جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر یزدنو

دشت آزادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز یزدنو

اذان صبح: ٠٥:١٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٤٣

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یزدنو (شهرستان دشت آزادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر یزدنو)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر یزدنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یزدنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
بیایید آنقدر سرگرم نشویم یا با شتاب زندگی نكنیم كه نتوانیم به موسیقی چمنزار یا آن سمفونی كه جنگل را می ستاید، گوش فرا دهیم. برخی چیزها در جهان خیلی مهمتر از دارایی‌اند. یكی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یزدنو

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یزدنو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یزدنو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر یزدنو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یزدنو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یزدنو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥١:١٢١٣:١٨:٣٢١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٣٦:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٠:٠٢١٣:١٨:١٨١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٣٦:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٨:٥٣١٣:١٨:٠٤١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٣٥:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٧:٤٥١٣:١٧:٥٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:١٠٠٠:٣٥:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٦:٣٧١٣:١٧:٣٦١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٣٥:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٥:٣١١٣:١٧:٢٣١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٣٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٤:٢٤١٣:١٧:١١١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:١٨٠٠:٣٤:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٣:١٩١٣:١٦:٥٩١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٠١٠٠:٣٤:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٢:١٤١٣:١٦:٤٧١٩:٥١:٤٨٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٣٣:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:١٠٠٦:٤١:١٠١٣:١٦:٣٥١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٢٨٠٠:٣٣:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٠:٠٧١٣:١٦:٢٤١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:١١٠٠:٣٣:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٩:٠٥١٣:١٦:١٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١١:٥٥٠٠:٣٣:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٨:٠٣١٣:١٦:٠٤١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٣٨٠٠:٣٢:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٥:٥٤١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٢٢٠٠:٣٢:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٦:٠٣١٣:١٥:٤٥١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٠٦٠٠:٣٢:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٥:٣٧١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٤:٥٠٠٠:٣١:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٥:٢٩١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٣٤٠٠:٣١:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٣:١٠١٣:١٥:٢٢١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:١٨٠٠:٣١:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٢:١٥١٣:١٥:١٥١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٠٢٠٠:٣١:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣١:٢٠١٣:١٥:٠٩١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٤٦٠٠:٣٠:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٥:٠٣٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٣١٠٠:٣٠:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٩:٣٤١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:١٥٠٠:٣٠:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٠١:٢٩٢٠:١٩:٥٩٠٠:٣٠:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٤:٤٩٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٠:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٤:٤٦٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٩:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٦:١٧١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٩:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٤:٤١٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٩:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٩:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٤:٠١١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یزدنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یزدنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یزدنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یزدنو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر یزدنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یزدنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یزدنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر یزدنو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر یزدنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر یزدنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر یزدنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یزدنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یزدنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یزدنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر یزدنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یزدنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یزدنو

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر یزدنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یزدنو شهر یزدنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یزدنو شهر یزدنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر یزدنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یزدنو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر یزدنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر یزدنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یزدنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر یزدنو

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٦:٣٤١٢:٠٢:٤٢١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٥:٥٨٢٣:٢٢:٥٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٧:١٩١٢:٠٢:٣٣١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٤:٥٨٢٣:٢٢:٤٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٨:٠٤١٢:٠٢:٢٦١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٣:٥٩٢٣:٢٢:٣٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٢٨:٥٠١٢:٠٢:١٩١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٣:٠١٢٣:٢٢:٢٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٨٠٦:٢٩:٣٧١٢:٠٢:١٢١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٢:٠٤٢٣:٢٢:١٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٠:٢٤١٢:٠٢:٠٧١٧:٣٣:٢٦١٧:٥١:٠٨٢٣:٢٢:٠٣
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٤١٠٦:٣١:١١١٢:٠٢:٠٢١٧:٣٢:٣٠١٧:٥٠:١٤٢٣:٢١:٥٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٢٢٠٦:٣١:٥٨١٢:٠١:٥٨١٧:٣١:٣٤١٧:٤٩:٢٠٢٣:٢١:٤٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٢:٤٦١٢:٠١:٥٥١٧:٣٠:٤٠١٧:٤٨:٢٨٢٣:٢١:٤٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٣:٣٤١٢:٠١:٥٢١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٧:٣٧٢٣:٢١:٣٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٤:٢٣١٢:٠١:٥٠١٧:٢٨:٥٥١٧:٤٦:٤٧٢٣:٢١:٣٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٥:١٢١٢:٠١:٥٠١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٥:٥٨٢٣:٢١:٢٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٦:٠١١٢:٠١:٤٩١٧:٢٧:١٦١٧:٤٥:١١٢٣:٢١:٢٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٦:٥١١٢:٠١:٥٠١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٤:٢٥٢٣:٢١:٢٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٧:٤٠١٢:٠١:٥٢١٧:٢٥:٤١١٧:٤٣:٤١٢٣:٢١:٢٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٢٠٦:٣٨:٣١١٢:٠١:٥٤١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٢:٥٨٢٣:٢١:٢١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٥٠٦:٣٩:٢١١٢:٠١:٥٧١٧:٢٤:١٣١٧:٤٢:١٦٢٣:٢١:٢١
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٠:١٢١٢:٠٢:٠٢١٧:٢٣:٣٠١٧:٤١:٣٦٢٣:٢١:٢١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٤١:٠٣١٢:٠٢:٠٧١٧:٢٢:٥٠١٧:٤٠:٥٧٢٣:٢١:٢٣
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤١:٥٥١٢:٠٢:١٢١٧:٢٢:١٠١٧:٤٠:٢٠٢٣:٢١:٢٥
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٢:٤٦١٢:٠٢:١٩١٧:٢١:٣٢١٧:٣٩:٤٥٢٣:٢١:٢٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٣:٣٨١٢:٠٢:٢٧١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٩:١٠٢٣:٢١:٣٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٤:٣٠١٢:٠٢:٣٥١٧:٢٠:٢١١٧:٣٨:٣٨٢٣:٢١:٣٨
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٥:٢٢١٢:٠٢:٤٤١٧:١٩:٤٨١٧:٣٨:٠٧٢٣:٢١:٤٣
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٦:١٤١٢:٠٢:٥٥١٧:١٩:١٧١٧:٣٧:٣٨٢٣:٢١:٥٠
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤٧:٠٧١٢:٠٣:٠٦١٧:١٨:٤٧١٧:٣٧:١٠٢٣:٢١:٥٧
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٤٧:٥٩١٢:٠٣:١٨١٧:١٨:١٩١٧:٣٦:٤٤٢٣:٢٢:٠٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٤٨:٥١١٢:٠٣:٣٠١٧:١٧:٥٢١٧:٣٦:١٩٢٣:٢٢:١٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٤٩:٤٤١٢:٠٣:٤٤١٧:١٧:٢٧١٧:٣٥:٥٦٢٣:٢٢:٢٥
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٠:٣٦١٢:٠٣:٥٨١٧:١٧:٠٤١٧:٣٥:٣٥٢٣:٢٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر یزدنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر یزدنو شهر یزدنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر یزدنو شهر یزدنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یزدنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یزدنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یزدنو

یزدنو، روستایی از توابع بخش هویزه شهرستان دشت آزادگان در استان خوزستان ایران است. این روستا مرکز دهستان بنی‌صالح بخش هویزه است و در غرب استان خوزستان ایران در نزدیکی مرز عراق واقع شده است.

شهر یزدنو در ویکیپدیا

شهر یزدنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یزدنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یزدنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یزدنو بر روی نقشه

شهر یزدنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یزدنو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یزدنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یزدنو
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر یزدنو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر یزدنو + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر یزدنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یزدنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر یزدنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یزدنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یزدنو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یزدنو
افق شرعی امروز فردا یزدنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق یزدنو
زمان پخش اذان زنده به افق یزدنو
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یزدنو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یزدنو
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ یزدنو دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ یزدنو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یزدنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو