جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر یاسوج

بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز یاسوج


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٤٤
نیمه شب: ٠٠:١٤:٤٤

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یاسوج (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ شهر یاسوج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر یاسوج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یاسوج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

الکساندر دوما
وقتی که زنان دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عفو می نگرند؛ حتی جنایاتمان را. ولی وقتی که دوستمان نمی دارند، ارزشی حتی برای فضائل مان قایل نمی شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یاسوج

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یاسوج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یاسوج ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر یاسوج (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یاسوج ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یاسوج ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٧:٢٠١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٢٢٠٠:٢٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٣:٣٧١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٠٢٠٠:٢٢:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٤٣٠٠:٢١:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٣:٥٩١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٢٣٠٠:٢١:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٠٤٠٠:٢١:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٤٥٠٠:٢٠:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٢٦٠٠:٢٠:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٢:١٨١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٠٧٠٠:٢٠:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٢:٠٦١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٤٩٠٠:١٩:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠١:٥٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٣٠٠٠:١٩:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠١:٤٤١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:١٢٠٠:١٩:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠١:٣٣١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٨:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠١:٢٣١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٣٥٠٠:١٨:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠١:١٤١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:١٧٠٠:١٨:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠١:٠٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٨:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٤١٠٠:١٧:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٧:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٠:٤١١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٧:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٣١٠٠:١٦:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٧:١٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٦:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٦:١٩١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٦:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٦:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٤:٤١١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٦:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٥:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١١:٣٩١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٥:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٥:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر یاسوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر یاسوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر یاسوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یاسوج

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر یاسوج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یاسوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یاسوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر یاسوج

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر یاسوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر یاسوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر یاسوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یاسوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یاسوج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر یاسوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یاسوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوج

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٠:١٤١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:١٧٠٠:١٤:٢٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٠:١٨١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٤:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٤:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:١٥٠٠:١٤:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٤:١٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٤:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٤:١٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٤:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٢:١٤١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:١٤:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠١:٥٦١٣:٠١:١٢٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٤:٢٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠١:٤٠١٣:٠١:٢١٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٤:٢٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠١:٢٥١٣:٠١:٣٠٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٤:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠١:١٢١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٤٠٠٠:١٤:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠١:٠٠١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٤:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٤:٤٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:١٥٠٠:١٤:٥٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٤:٥٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٥:٠٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٢:٤٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٤٢٠٠:١٥:١٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٦:٠٠:١٩١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٥:٢١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٣٥٠٠:١٥:٣٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٠٠٠٠:١٥:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٥:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٠:٢٠١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٤٦٠٠:١٦:٠٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٦:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٤:١٠٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٢٨٠٠:١٦:٢٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٤:٢٣٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٦:٣٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٦:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٢٢٠٠:١٦:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠١:٠٢١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٣٨٠٠:١٧:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠١:١٤١٣:٠٥:١٥٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر یاسوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوج شهر یاسوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر یاسوج شهر یاسوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یاسوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یاسوج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یاسوج

یاسوج یکی از شهرهای لرنشین جنوب غربی ایران و مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است. این شهر همچنین مرکز شهرستان بویراحمد است و در شمال شرقی استان واقع شده‌است

شهر یاسوج در ویکیپدیا

شهر یاسوج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یاسوج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یاسوج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یاسوج بر روی نقشه

شهر یاسوج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یاسوج
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر یاسوج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر یاسوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر یاسوج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یاسوج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یاسوج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یاسوج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یاسوج
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یاسوج دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا یاسوج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق یاسوج
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یاسوج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا یاسوج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو