جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یاریم قیه

ایواوغلی | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز یاریم قیه


اذان صبح: ٠٦:٠٤:١٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٧:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٤٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یاریم قیه (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای یاریم قیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای یاریم قیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یاریم قیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
او از مردم گریزان است، اما مردم به دنبال او می دوند، زیرا او پیشاپیش آنها است... چقدر مردم گلّه صفت هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یاریم قیه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یاریم قیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یاریم قیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یاریم قیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یاریم قیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یاریم قیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٩:٤٦١٣:٢٧:٤٨٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٣٩:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٨:٢٩١٣:٢٧:٣٨٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٨:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٣٧:١٢١٣:٢٧:٢٩٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٨:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٣٥:٥٧١٣:٢٧:٢٠٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٨:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٣٤:٤٣١٣:٢٧:١٢٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣٧:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٨٠٦:٣٣:٣٠١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢١:١٦٢٠:٤١:٣٠٠٠:٣٧:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٣٢:١٨١٣:٢٦:٥٧٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٣١٠٠:٣٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٣١:٠٨١٣:٢٦:٥١٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٩:٥٨١٣:٢٦:٤٤٢٠:٢٤:٠٧٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٣٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٨:٥٠١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:٣٢٠٠:٣٦:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٧:٤٣١٣:٢٦:٣٤٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢٦:٢٩٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٣٥:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٥:٣٢١٣:٢٦:٢٥٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٣٥:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٢٤:٢٩١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٤٩:٣٢٠٠:٣٥:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٣٠٦:٢٣:٢٧١٣:٢٦:١٩٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:٣١٠٠:٣٤:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢٦:١٧٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥١:٣٠٠٠:٣٤:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٢١:٢٨١٣:٢٦:١٥٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥٢:٢٩٠٠:٣٤:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٢٠:٣٠١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٣٤:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٩:٣٤١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٣:٢٥٢٠:٥٤:٢٦٠٠:٣٣:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٨:٤٠١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٥:٢٤٠٠:٣٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٠٠٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٥:١٣٢٠:٥٦:٢١٠٠:٣٣:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٤٢٠٦:١٦:٥٥١٣:٢٦:١٦٢٠:٣٦:٠٧٢٠:٥٧:١٨٠٠:٣٣:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٦:١٧٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٨:١٤٠٠:٣٣:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:١٥:١٨١٣:٢٦:٢٠٢٠:٣٧:٥٢٢٠:٥٩:١٠٠٠:٣٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٥٦٠٦:١٤:٣١١٣:٢٦:٢٣٢٠:٣٨:٤٤٢١:٠٠:٠٦٠٠:٣٢:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٤٥٠٦:١٣:٤٦١٣:٢٦:٢٦٢٠:٣٩:٣٥٢١:٠١:٠٠٠٠:٣٢:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٣٥٠٦:١٣:٠٣١٣:٢٦:٣٠٢٠:٤٠:٢٦٢١:٠١:٥٥٠٠:٣٢:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٢٨٠٦:١٢:٢١١٣:٢٦:٣٥٢٠:٤١:١٦٢١:٠٢:٤٨٠٠:٣٢:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٢٢٠٦:١١:٤٢١٣:٢٦:٤٠٢٠:٤٢:٠٥٢١:٠٣:٤١٠٠:٣٢:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یاریم قیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یاریم قیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یاریم قیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یاریم قیه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای یاریم قیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یاریم قیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یاریم قیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای یاریم قیه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای یاریم قیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای یاریم قیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای یاریم قیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یاریم قیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یاریم قیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یاریم قیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای یاریم قیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یاریم قیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یاریم قیه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٨:٥٨١٢:١٥:٥٢١٧:١٢:٢٥١٧:٣٢:٥٧٢٣:٣٠:٢٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣١٠٧:٢٠:٠٢١٢:١٦:٠٨١٧:١١:٥٤١٧:٣٢:٢٩٢٣:٣٠:٤٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٥٠٧:٢١:٠٦١٢:١٦:٢٥١٧:١١:٢٥١٧:٣٢:٠٢٢٣:٣٠:٥٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٠٠٧:٢٢:٠٩١٢:١٦:٤٢١٧:١٠:٥٨١٧:٣١:٣٧٢٣:٣١:٠٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١٤٠٧:٢٣:١١١٢:١٧:٠١١٧:١٠:٣٢١٧:٣١:١٥٢٣:٣١:٢٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٧٠٧:٢٤:١٣١٢:١٧:٢٠١٧:١٠:٠٩١٧:٣٠:٥٤٢٣:٣١:٣٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠١٠٧:٢٥:١٥١٢:١٧:٤٠١٧:٠٩:٤٨١٧:٣٠:٣٦٢٣:٣١:٥١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٣٠٧:٢٦:١٦١٢:١٨:٠٠١٧:٠٩:٣٠١٧:٣٠:١٩٢٣:٣٢:٠٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٥٠٧:٢٧:١٥١٢:١٨:٢٢١٧:٠٩:١٣١٧:٣٠:٠٥٢٣:٣٢:٢٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٧٠٧:٢٨:١٥١٢:١٨:٤٤١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٩:٥٣٢٣:٣٢:٤٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٩:١٣١٢:١٩:٠٦١٧:٠٨:٤٦١٧:٢٩:٤٢٢٣:٣٣:٠٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٨٠٧:٣٠:١٠١٢:١٩:٣٠١٧:٠٨:٣٥١٧:٢٩:٣٤٢٣:٣٣:٢١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٧٠٧:٣١:٠٧١٢:١٩:٥٣١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٩:٢٨٢٣:٣٣:٤٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٦٠٧:٣٢:٠٢١٢:٢٠:١٨١٧:٠٨:٢١١٧:٢٩:٢٤٢٣:٣٤:٠٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٤٠٧:٣٢:٥٦١٢:٢٠:٤٣١٧:٠٨:١٧١٧:٢٩:٢٢٢٣:٣٤:٢٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣١٠٧:٣٣:٥٠١٢:٢١:٠٨١٧:٠٨:١٦١٧:٢٩:٢٢٢٣:٣٤:٤٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:١٨٠٧:٣٤:٤٢١٢:٢١:٣٤١٧:٠٨:١٦١٧:٢٩:٢٤٢٣:٣٥:١٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٣٠٧:٣٥:٣٢١٢:٢٢:٠٠١٧:٠٨:١٩١٧:٢٩:٢٨٢٣:٣٥:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٨٠٧:٣٦:٢٢١٢:٢٢:٢٧١٧:٠٨:٢٤١٧:٢٩:٣٥٢٣:٣٥:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣١٠٧:٣٧:١٠١٢:٢٢:٥٤١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٩:٤٣٢٣:٣٦:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:١٤٠٧:٣٧:٥٧١٢:٢٣:٢٢١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٩:٥٣٢٣:٣٦:٤٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٥٦٠٧:٣٨:٤٣١٢:٢٣:٥٠١٧:٠٨:٥١١٧:٣٠:٠٦٢٣:٣٧:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٣٦٠٧:٣٩:٢٧١٢:٢٤:١٨١٧:٠٩:٠٤١٧:٣٠:٢٠٢٣:٣٧:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٦٠٧:٤٠:٠٩١٢:٢٤:٤٧١٧:٠٩:٢٠١٧:٣٠:٣٦٢٣:٣٨:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥٤٠٧:٤٠:٥٠١٢:٢٥:١٦١٧:٠٩:٣٧١٧:٣٠:٥٥٢٣:٣٨:٣٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣١٠٧:٤١:٢٩١٢:٢٥:٤٥١٧:٠٩:٥٧١٧:٣١:١٥٢٣:٣٩:٠٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٧٠٧:٤٢:٠٧١٢:٢٦:١٤١٧:١٠:١٨١٧:٣١:٣٧٢٣:٣٩:٣٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٨:٤٢٠٧:٤٢:٤٣١٢:٢٦:٤٤١٧:١٠:٤٢١٧:٣٢:٠١٢٣:٣٩:٥٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:١٥٠٧:٤٣:١٨١٢:٢٧:١٣١٧:١١:٠٨١٧:٣٢:٢٧٢٣:٤٠:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٧٠٧:٤٣:٥٠١٢:٢٧:٤٣١٧:١١:٣٦١٧:٣٢:٥٥٢٣:٤٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یاریم قیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یاریم قیه روستای یاریم قیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای یاریم قیه روستای یاریم قیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یاریم قیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یاریم قیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یاریم قیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یاریم قیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یاریم قیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یاریم قیه

روستای یاریم قیه بر روی نقشه

روستای یاریم قیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یاریم قیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یاریم قیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یاریم قیه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای یاریم قیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای یاریم قیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یاریم قیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یاریم قیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یاریم قیه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یاریم قیه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یاریم قیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق یاریم قیه
زمان پخش اذان آنلاین به افق یاریم قیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یاریم قیه
جدول اوقات شرعی امروز فردا یاریم قیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ یاریم قیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یاریم قیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یاریم قیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو