جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ینگجه

بدوستان غربی | هریس | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز ینگجه

اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٤٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٠٠

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ینگجه (شهرستان هریس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ روستای ینگجه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ینگجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ینگجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

لویی كان
پروژه؛ یعنی شالوده دادن به یك فرم، درون یك نظم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ینگجه

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ینگجه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگجه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ینگجه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگجه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ینگجه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٨:١٨١٣:٢٢:٤٧١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:١٤٠٠:٣٦:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٦:٥٣١٣:٢٢:٣٣١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:١٣٠٠:٣٥:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤٥:٢٨١٣:٢٢:١٨١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٤٤:٠٤١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:١١٠٠:٣٥:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٤٢:٤٠١٣:٢١:٥١٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٤١:١٧١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:١٠٠٠:٣٤:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٩:٥٥١٣:٢١:٢٥٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٤:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٨:٣٤١٣:٢١:١٣٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٣٣:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٧:١٤١٣:٢١:٠١٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٣٣:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:١١٠٦:٣٥:٥٥١٣:٢٠:٥٠٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣٢:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣٤:٣٦١٣:٢٠:٣٩٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٣٢:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥١٠٦:٣٣:١٨١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٣٢:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٢٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢٠:١٩٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٣١:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٣٠:٤٦١٣:٢٠:٠٩٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٣١:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٩:٣١١٣:٢٠:٠٠٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣١:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٨:١٨١٣:١٩:٥٢٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٣٠:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٩:٤٤٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٠:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٥:٥٤١٣:١٩:٣٦٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٣٠:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٩:٢٩٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٢٩:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٩:٢٣٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٢٩:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٩:١٧٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٩:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٤٠٦:٢١:٢١١٣:١٩:١٢٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢٩:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٢٠:١٥١٣:١٩:٠٨٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٢٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٩:١١١٣:١٩:٠٤٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٠١٠٠:٢٨:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٨:٠٩١٣:١٩:٠٠٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤١:٠٠٠٠:٢٨:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٧:٠٨١٣:١٨:٥٨٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:٥٩٠٠:٢٧:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٦:٠٨١٣:١٨:٥٥٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٢٧:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١٥:٠٩١٣:١٨:٥٤٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٢٧:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٤:١٢١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٢٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ینگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ینگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ینگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ینگجه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ینگجه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ینگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ینگجه

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای ینگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ینگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای ینگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگجه

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ینگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگجه روستای ینگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگجه روستای ینگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ینگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:١٦:٤٠١٣:٢٩:٠١٢٠:٤٠:٥٤٢١:٠٢:٠٨٠٠:٣٦:٠٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:١٧:٢٨١٣:٢٩:٠٣٢٠:٤٠:٠٩٢١:٠١:١٩٠٠:٣٦:٢١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٨:١٧١٣:٢٩:٠٤٢٠:٣٩:٢٢٢١:٠٠:٢٩٠٠:٣٦:٣٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٩:٠٦١٣:٢٩:٠٤٢٠:٣٨:٣٣٢٠:٥٩:٣٧٠٠:٣٦:٤٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٩:٥٦١٣:٢٩:٠٤٢٠:٣٧:٤٣٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٣٧:٠١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:٢٠:٤٦١٣:٢٩:٠٤٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٣٧:١٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٢١:٣٦١٣:٢٩:٠٢٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٦:٥٠٠٠:٣٧:٢٥
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢٩:٠٠٢٠:٣٥:٠٢٢٠:٥٥:٥٢٠٠:٣٧:٣٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:٢٣:١٨١٣:٢٨:٥٨٢٠:٣٤:٠٥٢٠:٥٤:٥٢٠٠:٣٧:٤٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٨:٥٥٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٣:٥٠٠٠:٣٧:٥٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٢٥:٠١١٣:٢٨:٥١٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:٤٧٠٠:٣٨:٠٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢٨:٤٦٢٠:٣١:٠٧٢٠:٥١:٤٢٠٠:٣٨:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢٦:٤٥١٣:٢٨:٤١٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥٠:٣٦٠٠:٣٨:٢١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٨:٣٦٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٣٨:٢٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢٨:٢٩٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٨:٢١٠٠:٣٨:٣٤
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٨:٢٣٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٧:١١٠٠:٣٨:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:٣٠:١٤١٣:٢٨:١٥٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣٨:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:٣١:٠٧١٣:٢٨:٠٧٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٣٨:٤٩
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٣١:٥٩١٣:٢٧:٥٩٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٨:٥٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٣٢:٥٢١٣:٢٧:٥٠٢٠:٢٢:١١٢٠:٤٢:١٩٠٠:٣٨:٥٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤١٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢٧:٤٠٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٨:٥٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٣٤:٣٨١٣:٢٧:٣٠٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٩:٠٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٤٠٦:٣٥:٣١١٣:٢٧:١٩٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٩:٠١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣١٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢٧:٠٨٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٣٩:٠١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣٧:١٧١٣:٢٦:٥٦٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٣٩:٠٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣٨:١٠١٣:٢٦:٤٤٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٨:٥٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٩:٠٤١٣:٢٦:٣١٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٣٨:٥٧
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٩:٥٧١٣:٢٦:١٨٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٤٤٠٠:٣٨:٥٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٤٠:٥٠١٣:٢٦:٠٤٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٣٨:٥١
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٤١:٤٣١٣:٢٥:٥٠٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٣٨:٤٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٤٢:٣٥١٣:٢٥:٣٥٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٣٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ینگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه روستای ینگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه روستای ینگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ینگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ینگجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ینگجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ینگجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ینگجه

روستای ینگجه بر روی نقشه

روستای ینگجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ینگجه
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ینگجه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای ینگجه + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ینگجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ینگجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ینگجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ینگجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ینگجه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ینگجه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ینگجه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ینگجه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ینگجه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ینگجه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ینگجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ینگجه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو