جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر یزد

یزد | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز یزد


اذان صبح: ٠٤:١٣:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:١١:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٠٢:١٨

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یزد (شهرستان یزد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر یزد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر یزد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یزد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بریگام یانگ
ما هرگز نباید به خودمان اجازه‌ی انجام كارهایی را بدهیم كه هیچ‌گاه دوست نداریم فرزندانمان انجام بدهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یزد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یزد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یزد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر یزد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یزد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یزد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٥:١١١٢:٥٢:٥٢١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:٤٧٠٠:١٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٤:٠١١٢:٥٢:٣٧١٩:٢١:٤٤١٩:٣٩:٣٠٠٠:١٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:١٣٠٠:١٠:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٥٧٠٠:٠٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥١:٥٦١٩:٢٣:٤٨١٩:٤١:٤٠٠٠:٠٩:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٩:٢٦١٢:٥١:٤٣١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٢٤٠٠:٠٩:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٨:١٩١٢:٥١:٣٠١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٠٧٠٠:٠٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٧:١٣١٢:٥١:١٨١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٥١٠٠:٠٨:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٦:٠٧١٢:٥١:٠٦١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٣٥٠٠:٠٨:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٥:٠٣١٢:٥٠:٥٥١٩:٢٧:١٦١٩:٤٥:١٩٠٠:٠٧:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٠:٤٤١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٦:٠٣٠٠:٠٧:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٢:٥٦١٢:٥٠:٣٣١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٤٨٠٠:٠٧:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١١:٥٣١٢:٥٠:٢٣١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠٦:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٠:٥٢١٢:٥٠:١٤١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:١٦٠٠:٠٦:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٦:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٨:٥٢١٢:٤٩:٥٦١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٤٦٠٠:٠٦:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٧:٥٤١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٣١٠٠:٠٥:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٦:٥٧١٢:٤٩:٤١١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:١٥٠٠:٠٥:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٦:٠٠١٢:٤٩:٣٤١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٥:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٥:٠٥١٢:٤٩:٢٨١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠٥:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٤:١١١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٣:١٨١٢:٤٩:١٧١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٤:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤٩:١٢١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٠٠٠٠:٠٤:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠١:٣٥١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٤:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٠:٤٦١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٣١٠٠:٠٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٩:٥٨١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٩:١١١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٩:١٥١٩:٥٨:٠٠٠٠:٠٣:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٨:٢٥١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٣:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٧:٤٠١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٣٠٠٠:٠٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر یزد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر یزد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر یزد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یزد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر یزد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یزد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یزد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر یزد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر یزد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر یزد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر یزد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یزد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یزد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یزد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر یزد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یزد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یزد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥١:٥١١٢:٤٩:١٤١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٢:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٠٠٥:٥١:٢٠١٢:٤٩:١٨١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٢:٢٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٠:٥١١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٠٢:١٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٠:٢٣١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:١٤٠٠:٠٢:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٩:٣٥١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٠٢:١٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٩:٣٢١٢:٤٩:٤٢١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٠٢:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٩:٠٩١٢:٤٩:٤٩١٩:٥٠:٤٥٢٠:١٠:١٣٠٠:٠٢:١٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٨:٤٧١٢:٤٩:٥٦١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٥٢٠٠:٠٢:١٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٤٨:٢٧١٢:٥٠:٠٤١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٢٩٠٠:٠٢:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٨:٠٨١٢:٥٠:١٢١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٢:٠٦٠٠:٠٢:٢٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٧:٥٠١٢:٥٠:٢١١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٤٢٠٠:٠٢:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٧:٣٥١٢:٥٠:٣٠١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٣:١٨٠٠:٠٢:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٤٧:٢٠١٢:٥٠:٤٠١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٥٢٠٠:٠٢:٣٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٧:٠٧١٢:٥٠:٥٠١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:٢٦٠٠:٠٢:٣٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٦:٥٦١٢:٥١:٠٠١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٥٩٠٠:٠٢:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٦:٤٦١٢:٥١:١٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٣١٠٠:٠٢:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٦:٣٧١٢:٥١:٢١١٩:٥٦:١٦٢٠:١٦:٠١٠٠:٠٢:٥٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٤٦:٣٠١٢:٥١:٣٢١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:٣١٠٠:٠٢:٥٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤٦:٢٥١٢:٥١:٤٤١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٠٠٠٠:٠٣:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٤٦:٢٠١٢:٥١:٥٥١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:٢٨٠٠:٠٣:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤٦:١٨١٢:٥٢:٠٧١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٥٥٠٠:٠٣:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٦:١٧١٢:٥٢:١٩١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:٢٠٠٠:٠٣:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤٦:١٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٤٥٠٠:٠٣:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٦:١٩١٢:٥٢:٤٤١٩:٥٩:١٥٢٠:١٩:٠٨٠٠:٠٣:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٦:٢٢١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٣٠٠٠:٠٤:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٦:٢٧١٢:٥٣:١٠١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٥١٠٠:٠٤:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٦:٣٣١٢:٥٣:٢٣٢٠:٠٠:١٦٢٠:٢٠:١١٠٠:٠٤:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤٦:٤٠١٢:٥٣:٣٦٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٠٤:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٦:٤٩١٢:٥٣:٤٩٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٠٤:٥١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٦:٥٩١٢:٥٤:٠٢٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢١:٠٢٠٠:٠٥:٠٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٤٧:١٠١٢:٥٤:١٥٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢١:١٦٠٠:٠٥:١٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر یزد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یزد شهر یزد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یزد شهر یزد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یزد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یزد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یزد

یزد تلفظ مرکز استان و شهرستان یزد در مرکز ایران است. این شهر بین رشته‌های شیرکوه و خرانق و در دشتی گسترده به نام دشت یزد ـ اردکان قرار گرفته‌است. به قسمی که اولین صندوق امانات جهان در ۱۷۰۰ سال پیش در حوضه تمدن این شهر بنا نهاده شده‌است

شهر یزد در ویکیپدیا

شهر یزد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یزد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یزد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یزد بر روی نقشه

شهر یزد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یزد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یزد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یزد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر یزد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر یزد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یزد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یزد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یزد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یزد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یزد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یزد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا یزد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یزد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یزد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یزد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یزد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یزد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو