جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر

گلابر | ایجرود | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ینگی کندسیدلر


اذان صبح: ٠٥:٣٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٤١
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٠٧

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر (شهرستان ایجرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای ینگی کندسیدلر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ینگی کندسیدلر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ینگی کندسیدلر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
بر تو باد به حاضر شدن در مجالسی كه در آنجا یاد خدا كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ینگی کندسیدلر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگی کندسیدلر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ینگی کندسیدلر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگی کندسیدلر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ینگی کندسیدلر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٣١:٣٦١٣:١٥:٠٤١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٨:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٤:٥٤١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٨:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٩:١١١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٧:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٨:٠١١٣:١٤:٣٥٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٧:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٦:٥١١٣:١٤:٢٦٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٧:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٤:١٨٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٦:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٤:٣٤١٣:١٤:١٠٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٦:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٤:٠٣٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٦:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٣:٥٦٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٦:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢١:١٧١٣:١٣:٥٠٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٢٥:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢٠:١٤١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٥:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٩:١٢١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٥:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٨:١١١٣:١٣:٣٥٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٥:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٧:١١١٣:١٣:٣١٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٤:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٦:١٣١٣:١٣:٢٧٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:١١٠٠:٢٤:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٥:١٦١٣:١٣:٢٤٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٤:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٤:٢٠١٣:١٣:٢٢٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٤:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٣:٢٦١٣:١٣:٢٠٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢٣:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٢:٣٣١٣:١٣:١٩٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١١:٤٢١٣:١٣:١٩٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٣:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٠:٥٢١٣:١٣:١٩٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢٣:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:١٨٠٦:١٠:٠٣١٣:١٣:٢٠٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٢٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٩:١٦١٣:١٣:٢١٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٨:٣٠١٣:١٣:٢٣٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٢٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٣:٢٥٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٠١٠٠:٢٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠٧:٠٤١٣:١٣:٢٨٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٢٢:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٦:٢٣١٣:١٣:٣٢٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤١:٤٢٠٠:٢٢:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٣:٣٦٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٣٢٠٠:٢٢:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٥:٠٦١٣:١٣:٤٠٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٣:٢١٠٠:٢٢:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٤:٣٠١٣:١٣:٤٦٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٤:١٠٠٠:٢٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگی کندسیدلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگی کندسیدلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگی کندسیدلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ینگی کندسیدلر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ینگی کندسیدلر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ینگی کندسیدلر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگی کندسیدلر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ینگی کندسیدلر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٥:٠١٠٧:٢٢:٣٨١٢:٢٩:٣٥١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٦:٢٧٢٣:٤٥:٤٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٤:٣١٠٧:٢١:٥٨١٢:٢٩:٤٧١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٧:٢٩٢٣:٤٥:٥٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٣:٥٨٠٧:٢١:١٧١٢:٢٩:٥٨١٧:٣٩:٠٢١٧:٥٨:٣١٢٣:٤٦:١٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٠:٣٤١٢:٣٠:٠٩١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٩:٣٢٢٣:٤٦:٢٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٢:٤٩٠٧:١٩:٥٠١٢:٣٠:١٨١٧:٤١:١١١٨:٠٠:٣٤٢٣:٤٦:٤١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٢:١١٠٧:١٩:٠٤١٢:٣٠:٢٧١٧:٤٢:١٥١٨:٠١:٣٦٢٣:٤٦:٥٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥١:٣٢٠٧:١٨:١٦١٢:٣٠:٣٥١٧:٤٣:١٩١٨:٠٢:٣٧٢٣:٤٧:٠٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٧:٢٧١٢:٣٠:٤٢١٧:٤٤:٢٣١٨:٠٣:٣٩٢٣:٤٧:١٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٠:٠٩٠٧:١٦:٣٦١٢:٣٠:٤٩١٧:٤٥:٢٧١٨:٠٤:٤٠٢٣:٤٧:٢٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٥:٤٤١٢:٣٠:٥٤١٧:٤٦:٣١١٨:٠٥:٤٢٢٣:٤٧:٣٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٤:٥٠١٢:٣٠:٥٩١٧:٤٧:٣٥١٨:٠٦:٤٣٢٣:٤٧:٤٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٧:٥١٠٧:١٣:٥٤١٢:٣١:٠٣١٧:٤٨:٣٨١٨:٠٧:٤٤٢٣:٤٧:٥٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٢:٥٧١٢:٣١:٠٦١٧:٤٩:٤١١٨:٠٨:٤٥٢٣:٤٧:٥٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٦:١٢٠٧:١١:٥٩١٢:٣١:٠٨١٧:٥٠:٤٥١٨:٠٩:٤٦٢٣:٤٨:٠٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:٢٠٠٧:١١:٠٠١٢:٣١:١٠١٧:٥١:٤٧١٨:١٠:٤٦٢٣:٤٨:٠٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:٢٦٠٧:٠٩:٥٩١٢:٣١:١١١٧:٥٢:٥٠١٨:١١:٤٧٢٣:٤٨:١١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:٣١٠٧:٠٨:٥٧١٢:٣١:١١١٧:٥٣:٥٣١٨:١٢:٤٧٢٣:٤٨:١٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٢:٣٤٠٧:٠٧:٥٣١٢:٣١:١٠١٧:٥٤:٥٥١٨:١٣:٤٧٢٣:٤٨:١٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤١:٣٦٠٧:٠٦:٤٨١٢:٣١:٠٨١٧:٥٥:٥٧١٨:١٤:٤٧٢٣:٤٨:١٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٥:٤٣١٢:٣١:٠٦١٧:٥٦:٥٨١٨:١٥:٤٦٢٣:٤٨:١٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠٤:٣٦١٢:٣١:٠٣١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:٤٦٢٣:٤٨:١٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٣:٢٧١٢:٣٠:٥٩١٧:٥٩:٠١١٨:١٧:٤٥٢٣:٤٨:١٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٢:١٨١٢:٣٠:٥٥١٨:٠٠:٠٢١٨:١٨:٤٤٢٣:٤٨:١٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠١:٠٨١٢:٣٠:٥٠١٨:٠١:٠٣١٨:١٩:٤٢٢٣:٤٨:١١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٥:١٩٠٦:٥٩:٥٧١٢:٣٠:٤٥١٨:٠٢:٠٣١٨:٢٠:٤١٢٣:٤٨:٠٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٨:٤٤١٢:٣٠:٣٨١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:٣٩٢٣:٤٨:٠٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٧:٣١١٢:٣٠:٣١١٨:٠٤:٠٢١٨:٢٢:٣٧٢٣:٤٧:٥٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٦:١٧١٢:٣٠:٢٤١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٣:٣٥٢٣:٤٧:٥٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٥:٠٢١٢:٣٠:١٦١٨:٠٦:٠١١٨:٢٤:٣٢٢٣:٤٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ینگی کندسیدلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگی کندسیدلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگی کندسیدلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ینگی کندسیدلر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ینگی کندسیدلر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ینگی کندسیدلر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگی کندسیدلر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ینگی کندسیدلر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٩٠٦:٥٩:٥٧١٢:٣٠:٤٥١٨:٠٢:٠٣١٨:٢٠:٤١٢٣:٤٨:٠٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٨:٤٤١٢:٣٠:٣٨١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:٣٩٢٣:٤٨:٠٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٧:٣١١٢:٣٠:٣١١٨:٠٤:٠٢١٨:٢٢:٣٧٢٣:٤٧:٥٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٦:١٧١٢:٣٠:٢٤١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٣:٣٥٢٣:٤٧:٥٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٥:٠٢١٢:٣٠:١٦١٨:٠٦:٠١١٨:٢٤:٣٢٢٣:٤٧:٤٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٣:٤٦١٢:٣٠:٠٧١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٥:٢٩٢٣:٤٧:٣٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٢:٢٩١٢:٢٩:٥٧١٨:٠٧:٥٨١٨:٢٦:٢٦٢٣:٤٧:٣٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥١:١١١٢:٢٩:٤٧١٨:٠٨:٥٦١٨:٢٧:٢٣٢٣:٤٧:٢١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٩:٥٣١٢:٢٩:٣٧١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٨:١٩٢٣:٤٧:١١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٨:٣٤١٢:٢٩:٢٦١٨:١٠:٥٠١٨:٢٩:١٥٢٣:٤٧:٠١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٧:١٤١٢:٢٩:١٤١٨:١١:٤٧١٨:٣٠:١١٢٣:٤٦:٥٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٥:٥٣١٢:٢٩:٠٢١٨:١٢:٤٤١٨:٣١:٠٦٢٣:٤٦:٣٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٤:٣٢١٢:٢٨:٤٩١٨:١٣:٤٠١٨:٣٢:٠١٢٣:٤٦:٢٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٤٣:١٠١٢:٢٨:٣٦١٨:١٤:٣٦١٨:٣٢:٥٦٢٣:٤٦:١٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤١:٤٧١٢:٢٨:٢٣١٨:١٥:٣٢١٨:٣٣:٥١٢٣:٤٥:٥٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٠:٢٤١٢:٢٨:٠٩١٨:١٦:٢٧١٨:٣٤:٤٦٢٣:٤٥:٤٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٩:٠٠١٢:٢٧:٥٥١٨:١٧:٢٢١٨:٣٥:٤٠٢٣:٤٥:٣٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٧:٣٦١٢:٢٧:٤٠١٨:١٨:١٧١٨:٣٦:٣٤٢٣:٤٥:١٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٦:١٢١٢:٢٧:٢٥١٨:١٩:١٢١٨:٣٧:٢٨٢٣:٤٤:٥٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٤:٤٧١٢:٢٧:٠٩١٨:٢٠:٠٦١٨:٣٨:٢٢٢٣:٤٤:٤٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٣:٢١١٢:٢٦:٥٣١٨:٢١:٠٠١٨:٣٩:١٥٢٣:٤٤:٢٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣١:٥٥١٢:٢٦:٣٧١٨:٢١:٥٣١٨:٤٠:٠٩٢٣:٤٤:٠٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٠:٢٩١٢:٢٦:٢١١٨:٢٢:٤٧١٨:٤١:٠٢٢٣:٤٣:٥٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٩:٠٣١٢:٢٦:٠٤١٨:٢٣:٤٠١٨:٤١:٥٥٢٣:٤٣:٣٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٧:٣٦١٢:٢٥:٤٧١٨:٢٤:٣٤١٨:٤٢:٤٨٢٣:٤٣:١٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٦:٠٩١٢:٢٥:٣٠١٨:٢٥:٢٧١٨:٤٣:٤١٢٣:٤٢:٥٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٤:٤٢١٢:٢٥:١٣١٨:٢٦:١٩١٨:٤٤:٣٤٢٣:٤٢:٣٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٣:١٤١٢:٢٤:٥٦١٨:٢٧:١٢١٨:٤٥:٢٧٢٣:٤٢:١٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢١:٤٧١٢:٢٤:٣٨١٨:٢٨:٠٥١٨:٤٦:٢٠٢٣:٤١:٥٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ینگی کندسیدلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ینگی کندسیدلر روستای ینگی کندسیدلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ینگی کندسیدلر روستای ینگی کندسیدلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ینگی کندسیدلر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ینگی کندسیدلر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ینگی کندسیدلر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ینگی کندسیدلر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ینگی کندسیدلر

روستای ینگی کندسیدلر بر روی نقشه

روستای ینگی کندسیدلر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ینگی کندسیدلر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ینگی کندسیدلر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ینگی کندسیدلر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ینگی کندسیدلر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ینگی کندسیدلر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ینگی کندسیدلر
زمان پخش اذان مستقیم به افق ینگی کندسیدلر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ینگی کندسیدلر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ینگی کندسیدلر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ینگی کندسیدلر
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ینگی کندسیدلر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ینگی کندسیدلر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ینگی کندسیدلر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو