جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یعقوب آباد

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز یعقوب آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢٠
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یعقوب آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای یعقوب آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای یعقوب آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یعقوب آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

آنتونی رابینز
چنانچه با آسایش و بی هیچ شك و تردیدی، آنچه را می‌خواهید در دنیای بیرون شاهد روی دادن آن باشید، به روشنی در ذهن‌تان ببینید، بی‌شك روی خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یعقوب آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یعقوب آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یعقوب آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یعقوب آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یعقوب آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یعقوب آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٦:٤٧١٣:٠٤:٣٣١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٤٠٠:٢٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٤:١٨١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:١٧٠٠:٢٢:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٤:٠٤١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠٠٠٠:٢١:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٣:١٨١٣:٠٣:٥٠١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤٤٠٠:٢١:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٣:٣٧١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢١:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣١:٠١١٣:٠٣:٢٤١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:١١٠٠:٢٠:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٣:١١١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٥٥٠٠:٢٠:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٣٩٠٠:٢٠:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٧:٤٢١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٩:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٠٨٠٠:١٩:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٥٢٠٠:١٩:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٢:١٤١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٨:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٢:٠٤١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢١٠٠:١٨:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠١:٥٥١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٨:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢١:٢٥١٣:٠١:٤٦١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٧:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠١:٣٧١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٧:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٩:٢٧١٣:٠١:٢٩١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٧:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:٣٠١٣:٠١:٢٢١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٧:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٧:٣٣١٣:٠١:١٥١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٦:٣٨١٣:٠١:٠٩١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٦:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٥:٤٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٠٠٠:١٦:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٤:٥١١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٦:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٦:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٥:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٢:١٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٥:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:١١:٣٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٥:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٠:٤١١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٥:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٠:٣٩١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٥:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٢١٠٠:١٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یعقوب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یعقوب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یعقوب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یعقوب آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای یعقوب آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یعقوب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یعقوب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای یعقوب آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای یعقوب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای یعقوب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای یعقوب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یعقوب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یعقوب آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یعقوب آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای یعقوب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یعقوب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یعقوب آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٤:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٣:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٣:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠١:٥٤١٣:٠١:١٠٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٣:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠١:٢٧١٣:٠١:١٦٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٣:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠١:٠٣١٣:٠١:٢٢٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٣:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠١:٣٠٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٣:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٠:١٧١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٣:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٣:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٩:٣٨١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٠٠٠٠:١٣:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٣٦٠٠:١٤:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٢:١١٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:١١٠٠:١٤:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٤٦٠٠:١٤:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:٢٠٠٠:١٤:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٤:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٢٤٠٠:١٤:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٥٥٠٠:١٤:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٢٥٠٠:١٤:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٤:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٢٢٠٠:١٤:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٥:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٤:٠٠٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:١٥٠٠:١٥:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٤:١٣٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٥:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٤:٢٥٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٥:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٤:٣٨٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٢٥٠٠:١٥:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٤:٥١٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٤٥٠٠:١٥:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٨:٠٢١٣:٠٥:٠٤٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٦:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٥:١٧٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٦:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٥:٣٠٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٤٠٠٠:١٦:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٥:٤٣٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٦:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٥:٥٦٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای یعقوب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یعقوب آباد روستای یعقوب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یعقوب آباد روستای یعقوب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یعقوب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یعقوب آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یعقوب آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یعقوب آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یعقوب آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یعقوب آباد

روستای یعقوب آباد بر روی نقشه

روستای یعقوب آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یعقوب آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یعقوب آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یعقوب آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای یعقوب آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای یعقوب آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یعقوب آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یعقوب آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یعقوب آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق یعقوب آباد
افق شرعی امروز فردا یعقوب آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق یعقوب آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یعقوب آباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ یعقوب آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یعقوب آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یعقوب آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یعقوب آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یعقوب آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو