جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یردخردو

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز یردخردو

اذان صبح: ٠٥:١١:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١١
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٠٢

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یردخردو (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای یردخردو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای یردخردو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یردخردو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

امام علی (ع)
انسان ذلیل و خوار، از ورود ستم بر خود جلوگیری نمی‌كند. حقّ بدون جدّیت قابل وصول نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یردخردو

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یردخردو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یردخردو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یردخردو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یردخردو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یردخردو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٤:٤٧١٢:٥٨:٠٧١٩:٢١:٥٢١٩:٣٨:٤٥٠٠:١٨:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٣:٤٦١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:١٨٠٠:١٧:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٢:٤٦١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٢:٥٥١٩:٣٩:٥١٠٠:١٧:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣١:٤٧١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٢٤٠٠:١٧:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٤٠٦:٣٠:٤٨١٢:٥٧:١١١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٠:٥٨٠٠:١٧:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٥٠٦:٢٩:٥٠١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٤:٣١١٩:٤١:٣٢٠٠:١٦:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٨:٥٣١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٠٥٠٠:١٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٣٩٠٠:١٦:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٧:٠٠١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:١٤٠٠:١٥:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٦:١٠١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٣:٤٨٠٠:١٥:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٥:١٠١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٢٢٠٠:١٥:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٤:١٦١٢:٥٥:٤٩١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٤:٥٧٠٠:١٥:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٣:٢٣١٢:٥٥:٣٩١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٣٢٠٠:١٤:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١١٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٥:٢٩١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٠٧٠٠:١٤:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢١:٤٠١٢:٥٥:٢٠١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٦:٤٢٠٠:١٤:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥٥:١٢١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:١٧٠٠:١٣:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٧:٥٣٠٠:١٣:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٩:١٢١٢:٥٤:٥٦١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٢٨٠٠:١٣:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٨:٢٤١٢:٥٤:٥٠١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٠٤٠٠:١٣:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٧:٣٧١٢:٥٤:٤٣١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٤٠٠٠:١٣:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:١٦٠٠:١٢:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٣:١٩١٩:٥٠:٥٢٠٠:١٢:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:٢٤١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٢٩٠٠:١٢:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٠٠٦:١٤:٤٢١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٢:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٤:٢١١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٤١٠٠:١٢:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٤:١٨١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:١٨٠٠:١٢:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٢:٤١١٢:٥٤:١٥١٩:٣٦:١٠١٩:٥٣:٥٤٠٠:١١:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٤:١٤١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٣١٠٠:١١:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١١:٢٦١٢:٥٤:١٣١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٠٧٠٠:١١:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یردخردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یردخردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یردخردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یردخردو

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای یردخردو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یردخردو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یردخردو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای یردخردو

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای یردخردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای یردخردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای یردخردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یردخردو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یردخردو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردخردو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای یردخردو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یردخردو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردخردو

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای یردخردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردخردو روستای یردخردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردخردو روستای یردخردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای یردخردو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یردخردو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردخردو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای یردخردو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یردخردو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردخردو

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٠:٤٦١٢:٠٥:٠١١٨:٠٩:٤٠١٨:٢٦:١٠٢٣:٥٦:٣٣
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٢٦٠٦:٥٩:٣٩١٣:٠٤:٤٣١٩:١٠:١٠١٩:٢٦:٤١٠٠:٢٦:١٣
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٦٠٦:٥٨:٣٣١٣:٠٤:٢٥١٩:١٠:٤١١٩:٢٧:١٢٠٠:٢٥:٥٣
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٥٠٦:٥٧:٢٦١٣:٠٤:٠٧١٩:١١:١٢١٩:٢٧:٤٣٠٠:٢٥:٣٣
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥٤٠٦:٥٦:٢٠١٣:٠٣:٤٨١٩:١١:٤٢١٩:٢٨:١٤٠٠:٢٥:١٢
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٣٠٦:٥٥:١٣١٣:٠٣:٣٠١٩:١٢:١٢١٩:٢٨:٤٤٠٠:٢٤:٥٢
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٣١٠٦:٥٤:٠٦١٣:٠٣:١٢١٩:١٢:٤٣١٩:٢٩:١٥٠٠:٢٤:٣١
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:١٩٠٦:٥٣:٠٠١٣:٠٢:٥٤١٩:١٣:١٣١٩:٢٩:٤٦٠٠:٢٤:١٠
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٧٠٦:٥١:٥٣١٣:٠٢:٣٦١٩:١٣:٤٣١٩:٣٠:١٧٠٠:٢٣:٤٩
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٥٠٦:٥٠:٤٧١٣:٠٢:١٨١٩:١٤:١٣١٩:٣٠:٤٨٠٠:٢٣:٢٨
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٤٩:٤١١٣:٠٢:٠٠١٩:١٤:٤٣١٩:٣١:١٩٠٠:٢٣:٠٧
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٣١٠٦:٤٨:٣٥١٣:٠١:٤٢١٩:١٥:١٣١٩:٣١:٥٠٠٠:٢٢:٤٦
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:١٨٠٦:٤٧:٢٩١٣:٠١:٢٤١٩:١٥:٤٤١٩:٣٢:٢١٠٠:٢٢:٢٥
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٤٦:٢٤١٣:٠١:٠٦١٩:١٦:١٤١٩:٣٢:٥٢٠٠:٢٢:٠٤
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٤٥:١٨١٣:٠٠:٤٩١٩:١٦:٤٤١٩:٣٣:٢٤٠٠:٢١:٤٣
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٤:١٣١٣:٠٠:٣١١٩:١٧:١٤١٩:٣٣:٥٥٠٠:٢١:٢٢
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٣:٠٩١٣:٠٠:١٤١٩:١٧:٤٥١٩:٣٤:٢٧٠٠:٢١:٠١
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٢:٠٥١٢:٥٩:٥٨١٩:١٨:١٦١٩:٣٤:٥٨٠٠:٢٠:٤٠
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤١:٠١١٢:٥٩:٤١١٩:١٨:٤٦١٩:٣٥:٣٠٠٠:٢٠:١٩
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥٢٠٦:٣٩:٥٧١٢:٥٩:٢٥١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:٠٢٠٠:١٩:٥٩
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٣٨:٥٤١٢:٥٩:٠٩١٩:١٩:٤٨١٩:٣٦:٣٥٠٠:١٩:٣٨
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٢٩٠٦:٣٧:٥٢١٢:٥٨:٥٣١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٠٧٠٠:١٩:١٨
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٧٠٦:٣٦:٥٠١٢:٥٨:٣٧١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٧:٣٩٠٠:١٨:٥٨
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٦٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:١٢٠٠:١٨:٣٨
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٤:٤٧١٢:٥٨:٠٧١٩:٢١:٥٢١٩:٣٨:٤٥٠٠:١٨:١٨
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٣:٤٦١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:١٨٠٠:١٧:٥٩
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٢:٤٦١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٢:٥٥١٩:٣٩:٥١٠٠:١٧:٤٠
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣١:٤٧١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٢٤٠٠:١٧:٢١
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٤٠٦:٣٠:٤٨١٢:٥٧:١١١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٠:٥٨٠٠:١٧:٠٢
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٥٠٦:٢٩:٥٠١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٤:٣١١٩:٤١:٣٢٠٠:١٦:٤٤
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٨:٥٣١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٠٥٠٠:١٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای یردخردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردخردو روستای یردخردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردخردو روستای یردخردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یردخردو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یردخردو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یردخردو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یردخردو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یردخردو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یردخردو

روستای یردخردو بر روی نقشه

روستای یردخردو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یردخردو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یردخردو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یردخردو
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای یردخردو + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای یردخردو + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای یردخردو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یردخردو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای یردخردو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یردخردو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یردخردو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یردخردو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق یردخردو
افق شرعی امروز فردا یردخردو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یردخردو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ یردخردو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق یردخردو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق یردخردو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یردخردو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یردخردو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو