جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یوزگیر

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز یوزگیر


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٤
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٢

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یوزگیر (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای یوزگیر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای یوزگیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یوزگیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سامول جانسون
كمابیش همه ی مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی كه ندارند، هدر می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یوزگیر

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یوزگیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوزگیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یوزگیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوزگیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یوزگیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠١:٢٥١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٢:٢١١٣:٠١:١٥١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥١٠٠:١٧:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢١:٢٠١٣:٠١:٠٦١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٧:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٧:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٩:٢١١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٦:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٥١٠٠:١٦:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١٦:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٦:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٠:٢١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٥:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٠:١٦١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٥:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٠:١١١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٥:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٥:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٤:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١١:١٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٤:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٤:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٤:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٤:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٤:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٣٧٠٠:١٣:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٩:٥١١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٢١٠٠:١٣:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٩:٥١١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٣:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٣:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:١٦٠٠:١٣:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٣:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٣:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٣:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٠:١٢١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٠:١٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوزگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوزگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوزگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یوزگیر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای یوزگیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یوزگیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوزگیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای یوزگیر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای یوزگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای یوزگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای یوزگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یوزگیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوزگیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای یوزگیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای یوزگیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوزگیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای یوزگیر

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٣:٣٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٣:١٤١٣:١٠:٠١٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٣:٤٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٣:٥٢١٣:١٠:٠١٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٣:٥١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٤:٣٠١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٤:٠٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٥:٠٩١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٤:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٥:٤٨١٣:١٠:٠١٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢٤:١٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:٢٧١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٤:٢٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٤:٢٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٤:٣٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٤:٤٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٤:٤٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٤:٤٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٤:٥٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٤:٥٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:١٩٠٠:٢٤:٥٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٤:٥٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٩:١٢١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٤:٥٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٤:٥٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٤:٥٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢٤:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٥:٤١١٣:٠٨:٣٧١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٤:٥٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٤:٥٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٨:١٥١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٤:٥٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢٤:٤٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٤:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢٤:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢٤:٣١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٧:١٢١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٤٥٠٠:٢٤:٢٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٢٤:١٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣١:٣١١٣:٠٦:٤٤١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٢٦٠٠:٢٤:١١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:١٦٠٠:٢٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یوزگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای یوزگیر روستای یوزگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای یوزگیر روستای یوزگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یوزگیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوزگیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای یوزگیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یوزگیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یوزگیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یوزگیر

روستای یوزگیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یوزگیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یوزگیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یوزگیر
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای یوزگیر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای یوزگیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یوزگیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یوزگیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یوزگیر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یوزگیر
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ یوزگیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق یوزگیر
افق شرعی امروز فردا یوزگیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یوزگیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق یوزگیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یوزگیر
جدول اوقات شرعی امروز فردا یوزگیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یوزگیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو