جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یوزگیر

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز یوزگیر


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢٥
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٠

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یوزگیر (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای یوزگیر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای یوزگیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یوزگیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

مارتین لوتركینگ
ما یا باید یاد بگیریم كه چگونه با هم مثل برادر زندگی كنیم، یا باید مثل احمق ها نابود شویم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یوزگیر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یوزگیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوزگیر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یوزگیر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوزگیر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یوزگیر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٥:٥٧١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٥١٠٠:٢١:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٤:٤٦١٣:٠٣:٣١١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٣٤٠٠:٢١:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٣:١٧١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:١٨٠٠:٢٠:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٠١٠٠:٢٠:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣١:١٨١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٤٥٠٠:٢٠:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٠:١٠١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٢٩٠٠:١٩:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:١٣٠٠:١٩:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٢:١٢١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٩:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٢:٠٠١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٤١٠٠:١٨:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠١:٤٨١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢٦٠٠:١٨:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٤:٤١١٣:٠١:٣٧١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:١٠٠٠:١٨:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠١:٢٧١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٨:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٣٩٠٠:١٧:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢١:٣٤١٣:٠١:٠٧١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٧:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٠:٥٨١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١٧:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٥٤٠٠:١٦:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٠٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٣٩٠٠:١٦:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٦:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٦:٤١١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٥:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٤:٥١١٣:٠٠:١٦١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٥:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٠:١١١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٥:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٥:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٢:١٥١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٤٠٦:١١:٢٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٤:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:١١٠٠:١٤:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٤:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٤١٠٠:١٤:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یوزگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یوزگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یوزگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یوزگیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای یوزگیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یوزگیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوزگیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای یوزگیر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای یوزگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای یوزگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای یوزگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یوزگیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوزگیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوزگیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوزگیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوزگیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوزگیر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٣:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٠:١٢١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٣:٠٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٠:١٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٣:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٠:٢٣٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٣:٠٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٣:٠٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٣:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٣:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٣:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٣:٠٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٣:٠٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠١:١٥٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٥٨٠٠:١٣:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٣:١٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٠٨٠٠:١٣:١٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٧:٤١١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٤٢٠٠:١٣:٢١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:١٥٠٠:١٣:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٤٦٠٠:١٣:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:١١١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:١٧٠٠:١٣:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٣:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٣:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٤:٠١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:١١٠٠:١٤:١٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٣٧٠٠:١٤:١٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٣:٢٦٢٠:١٠:٠٧٢٠:٣٠:٠١٠٠:١٤:٢٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٣:٣٨٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٤:٣٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٣:٥١٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٤:٥٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٤:٠٤٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٥:٠١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٤:١٧٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٥:١٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٤:٣٠٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٤٦٠٠:١٥:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠٤:٤٣٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٠٣٠٠:١٥:٣٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٤:٥٦٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:١٨٠٠:١٥:٥٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٥:٠٩٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای یوزگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوزگیر روستای یوزگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یوزگیر روستای یوزگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یوزگیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوزگیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یوزگیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یوزگیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یوزگیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یوزگیر

روستای یوزگیر بر روی نقشه

روستای یوزگیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یوزگیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یوزگیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یوزگیر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای یوزگیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای یوزگیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یوزگیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یوزگیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یوزگیر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یوزگیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یوزگیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق یوزگیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یوزگیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یوزگیر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ یوزگیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا یوزگیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یوزگیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یوزگیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو