جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یردقاسم عالی

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز یردقاسم عالی

اذان صبح: ٠٥:١١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٥٧

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یردقاسم عالی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای یردقاسم عالی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای یردقاسم عالی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یردقاسم عالی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

امام علی (ع)
ظلم و ارتكابِ خلافِ واقع، انسان را در دنیا و آخرتش هلاك می‌كند و نقص و اختلالِ وجودیِ او را نزد عیب‌جوی او پدیدار می‌نماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یردقاسم عالی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یردقاسم عالی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یردقاسم عالی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یردقاسم عالی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یردقاسم عالی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یردقاسم عالی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٤:٤٢١٢:٥٨:٠٣١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٤١٠٠:١٨:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٣:٤١١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:١٤٠٠:١٧:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٢:٤١١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٢:٥١١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٣١:٤٢١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٢١٠٠:١٧:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٤٣١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٠:٥٤٠٠:١٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٢٨٠٠:١٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٦:٤١١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٠٢٠٠:١٦:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٥:٣١١٩:٤٢:٣٦٠٠:١٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٦:١٧١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:١٠٠٠:١٥:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٦:٠٥١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٣:٤٤٠٠:١٥:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٥:٠٤١٢:٥٥:٥٤١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:١٩٠٠:١٥:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٤:١١١٢:٥٥:٤٤١٩:٢٧:٤١١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٤:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٣:١٨١٢:٥٥:٣٤١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٢٨٠٠:١٤:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٢:٢٥١٢:٥٥:٢٤١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٠٣٠٠:١٤:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢١:٣٤١٢:٥٥:١٥١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٣٨٠٠:١٤:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٠:٤٤١٢:٥٥:٠٧١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:١٤٠٠:١٣:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٣:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٤:٥٢١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٣:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٨:١٨١٢:٥٤:٤٥١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٠١٠٠:١٣:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٤:٣٩١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٣:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:١٣٠٠:١٢:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٣:١٥١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٢:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٥:١٨١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٢٥٠٠:١٢:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٤:١٩١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٠١٠٠:١٢:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٤:١٦١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٣:١٤١٢:٥٤:١٣١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:١٤٠٠:١١:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٤:١١١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٥١٠٠:١١:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١١:٥٧١٢:٥٤:٠٩١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٢٧٠٠:١١:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١١:٢٠١٢:٥٤:٠٨١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٠٤٠٠:١١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یردقاسم عالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یردقاسم عالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یردقاسم عالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یردقاسم عالی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای یردقاسم عالی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یردقاسم عالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یردقاسم عالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای یردقاسم عالی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای یردقاسم عالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای یردقاسم عالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای یردقاسم عالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یردقاسم عالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یردقاسم عالی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردقاسم عالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای یردقاسم عالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یردقاسم عالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردقاسم عالی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای یردقاسم عالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردقاسم عالی روستای یردقاسم عالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردقاسم عالی روستای یردقاسم عالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای یردقاسم عالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یردقاسم عالی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردقاسم عالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای یردقاسم عالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یردقاسم عالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردقاسم عالی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٠:٤١١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٦:٠٥٢٣:٥٦:٢٨
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٢١٠٦:٥٩:٣٥١٣:٠٤:٣٨١٩:١٠:٠٦١٩:٢٦:٣٦٠٠:٢٦:٠٨
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٠٠٦:٥٨:٢٨١٣:٠٤:٢٠١٩:١٠:٣٦١٩:٢٧:٠٧٠٠:٢٥:٤٨
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٠٠٦:٥٧:٢١١٣:٠٤:٠٢١٩:١١:٠٧١٩:٢٧:٣٨٠٠:٢٥:٢٨
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٤٩٠٦:٥٦:١٥١٣:٠٣:٤٤١٩:١١:٣٧١٩:٢٨:٠٩٠٠:٢٥:٠٧
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٣٧٠٦:٥٥:٠٨١٣:٠٣:٢٥١٩:١٢:٠٨١٩:٢٨:٤٠٠٠:٢٤:٤٧
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٢٦٠٦:٥٤:٠١١٣:٠٣:٠٧١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:١١٠٠:٢٤:٢٦
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:١٤٠٦:٥٢:٥٥١٣:٠٢:٤٩١٩:١٣:٠٨١٩:٢٩:٤٢٠٠:٢٤:٠٥
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥١:٤٨١٣:٠٢:٣١١٩:١٣:٣٨١٩:٣٠:١٣٠٠:٢٣:٤٤
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٠:٤٢١٣:٠٢:١٣١٩:١٤:٠٩١٩:٣٠:٤٤٠٠:٢٣:٢٣
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٤٩:٣٦١٣:٠١:٥٥١٩:١٤:٣٩١٩:٣١:١٤٠٠:٢٣:٠٢
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٢٥٠٦:٤٨:٣٠١٣:٠١:٣٧١٩:١٥:٠٩١٩:٣١:٤٦٠٠:٢٢:٤١
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:١٣٠٦:٤٧:٢٤١٣:٠١:١٩١٩:١٥:٣٩١٩:٣٢:١٧٠٠:٢٢:٢٠
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٤٦:١٨١٣:٠١:٠١١٩:١٦:٠٩١٩:٣٢:٤٨٠٠:٢١:٥٩
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٤٥:١٣١٣:٠٠:٤٤١٩:١٦:٤٠١٩:٣٣:١٩٠٠:٢١:٣٨
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٤٤:٠٨١٣:٠٠:٢٧١٩:١٧:١٠١٩:٣٣:٥١٠٠:٢١:١٧
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤٣:٠٤١٣:٠٠:١٠١٩:١٧:٤١١٩:٣٤:٢٢٠٠:٢٠:٥٦
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١١٠٦:٤١:٥٩١٢:٥٩:٥٣١٩:١٨:١١١٩:٣٤:٥٤٠٠:٢٠:٣٥
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٠:٥٥١٢:٥٩:٣٦١٩:١٨:٤٢١٩:٣٥:٢٦٠٠:٢٠:١٤
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٤٦٠٦:٣٩:٥٢١٢:٥٩:٢٠١٩:١٩:١٣١٩:٣٥:٥٨٠٠:١٩:٥٤
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٣٨:٤٩١٢:٥٩:٠٤١٩:١٩:٤٤١٩:٣٦:٣٠٠٠:١٩:٣٣
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٧:٤٦١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٠:١٥١٩:٣٧:٠٣٠٠:١٩:١٣
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١١٠٦:٣٦:٤٤١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٧:٣٥٠٠:١٨:٥٣
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٠٠٦:٣٥:٤٣١٢:٥٨:١٧١٩:٢١:١٧١٩:٣٨:٠٨٠٠:١٨:٣٣
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٤:٤٢١٢:٥٨:٠٣١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٤١٠٠:١٨:١٣
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٣:٤١١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:١٤٠٠:١٧:٥٤
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٢:٤١١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٢:٥١١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٧:٣٥
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:١٨٠٦:٣١:٤٢١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٢١٠٠:١٧:١٦
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٤٣١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٠:٥٤٠٠:١٦:٥٧
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٢٨٠٠:١٦:٣٨
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٦:٤١١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٠٢٠٠:١٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای یردقاسم عالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردقاسم عالی روستای یردقاسم عالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردقاسم عالی روستای یردقاسم عالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یردقاسم عالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یردقاسم عالی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یردقاسم عالی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یردقاسم عالی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یردقاسم عالی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یردقاسم عالی

روستای یردقاسم عالی بر روی نقشه

روستای یردقاسم عالی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یردقاسم عالی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یردقاسم عالی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یردقاسم عالی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای یردقاسم عالی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای یردقاسم عالی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای یردقاسم عالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یردقاسم عالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای یردقاسم عالی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یردقاسم عالی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یردقاسم عالی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یردقاسم عالی دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ یردقاسم عالی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یردقاسم عالی
جدول اوقات شرعی امروز فردا یردقاسم عالی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق یردقاسم عالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یردقاسم عالی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یردقاسم عالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق یردقاسم عالی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یردقاسم عالی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو