جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

بیجار | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٠٩:١٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:١٢
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:١٨

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) (شهرستان بیجار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند))، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

حضرت محمد (ص)
(كسی كه) بد سرشت باشد، به بهشت نمی‌رود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٥:٤٢١٣:١٩:٠١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٤٤٠٠:٣٣:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٨:٤٧١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٣٨٠٠:٣٣:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٣:٠٣١٣:١٨:٣٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٣٢٠٠:٣٣:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥١٠٦:٤١:٤٥١٣:١٨:٢٠١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٢٥٠٠:٣٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:١٦٠٦:٤٠:٢٧١٣:١٨:٠٧١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:١٩٠٠:٣٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٩:١٠١٣:١٧:٥٤١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:١٤٠٠:٣٢:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٧:٤٢١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣١:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٦:٣٩١٣:١٧:٣٠١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٠٢٠٠:٣١:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٧:١٩١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣١:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٤:١٠١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٥١٠٠:٣٠:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٢:٥٨١٣:١٦:٥٧٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٠:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٣١:٤٦١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٤٠٠٠:٣٠:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٩:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٩:٢٥١٣:١٦:٢٩٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٩:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٨:١٦١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٩:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٦:١٢٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٨:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٨:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٨:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٥:٥٢٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢٨:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٢٧:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٥٠٦:٢١:٤٧١٣:١٥:٤١٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٧:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٥:٣٦٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٧:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٩:٤٧١٣:١٥:٣٢٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٧:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٨:٤٩١٣:١٥:٢٩٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٦:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٧:٥٢١٣:١٥:٢٦٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٦:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٦:٥٦١٣:١٥:٢٤٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٦:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٦:٠٢١٣:١٥:٢٢٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٦:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٥:٠٩١٣:١٥:٢١٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٥:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٤:١٨١٣:١٥:٢١٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٥:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٧:٠٢١٢:١١:٣٦١٨:١٥:٣٥١٨:٣٣:٤٦٢٣:٢٩:٢٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٧:٤٩١٢:١١:١٥١٨:١٤:٠٥١٨:٣٢:١٦٢٣:٢٩:٠٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٨:٣٧١٢:١٠:٥٤١٨:١٢:٣٦١٨:٣٠:٤٧٢٣:٢٨:٥٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٩:٢٥١٢:١٠:٣٣١٨:١١:٠٧١٨:٢٩:١٧٢٣:٢٨:٣٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٠:١٣١٢:١٠:١٢١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٤٨٢٣:٢٨:١٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١١:٠١١٢:٠٩:٥٢١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:١٩٢٣:٢٧:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:١١:٤٩١٢:٠٩:٣٢١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٤:٥١٢٣:٢٧:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٢:٣٨١٢:٠٩:١٢١٨:٠٥:١٢١٨:٢٣:٢٣٢٣:٢٧:١٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٣:٢٦١٢:٠٨:٥٢١٨:٠٣:٤٤١٨:٢١:٥٥٢٣:٢٦:٥٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:١٥١٢:٠٨:٣٢١٨:٠٢:١٦١٨:٢٠:٢٨٢٣:٢٦:٤١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٥:٠٤١٢:٠٨:١٣١٨:٠٠:٤٩١٨:١٩:٠١٢٣:٢٦:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٥:٥٤١٢:٠٧:٥٤١٧:٥٩:٢٢١٨:١٧:٣٤٢٣:٢٦:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٦:٤٣١٢:٠٧:٣٦١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:٠٨٢٣:٢٥:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٧:٣٣١٢:٠٧:١٨١٧:٥٦:٢٩١٨:١٤:٤٣٢٣:٢٥:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٨:٢٤١٢:٠٧:٠٠١٧:٥٥:٠٤١٨:١٣:١٨٢٣:٢٥:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٩:١٤١٢:٠٦:٤٣١٧:٥٣:٣٩١٨:١١:٥٤٢٣:٢٤:٥٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٠:٠٥١٢:٠٦:٢٦١٧:٥٢:١٤١٨:١٠:٣٠٢٣:٢٤:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٠:٥٦١٢:٠٦:٠٩١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٩:٠٧٢٣:٢٤:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢١:٤٨١٢:٠٥:٥٣١٧:٤٩:٢٧١٨:٠٧:٤٥٢٣:٢٤:٠٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٢:٤٠١٢:٠٥:٣٨١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٦:٢٤٢٣:٢٣:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٣:٣٢١٢:٠٥:٢٣١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٥:٠٣٢٣:٢٣:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٤:٢٤١٢:٠٥:٠٩١٧:٤٥:٢١١٨:٠٣:٤٣٢٣:٢٣:١٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٥:١٧١٢:٠٤:٥٥١٧:٤٤:٠١١٨:٠٢:٢٤٢٣:٢٣:٠٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٦:١١١٢:٠٤:٤١١٧:٤٢:٤١١٨:٠١:٠٥٢٣:٢٢:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٧:٠٤١٢:٠٤:٢٩١٧:٤١:٢٢١٧:٥٩:٤٨٢٣:٢٢:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٧:٥٨١٢:٠٤:١٦١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٨:٣١٢٣:٢٢:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٨:٥٣١٢:٠٤:٠٥١٧:٣٨:٤٧١٧:٥٧:١٥٢٣:٢٢:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٩:٤٧١٢:٠٣:٥٤١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٦:٠١٢٣:٢١:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٠:٤٢١٢:٠٣:٤٤١٧:٣٦:١٥١٧:٥٤:٤٧٢٣:٢١:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣١:٣٨١٢:٠٣:٣٤١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٣:٣٤٢٣:٢١:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

یاسوکند شهری است در استان کردستان در غرب ایران. این شهر در بخش کرانی شهرستان بیجار قرار گرفته‌است

شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) در ویکیپدیا

شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) بر روی نقشه

شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)
جدول اوقات شرعی امروز فردا یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)
زمان پخش اذان آنلاین به افق یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یاسوکند(حسن آباد یاسوکند)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یاسوکند(حسن آباد یاسوکند) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو