جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ینگه کهریز

رضوانیه | تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ینگه کهریز


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠١:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٢١:٠٩
نیمه شب: ٢٣:١٨:١٢

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ینگه کهریز (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای ینگه کهریز)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ینگه کهریز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ینگه کهریز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
كسی كه كار خود را تنها زمانی انجام می دهد كه سر حال باشد یا انجام آن راحت باشد، توفیقی پیدا نخواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ینگه کهریز

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ینگه کهریز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگه کهریز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ینگه کهریز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگه کهریز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ینگه کهریز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:١٤٠٠:٢٠:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٤:١٤١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٣:١١١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٩:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٢٠٠٠:١٩:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٩:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٣:٣١١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٩:١٠١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٨:١٣١٣:٠٣:١٧١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٨:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٧:١٦١٣:٠٣:١٠١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٨:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٦:٢١١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٧:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٧:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٢:٥٥١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٧:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٣:٤١١٣:٠٢:٥١١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:١٩٠٠:١٧:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٧:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٢:٠١١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٦:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١١:١٢١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٢:٤١١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٦:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:١٠٠٠:١٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٦:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤١٠٠:١٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٢:٤١١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١٢٠٠:١٥:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٦:١١١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٥:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٤١٠٠:١٥:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٥:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٥٢٠٠:١٥:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١٥:٢٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:١٨٠٠:١٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگه کهریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگه کهریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگه کهریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ینگه کهریز

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ینگه کهریز

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ینگه کهریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگه کهریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ینگه کهریز

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٧:٢٢١١:٥٤:٠٥١٧:٠٠:٣٥١٧:١٩:٣٧٢٣:١١:٤٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٨:١٤١١:٥٤:٢٦١٧:٠٠:٢٥١٧:١٩:٢٩٢٣:١٢:٠٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٩:٠٦١١:٥٤:٤٧١٧:٠٠:١٦١٧:١٩:٢٢٢٣:١٢:٢١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٩:٥٧١١:٥٥:٠٩١٧:٠٠:١٠١٧:١٩:١٧٢٣:١٢:٤٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٥:١١٠٦:٥٠:٤٨١١:٥٥:٣٢١٧:٠٠:٠٥١٧:١٩:١٤٢٣:١٣:٠٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥١:٣٨١١:٥٥:٥٥١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:١٢٢٣:١٣:٢٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٢:٢٧١١:٥٦:١٩١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:١٣٢٣:١٣:٤١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٣:١٦١١:٥٦:٤٣١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:١٥٢٣:١٤:٠٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٤:٠٤١١:٥٧:٠٨١٧:٠٠:٠٣١٧:١٩:١٨٢٣:١٤:٢٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٤:٥١١١:٥٧:٣٣١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:٢٤٢٣:١٤:٤٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٥:٣٧١١:٥٧:٥٩١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:٣١٢٣:١٥:١٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٦:٢٣١١:٥٨:٢٦١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:٤٠٢٣:١٥:٣٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٧:٠٨١١:٥٨:٥٣١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:٥١٢٣:١٦:٠٠
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٧:٥١١١:٥٩:٢٠١٧:٠٠:٤٢١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٦:٢٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٨:٣٤١١:٥٩:٤٧١٧:٠٠:٥٥١٧:٢٠:١٧٢٣:١٦:٥١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٩:١٦١٢:٠٠:١٥١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:٣٣٢٣:١٧:١٨
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٩:٥٦١٢:٠٠:٤٤١٧:٠١:٢٦١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٧:٤٥
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠٠:٣٦١٢:٠١:١٢١٧:٠١:٤٤١٧:٢١:٠٩٢٣:١٨:١٢
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠١:١٤١٢:٠١:٤١١٧:٠٢:٠٤١٧:٢١:٣٠٢٣:١٨:٣٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠١:٥١١٢:٠٢:١٠١٧:٠٢:٢٦١٧:٢١:٥٢٢٣:١٩:٠٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٢:٢٧١٢:٠٢:٤٠١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٢:١٦٢٣:١٩:٣٦
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٣:٠٢١٢:٠٣:٠٩١٧:٠٣:١٤١٧:٢٢:٤١٢٣:٢٠:٠٥
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٣:٣٥١٢:٠٣:٣٩١٧:٠٣:٤١١٧:٢٣:٠٨٢٣:٢٠:٣٤
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٤:٠٨١٢:٠٤:٠٩١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٣:٣٦٢٣:٢١:٠٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٤:٣٨١٢:٠٤:٣٩١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٤:٠٦٢٣:٢١:٣٣
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٥:٠٧١٢:٠٥:٠٩١٧:٠٥:١٠١٧:٢٤:٣٧٢٣:٢٢:٠٣
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٥:٣٥١٢:٠٥:٣٩١٧:٠٥:٤٣١٧:٢٥:١٠٢٣:٢٢:٣٣
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠٦:٠٢١٢:٠٦:٠٨١٧:٠٦:١٧١٧:٢٥:٤٤٢٣:٢٣:٠٣
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٦:٢٦١٢:٠٦:٣٨١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٦:١٩٢٣:٢٣:٣٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٦:٥٠١٢:٠٧:٠٨١٧:٠٧:٣٠١٧:٢٦:٥٥٢٣:٢٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ینگه کهریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگه کهریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگه کهریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ینگه کهریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگه کهریز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ینگه کهریز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ینگه کهریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگه کهریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ینگه کهریز

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٢:٠٢١١:٥٢:١٧١٧:٠٢:١٦١٧:٢١:٠٦٢٣:١٠:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٢:٥٦١١:٥٢:٣٣١٧:٠١:٥٥١٧:٢٠:٤٧٢٣:١٠:٣١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٣:٥٠١١:٥٢:٥٠١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٠:٤٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٤:٤٣١١:٥٣:٠٨١٧:٠١:١٨١٧:٢٠:١٤٢٣:١٠:٥٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٥:٣٦١١:٥٣:٢٦١٧:٠١:٠٢١٧:٢٠:٠٠٢٣:١١:١٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٦:٢٩١١:٥٣:٤٦١٧:٠٠:٤٨١٧:١٩:٤٨٢٣:١١:٢٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٧:٢٢١١:٥٤:٠٥١٧:٠٠:٣٥١٧:١٩:٣٧٢٣:١١:٤٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٨:١٤١١:٥٤:٢٦١٧:٠٠:٢٥١٧:١٩:٢٩٢٣:١٢:٠٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٩:٠٦١١:٥٤:٤٧١٧:٠٠:١٦١٧:١٩:٢٢٢٣:١٢:٢١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٩:٥٧١١:٥٥:٠٩١٧:٠٠:١٠١٧:١٩:١٧٢٣:١٢:٤٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٥٠:٤٨١١:٥٥:٣٢١٧:٠٠:٠٥١٧:١٩:١٤٢٣:١٣:٠٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥١:٣٨١١:٥٥:٥٥١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:١٢٢٣:١٣:٢٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٢:٢٧١١:٥٦:١٩١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:١٣٢٣:١٣:٤١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٣:١٦١١:٥٦:٤٣١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:١٥٢٣:١٤:٠٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٤:٠٤١١:٥٧:٠٨١٧:٠٠:٠٣١٧:١٩:١٨٢٣:١٤:٢٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٤:٥١١١:٥٧:٣٣١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:٢٤٢٣:١٤:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٥:٣٧١١:٥٧:٥٩١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:٣١٢٣:١٥:١٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٦:٢٣١١:٥٨:٢٦١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:٤٠٢٣:١٥:٣٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٧:٠٨١١:٥٨:٥٣١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:٥١٢٣:١٦:٠٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٧:٥١١١:٥٩:٢٠١٧:٠٠:٤٢١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٦:٢٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٨:٣٤١١:٥٩:٤٧١٧:٠٠:٥٥١٧:٢٠:١٧٢٣:١٦:٥١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٩:١٦١٢:٠٠:١٥١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:٣٣٢٣:١٧:١٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٩:٥٦١٢:٠٠:٤٤١٧:٠١:٢٦١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٧:٤٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠٠:٣٦١٢:٠١:١٢١٧:٠١:٤٤١٧:٢١:٠٩٢٣:١٨:١٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠١:١٤١٢:٠١:٤١١٧:٠٢:٠٤١٧:٢١:٣٠٢٣:١٨:٣٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠١:٥١١٢:٠٢:١٠١٧:٠٢:٢٦١٧:٢١:٥٢٢٣:١٩:٠٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٢:٢٧١٢:٠٢:٤٠١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٢:١٦٢٣:١٩:٣٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٣:٠٢١٢:٠٣:٠٩١٧:٠٣:١٤١٧:٢٢:٤١٢٣:٢٠:٠٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٣:٣٥١٢:٠٣:٣٩١٧:٠٣:٤١١٧:٢٣:٠٨٢٣:٢٠:٣٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٤:٠٨١٢:٠٤:٠٩١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٣:٣٦٢٣:٢١:٠٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ینگه کهریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ینگه کهریز روستای ینگه کهریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ینگه کهریز روستای ینگه کهریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ینگه کهریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگه کهریز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ینگه کهریز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ینگه کهریز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ینگه کهریز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ینگه کهریز

روستای ینگه کهریز بر روی نقشه

روستای ینگه کهریز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ینگه کهریز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ینگه کهریز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ینگه کهریز
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ینگه کهریز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ینگه کهریز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ینگه کهریز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ینگه کهریز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ینگه کهریز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ینگه کهریز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ینگه کهریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ینگه کهریز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ینگه کهریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ینگه کهریز
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ینگه کهریز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ینگه کهریز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ینگه کهریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ینگه کهریز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو