جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یاغکوه

شرق وغرب شیرگاه | سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز یاغکوه


اذان صبح: ٠٣:٥٤:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣٥

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یاغکوه (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای یاغکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای یاغکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یاغکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

سیلونه
اگر این همه استاد برای پند دادن وجود نداشت، پند گرفتن كار آسانی بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یاغکوه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یاغکوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یاغکوه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یاغکوه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یاغکوه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یاغکوه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٦:٢٥١٢:٥٨:٤٣١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٢٥٠٠:١٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٥:٠٥١٢:٥٨:٢٩١٩:٣٢:٢٩١٩:٥١:١٩٠٠:١٣:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٨:١٥١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:١٣٠٠:١٣:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٢:٢٥١٢:٥٨:٠١١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:٠٧٠٠:١٢:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٤:٠١٠٠:١٢:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٧:٣٤١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٥٥٠٠:١١:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٨:٣١١٢:٥٧:٢٢١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٤٩٠٠:١١:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٧:١٥١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٤٤٠٠:١١:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٥:٥٩١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:٣٨٠٠:١٠:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٦:٤٦١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٠:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٣:٣١١٢:٥٦:٣٥١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٢٧٠٠:١٠:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٢:١٨١٢:٥٦:٢٥١٩:٤١:٠٧٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٠٩:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١١:٠٦١٢:٥٦:١٥١٩:٤١:٥٨٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٩:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٢:١٢٠٠:٠٩:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٠٨:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٨:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٥:٤٠١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٠٨:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:٥١٠٠:٠٧:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٠٧:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٥:١٩١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٧:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٥:١٤١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٠٧:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٠٦:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠٠:٠٤١٢:٥٥:٠٤١٩:٥٠:٣٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٥:٠٠١٩:٥١:٢٨٢٠:١١:٢٠٠٠:٠٦:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١٢:١٤٠٠:٠٦:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٣:١٠٢٠:١٣:٠٨٠٠:٠٥:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٤:٥١١٩:٥٤:٠١٢٠:١٤:٠٣٠٠:٠٥:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٥:١٨١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٥٦٠٠:٠٥:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٤:٢٥١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٥:٥٠٠٠:٠٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یاغکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یاغکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای یاغکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یاغکوه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای یاغکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یاغکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یاغکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای یاغکوه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای یاغکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای یاغکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای یاغکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یاغکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یاغکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یاغکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای یاغکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یاغکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یاغکوه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٧:٢٥١٢:٥٥:٠٥٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٠٣:٥٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٤٦:٤٧١٢:٥٥:١٠٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٠٣:٤٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٤٦:١١١٢:٥٥:١٥٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٠٣:٤٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٤٥:٣٧١٢:٥٥:٢٠٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٦:١٣٠٠:٠٣:٣٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٩٠٥:٤٥:٠٤١٢:٥٥:٢٦٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٠٣:٣٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٤٤:٣٣١٢:٥٥:٣٣٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٠٣:٣٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٤٤:٠٤١٢:٥٥:٤٠٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٨:٣١٠٠:٠٣:٢٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢١٠٥:٤٣:٣٦١٢:٥٥:٤٨٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٩:١٦٠٠:٠٣:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٤٣:١٠١٢:٥٥:٥٥٢٠:٠٩:٠١٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٠٣:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٣٠٥:٤٢:٤٦١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٩:٤١٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٠٣:٢٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٢٠٥:٤٢:٢٣١٢:٥٦:١٣٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣١:٢٤٠٠:٠٣:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٣٠٥:٤٢:٠٢١٢:٥٦:٢٢٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٠٣:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٤١:٤٣١٢:٥٦:٣١٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٠٣:٣٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٣٠٥:٤١:٢٥١٢:٥٦:٤١٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٠٣:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٤١:٠٩١٢:٥٦:٥١٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٠٣:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٤٠:٥٥١٢:٥٧:٠٢٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٠٣:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٤٠:٤٣١٢:٥٧:١٣٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٥:١٢٠٠:٠٣:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٤٠:٣٢١٢:٥٧:٢٤٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٠٣:٤٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٠٠٥:٤٠:٢٣١٢:٥٧:٣٥٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٦:١٨٠٠:٠٣:٥٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥١٠٥:٤٠:١٦١٢:٥٧:٤٧٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٠٤:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٤٠:١٠١٢:٥٧:٥٩٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٧:١٩٠٠:٠٤:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢١٠٥:٤٠:٠٧١٢:٥٨:١١٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٠٤:١٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٠٠٥:٤٠:٠٤١٢:٥٨:٢٣٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٨:١٤٠٠:٠٤:٢٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠١٠٥:٤٠:٠٤١٢:٥٨:٣٦٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٠٤:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٥٠٥:٤٠:٠٥١٢:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٠٤:٤٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥١٠٥:٤٠:٠٨١٢:٥٩:٠١٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٠٤:٥٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٠٠٥:٤٠:١٣١٢:٥٩:١٤٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٩:٤٧٠٠:٠٥:٠٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٢٠٥:٤٠:١٩١٢:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٣٩٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٠٥:١٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٦٠٥:٤٠:٢٧١٢:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٥٦٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٠٥:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٣٠٥:٤٠:٣٧١٢:٥٩:٥٣٢٠:١٩:١٢٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٠٥:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٣٠٥:٤٠:٤٨١٣:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٠٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای یاغکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یاغکوه روستای یاغکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یاغکوه روستای یاغکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یاغکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یاغکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یاغکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یاغکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یاغکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یاغکوه

روستای یاغکوه بر روی نقشه

روستای یاغکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یاغکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یاغکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یاغکوه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای یاغکوه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای یاغکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یاغکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یاغکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یاغکوه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یاغکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا یاغکوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا یاغکوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یاغکوه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یاغکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یاغکوه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یاغکوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ یاغکوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یاغکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو