جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یام

تیتکانلو | فاروج | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز یام


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٤
اذان ظهر: ١١:٢١:١٩
غروب آفتاب: ١٦:٢٧:٥١
اذان مغرب: ١٦:٤٧:٣٥
نیمه شب: ٢٢:٣٧:٢٣

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یام (شهرستان فاروج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای یام)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای یام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
دنیا پر از ابلیسانی است كه پیوسته به ما كینه می ورزند، زیرا طاقت آنكه كمال خود را به حال خود گذارند، ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یام

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:٤٥٢٣:٤٧:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٦:٤٣١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٢:٤٢٢٣:٤٦:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٣٩٢٣:٤٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٤:٢١١٢:٣٤:١٩١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٦:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٤٣:١١١٢:٣٤:١١١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٥:٣٣٢٣:٤٥:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٤٢:٠٢١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:٣١٢٣:٤٥:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٧:٢٨٢٣:٤٥:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣٣:٥١١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٨:٢٤٢٣:٤٥:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠١:٣٩٠٥:٣٨:٤٣١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٩:٢١١٩:٤٩:٢١٢٣:٤٤:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٧:٣٩١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٠:١٥١٩:٥٠:١٨٢٣:٤٤:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٦:٣٧١٢:٣٣:٣٦١٩:٣١:٠٨١٩:٥١:١٥٢٣:٤٤:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٣٥:٣٥١٢:٣٣:٣٢١٩:٣٢:٠١١٩:٥٢:١١٢٣:٤٣:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٥٦٠٥:٣٤:٣٥١٢:٣٣:٢٨١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٣:٠٧٢٣:٤٣:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٣٣:٣٦١٢:٣٣:٢٥١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٤:٠٣٢٣:٤٣:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:١١٠٥:٣٢:٣٩١٢:٣٣:٢٣١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٤:٥٩٢٣:٤٣:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٥١٠٥:٣١:٤٣١٢:٣٣:٢١١٩:٣٥:٣١١٩:٥٥:٥٥٢٣:٤٣:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:٣٢٠٥:٣٠:٤٨١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٦:٥٠٢٣:٤٢:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:١٥٠٥:٢٩:٥٥١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٧:١٥١٩:٥٧:٤٥٢٣:٤٢:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٥٨٠٥:٢٩:٠٤١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٤٠٢٣:٤٢:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:٤٤٠٥:٢٨:١٣١٢:٣٣:٢١١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٩:٣٤٢٣:٤٢:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٥:٣١٠٥:٢٧:٢٥١٢:٣٣:٢٢١٩:٣٩:٤٨٢٠:٠٠:٢٨٢٣:٤٢:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٤:٢٠٠٥:٢٦:٣٨١٢:٣٣:٢٤١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠١:٢٢٢٣:٤١:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٣:١٠٠٥:٢٥:٥٢١٢:٣٣:٢٦١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٢:١٥٢٣:٤١:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٢:٠٢٠٥:٢٥:٠٨١٢:٣٣:٢٩١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٣:٠٧٢٣:٤١:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٥٦٠٥:٢٤:٢٦١٢:٣٣:٣٣١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٣:٥٩٢٣:٤١:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٥١٠٥:٢٣:٤٥١٢:٣٣:٣٧١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٤:٥١٢٣:٤١:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٤٩٠٥:٢٣:٠٦١٢:٣٣:٤١١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٥:٤٢٢٣:٤١:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٤٨٠٥:٢٢:٢٨١٢:٣٣:٤٦١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٦:٣٢٢٣:٤١:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٦:٥٠٠٥:٢١:٥٢١٢:٣٣:٥٢١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٧:٢١٢٣:٤١:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یام

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای یام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای یام

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای یام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای یام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای یام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای یام

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای یام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای یام

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥١:٥٣١١:٢١:٢١١٦:٥٠:١٨١٧:٠٩:٠٩٢٢:٣٨:٤٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٢:٥٢١١:٢١:١٣١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٧:٥٦٢٢:٣٨:٣١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٣:٥١١١:٢١:٠٥١٦:٤٧:٤٩١٧:٠٦:٤٤٢٢:٣٨:٢١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٤:٥٠١١:٢٠:٥٨١٦:٤٦:٣٧١٧:٠٥:٣٤٢٢:٣٨:١٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٥:٥٠١١:٢٠:٥٢١٦:٤٥:٢٦١٧:٠٤:٢٥٢٢:٣٨:٠٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٦:٥٠١١:٢٠:٤٧١٦:٤٤:١٥١٧:٠٣:١٧٢٢:٣٧:٥٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٧:٥٠١١:٢٠:٤٣١٦:٤٣:٠٦١٧:٠٢:١٠٢٢:٣٧:٤٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٨:٥١١١:٢٠:٣٩١٦:٤١:٥٩١٧:٠١:٠٤٢٢:٣٧:٤١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٩:٥٢١١:٢٠:٣٦١٦:٤٠:٥٢١٧:٠٠:٠٠٢٢:٣٧:٣٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٠:٥٣١١:٢٠:٣٤١٦:٣٩:٤٧١٦:٥٨:٥٧٢٢:٣٧:٢٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١١٠٦:٠١:٥٤١١:٢٠:٣٢١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٧:٥٦٢٢:٣٧:٢٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٢:٥٦١١:٢٠:٣٢١٦:٣٧:٤١١٦:٥٦:٥٦٢٢:٣٧:٢٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:٥٨١١:٢٠:٣٢١٦:٣٦:٣٩١٦:٥٥:٥٧٢٢:٣٧:١٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٥:٠٠١١:٢٠:٣٣١٦:٣٥:٤٠١٦:٥٥:٠٠٢٢:٣٧:١٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٦:٠٢١١:٢٠:٣٥١٦:٣٤:٤١١٦:٥٤:٠٤٢٢:٣٧:١١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٧:٠٤١١:٢٠:٣٧١٦:٣٣:٤٥١٦:٥٣:١٠٢٢:٣٧:١٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٨:٠٧١١:٢٠:٤١١٦:٣٢:٤٩١٦:٥٢:١٧٢٢:٣٧:١٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٩:٠٩١١:٢٠:٤٥١٦:٣١:٥٥١٦:٥١:٢٦٢٢:٣٧:١٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٠:١٢١١:٢٠:٥٠١٦:٣١:٠٣١٦:٥٠:٣٧٢٢:٣٧:١١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:١١:١٥١١:٢٠:٥٦١٦:٣٠:١٣١٦:٤٩:٤٩٢٢:٣٧:١٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٢:١٨١١:٢١:٠٣١٦:٢٩:٢٤١٦:٤٩:٠٢٢٢:٣٧:١٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٣:٢١١١:٢١:١٠١٦:٢٨:٣٧١٦:٤٨:١٨٢٢:٣٧:١٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٤:٢٤١١:٢١:١٩١٦:٢٧:٥١١٦:٤٧:٣٥٢٢:٣٧:٢٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٥:٢٦١١:٢١:٢٨١٦:٢٧:٠٧١٦:٤٦:٥٤٢٢:٣٧:٢٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٦:٢٩١١:٢١:٣٨١٦:٢٦:٢٥١٦:٤٦:١٥٢٢:٣٧:٣٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٧:٣٢١١:٢١:٤٩١٦:٢٥:٤٥١٦:٤٥:٣٧٢٢:٣٧:٤١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٨:٣٥١١:٢٢:٠١١٦:٢٥:٠٧١٦:٤٥:٠١٢٢:٣٧:٤٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٩:٣٧١١:٢٢:١٤١٦:٢٤:٣٠١٦:٤٤:٢٧٢٢:٣٧:٥٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٠:٣٩١١:٢٢:٢٨١٦:٢٣:٥٦١٦:٤٣:٥٥٢٢:٣٨:٠٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢١:٤٢١١:٢٢:٤٢١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٣:٢٥٢٢:٣٨:١٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای یام روستای یام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای یام روستای یام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یام

روستای یام بر روی نقشه

روستای یام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یام
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای یام + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای یام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یام رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ یام دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یام
افق شرعی امروز فردا یام دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یام دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو