جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر یاسوج

بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز یاسوج

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:١٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٥٦

جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٢ شوال ١٤٤٢ قمری
١٤ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر یاسوج (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ اردیبهشت ٠٠ شهر یاسوج)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر یاسوج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر یاسوج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تعطیل به مناسبت عید سعید فطر
لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت االله میرزا حسن شیرازی (1270 هـ ش)

امام رضا (ع)
روز فطر از این رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایی مسلمانان باشد و در این روز گرد هم آیند و برای خدا به صحرا (فضایی باز) درآیند و خداوند را بر منّتی كه بر آن‌ها نهاده است ستایش و به بزرگی یاد كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر یاسوج

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر یاسوج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر یاسوج ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر یاسوج (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٥ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر یاسوج ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یاسوج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٢٩:٠١٠٦:٤٩:٢٣١٣:٠٦:٣٨١٩:٢٤:٢٢١٩:٤١:٣٧٠٠:٢٦:٠١
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٤٨:١٠١٣:٠٦:٢١١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:١٦٠٠:٢٥:٣٩
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:٢٦:١٩٠٦:٤٦:٥٨١٣:٠٦:٠٤١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٢:٥٥٠٠:٢٥:١٨
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٥:٤٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٣٤٠٠:٢٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٤:٣٥١٣:٠٥:٣٠١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٤٠٠:٢٤:٣٥
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٣:٢٤١٣:٠٥:١٤١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٤:٥٣٠٠:٢٤:١٣
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٢:١٤١٣:٠٤:٥٧١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٣٣٠٠:٢٣:٥٢
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤١:٠٤١٣:٠٤:٤١١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:١٢٠٠:٢٣:٣١
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:١٨:١٤٠٦:٣٩:٥٤١٣:٠٤:٢٦١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٦:٥٢٠٠:٢٣:١٠
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٨:٤٥١٣:٠٤:١٠١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٧:٣٢٠٠:٢٢:٤٩
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٧:٣٧١٣:٠٣:٥٥١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:١٢٠٠:٢٢:٢٨
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٦:٢٩١٣:٠٣:٤١١٩:٣١:٢١١٩:٤٨:٥٢٠٠:٢٢:٠٨
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٥:٢٢١٣:٠٣:٢٦١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٣٣٠٠:٢١:٤٨
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٤:١٥١٣:٠٣:١٢١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:١٣٠٠:٢١:٢٨
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٥٤٠٠:٢١:٠٨
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٢:٤٥١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٣٥٠٠:٢٠:٤٨
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:١٦٠٠:٢٠:٢٩
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٢:٢٠١٩:٣٥:١٤١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٠:١٠
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٣٨٠٠:١٩:٥٢
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠١:٥٧١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٩:٣٤
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠١:٤٦١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٠١٠٠:١٩:١٦
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠١:٣٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠١:٢٦١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٨:٤٢
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠١:١٦١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٠٧٠٠:١٨:٢٥
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠١:٠٧١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٤٩٠٠:١٨:٠٩
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٧:٥٣
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٠:٥١١٩:٤١:١١١٩:٥٩:١٤٠٠:١٧:٣٨
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٠:٤٤١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٧:٢٤
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر یاسوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر یاسوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر یاسوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یاسوج

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر یاسوج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر یاسوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یاسوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر یاسوج

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر یاسوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر یاسوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر یاسوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر یاسوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یاسوج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر یاسوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر یاسوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یاسوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر یاسوج

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر یاسوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر یاسوج شهر یاسوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر یاسوج شهر یاسوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر یاسوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یاسوج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر یاسوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر یاسوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر یاسوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر یاسوج

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٢:١٨١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٠٧٠٠:٢٠:٠٦
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٢:٠٦١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٤٩٠٠:١٩:٤٨
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠١:٥٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٣٠٠٠:١٩:٣٠
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠١:٤٤١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:١٢٠٠:١٩:١٢
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠١:٣٣١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٨:٥٥
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠١:٢٣١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٣٥٠٠:١٨:٣٨
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠١:١٤١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:١٧٠٠:١٨:٢١
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠١:٠٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٨:٠٥
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٤١٠٠:١٧:٤٩
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٧:٣٤
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٠:٤١١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٧:١٩
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٧:٠٥
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٣١٠٠:١٦:٥١
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٧:١٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٦:٣٨
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٦:١٩١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٦:٢٥
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٦:١٣
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٤:٤١١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٦:٠١
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٥:٥٠
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٥:٤٠
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٥:٣٠
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١١:٣٩١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٥:٢١
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٥:١٢
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٠:١٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٥:٠٤
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٤:٥٦
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٠١٠٠:١٤:٥٠
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٨:١٩١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٤:٤٣
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٢٤٠٠:١٤:٣٨
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٤:٣٢
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٤:٢٨
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٤:٢٤
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٠:١٢١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٤:٢١

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر یاسوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر یاسوج شهر یاسوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر یاسوج شهر یاسوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر یاسوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر یاسوج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر یاسوج

یاسوج یکی از شهرهای لرنشین جنوب غربی ایران و مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است. این شهر همچنین مرکز شهرستان بویراحمد است و در شمال شرقی استان واقع شده‌است

شهر یاسوج در ویکیپدیا

شهر یاسوج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر یاسوج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر یاسوج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر یاسوج بر روی نقشه

شهر یاسوج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر یاسوج
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر یاسوج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر یاسوج + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر یاسوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر یاسوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر یاسوج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر یاسوج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ یاسوج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا یاسوج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یاسوج
زمان پخش اذان زنده به افق یاسوج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یاسوج
زمان پخش اذان آنلاین به افق یاسوج
زمان پخش اذان مستقیم به افق یاسوج
افق شرعی امروز فردا یاسوج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر یاسوج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو