جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ینگجه قآقازان


اذان صبح: ٠٥:٥٠:١٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٥٢:١٧
نیمه شب: ٢٣:٤١:١٧

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای ینگجه قآقازان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ینگجه قآقازان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ینگجه قآقازان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
بدی كردن، خواه با دوست و خواه با دیگران، كار آدم دادگر نیست؛ بلكه كار شخص ستمگر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ینگجه قآقازان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگجه قآقازان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ینگجه قآقازان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ینگجه قآقازان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ینگجه قآقازان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٠:٣٢١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٢٦٠٠:٢٤:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٦:١١١٣:١٠:٢١١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٣:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٠:١٢١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٣:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٠:٠٢١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٣:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٢:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢١:٣١١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٥٩٠٠:٢٢:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٢:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:١١٠٦:١٩:١٧١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢٢:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٨:١٢١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢١:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٩:١٨٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢١:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢١:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٠:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢٠:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٠:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٠:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١١:١٠١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٩:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٠:١٤١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٩:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٩:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٤٢٠٠:١٩:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٩:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٨:٤٧٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٨:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٢٠٠٠:١٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٨:٥١٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٤:٠٣٠٠:١٨:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٥٤٠٠:١٨:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:١٣٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٨:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١١٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٦:٣٥٠٠:١٨:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:٢٤٠٠:١٨:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١١٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٨:١٣٠٠:١٧:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٤٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٩:١٣٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٩:٠١٠٠:١٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه قآقازان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه قآقازان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ینگجه قآقازان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ینگجه قآقازان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ینگجه قآقازان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ینگجه قآقازان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه قآقازان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ینگجه قآقازان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٧:٤٠١٢:٢٥:٠٢١٧:٣٢:٤٧١٧:٥٢:١٧٢٣:٤١:١٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٩:٤٨٠٧:١٧:٠١١٢:٢٥:١٥١٧:٣٣:٥١١٧:٥٣:١٩٢٣:٤١:٣٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٦:٢٠١٢:٢٥:٢٦١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٤:٢٠٢٣:٤١:٤٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٤٢٠٧:١٥:٣٨١٢:٢٥:٣٦١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٥:٢١٢٣:٤٢:٠٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٠٧٠٧:١٤:٥٤١٢:٢٥:٤٦١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٦:٢٢٢٣:٤٢:١٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٤:٠٨١٢:٢٥:٥٥١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٧:٢٤٢٣:٤٢:٢٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٣:٢١١٢:٢٦:٠٣١٧:٣٩:١٠١٧:٥٨:٢٥٢٣:٤٢:٤٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:١٠٠٧:١٢:٣٢١٢:٢٦:١٠١٧:٤٠:١٣١٧:٥٩:٢٦٢٣:٤٢:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٢٨٠٧:١١:٤١١٢:٢٦:١٧١٧:٤١:١٧١٨:٠٠:٢٧٢٣:٤٣:٠١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٠:٥٠١٢:٢٦:٢٢١٧:٤٢:٢٠١٨:٠١:٢٨٢٣:٤٣:١٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٣:٥٩٠٧:٠٩:٥٦١٢:٢٦:٢٧١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٢:٢٩٢٣:٤٣:١٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٩:٠١١٢:٢٦:٣١١٧:٤٤:٢٧١٨:٠٣:٢٩٢٣:٤٣:٢٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٨:٠٥١٢:٢٦:٣٤١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٤:٣٠٢٣:٤٣:٣١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٧:٠٧١٢:٢٦:٣٦١٧:٤٦:٣٢١٨:٠٥:٣٠٢٣:٤٣:٣٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٦:٠٨١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٧:٣٤١٨:٠٦:٣٠٢٣:٤٣:٤٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٥:٠٨١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٧:٣٠٢٣:٤٣:٤٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٤:٠٦١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٨:٣٠٢٣:٤٣:٤٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٣:٠٣١٢:٢٦:٣٨١٧:٥٠:٤٠١٨:٠٩:٢٩٢٣:٤٣:٥٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠١:٥٩١٢:٢٦:٣٦١٧:٥١:٤٢١٨:١٠:٢٩٢٣:٤٣:٥٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠٠:٥٣١٢:٢٦:٣٤١٧:٥٢:٤٣١٨:١١:٢٨٢٣:٤٣:٥٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٩:٤٧١٢:٢٦:٣١١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:٢٧٢٣:٤٣:٥٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٨:٣٩١٢:٢٦:٢٧١٧:٥٤:٤٥١٨:١٣:٢٥٢٣:٤٣:٥٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٧:٣١١٢:٢٦:٢٣١٧:٥٥:٤٥١٨:١٤:٢٤٢٣:٤٣:٤٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٦:٢١١٢:٢٦:١٨١٧:٥٦:٤٥١٨:١٥:٢٢٢٣:٤٣:٤٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٥:١٠١٢:٢٦:١٢١٧:٥٧:٤٥١٨:١٦:٢٠٢٣:٤٣:٤٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٣٩٠٦:٥٣:٥٨١٢:٢٦:٠٦١٧:٥٨:٤٤١٨:١٧:١٧٢٣:٤٣:٣٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٢:٤٦١٢:٢٥:٥٩١٧:٥٩:٤٣١٨:١٨:١٥٢٣:٤٣:٣٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥١:٣٢١٢:٢٥:٥٢١٨:٠٠:٤٢١٨:١٩:١٢٢٣:٤٣:٢٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٠:١٧١٢:٢٥:٤٣١٨:٠١:٤١١٨:٢٠:٠٩٢٣:٤٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ینگجه قآقازان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگجه قآقازان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ینگجه قآقازان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ینگجه قآقازان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ینگجه قآقازان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ینگجه قآقازان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ینگجه قآقازان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ینگجه قآقازان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٢٠٧:٢٠:٥٦١٢:٢٣:٣٣١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٦:١٤٢٣:٣٩:٢٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٢٠٧:٢٠:٢٨١٢:٢٣:٤٩١٧:٢٧:٣١١٧:٤٧:١٤٢٣:٣٩:٤٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠١٠٧:١٩:٥٨١٢:٢٤:٠٦١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٨:١٤٢٣:٤٠:٠٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٩:٢٦١٢:٢٤:٢١١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٩:١٤٢٣:٤٠:٢٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٣٠٧:١٨:٥٢١٢:٢٤:٣٦١٧:٣٠:٤٠١٧:٥٠:١٥٢٣:٤٠:٤٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٦٠٧:١٨:١٧١٢:٢٤:٤٩١٧:٣١:٤٣١٧:٥١:١٦٢٣:٤١:٠٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٧:٤٠١٢:٢٥:٠٢١٧:٣٢:٤٧١٧:٥٢:١٧٢٣:٤١:١٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٨٠٧:١٧:٠١١٢:٢٥:١٥١٧:٣٣:٥١١٧:٥٣:١٩٢٣:٤١:٣٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٦:٢٠١٢:٢٥:٢٦١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٤:٢٠٢٣:٤١:٤٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٢٠٧:١٥:٣٨١٢:٢٥:٣٦١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٥:٢١٢٣:٤٢:٠٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٧٠٧:١٤:٥٤١٢:٢٥:٤٦١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٦:٢٢٢٣:٤٢:١٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٤:٠٨١٢:٢٥:٥٥١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٧:٢٤٢٣:٤٢:٢٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٣:٢١١٢:٢٦:٠٣١٧:٣٩:١٠١٧:٥٨:٢٥٢٣:٤٢:٤٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٠٠٧:١٢:٣٢١٢:٢٦:١٠١٧:٤٠:١٣١٧:٥٩:٢٦٢٣:٤٢:٥١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٨٠٧:١١:٤١١٢:٢٦:١٧١٧:٤١:١٧١٨:٠٠:٢٧٢٣:٤٣:٠١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٠:٥٠١٢:٢٦:٢٢١٧:٤٢:٢٠١٨:٠١:٢٨٢٣:٤٣:١٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٩٠٧:٠٩:٥٦١٢:٢٦:٢٧١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٢:٢٩٢٣:٤٣:١٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٩:٠١١٢:٢٦:٣١١٧:٤٤:٢٧١٨:٠٣:٢٩٢٣:٤٣:٢٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٨:٠٥١٢:٢٦:٣٤١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٤:٣٠٢٣:٤٣:٣١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٧:٠٧١٢:٢٦:٣٦١٧:٤٦:٣٢١٨:٠٥:٣٠٢٣:٤٣:٣٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٦:٠٨١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٧:٣٤١٨:٠٦:٣٠٢٣:٤٣:٤٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٥:٠٨١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٧:٣٠٢٣:٤٣:٤٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٤:٠٦١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٨:٣٠٢٣:٤٣:٤٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٣:٠٣١٢:٢٦:٣٨١٧:٥٠:٤٠١٨:٠٩:٢٩٢٣:٤٣:٥٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠١:٥٩١٢:٢٦:٣٦١٧:٥١:٤٢١٨:١٠:٢٩٢٣:٤٣:٥٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠٠:٥٣١٢:٢٦:٣٤١٧:٥٢:٤٣١٨:١١:٢٨٢٣:٤٣:٥٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٩:٤٧١٢:٢٦:٣١١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:٢٧٢٣:٤٣:٥٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٨:٣٩١٢:٢٦:٢٧١٧:٥٤:٤٥١٨:١٣:٢٥٢٣:٤٣:٥٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٧:٣١١٢:٢٦:٢٣١٧:٥٥:٤٥١٨:١٤:٢٤٢٣:٤٣:٤٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٦:٢١١٢:٢٦:١٨١٧:٥٦:٤٥١٨:١٥:٢٢٢٣:٤٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ینگجه قآقازان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ینگجه قآقازان روستای ینگجه قآقازان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ینگجه قآقازان روستای ینگجه قآقازان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ینگجه قآقازان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ینگجه قآقازان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ینگجه قآقازان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ینگجه قآقازان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ینگجه قآقازان

روستای ینگجه قآقازان بر روی نقشه

روستای ینگجه قآقازان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ینگجه قآقازان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ینگجه قآقازان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ینگجه قآقازان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ینگجه قآقازان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ینگجه قآقازان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ینگجه قآقازان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ینگجه قآقازان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ینگجه قآقازان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ینگجه قآقازان
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ینگجه قآقازان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ینگجه قآقازان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ینگجه قآقازان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ینگجه قآقازان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو