جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر یزد

یزد | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز یزد


اذان صبح: ٠٤:٢٥:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣١
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:١٧:١٦
نیمه شب: ٠٠:١٢:٠٢

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یزد (شهرستان یزد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر یزد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر یزد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر یزد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
بنده‌ای كه خداوند بزرگ در قلبش، مهربانی نسبت به انسان‌ها را قرار نداده است (و او به واسطه‌ی اعمال بد خود مثل بداخلاقی و بخل این توفیق را از دست داده باشد) پشیمان و زیان‌كار می‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یزد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یزد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یزد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر یزد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یزد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یزد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٢:٤١١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٧:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١١:٣٩١٢:٥٠:٢٢١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٤٤٠٠:٠٦:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٠:٣٨١٢:٥٠:١٣١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٢٨٠٠:٠٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:١٣٠٠:٠٦:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٨:٣٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٥٨٠٠:٠٦:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٧:٤١١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٤٣٠٠:٠٥:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٦:٤٤١٢:٤٩:٤١١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٢٨٠٠:٠٥:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤٩:٣٤١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٥:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٤:٥٣١٢:٤٩:٢٨١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٥:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٣:٥٩١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٤:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٣:٠٦١٢:٤٩:١٧١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٢٨٠٠:٠٤:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٢:١٥١٢:٤٩:١٢١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:١٢٠٠:٠٤:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٤:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٣:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٢٧٠٠:٠٣:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٣:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٨:١٤١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٥٦٠٠:٠٣:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٧:٣٠١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٣:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٦:٤٧١٢:٤٨:٥٧١٩:٤١:٣١٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٠٣:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٦:٠٥١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:٠٩٠٠:٠٣:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠١:٥٣٠٠:٠٢:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٤:٤٦١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٠٢:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٤:٠٨١٢:٤٩:٠١١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٢:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٣:٣١١٢:٤٩:٠٣١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٠٢:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٢:٥٧١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٠٢:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤٩:٠٩١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٢:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥١:٥١١٢:٤٩:١٤١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٢:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٠٠٥:٥١:٢٠١٢:٤٩:١٨١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٢:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٠:٥١١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٠٢:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یزد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یزد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یزد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یزد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر یزد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یزد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یزد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر یزد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر یزد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر یزد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر یزد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یزد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یزد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر یزد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر یزد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یزد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر یزد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٧:٢٧١٢:٥٤:٣١٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:٣١٠٠:٠٥:٣٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤٧:٤١١٢:٥٤:٤٤٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٤٢٠٠:٠٥:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٧:٥٦١٢:٥٤:٥٧٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٥١٠٠:٠٦:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٨:١٣١٢:٥٥:١٠٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٥٩٠٠:٠٦:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٨:٣٠١٢:٥٥:٢٣٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٠٦:٣١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٨:٤٩١٢:٥٥:٣٥٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:١١٠٠:٠٦:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٤٠٥:٤٩:٠٩١٢:٥٥:٤٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:١٤٠٠:٠٧:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٠٠٥:٤٩:٣٠١٢:٥٦:٠٠٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:١٦٠٠:٠٧:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤٩:٥٣١٢:٥٦:١٢٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:١٦٠٠:٠٧:٣١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٧٠٥:٥٠:١٦١٢:٥٦:٢٤٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:١٥٠٠:٠٧:٤٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٨٠٥:٥٠:٤٠١٢:٥٦:٣٦٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:١٢٠٠:٠٨:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٠٠٥:٥١:٠٥١٢:٥٦:٤٧٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٠٨:١٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٤٠٥:٥١:٣٢١٢:٥٦:٥٨٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٠٨:٣٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥١:٥٩١٢:٥٧:٠٩٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٥٤٠٠:٠٨:٤٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٧٠٥:٥٢:٢٧١٢:٥٧:١٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٤٥٠٠:٠٩:٠٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٢:٥٥١٢:٥٧:٢٩٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٣٤٠٠:٠٩:١٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٣:٢٥١٢:٥٧:٣٩٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٢١٠٠:٠٩:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥٣:٥٥١٢:٥٧:٤٨٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:٠٧٠٠:٠٩:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٤:٢٦١٢:٥٧:٥٧٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٠:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥٨:٠٥٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٠:١٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٥:٣٠١٢:٥٨:١٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٠:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٨:٢٠٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٠:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٨:٢٧٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٠:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٧:١٠١٢:٥٨:٣٣١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٩:٠٨٠٠:١١:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٤٢٠٠:١١:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٨:٤٥١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:١٥٠٠:١١:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٨:٤٩١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٤٦٠٠:١١:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٩:٣١١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:١٦٠٠:١٢:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٤٤٠٠:١٢:١٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٩:٠١١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:١١٠٠:١٢:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠١:٢١١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر یزد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر یزد شهر یزد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر یزد شهر یزد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یزد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یزد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر یزد

یزد تلفظ مرکز استان و شهرستان یزد در مرکز ایران است. این شهر بین رشته‌های شیرکوه و خرانق و در دشتی گسترده به نام دشت یزد ـ اردکان قرار گرفته‌است. به قسمی که اولین صندوق امانات جهان در ۱۷۰۰ سال پیش در حوضه تمدن این شهر بنا نهاده شده‌است

شهر یزد در ویکیپدیا

شهر یزد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یزد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یزد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یزد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یزد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یزد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یزد
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر یزد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر یزد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر یزد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یزد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یزد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا یزد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یزد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یزد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ یزد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یزد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یزد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یزد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یزد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یزد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو