جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر

گلابر | ایجرود | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ینگی کندسیدلر

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٥٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٠٥
اذان مغرب: ١٨:٢٤:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٤٧

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر (شهرستان ایجرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای ینگی کندسیدلر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ینگی کندسیدلر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ینگی کندسیدلر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

اریك نیوتن
هنر برخلاف طبیعت، پر است از نیت ها و نظرها و توضیحات [ =بازنمودن ] و بیزاریها و پسندهای بشری و اگر قرار باشد كه هنر فهمیده شود باید نخست همه ی آن عوامل فهمیده شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ینگی کندسیدلر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگی کندسیدلر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ینگی کندسیدلر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگی کندسیدلر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ینگی کندسیدلر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:١١٠٦:٤٣:٢٩١٣:١٦:٥٩١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٣١:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٤٠٦:٤٢:٠٩١٣:١٦:٤٥١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٥١٠٠:٣١:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٤٠:٤٩١٣:١٦:٣١١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٤٥٠٠:٣١:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٩:٣٠١٣:١٦:١٨١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٣٩٠٠:٣٠:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٨:١٢١٣:١٦:٠٥١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٣٤٠٠:٣٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٥:٥٢١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٢٨٠٠:٣٠:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٥:٤٠١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٤:٢٢١٣:١٥:٢٨١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٩:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٧٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٥:١٧١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٨:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٣١:٥٣١٣:١٥:٠٦١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٨:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢١٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٤:٥٥١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٨:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٧:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٨:١٧١٣:١٤:٣٦٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٧:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٤:٢٧٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٧:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٤:١٨٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٧:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٤:٤٩١٣:١٤:١٠٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٦:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٤:٠٣٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٦:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٣:٥٦٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٦:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢١:٣٢١٣:١٣:٥٠٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٥:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٥:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٩:٢٦١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٥:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١١٠٦:١٨:٢٥١٣:١٣:٣٥٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٥:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٧:٢٥١٣:١٣:٣١٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٦:٢٦١٣:١٣:٢٧٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٥:٢٩١٣:١٣:٢٤٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٤:٣٣١٣:١٣:٢٢٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٣:٣٩١٣:١٣:٢١٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٣:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٢:٤٥١٣:١٣:١٩٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٢٣:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٠١٠٦:١١:٥٤١٣:١٣:١٩٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ینگی کندسیدلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ینگی کندسیدلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ینگی کندسیدلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ینگی کندسیدلر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ینگی کندسیدلر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ینگی کندسیدلر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگی کندسیدلر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ینگی کندسیدلر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ینگی کندسیدلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ینگی کندسیدلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ینگی کندسیدلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ینگی کندسیدلر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگی کندسیدلر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای ینگی کندسیدلر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگی کندسیدلر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگی کندسیدلر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ینگی کندسیدلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگی کندسیدلر روستای ینگی کندسیدلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگی کندسیدلر روستای ینگی کندسیدلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ینگی کندسیدلر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ینگی کندسیدلر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگی کندسیدلر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگی کندسیدلر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ینگی کندسیدلر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٤:٥٩١٢:٠٩:٣٤١٨:١٣:٣٤١٨:٣١:٤٧٢٣:٢٧:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٥:٤٧١٢:٠٩:١٣١٨:١٢:٠٤١٨:٣٠:١٧٢٣:٢٧:٠١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٦:٣٥١٢:٠٨:٥٢١٨:١٠:٣٤١٨:٢٨:٤٧٢٣:٢٦:٤٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٧:٢٣١٢:٠٨:٣١١٨:٠٩:٠٤١٨:٢٧:١٧٢٣:٢٦:٢٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٨:١٢١٢:٠٨:١٠١٨:٠٧:٣٥١٨:٢٥:٤٨٢٣:٢٦:٠٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٩:٠٠١٢:٠٧:٥٠١٨:٠٦:٠٥١٨:٢٤:١٩٢٣:٢٥:٤٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٤٩١٢:٠٧:٣٠١٨:٠٤:٣٦١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢٥:٢٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:٣٨١٢:٠٧:١٠١٨:٠٣:٠٨١٨:٢١:٢١٢٣:٢٥:١٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:١١:٢٧١٢:٠٦:٥٠١٨:٠١:٣٩١٨:١٩:٥٣٢٣:٢٤:٥٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٢:١٦١٢:٠٦:٣١١٨:٠٠:١١١٨:١٨:٢٥٢٣:٢٤:٣٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٣:٠٦١٢:٠٦:١١١٧:٥٨:٤٣١٨:١٦:٥٨٢٣:٢٤:١٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٣:٥٦١٢:٠٥:٥٣١٧:٥٧:١٦١٨:١٥:٣١٢٣:٢٣:٥٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٤:٤٦١٢:٠٥:٣٤١٧:٥٥:٤٩١٨:١٤:٠٤٢٣:٢٣:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٥:٣٦١٢:٠٥:١٦١٧:٥٤:٢٢١٨:١٢:٣٩٢٣:٢٣:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٦:٢٧١٢:٠٤:٥٨١٧:٥٢:٥٦١٨:١١:١٣٢٣:٢٣:٠٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٧:١٨١٢:٠٤:٤١١٧:٥١:٣١١٨:٠٩:٤٩٢٣:٢٢:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٨:٠٩١٢:٠٤:٢٤١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٨:٢٥٢٣:٢٢:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٩:٠١١٢:٠٤:٠٨١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٧:٠١٢٣:٢٢:١٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٩:٥٣١٢:٠٣:٥٢١٧:٤٧:١٨١٨:٠٥:٣٩٢٣:٢١:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٠:٤٥١٢:٠٣:٣٦١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٤:١٧٢٣:٢١:٤١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢١:٣٨١٢:٠٣:٢١١٧:٤٤:٣٣١٨:٠٢:٥٥٢٣:٢١:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٢:٣١١٢:٠٣:٠٧١٧:٤٣:١١١٨:٠١:٣٥٢٣:٢١:١٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٣:٢٤١٢:٠٢:٥٣١٧:٤١:٥٠١٨:٠٠:١٥٢٣:٢٠:٥٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٤:١٨١٢:٠٢:٤٠١٧:٤٠:٣٠١٧:٥٨:٥٧٢٣:٢٠:٤١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٥:١٢١٢:٠٢:٢٧١٧:٣٩:١١١٧:٥٧:٣٩٢٣:٢٠:٢٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٦:٠٦١٢:٠٢:١٥١٧:٣٧:٥٢١٧:٥٦:٢٢٢٣:٢٠:١٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٧:٠١١٢:٠٢:٠٣١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٥:٠٦٢٣:٢٠:٠٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٧:٥٦١٢:٠١:٥٢١٧:٣٥:١٨١٧:٥٣:٥١٢٣:١٩:٤٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٨:٥٢١٢:٠١:٤٢١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٢:٣٦٢٣:١٩:٣٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٩:٤٨١٢:٠١:٣٢١٧:٣٢:٤٧١٧:٥١:٢٣٢٣:١٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ینگی کندسیدلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ینگی کندسیدلر روستای ینگی کندسیدلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ینگی کندسیدلر روستای ینگی کندسیدلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ینگی کندسیدلر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ینگی کندسیدلر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ینگی کندسیدلر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ینگی کندسیدلر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ینگی کندسیدلر

روستای ینگی کندسیدلر بر روی نقشه

روستای ینگی کندسیدلر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ینگی کندسیدلر
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ینگی کندسیدلر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای ینگی کندسیدلر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ینگی کندسیدلر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ینگی کندسیدلر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ینگی کندسیدلر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ینگی کندسیدلر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ینگی کندسیدلر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ینگی کندسیدلر
زمان پخش اذان مستقیم به افق ینگی کندسیدلر
زمان پخش اذان زنده به افق ینگی کندسیدلر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ینگی کندسیدلر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ینگی کندسیدلر
زمان پخش اذان آنلاین به افق ینگی کندسیدلر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو