:١٠١٣:٢٠:٢٠٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤١:٥١٠٠:٣٢:١٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٨:٤٩١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:١٤٠٠:٣٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای یوسف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یوسف آباد روستای یوسف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یوسف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوسف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یوسف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یوسف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یوسف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یوسف آباد

روستای یوسف آباد بر روی نقشه

روستای یوسف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یوسف آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یوسف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای یوسف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یوسف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا یوسف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق یوسف آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یوسف آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یوسف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یوسف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق یوسف آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یوسف آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا یوسف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یوسف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو