جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر یامچی

مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز یامچی


اذان صبح: ٠٦:٠٣:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٧:٣١
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:١٩
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٥١

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یامچی (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر یامچی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر یامچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر یامچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دالای لاما
آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، اما از ارزش های خود دست بر ندار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یامچی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یامچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یامچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر یامچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یامچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یامچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٩:١٧١٣:٢٦:٠٨٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٣١٠٠:٣٧:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٧:٥٩١٣:٢٥:٥٨٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٧:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢٥:٤٨٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٣٧:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٣٥:٢٥١٣:٢٥:٣٩٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٣٦:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥١٠٦:٣٤:١٠١٣:٢٥:٣٠٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٣٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٣٠٦:٣٢:٥٦١٣:٢٥:٢٢٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٣١:٤٣١٣:٢٥:١٤٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٣٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٩٠٦:٣٠:٣٢١٣:٢٥:٠٧٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٣٥:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٥:٠٠٢٠:٢١:١٦٢٠:٤١:٣٧٠٠:٣٥:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٨:١١١٣:٢٤:٥٤٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٣٤:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٣٤:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٥:٥٦١٣:٢٤:٤٣٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣٤:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٠٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٤:٣٩٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٣٣:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٢٣:٤٦١٣:٢٤:٣٥٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٣٧٠٠:٣٣:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:٢٢:٤٣١٣:٢٤:٣١٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٧:٣٦٠٠:٣٣:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:٢١:٤١١٣:٢٤:٢٩٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٣٣:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٤٠٦:٢٠:٤١١٣:٢٤:٢٦٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٩:٣٥٠٠:٣٢:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٩:٤٢١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٩:٤١٢٠:٥٠:٣٣٠٠:٣٢:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٨:٤٤١٣:٢٤:٢٤٢٠:٣٠:٣٦٢٠:٥١:٣٢٠٠:٣٢:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠١٠٦:١٧:٤٩١٣:٢٤:٢٣٢٠:٣١:٣٠٢٠:٥٢:٣٠٠٠:٣٢:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١٦:٥٤١٣:٢٤:٢٣٢٠:٣٢:٢٤٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٣١:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:١٩٠٦:١٦:٠١١٣:٢٤:٢٤٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٣١:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٠١٠٦:١٥:١٠١٣:٢٤:٢٥٢٠:٣٤:١١٢٠:٥٥:٢٢٠٠:٣١:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٤٤٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٤٢٠:٥٦:١٨٠٠:٣١:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٢٩٠٦:١٣:٣٢١٣:٢٤:٢٩٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٧:١٤٠٠:٣١:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:١٦٠٦:١٢:٤٥١٣:٢٤:٣٢٢٠:٣٦:٤٨٢٠:٥٨:١٠٠٠:٣٠:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٠٥٠٦:١٢:٠١١٣:٢٤:٣٦٢٠:٣٧:٤٠٢٠:٥٩:٠٤٠٠:٣٠:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٥٥٠٦:١١:١٧١٣:٢٤:٤٠٢٠:٣٨:٣٠٢٠:٥٩:٥٨٠٠:٣٠:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٤٧٠٦:١٠:٣٦١٣:٢٤:٤٥٢٠:٣٩:٢٠٢١:٠٠:٥٢٠٠:٣٠:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٤٢٠٦:٠٩:٥٦١٣:٢٤:٥٠٢٠:٤٠:١٠٢١:٠١:٤٤٠٠:٣٠:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یامچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یامچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر یامچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یامچی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر یامچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یامچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یامچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر یامچی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر یامچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر یامچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر یامچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یامچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یامچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر یامچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر یامچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یامچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر یامچی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٣٠٧:١٧:٠٣١٢:١٤:٠١١٧:١٠:٣٩١٧:٣١:١١٢٣:٢٨:٣٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٨٠٧:١٨:٠٧١٢:١٤:١٧١٧:١٠:٠٨١٧:٣٠:٤٢٢٣:٢٨:٥١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٣٠٧:١٩:١٠١٢:١٤:٣٤١٧:٠٩:٣٩١٧:٣٠:١٦٢٣:٢٩:٠٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٧٠٧:٢٠:١٤١٢:١٤:٥٢١٧:٠٩:١٢١٧:٢٩:٥١٢٣:٢٩:١٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢١٠٧:٢١:١٦١٢:١٥:١٠١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٩:٢٩٢٣:٢٩:٣١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٥٠٧:٢٢:١٨١٢:١٥:٣٠١٧:٠٨:٢٤١٧:٢٩:٠٨٢٣:٢٩:٤٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٨٠٧:٢٣:١٩١٢:١٥:٤٩١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٨:٥٠٢٣:٣٠:٠٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٠٠٧:٢٤:٢٠١٢:١٦:١٠١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٨:٣٣٢٣:٣٠:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٢٠٧:٢٥:٢٠١٢:١٦:٣١١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٨:١٩٢٣:٣٠:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٤٠٧:٢٦:١٩١٢:١٦:٥٣١٧:٠٧:١٣١٧:٢٨:٠٧٢٣:٣٠:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢٧:١٧١٢:١٧:١٦١٧:٠٧:٠١١٧:٢٧:٥٦٢٣:٣١:١٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٥٠٧:٢٨:١٥١٢:١٧:٣٩١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٧:٤٨٢٣:٣١:٣٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢٩:١١١٢:١٨:٠٣١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٧:٤٢٢٣:٣١:٥٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٣٠٧:٣٠:٠٦١٢:١٨:٢٧١٧:٠٦:٣٦١٧:٢٧:٣٨٢٣:٣٢:١٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥١٠٧:٣١:٠١١٢:١٨:٥٢١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٧:٣٦٢٣:٣٢:٣٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٣١:٥٤١٢:١٩:١٨١٧:٠٦:٣١١٧:٢٧:٣٦٢٣:٣٢:٥٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٥٠٧:٣٢:٤٦١٢:١٩:٤٣١٧:٠٦:٣١١٧:٢٧:٣٨٢٣:٣٣:٢١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٠٠٧:٣٣:٣٧١٢:٢٠:١٠١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٧:٤٣٢٣:٣٣:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٥٠٧:٣٤:٢٦١٢:٢٠:٣٧١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٧:٤٩٢٣:٣٤:٠٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٨٠٧:٣٥:١٤١٢:٢١:٠٤١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٧:٥٧٢٣:٣٤:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢١٠٧:٣٦:٠١١٢:٢١:٣١١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٨:٠٨٢٣:٣٤:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٢٠٧:٣٦:٤٧١٢:٢١:٥٩١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٨:٢٠٢٣:٣٥:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٣٠٧:٣٧:٣١١٢:٢٢:٢٨١٧:٠٧:١٩١٧:٢٨:٣٤٢٣:٣٥:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٢٠٧:٣٨:١٣١٢:٢٢:٥٦١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٨:٥١٢٣:٣٦:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠١٠٧:٣٨:٥٤١٢:٢٣:٢٥١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٩:٠٩٢٣:٣٦:٤٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٣٨٠٧:٣٩:٣٣١٢:٢٣:٥٤١٧:٠٨:١٢١٧:٢٩:٢٩٢٣:٣٧:١٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٤٠٧:٤٠:١١١٢:٢٤:٢٤١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٩:٥٢٢٣:٣٧:٤١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٨٠٧:٤٠:٤٧١٢:٢٤:٥٣١٧:٠٨:٥٧١٧:٣٠:١٦٢٣:٣٨:١٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٢٠٧:٤١:٢٢١٢:٢٥:٢٣١٧:٠٩:٢٣١٧:٣٠:٤٢٢٣:٣٨:٣٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٤٠٧:٤١:٥٤١٢:٢٥:٥٣١٧:٠٩:٥١١٧:٣١:١٠٢٣:٣٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر یامچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر یامچی شهر یامچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر یامچی شهر یامچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یامچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یامچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یامچی

یامچی یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است. یامچی در لغت به معنای چاپارخانه است که شواهد و قرائن تاریخی حاکی از این می‌باشد که این شهر از گذشته‌های دور در مسیر جاده ابریشم واقع شده بوده‌است

شهر یامچی در ویکیپدیا

شهر یامچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یامچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یامچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یامچی بر روی نقشه

شهر یامچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یامچی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یامچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یامچی
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر یامچی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر یامچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر یامچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یامچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یامچی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یامچی
زمان پخش اذان مستقیم به افق یامچی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یامچی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یامچی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یامچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا یامچی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یامچی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یامچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یامچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو