جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ینگجه

بدوستان غربی | هریس | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز ینگجه


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٥١

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ینگجه (شهرستان هریس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای ینگجه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ینگجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ینگجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

امام جعفر صادق (ع)
رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ینگجه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ینگجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگجه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ینگجه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگجه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ینگجه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٣:٠٠١٣:٢٠:٢٧٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٣٢:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٠:١٧٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٣١:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:٣٠:٢٩١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣١:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٩:١٤١٣:١٩:٥٩٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٢١٠٠:٣١:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٨:٠١١٣:١٩:٥١٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٢١٠٠:٣٠:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٩:٤٣٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٢١٠٠:٣٠:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٩:٣٦٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٢١٠٠:٣٠:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٤:٢٨١٣:١٩:٢٩٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٩:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢٣:١٩١٣:١٩:٢٣٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٩:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٢٢:١٢١٣:١٩:١٧٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٩:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٣٠٦:٢١:٠٦١٣:١٩:١٢٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٨:١٩٠٠:٢٨:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٢٠:٠١١٣:١٩:٠٨٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٩:١٨٠٠:٢٨:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٨:٥٧١٣:١٩:٠٤٢٠:١٩:٤٥٢٠:٤٠:١٧٠٠:٢٨:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٧:٥٥١٣:١٩:٠٠٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤١:١٥٠٠:٢٨:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٦:٥٤١٣:١٨:٥٨٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤٢:١٤٠٠:٢٧:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٥:٥٤١٣:١٨:٥٥٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٣:١٢٠٠:٢٧:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٤:٥٦١٣:١٨:٥٤٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٤:١٠٠٠:٢٧:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٢٤٠٦:١٣:٥٩١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٢٧:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٠٣٠٦:١٣:٠٤١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٢٦:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٣٠٦:١٢:١٠١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٦:٠٦٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٢٦:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٤٠٦:١١:١٨١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٢٦:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٠٧٠٦:١٠:٢٧١٣:١٨:٥٤٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:٥٥٠٠:٢٦:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٥٢٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٩:٥١٠٠:٢٦:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٨:٥١١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٩:٣٦٢٠:٥٠:٤٦٠٠:٢٦:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٦٠٦:٠٨:٠٥١٣:١٩:٠١٢٠:٣٠:٢٧٢٠:٥١:٤٠٠٠:٢٥:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٦٠٦:٠٧:٢٠١٣:١٩:٠٥٢٠:٣١:١٨٢٠:٥٢:٣٤٠٠:٢٥:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠٦:٣٨١٣:١٩:٠٩٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٢٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٢٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٩:١٤٢٠:٣٢:٥٧٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٢٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٥٧٠٦:٠٥:١٨١٣:١٩:١٩٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٥:١٢٠٠:٢٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ینگجه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ینگجه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ینگجه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٨:٥٥٠٧:١٦:٣٠١٣:٢٨:٠٦١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:٠٨٠٠:٤٣:٤٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٧:١٣٠٧:١٤:٥٨١٣:٢٧:٤٨١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٤٣:٢٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٥:٣١٠٧:١٣:٢٥١٣:٢٧:٣٠١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:٠٣٠٠:٤٣:٠١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٤٨٠٧:١١:٥٣١٣:٢٧:١٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٤٢:٣٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٢:٠٥٠٧:١٠:٢١١٣:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٤٢:١٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٨:٤٩١٣:٢٦:٣٦١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٤١:٥١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٧:١٧١٣:٢٦:١٨١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٤١:٢٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٥:٤٥١٣:٢٦:٠١١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٤١:٠٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٤:١٤١٣:٢٥:٤٣١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٤٠:٣٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٣:٢٨٠٧:٠٢:٤٣١٣:٢٥:٢٦١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٤٠:١٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣١:٤٤٠٧:٠١:١٣١٣:٢٥:٠٨١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٣٩:٥١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٩:٤٢١٣:٢٤:٥١١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٤١٠٠:٣٩:٢٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٨:١٣١٣:٢٤:٣٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٣٩٠٠:٣٩:٠٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٦:٤٣١٣:٢٤:١٨١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٣٧٠٠:٣٨:٣٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٥:١٤١٣:٢٤:٠١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٣٦٠٠:٣٨:١٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٥٣:٤٦١٣:٢٣:٤٥١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٣٤٠٠:٣٧:٥١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢١:١٨٠٦:٥٢:١٨١٣:٢٣:٢٩١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٣٢٠٠:٣٧:٢٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٩:٣٤٠٦:٥٠:٥١١٣:٢٣:١٤١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٣١٠٠:٣٧:٠٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٩:٢٤١٣:٢٢:٥٨١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣٦:٣٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٧:٥٨١٣:٢٢:٤٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٨٠٠:٣٦:١٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٦:٣٢١٣:٢٢:٢٩١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٥:٥٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٤٥:٠٧١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٢٦٠٠:٣٥:٢٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٤٣:٤٣١٣:٢٢:٠١٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٣٥:٠٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٩:١٤٠٦:٤٢:٢٠١٣:٢١:٤٨٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣٤:٤٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٤٠:٥٨١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٤:٢٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٩:٣٦١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٣٣:٥٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٨:١٥١٣:٢١:١٠٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣٣:٣٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٦:٥٥١٣:٢٠:٥٩٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٣٣:١٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣٥:٣٦١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٣٢:٥٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣٤:١٨١٣:٢٠:٣٧٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٢:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ینگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ینگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٥:٤٦١٢:٢٩:٥٤١٨:٣٤:٣٩١٨:٥٣:٢٢٠٠:١٥:٥٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٤:١٤١٣:٢٩:٣٦١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٢٠٠٠:٤٥:٣٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٢:٤١١٣:٢٩:١٨١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:١٧٠٠:٤٥:١٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٨٠٧:٢١:٠٨١٣:٢٩:٠٠١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:١٥٠٠:٤٤:٥٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٧٠٧:١٩:٣٦١٣:٢٨:٤٢١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:١٣٠٠:٤٤:٣٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٦٠٧:١٨:٠٣١٣:٢٨:٢٤١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٨:١٠٠٠:٤٤:٠٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٥٠٧:١٦:٣٠١٣:٢٨:٠٦١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:٠٨٠٠:٤٣:٤٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٣٠٧:١٤:٥٨١٣:٢٧:٤٨١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٤٣:٢٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣١٠٧:١٣:٢٥١٣:٢٧:٣٠١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:٠٣٠٠:٤٣:٠١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٨٠٧:١١:٥٣١٣:٢٧:١٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٤٢:٣٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٥٠٧:١٠:٢١١٣:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٤٢:١٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٨:٤٩١٣:٢٦:٣٦١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٤١:٥١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٧:١٧١٣:٢٦:١٨١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٤١:٢٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٥:٤٥١٣:٢٦:٠١١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٤١:٠٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٤:١٤١٣:٢٥:٤٣١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٤٠:٣٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٨٠٧:٠٢:٤٣١٣:٢٥:٢٦١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٤٠:١٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٤٠٧:٠١:١٣١٣:٢٥:٠٨١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٣٩:٥١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٩:٤٢١٣:٢٤:٥١١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٤١٠٠:٣٩:٢٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٨:١٣١٣:٢٤:٣٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٣٩٠٠:٣٩:٠٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٦:٤٣١٣:٢٤:١٨١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٣٧٠٠:٣٨:٣٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٥:١٤١٣:٢٤:٠١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٣٦٠٠:٣٨:١٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٥٣:٤٦١٣:٢٣:٤٥١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٣٤٠٠:٣٧:٥١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٨٠٦:٥٢:١٨١٣:٢٣:٢٩١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٣٢٠٠:٣٧:٢٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٤٠٦:٥٠:٥١١٣:٢٣:١٤١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٣١٠٠:٣٧:٠٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٩:٢٤١٣:٢٢:٥٨١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣٦:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٧:٥٨١٣:٢٢:٤٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٨٠٠:٣٦:١٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٦:٣٢١٣:٢٢:٢٩١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٥:٥٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٠٠٦:٤٥:٠٧١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٢٦٠٠:٣٥:٢٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٤٣:٤٣١٣:٢٢:٠١٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٣٥:٠٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٤٠٦:٤٢:٢٠١٣:٢١:٤٨٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣٤:٤٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٤٠:٥٨١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ینگجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه روستای ینگجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه روستای ینگجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ینگجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ینگجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ینگجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ینگجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ینگجه

روستای ینگجه بر روی نقشه

روستای ینگجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ینگجه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ینگجه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ینگجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ینگجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ینگجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ینگجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ینگجه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ینگجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ینگجه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ینگجه
زمان پخش اذان مستقیم به افق ینگجه
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ینگجه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ینگجه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو