جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یعقوب آباد

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز یعقوب آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٠١

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یعقوب آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای یعقوب آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای یعقوب آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یعقوب آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سیمون دوبووار
ازدواج سرنوشتی است كه جامعه ی سنتی به زن عرضه می كند. زن مجرد خواه محروم از پیوند، خواه طغیان كرده بر آن و یا حتی بی اعتنا به این نهاد، بر اساس ازدواج تعریف می شود… .

اوقات شرعی ماه جاری روستای یعقوب آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یعقوب آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یعقوب آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یعقوب آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یعقوب آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یعقوب آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٤:١٥١٣:٠٢:١٢١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٨:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٨:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٢:١٢١٣:٠١:٥٣١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:١٨٠٠:١٨:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢١:١٢١٣:٠١:٤٥١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٠٢٠٠:١٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٠:١٣١٣:٠١:٣٦١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٧:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٩:١٤١٣:٠١:٢٩١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٧:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٨:١٧١٣:٠١:٢١١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٧:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٧:٢١١٣:٠١:١٥١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٦:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١١٠٦:١٦:٢٦١٣:٠١:٠٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١٦:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٥:٣٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٦:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٦:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٥:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٥:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢١٠٦:١١:١٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٥:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٠:٤١١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٥:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٠:٣٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٥:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٣٢٠٠:١٤:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:١٦٠٠:١٤:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٠١٠٠:١٤:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٤:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٠:٤١١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:١٢٠٠:١٤:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٤:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢١٠٠:١٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٣:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یعقوب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یعقوب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یعقوب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یعقوب آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای یعقوب آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یعقوب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یعقوب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای یعقوب آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای یعقوب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای یعقوب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای یعقوب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یعقوب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یعقوب آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای یعقوب آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای یعقوب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یعقوب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای یعقوب آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٦:١٢٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٧:١١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٩:١٠١٣:٠٦:٢٥٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٧:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٧:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٦:٥١٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٧:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠٧:٠٤٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٠٠٠٠:١٨:٠٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٧:١٦٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٨:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٧:٢٩٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٨:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠١:٠٠١٣:٠٧:٤١٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:١٠٠٠:١٨:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٤:١٠٠٠:١٩:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٠٩٠٠:١٩:٢٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٨:١٧٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:٠٦٠٠:١٩:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٠٢٠٠:١٩:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٠:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٠:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٠:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٩:١٠٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٠:٥٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢١:١٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٢١:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢١:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢١:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٢:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٧:٣٣١٣:١٠:٠١٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٢:٢٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٨:٠٦١٣:١٠:٠٨٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢٢:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٠:١٤٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٢:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٩:١٥١٣:١٠:٢٠٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢٣:٠٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٩:٥٠١٣:١٠:٢٥٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٣:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٠:٢٦١٣:١٠:٣٠٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٣:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١١:٠٢١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٣:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١١:٣٨١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٣:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٢:١٥١٣:١٠:٤١٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢٤:٠١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٢:٥٢١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢٤:١٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یعقوب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای یعقوب آباد روستای یعقوب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای یعقوب آباد روستای یعقوب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یعقوب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یعقوب آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای یعقوب آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یعقوب آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یعقوب آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یعقوب آباد

روستای یعقوب آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یعقوب آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یعقوب آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یعقوب آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای یعقوب آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای یعقوب آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یعقوب آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یعقوب آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یعقوب آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا یعقوب آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یعقوب آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ یعقوب آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یعقوب آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یعقوب آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یعقوب آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق یعقوب آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یعقوب آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یعقوب آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو