جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یخی

جابرانصار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز یخی


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٣٨
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٠٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یخی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای یخی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای یخی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یخی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

كیم وو چونگ
نوآوری‌های بزرگ، نتیجه‌ی انباشتن نوآوری‌های كوچكِ بسیار است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یخی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یخی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یخی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یخی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یخی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یخی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٨:٠٠١٣:١٨:١٧١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٢٩٠٠:٣٤:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٦:٥٧١٣:١٨:٠٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:١٦٠٠:٣٣:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٥:٥٥١٣:١٧:٥٩٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٠٣٠٠:٣٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٧:٥٠٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٥٠٠٠:٣٣:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٣:٥٣١٣:١٧:٤٣٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٣٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٧:٣٥٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٢٥٠٠:٣٢:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣١:٥٦١٣:١٧:٢٩٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٢:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٣٢:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٧:١٧٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣١:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٧:١٢٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٣١:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٨:١٤١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣١:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣١:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٦:٣٠١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٣١:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٦:٥٧٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٧:٤١٠٠:٣٠:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٤:٥١١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٣٠:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٦:٥٣٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣٠:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٣:١٧١٣:١٦:٥٢٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٠١٠٠:٣٠:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٦:٥٢٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٣٠:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢١:٤٩١٣:١٦:٥٢٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٣٤٠٠:٣٠:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢١:٠٧١٣:١٦:٥٣٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢٩:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٢٠:٢٦١٣:١٦:٥٤٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٢٩:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٩:٤٦١٣:١٦:٥٦٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٩:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٩:٠٨١٣:١٦:٥٨٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٩:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٨:٣٢١٣:١٧:٠١٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٩:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٧:٥٧١٣:١٧:٠٥٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٢٩:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٧:٢٣١٣:١٧:٠٩٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢٩:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٦:٥١١٣:١٧:١٣٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٣١٠٠:٢٩:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٦:٢٠١٣:١٧:١٨٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:١٤٠٠:٢٩:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٥:٥١١٣:١٧:٢٤٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٢٩:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یخی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای یخی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یخی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یخی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای یخی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای یخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای یخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای یخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یخی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یخی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای یخی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای یخی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یخی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای یخی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٨:٤٠١٣:٢٣:١٤١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٢٥٠٠:٤٠:٢٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٩:٢٠١٣:٢٢:٥٩١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:١١٠٠:٤٠:١٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٥٠:٠٠١٣:٢٢:٤٢١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٢:٥٧٠٠:٤٠:٠٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٠:٤٠١٣:٢٢:٢٦١٩:٥٣:٤٠٢٠:١١:٤١٠٠:٣٩:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥١:٢٠١٣:٢٢:٠٩١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:٣٩:٤٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٢:٠٠١٣:٢١:٥١١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٣٩:٣٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٢:٤٠١٣:٢١:٣٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٣٩:٢٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٣:١٩١٣:٢١:١٦١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٣٩:١٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٩٠٦:٥٣:٥٩١٣:٢٠:٥٧١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:١٦٠٠:٣٨:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٤:٣٨١٣:٢٠:٣٨١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٣٨:٤٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٥:١٨١٣:٢٠:١٩١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٣٨:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٥:٥٧١٣:٢٠:٠٠١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:١٩٠٠:٣٨:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٦:٣٦١٣:١٩:٤٠١٩:٤٢:١٤١٩:٥٩:٥٩٠٠:٣٨:٠٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٧:١٥١٣:١٩:٢١١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٣٩٠٠:٣٧:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٧:٥٤١٣:١٩:٠٠١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:١٨٠٠:٣٧:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٦:٥٨:٣٣١٣:١٨:٤٠١٩:٣٨:١٦١٩:٥٥:٥٧٠٠:٣٧:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٠٠٦:٥٩:١١١٣:١٨:١٩١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٣٦٠٠:٣٧:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٩٠٦:٥٩:٥٠١٣:١٧:٥٩١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:١٤٠٠:٣٦:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٠:٢٩١٣:١٧:٣٨١٩:٣٤:١٦١٩:٥١:٥٣٠٠:٣٦:٣٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠١:٠٧١٣:١٧:١٧١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٣١٠٠:٣٦:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠١:٤٦١٣:١٦:٥٥١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٠٩٠٠:٣٥:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٢:٢٥١٣:١٦:٣٤١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٤٧٠٠:٣٥:٣٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٣:٠٣١٣:١٦:١٣١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٢٤٠٠:٣٥:٢١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٣:٤٢١٣:١٥:٥١١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٠٢٠٠:٣٥:٠٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٦٠٧:٠٤:٢١١٣:١٥:٣٠١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٤٠٠٠:٣٤:٤٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٤:٥٩١٣:١٥:٠٨١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:١٧٠٠:٣٤:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:٠٥:٣٨١٣:١٤:٤٧١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٥٥٠٠:٣٤:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:٠٦:١٧١٣:١٤:٢٥١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٣٢٠٠:٣٣:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:٠٦:٥٦١٣:١٤:٠٤١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:١٠٠٠:٣٣:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢١٠٧:٠٧:٣٥١٣:١٣:٤٣١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٤٨٠٠:٠٣:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٨:١٥١٢:١٣:٢١١٨:١٧:٥٧١٨:٣٥:٢٦٢٣:٣٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای یخی روستای یخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای یخی روستای یخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یخی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یخی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یخی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یخی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یخی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یخی

روستای یخی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یخی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یخی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یخی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای یخی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای یخی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یخی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یخی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یخی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا یخی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یخی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یخی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یخی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یخی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ یخی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یخی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یخی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یخی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو