جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یوج

رودبار محمد زمان | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز یوج


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٥٢
اذان مغرب: ١٧:١٦:٤٢
نیمه شب: ٢٣:١٠:٣٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یوج (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای یوج)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای یوج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یوج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
عشق، نه می‌آید و نه روی می‌دهد، بلكه عشق، آفریده می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یوج

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یوج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یوج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یوج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یوج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:١٨٠٠:١٩:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:١٣٠٠:١٩:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٩:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٦:١٢١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٨:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٦:١٧١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٨:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٥:١٠١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٨:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٧:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٧:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٠٠٦:١١:٥٦١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٧:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١٧:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٦:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٥:٢٥٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١٦:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٥:٢١٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:٢٠٠٠:١٦:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٦:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٥:١٦٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٥:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٦:٠٣٠٠:١٥:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٥:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٥٠٠٠:١٥:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٤٣٠٠:١٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٤٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:٣٦٠٠:١٤:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٥:١٥٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:٢٨٠٠:١٤:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٥:١٧٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣١:٢١٠٠:١٤:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٥:١٩٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٢:١٢٠٠:١٤:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٥:٢٢٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٤:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٨:٠١١٣:٠٥:٢٦٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٤:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠٥:٣٠٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٤:٤٤٠٠:١٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٠٧٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٥:٣٤٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٥:٣٣٠٠:١٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٩٠٥:٥٦:٠٨١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٦:٢٢٠٠:١٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:١٣٠٥:٥٥:٣٣١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٧:١٠٠٠:١٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یوج

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای یوج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای یوج

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای یوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای یوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای یوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای یوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای یوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای یوج

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٢:٥٧١١:٥٣:١٤١٧:٢٣:٠١١٧:٤١:٤١٢٣:١٠:٥٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٣:٥٤١١:٥٣:٠٦١٧:٢١:٤٨١٧:٤٠:٣٠٢٣:١٠:٤٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٤:٥١١١:٥٢:٥٨١٧:٢٠:٣٦١٧:٣٩:٢٠٢٣:١٠:٣٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٥:٤٩١١:٥٢:٥١١٧:١٩:٢٥١٧:٣٨:١١٢٣:١٠:٢٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٦:٤٧١١:٥٢:٤٥١٧:١٨:١٦١٧:٣٧:٠٤٢٣:١٠:٢٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٧:٤٥١١:٥٢:٤٠١٧:١٧:٠٧١٧:٣٥:٥٧٢٣:١٠:١١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٨:٤٣١١:٥٢:٣٦١٧:١٦:٠٠١٧:٣٤:٥٢٢٣:١٠:٠٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٩:٤٢١١:٥٢:٣٢١٧:١٤:٥٤١٧:٣٣:٤٨٢٣:٠٩:٥٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٠:٤٢١١:٥٢:٢٩١٧:١٣:٤٩١٧:٣٢:٤٦٢٣:٠٩:٥١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣١:٤١١١:٥٢:٢٧١٧:١٢:٤٥١٧:٣١:٤٥٢٣:٠٩:٤٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٢:٤١١١:٥٢:٢٥١٧:١١:٤٣١٧:٣٠:٤٥٢٣:٠٩:٤١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٣:٤١١١:٥٢:٢٥١٧:١٠:٤٢١٧:٢٩:٤٦٢٣:٠٩:٣٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٤:٤١١١:٥٢:٢٥١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٨:٤٩٢٣:٠٩:٣٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٥:٤١١١:٥٢:٢٦١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٧:٥٤٢٣:٠٩:٣٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٦:٤٢١١:٥٢:٢٨١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٦:٥٩٢٣:٠٩:٢٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٧:٤٣١١:٥٢:٣٠١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٦:٠٧٢٣:٠٩:٢٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٨:٤٤١١:٥٢:٣٤١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٥:١٦٢٣:٠٩:٢٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٩:٤٥١١:٥٢:٣٨١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٤:٢٦٢٣:٠٩:٢٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٤٠:٤٦١١:٥٢:٤٣١٧:٠٤:١٦١٧:٢٣:٣٨٢٣:٠٩:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤١:٤٧١١:٥٢:٤٩١٧:٠٣:٢٧١٧:٢٢:٥١٢٣:٠٩:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٢:٤٩١١:٥٢:٥٦١٧:٠٢:٤٠١٧:٢٢:٠٧٢٣:٠٩:٣٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٣:٥٠١١:٥٣:٠٤١٧:٠١:٥٤١٧:٢١:٢٤٢٣:٠٩:٣٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٤:٥١١١:٥٣:١٢١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:٤٢٢٣:٠٩:٤١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٥:٥٣١١:٥٣:٢١١٧:٠٠:٢٨١٧:٢٠:٠٢٢٣:٠٩:٤٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٦:٥٤١١:٥٣:٣٢١٦:٥٩:٤٨١٧:١٩:٢٤٢٣:٠٩:٥٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٧:٥٦١١:٥٣:٤٣١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:٤٨٢٣:٠٩:٥٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٨:٥٧١١:٥٣:٥٥١٦:٥٨:٣٢١٧:١٨:١٤٢٣:١٠:٠٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٩:٥٨١١:٥٤:٠٧١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:٤١٢٣:١٠:١٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٥٠:٥٩١١:٥٤:٢١١٦:٥٧:٢٣١٧:١٧:١١٢٣:١٠:٢٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٥٢:٠٠١١:٥٤:٣٥١٦:٥٦:٥٢١٧:١٦:٤٢٢٣:١٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای یوج روستای یوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای یوج روستای یوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یوج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یوج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یوج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یوج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یوج

روستای یوج بر روی نقشه

روستای یوج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یوج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یوج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یوج
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای یوج + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای یوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یوج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یوج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یوج رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یوج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یوج
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یوج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یوج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا یوج دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یوج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق یوج
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ یوج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یوج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو