جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر یاسوج

بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز یاسوج

اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٥٧
اذان ظهر: ١١:٤٧:١٤
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:٢٣

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یاسوج (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر یاسوج)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر یاسوج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یاسوج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
سوگند به خدا! من بنده‌ای را نمی‌بینم كه تقوا ورزیدن سودی به حال او داشته باشد، جز این‌كه زیان خود را حفظ كند. قطعاً زبان شخص باایمان در پشت قلب او و قلب منافق پشت زبان اوست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یاسوج

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یاسوج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یاسوج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر یاسوج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یاسوج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یاسوج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٧:٢٠١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٢٢٠٠:٢٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٣:٣٧١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٠٢٠٠:٢٢:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٤٣٠٠:٢١:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٣:٥٩١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٢٣٠٠:٢١:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٠٤٠٠:٢١:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٤٥٠٠:٢٠:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٢٦٠٠:٢٠:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٢:١٨١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٠٧٠٠:٢٠:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٢:٠٦١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٤٩٠٠:١٩:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠١:٥٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٣٠٠٠:١٩:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠١:٤٤١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:١٢٠٠:١٩:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠١:٣٣١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٨:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠١:٢٣١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٣٥٠٠:١٨:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠١:١٤١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:١٧٠٠:١٨:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠١:٠٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٨:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٤١٠٠:١٧:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٧:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٠:٤١١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٧:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٣١٠٠:١٦:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٧:١٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٦:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٦:١٩١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٦:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٦:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٤:٤١١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٦:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٥:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١١:٣٩١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٥:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٥:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یاسوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یاسوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر یاسوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یاسوج

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر یاسوج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یاسوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یاسوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر یاسوج

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر یاسوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر یاسوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر یاسوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یاسوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یاسوج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یاسوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر یاسوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یاسوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یاسوج

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر یاسوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یاسوج شهر یاسوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر یاسوج شهر یاسوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر یاسوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یاسوج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر یاسوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یاسوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوج

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٠:٥٩١١:٤٨:٠١١٧:٢٤:٣٩١٧:٤٢:٠٢٢٣:٠٨:٣٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١١:٤٣١١:٤٧:٥٣١٧:٢٣:٣٩١٧:٤١:٠٤٢٣:٠٨:٢٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٢:٢٦١١:٤٧:٤٥١٧:٢٢:٤٠١٧:٤٠:٠٧٢٣:٠٨:١٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٣:١١١١:٤٧:٣٨١٧:٢١:٤٢١٧:٣٩:١٠٢٣:٠٨:٠١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٣:٥٥١١:٤٧:٣٢١٧:٢٠:٤٥١٧:٣٨:١٥٢٣:٠٧:٥٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٤:٤٠١١:٤٧:٢٦١٧:١٩:٤٩١٧:٣٧:٢١٢٣:٠٧:٤٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٥:٢٦١١:٤٧:٢١١٧:١٨:٥٤١٧:٣٦:٢٨٢٣:٠٧:٣٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٦:١١١١:٤٧:١٧١٧:١٨:٠٠١٧:٣٥:٣٦٢٣:٠٧:٢٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٦:٥٧١١:٤٧:١٤١٧:١٧:٠٨١٧:٣٤:٤٥٢٣:٠٧:٢٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٧:٤٤١١:٤٧:١١١٧:١٦:١٧١٧:٣٣:٥٦٢٣:٠٧:١٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٨:٣١١١:٤٧:١٠١٧:١٥:٢٧١٧:٣٣:٠٨٢٣:٠٧:١٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:١٩:١٨١١:٤٧:٠٩١٧:١٤:٣٨١٧:٣٢:٢١٢٣:٠٧:٠٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٠:٠٦١١:٤٧:٠٩١٧:١٣:٥٠١٧:٣١:٣٥٢٣:٠٧:٠٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٠:٥٣١١:٤٧:٠٩١٧:١٣:٠٤١٧:٣٠:٥١٢٣:٠٧:٠٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢١:٤٢١١:٤٧:١١١٧:١٢:١٩١٧:٣٠:٠٨٢٣:٠٧:٠٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٢:٣٠١١:٤٧:١٣١٧:١١:٣٦١٧:٢٩:٢٧٢٣:٠٧:٠١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٣:١٩١١:٤٧:١٧١٧:١٠:٥٤١٧:٢٨:٤٧٢٣:٠٧:٠١
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٤:٠٨١١:٤٧:٢١١٧:١٠:١٣١٧:٢٨:٠٨٢٣:٠٧:٠٢
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٤:٥٨١١:٤٧:٢٦١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٧:٣١٢٣:٠٧:٠٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٥:٤٨١١:٤٧:٣٢١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٦:٥٥٢٣:٠٧:٠٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٦:٣٨١١:٤٧:٣٨١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٦:٢١٢٣:٠٧:١٠
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٧:٢٨١١:٤٧:٤٦١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٥:٤٨٢٣:٠٧:١٤
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٨:١٩١١:٤٧:٥٤١٧:٠٧:١٢١٧:٢٥:١٧٢٣:٠٧:١٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٢٩:٠٩١١:٤٨:٠٤١٧:٠٦:٤٠١٧:٢٤:٤٨٢٣:٠٧:٢٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٠:٠٠١١:٤٨:١٤١٧:٠٦:١٠١٧:٢٤:٢٠٢٣:٠٧:٣١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٠:٥١١١:٤٨:٢٥١٧:٠٥:٤١١٧:٢٣:٥٣٢٣:٠٧:٣٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣١:٤٢١١:٤٨:٣٧١٧:٠٥:١٤١٧:٢٣:٢٨٢٣:٠٧:٤٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٢:٣٣١١:٤٨:٤٩١٧:٠٤:٤٩١٧:٢٣:٠٥٢٣:٠٧:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٣:٢٤١١:٤٩:٠٣١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٢:٤٣٢٣:٠٨:٠٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٤:١٥١١:٤٩:١٧١٧:٠٤:٠٣١٧:٢٢:٢٣٢٣:٠٨:١٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر یاسوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوج شهر یاسوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوج شهر یاسوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یاسوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یاسوج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یاسوج

یاسوج یکی از شهرهای لرنشین جنوب غربی ایران و مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است. این شهر همچنین مرکز شهرستان بویراحمد است و در شمال شرقی استان واقع شده‌است

شهر یاسوج در ویکیپدیا

شهر یاسوج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یاسوج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یاسوج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یاسوج بر روی نقشه

شهر یاسوج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یاسوج
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر یاسوج + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر یاسوج + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر یاسوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یاسوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر یاسوج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یاسوج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یاسوج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یاسوج
افق شرعی امروز فردا یاسوج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ یاسوج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق یاسوج
جدول اوقات شرعی امروز فردا یاسوج دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یاسوج
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یاسوج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو