جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ینگجه قآقازان

اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٠٣:١٨
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٣٦
اذان مغرب: ١٨:١٩:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٢٢

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای ینگجه قآقازان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ینگجه قآقازان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ینگجه قآقازان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

جان ماكسول
هر كسی كه عادت دارد آدمها را به دور خود جمع كرده و از آنها تنها برای منافع خودش بهره گیرد، سازنده ی یك تیم نیست، بلكه یك دیكتاتور است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ینگجه قآقازان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگجه قآقازان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ینگجه قآقازان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگجه قآقازان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ینگجه قآقازان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:١١٠٦:٣٩:١١١٣:١٢:٢٧١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٧:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٧:٥٢١٣:١٢:١٣١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٧:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٦:٣٢١٣:١١:٥٩١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢٦:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٥:١٤١٣:١١:٤٦١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٦:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٣:٥٦١٣:١١:٣٣١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢٥:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٢:٤٠١٣:١١:٢٠١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٥:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣١:٢٣١٣:١١:٠٨١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٥:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٠:٠٨١٣:١٠:٥٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٤:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٠:٤٥١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٤:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٠:٣٤١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٤:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٠:٢٣١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٣:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٥:١٦١٣:١٠:١٣١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٣:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٤:٠٥١٣:١٠:٠٤١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٣:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٢:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٢:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٢:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٢:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٢١:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٩:١٨٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢١:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٣٠٦:١٦:١٩١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢١:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٥:١٨١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٠:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٤:١٧١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٠:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٣:١٨١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٢:١٩١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٠:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١١:٢٣١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٠:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٤٣٠٠:١٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٣٦٠٠:١٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٣٠٠٠:١٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ینگجه قآقازان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ینگجه قآقازان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ینگجه قآقازان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ینگجه قآقازان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ینگجه قآقازان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ینگجه قآقازان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه قآقازان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ینگجه قآقازان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ینگجه قآقازان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ینگجه قآقازان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ینگجه قآقازان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ینگجه قآقازان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگجه قآقازان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای ینگجه قآقازان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه قآقازان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگجه قآقازان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ینگجه قآقازان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگجه قآقازان روستای ینگجه قآقازان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ینگجه قآقازان روستای ینگجه قآقازان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ینگجه قآقازان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه قآقازان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه قآقازان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه قآقازان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه قآقازان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٠:٢٨١٢:٠٥:٠٢١٨:٠٩:٠١١٨:٢٧:١٢٢٣:٢٢:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠١:١٥١٢:٠٤:٤١١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٥:٤٢٢٣:٢٢:٣٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٢:٠٣١٢:٠٤:٢٠١٨:٠٦:٠٢١٨:٢٤:١٣٢٣:٢٢:١٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٢:٥٠١٢:٠٣:٥٩١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٢:٤٣٢٣:٢١:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٣:٣٨١٢:٠٣:٣٨١٨:٠٣:٠٤١٨:٢١:١٤٢٣:٢١:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٤:٢٦١٢:٠٣:١٨١٨:٠١:٣٦١٨:١٩:٤٦٢٣:٢١:٢٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٥:١٤١٢:٠٢:٥٨١٨:٠٠:٠٧١٨:١٨:١٧٢٣:٢١:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٦:٠٣١٢:٠٢:٣٨١٧:٥٨:٣٩١٨:١٦:٤٩٢٣:٢٠:٤٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٦:٥١١٢:٠٢:١٨١٧:٥٧:١١١٨:١٥:٢٢٢٣:٢٠:٢٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٧:٤٠١٢:٠١:٥٨١٧:٥٥:٤٣١٨:١٣:٥٤٢٣:٢٠:٠٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٨:٢٩١٢:٠١:٣٩١٧:٥٤:١٦١٨:١٢:٢٧٢٣:١٩:٥٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٩:١٩١٢:٠١:٢٠١٧:٥٢:٤٩١٨:١١:٠١٢٣:١٩:٣٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٠:٠٨١٢:٠١:٠٢١٧:٥١:٢٣١٨:٠٩:٣٥٢٣:١٩:١٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٠:٥٨١٢:٠٠:٤٤١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:١٠٢٣:١٨:٥٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١١:٤٨١٢:٠٠:٢٦١٧:٤٨:٣١١٨:٠٦:٤٥٢٣:١٨:٣٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٢:٣٩١٢:٠٠:٠٩١٧:٤٧:٠٦١٨:٠٥:٢١٢٣:١٨:٢٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٣:٢٩١١:٥٩:٥٢١٧:٤٥:٤٢١٨:٠٣:٥٨٢٣:١٨:٠٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٤:٢١١١:٥٩:٣٥١٧:٤٤:١٨١٨:٠٢:٣٥٢٣:١٧:٤٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٨٠٦:١٥:١٢١١:٥٩:١٩١٧:٤٢:٥٥١٨:٠١:١٢٢٣:١٧:٣٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٦:٠٤١١:٥٩:٠٤١٧:٤١:٣٢١٧:٥٩:٥١٢٣:١٧:١٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٥٦١١:٥٨:٤٩١٧:٤٠:١٠١٧:٥٨:٣٠٢٣:١٧:٠٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٧:٤٨١١:٥٨:٣٥١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٧:١٠٢٣:١٦:٤٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٨:٤١١١:٥٨:٢١١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٥:٥١٢٣:١٦:٣٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٩:٣٤١١:٥٨:٠٧١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٤:٣٣٢٣:١٦:١٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٠:٢٨١١:٥٧:٥٥١٧:٣٤:٥٠١٧:٥٣:١٦٢٣:١٦:٠١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢١:٢٢١١:٥٧:٤٣١٧:٣٣:٣٢١٧:٥١:٥٩٢٣:١٥:٤٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٢:١٦١١:٥٧:٣١١٧:٣٢:١٥١٧:٥٠:٤٤٢٣:١٥:٣٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٣:١١١١:٥٧:٢٠١٧:٣٠:٥٩١٧:٤٩:٢٩٢٣:١٥:٢١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٤:٠٦١١:٥٧:١٠١٧:٢٩:٤٤١٧:٤٨:١٥٢٣:١٥:٠٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٥:٠١١١:٥٧:٠٠١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٧:٠٣٢٣:١٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ینگجه قآقازان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه قآقازان روستای ینگجه قآقازان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ینگجه قآقازان روستای ینگجه قآقازان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ینگجه قآقازان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ینگجه قآقازان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ینگجه قآقازان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ینگجه قآقازان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ینگجه قآقازان

روستای ینگجه قآقازان بر روی نقشه

روستای ینگجه قآقازان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ینگجه قآقازان
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ینگجه قآقازان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای ینگجه قآقازان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ینگجه قآقازان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ینگجه قآقازان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ینگجه قآقازان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ینگجه قآقازان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ینگجه قآقازان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ینگجه قآقازان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ینگجه قآقازان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ینگجه قآقازان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ینگجه قآقازان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ینگجه قآقازان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ینگجه قآقازان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو