جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ینگجه

بدوستان غربی | هریس | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز ینگجه


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٢٧

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ینگجه (شهرستان هریس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای ینگجه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ینگجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ینگجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)‌
ای فرزندان اسماعیل! (‌مسلمانان) ‌تیراندازی كنید زیرا پدر شما (‌حضرت ابراهیم) تیرانداز بود (‌یعنی در مقابل كفر و شرك می¬ایستاد و لحظه¬ای عقب نشینی نكرد.)‌

اوقات شرعی ماه جاری روستای ینگجه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ینگجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگجه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ینگجه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگجه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ینگجه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣٤:١٨١٣:٢٠:٣٧٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٢:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٣:٠٠١٣:٢٠:٢٧٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٣٢:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٠:١٧٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٣١:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:٣٠:٢٩١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣١:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٩:١٤١٣:١٩:٥٩٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٢١٠٠:٣١:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٨:٠١١٣:١٩:٥١٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٢١٠٠:٣٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٩:٤٣٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٢١٠٠:٣٠:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٩:٣٦٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٢١٠٠:٣٠:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٤:٢٨١٣:١٩:٢٩٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٩:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢٣:١٩١٣:١٩:٢٣٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٩:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٢٢:١٢١٣:١٩:١٧٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٩:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٣٠٦:٢١:٠٦١٣:١٩:١٢٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٨:١٩٠٠:٢٨:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٢٠:٠١١٣:١٩:٠٨٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٩:١٨٠٠:٢٨:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٨:٥٧١٣:١٩:٠٤٢٠:١٩:٤٥٢٠:٤٠:١٧٠٠:٢٨:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٧:٥٥١٣:١٩:٠٠٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤١:١٥٠٠:٢٨:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٦:٥٤١٣:١٨:٥٨٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤٢:١٤٠٠:٢٧:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٥:٥٤١٣:١٨:٥٥٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٣:١٢٠٠:٢٧:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٤:٥٦١٣:١٨:٥٤٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٤:١٠٠٠:٢٧:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٢٤٠٦:١٣:٥٩١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٢٧:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٠٣٠٦:١٣:٠٤١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٢٦:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٣٠٦:١٢:١٠١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٦:٠٦٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٢٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٤٠٦:١١:١٨١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٢٦:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٠٧٠٦:١٠:٢٧١٣:١٨:٥٤٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:٥٥٠٠:٢٦:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٥٢٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٩:٥١٠٠:٢٦:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٨:٥١١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٩:٣٦٢٠:٥٠:٤٦٠٠:٢٦:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٦٠٦:٠٨:٠٥١٣:١٩:٠١٢٠:٣٠:٢٧٢٠:٥١:٤٠٠٠:٢٥:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٦٠٦:٠٧:٢٠١٣:١٩:٠٥٢٠:٣١:١٨٢٠:٥٢:٣٤٠٠:٢٥:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠٦:٣٨١٣:١٩:٠٩٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٢٥:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٢٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٩:١٤٢٠:٣٢:٥٧٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٢٥:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٥٧٠٦:٠٥:١٨١٣:١٩:١٩٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٥:١٢٠٠:٢٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ینگجه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ینگجه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ینگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ینگجه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٢:١٥٠٧:٣٢:٠٨١٢:٣٥:٠٨١٧:٣٨:٣١١٧:٥٨:٣٩٢٣:٥٠:٠٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠١:٤٢٠٧:٣١:٢٥١٢:٣٥:٢٠١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٩:٤٤٢٣:٥٠:٢٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠١:٠٦٠٧:٣٠:٤٠١٢:٣٥:٣١١٧:٤٠:٤٨١٨:٠٠:٤٩٢٣:٥٠:٣٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٠:٢٩٠٧:٢٩:٥٣١٢:٣٥:٤٢١٧:٤١:٥٦١٨:٠١:٥٥٢٣:٥٠:٥٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٩:٤٩٠٧:٢٩:٠٤١٢:٣٥:٥٢١٧:٤٣:٠٤١٨:٠٣:٠٠٢٣:٥١:٠٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٩:٠٨٠٧:٢٨:١٤١٢:٣٦:٠١١٧:٤٤:١٢١٨:٠٤:٠٦٢٣:٥١:١٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢٧:٢٢١٢:٣٦:٠٩١٧:٤٥:٢١١٨:٠٥:١١٢٣:٥١:٣١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٦:٢٩١٢:٣٦:١٦١٧:٤٦:٢٩١٨:٠٦:١٧٢٣:٥١:٤٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:٥٥٠٧:٢٥:٣٤١٢:٣٦:٢٢١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٧:٢٢٢٣:٥١:٥٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٤:٣٧١٢:٣٦:٢٨١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٨:٢٨٢٣:٥٢:٠١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:١٧٠٧:٢٣:٣٩١٢:٣٦:٣٢١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٩:٣٣٢٣:٥٢:١٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٢٦٠٧:٢٢:٣٩١٢:٣٦:٣٦١٧:٥١:٠١١٨:١٠:٣٨٢٣:٥٢:١٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:٣٣٠٧:٢١:٣٨١٢:٣٦:٣٩١٧:٥٢:٠٩١٨:١١:٤٣٢٣:٥٢:٢٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٣٨٠٧:٢٠:٣٥١٢:٣٦:٤٢١٧:٥٣:١٧١٨:١٢:٤٨٢٣:٥٢:٢٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٩:٣١١٢:٣٦:٤٣١٧:٥٤:٢٤١٨:١٣:٥٣٢٣:٥٢:٣٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٨:٢٦١٢:٣٦:٤٤١٧:٥٥:٣١١٨:١٤:٥٨٢٣:٥٢:٣٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٩:٤٥٠٧:١٧:١٩١٢:٣٦:٤٤١٧:٥٦:٣٨١٨:١٦:٠٢٢٣:٥٢:٤١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٦:١٢١٢:٣٦:٤٣١٧:٥٧:٤٥١٨:١٧:٠٧٢٣:٥٢:٤٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٥:٠٢١٢:٣٦:٤٢١٧:٥٨:٥١١٨:١٨:١١٢٣:٥٢:٤٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٦:٣٩٠٧:١٣:٥٢١٢:٣٦:٣٩١٧:٥٩:٥٧١٨:١٩:١٥٢٣:٥٢:٤٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٢:٤٠١٢:٣٦:٣٦١٨:٠١:٠٤١٨:٢٠:١٩٢٣:٥٢:٤٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٤:٢٧٠٧:١١:٢٨١٢:٣٦:٣٣١٨:٠٢:٠٩١٨:٢١:٢٢٢٣:٥٢:٤٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٣:١٩٠٧:١٠:١٤١٢:٣٦:٢٨١٨:٠٣:١٥١٨:٢٢:٢٦٢٣:٥٢:٤٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠٨:٥٩١٢:٣٦:٢٣١٨:٠٤:٢٠١٨:٢٣:٢٩٢٣:٥٢:٤٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٧:٤٣١٢:٣٦:١٨١٨:٠٥:٢٥١٨:٢٤:٣٢٢٣:٥٢:٣٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٦:٢٦١٢:٣٦:١١١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٥:٣٥٢٣:٥٢:٣٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٥:٠٨١٢:٣٦:٠٥١٨:٠٧:٣٤١٨:٢٦:٣٧٢٣:٥٢:٢٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٣:٤٩١٢:٣٥:٥٧١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٧:٣٩٢٣:٥٢:٢١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٢:٢٩١٢:٣٥:٤٩١٨:٠٩:٤٢١٨:٢٨:٤٢٢٣:٥٢:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ینگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ینگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ینگجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ینگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ینگجه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٧:٤٣١٢:٣٦:١٨١٨:٠٥:٢٥١٨:٢٤:٣٢٢٣:٥٢:٣٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٦:٢٦١٢:٣٦:١١١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٥:٣٥٢٣:٥٢:٣٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٥:٠٨١٢:٣٦:٠٥١٨:٠٧:٣٤١٨:٢٦:٣٧٢٣:٥٢:٢٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٣:٤٩١٢:٣٥:٥٧١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٧:٣٩٢٣:٥٢:٢١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٢:٢٩١٢:٣٥:٤٩١٨:٠٩:٤٢١٨:٢٨:٤٢٢٣:٥٢:١٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠١:٠٨١٢:٣٥:٤٠١٨:١٠:٤٥١٨:٢٩:٤٣٢٣:٥٢:٠٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٩:٤٧١٢:٣٥:٣١١٨:١١:٤٨١٨:٣٠:٤٥٢٣:٥١:٥٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٥٨:٢٤١٢:٣٥:٢١١٨:١٢:٥١١٨:٣١:٤٦٢٣:٥١:٥٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٧:٠١١٢:٣٥:١٠١٨:١٣:٥٣١٨:٣٢:٤٧٢٣:٥١:٤٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٥:٣٧١٢:٣٤:٥٩١٨:١٤:٥٦١٨:٣٣:٤٨٢٣:٥١:٣٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٤:١٢١٢:٣٤:٤٧١٨:١٥:٥٧١٨:٣٤:٤٨٢٣:٥١:١٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٢:٤٧١٢:٣٤:٣٥١٨:١٦:٥٩١٨:٣٥:٤٩٢٣:٥١:٠٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥١:٢١١٢:٣٤:٢٣١٨:١٨:٠٠١٨:٣٦:٤٩٢٣:٥٠:٥٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٩:٥٤١٢:٣٤:١٠١٨:١٩:٠١١٨:٣٧:٤٨٢٣:٥٠:٤١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٨:٢٧١٢:٣٣:٥٦١٨:٢٠:٠١١٨:٣٨:٤٨٢٣:٥٠:٢٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٦:٥٩١٢:٣٣:٤٢١٨:٢١:٠١١٨:٣٩:٤٧٢٣:٥٠:١٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٥:٣٠١٢:٣٣:٢٨١٨:٢٢:٠١١٨:٤٠:٤٦٢٣:٤٩:٥٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٤:٠١١٢:٣٣:١٣١٨:٢٣:٠١١٨:٤١:٤٥٢٣:٤٩:٤٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٢:٣٢١٢:٣٢:٥٨١٨:٢٤:٠٠١٨:٤٢:٤٤٢٣:٤٩:٢٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤١:٠٢١٢:٣٢:٤٢١٨:٢٤:٥٩١٨:٤٣:٤٣٢٣:٤٩:١٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٩:٣٢١٢:٣٢:٢٦١٨:٢٥:٥٨١٨:٤٤:٤١٢٣:٤٨:٥٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٨:٠١١٢:٣٢:١٠١٨:٢٦:٥٧١٨:٤٥:٣٩٢٣:٤٨:٣٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٦:٣٠١٢:٣١:٥٤١٨:٢٧:٥٥١٨:٤٦:٣٧٢٣:٤٨:١٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٤:٥٩١٢:٣١:٣٧١٨:٢٨:٥٣١٨:٤٧:٣٦٢٣:٤٧:٥٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٣:٢٧١٢:٣١:٢١١٨:٢٩:٥١١٨:٤٨:٣٣٢٣:٤٧:٣٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣١:٥٥١٢:٣١:٠٣١٨:٣٠:٤٩١٨:٤٩:٣١٢٣:٤٧:٢٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٠:٢٣١٢:٣٠:٤٦١٨:٣١:٤٧١٨:٥٠:٢٩٢٣:٤٧:٠٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٥١١٢:٣٠:٢٩١٨:٣٢:٤٤١٨:٥١:٢٧٢٣:٤٦:٤٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٧:١٩١٢:٣٠:١١١٨:٣٣:٤٢١٨:٥٢:٢٥٢٣:٤٦:١٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ینگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ینگجه روستای ینگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ینگجه روستای ینگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ینگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ینگجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ینگجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ینگجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ینگجه

روستای ینگجه بر روی نقشه

روستای ینگجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ینگجه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ینگجه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ینگجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ینگجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ینگجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ینگجه
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ینگجه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ینگجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ینگجه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ینگجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ینگجه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ینگجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ینگجه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو