جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر یامچی

مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز یامچی

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٣٣:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٥٢:٥١
اذان مغرب: ٢١:١٤:٤٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:٣٩

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یامچی (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر یامچی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر یامچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یامچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

پائولو كوئیلو
هم می توان دنیا را با چشمان یك غارت شده ی بدیخت نگریست و هم با چشمان یك ماجراجوی در جستجوی گنج.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یامچی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یامچی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یامچی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر یامچی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یامچی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یامچی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٠٨٠٦:٥٣:٢٦١٣:٢٨:١٨٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:١٤٠٠:٤١:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٢٣٠٦:٥٢:٠٠١٣:٢٨:٠٣٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:١٤٠٠:٤١:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٩٠٦:٥٠:٣٤١٣:٢٧:٤٩٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:١٤٠٠:٤٠:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٩:٠٩١٣:٢٧:٣٥٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:١٤٠٠:٤٠:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:١١٠٦:٤٧:٤٥١٣:٢٧:٢٢٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:١٤٠٠:٤٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤٦:٢١١٣:٢٧:٠٩٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٩:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٤٣٠٦:٤٤:٥٨١٣:٢٦:٥٦٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣٩:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠١٠٦:٤٣:٣٦١٣:٢٦:٤٤٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:١٥٠٠:٣٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:١٨٠٦:٤٢:١٥١٣:٢٦:٣٢٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:١٥٠٠:٣٨:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٦:٢١٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:١٦٠٠:٣٨:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٩:٣٥١٣:٢٦:١٠٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:١٦٠٠:٣٧:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٨:١٧١٣:٢٥:٥٩٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:١٧٠٠:٣٧:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢٥:٤٩٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:١٧٠٠:٣٧:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٥:٤٠٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:١٨٠٠:٣٦:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:٣٤:٢٨١٣:٢٥:٣١٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:١٨٠٠:٣٦:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٣٣:١٣١٣:٢٥:٢٣٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٨:١٩٠٠:٣٦:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٣٢:٠٠١٣:٢٥:١٥٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:١٩٠٠:٣٥:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢١٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢٥:٠٧٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٥:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٩:٣٧١٣:٢٥:٠٠٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:٢٠٠٠:٣٥:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٨:٢٧١٣:٢٤:٥٤٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٢:٢١٠٠:٣٤:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٧:١٩١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٣:٢١٠٠:٣٤:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٢٦:١١١٣:٢٤:٤٣٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٤:٢١٠٠:٣٤:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٥:٠٥١٣:٢٤:٣٩٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٥:٢١٠٠:٣٣:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٢٤:٠١١٣:٢٤:٣٥٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٦:٢١٠٠:٣٣:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٢٢:٥٧١٣:٢٤:٣١٢٠:٢٦:٤٠٢٠:٤٧:٢١٠٠:٣٣:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٢١:٥٥١٣:٢٤:٢٩٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:٢١٠٠:٣٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٢٠:٥٥١٣:٢٤:٢٦٢٠:٢٨:٣٢٢٠:٤٩:٢٠٠٠:٣٢:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٩:٥٦١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٥٠:١٩٠٠:٣٢:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٨:٥٨١٣:٢٤:٢٤٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥١:١٨٠٠:٣٢:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یامچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یامچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یامچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یامچی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر یامچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یامچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یامچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر یامچی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر یامچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر یامچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر یامچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یامچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یامچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر یامچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر یامچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یامچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر یامچی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر یامچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر یامچی شهر یامچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر یامچی شهر یامچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر یامچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یامچی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر یامچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر یامچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یامچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر یامچی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٦:٠٣:٤٨١٣:٢٩:٥٥٢٠:٥٦:٠٢٢١:١٨:٢٨٠٠:٣٢:١٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٦:٠٤:٠٢١٣:٣٠:٠٨٢٠:٥٦:١٣٢١:١٨:٣٩٠٠:٣٢:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٦:٠٤:١٨١٣:٣٠:٢١٢٠:٥٦:٢٢٢١:١٨:٤٨٠٠:٣٢:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٥٠٦:٠٤:٣٥١٣:٣٠:٣٤٢٠:٥٦:٢٩٢١:١٨:٥٤٠٠:٣٢:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٨٠٦:٠٤:٥٤١٣:٣٠:٤٧٢٠:٥٦:٣٥٢١:١٨:٥٩٠٠:٣٣:١٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٤٠٦:٠٥:١٥١٣:٣١:٠٠٢٠:٥٦:٣٨٢١:١٩:٠٢٠٠:٣٣:٣١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٦:٠٥:٣٧١٣:٣١:١٢٢٠:٥٦:٤٠٢١:١٩:٠٣٠٠:٣٣:٤٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٦:٠٦:٠١١٣:٣١:٢٤٢٠:٥٦:٤٠٢١:١٩:٠٢٠٠:٣٤:٠٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٩٠٦:٠٦:٢٦١٣:٣١:٣٦٢٠:٥٦:٣٨٢١:١٨:٥٨٠٠:٣٤:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٦:٠٦:٥٢١٣:٣١:٤٨٢٠:٥٦:٣٤٢١:١٨:٥٣٠٠:٣٤:٣٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٦:٠٧:٢٠١٣:٣٢:٠٠٢٠:٥٦:٢٨٢١:١٨:٤٦٠٠:٣٤:٥٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٦٠٦:٠٧:٤٩١٣:٣٢:١١٢٠:٥٦:٢١٢١:١٨:٣٧٠٠:٣٥:١٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٦:٠٨:٢٠١٣:٣٢:٢٢٢٠:٥٦:١١٢١:١٨:٢٥٠٠:٣٥:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٦:٠٨:٥١١٣:٣٢:٣٢٢٠:٥٦:٠٠٢١:١٨:١٢٠٠:٣٥:٥٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٤٠٦:٠٩:٢٤١٣:٣٢:٤٣٢٠:٥٥:٤٦٢١:١٧:٥٦٠٠:٣٦:١٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٥٠٦:٠٩:٥٩١٣:٣٢:٥٣٢٠:٥٥:٣١٢١:١٧:٣٩٠٠:٣٦:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٦:١٠:٣٤١٣:٣٣:٠٢٢٠:٥٥:١٤٢١:١٧:٢٠٠٠:٣٦:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٦:١١:١٠١٣:٣٣:١١٢٠:٥٤:٥٥٢١:١٦:٥٨٠٠:٣٧:٠٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٦:١١:٤٨١٣:٣٣:٢٠٢٠:٥٤:٣٤٢١:١٦:٣٥٠٠:٣٧:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٦:١٢:٢٧١٣:٣٣:٢٨٢٠:٥٤:١١٢١:١٦:١٠٠٠:٣٧:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٦:١٣:٠٦١٣:٣٣:٣٦٢٠:٥٣:٤٦٢١:١٥:٤٢٠٠:٣٨:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٦:١٣:٤٧١٣:٣٣:٤٤٢٠:٥٣:٢٠٢١:١٥:١٣٠٠:٣٨:٢١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٢٠٦:١٤:٢٩١٣:٣٣:٥١٢٠:٥٢:٥١٢١:١٤:٤٢٠٠:٣٨:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٧٠٦:١٥:١١١٣:٣٣:٥٨٢٠:٥٢:٢١٢١:١٤:٠٩٠٠:٣٨:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٦:١٥:٥٥١٣:٣٤:٠٤٢٠:٥١:٤٩٢١:١٣:٣٤٠٠:٣٩:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:١٦:٣٩١٣:٣٤:٠٩٢٠:٥١:١٥٢١:١٢:٥٧٠٠:٣٩:٣٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٦:١٧:٢٤١٣:٣٤:١٤٢٠:٥٠:٤٠٢١:١٢:١٨٠٠:٣٩:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:١٨:١٠١٣:٣٤:١٩٢٠:٥٠:٠٢٢١:١١:٣٧٠٠:٤٠:٠٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:١٨:٥٦١٣:٣٤:٢٣٢٠:٤٩:٢٣٢١:١٠:٥٥٠٠:٤٠:٢٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:١٩:٤٤١٣:٣٤:٢٦٢٠:٤٨:٤٢٢١:١٠:١١٠٠:٤٠:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٢٠:٣١١٣:٣٤:٢٩٢٠:٤٨:٠٠٢١:٠٩:٢٥٠٠:٤٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر یامچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر یامچی شهر یامچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر یامچی شهر یامچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یامچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یامچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یامچی

یامچی یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است. یامچی در لغت به معنای چاپارخانه است که شواهد و قرائن تاریخی حاکی از این می‌باشد که این شهر از گذشته‌های دور در مسیر جاده ابریشم واقع شده بوده‌است

شهر یامچی در ویکیپدیا

شهر یامچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یامچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یامچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یامچی بر روی نقشه

شهر یامچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یامچی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یامچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یامچی
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر یامچی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر یامچی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر یامچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یامچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر یامچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یامچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یامچی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یامچی
افق شرعی امروز فردا یامچی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق یامچی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یامچی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یامچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ یامچی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یامچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یامچی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یامچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو