جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یاریم قیه

ایواوغلی | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز یاریم قیه

اذان صبح: ٠٤:١٧:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٣٤:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٥٧:٤٢
اذان مغرب: ٢١:١٩:٥٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٥٨

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یاریم قیه (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای یاریم قیه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای یاریم قیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یاریم قیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

نیچه
هر گدایی حیله گر می شود؛ همانند هر كسی كه از سر كمبود یا نیازمندی (چه شخصی و چه عمومی) پیشه ای را در پیش می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یاریم قیه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یاریم قیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یاریم قیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یاریم قیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یاریم قیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یاریم قیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٥٥:١٤١٣:٣٠:٠٨٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٤٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٠٨٠٦:٥٣:٤٨١٣:٢٩:٥٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٤٣:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٤٠٦:٥٢:٢٢١٣:٢٩:٤٠٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٤٢:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٥٠:٥٧١٣:٢٩:٢٦٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٤٢:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٩:١٢٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٤١:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١١٠٦:٤٨:٠٩١٣:٢٨:٥٩٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٤١:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٨٠٦:٤٦:٤٦١٣:٢٨:٤٧٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٠٨٠٠:٤١:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٥٠٦:٤٥:٢٤١٣:٢٨:٣٤٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٤٠:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٤٤:٠٢١٣:٢٨:٢٣٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٤٠:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٤٢:٤٢١٣:٢٨:١١٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:١٠٠٠:٣٩:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٤١:٢٣١٣:٢٨:٠٠٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:١٠٠٠:٣٩:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٤٠:٠٤١٣:٢٧:٥٠٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:١١٠٠:٣٩:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٨:٤٧١٣:٢٧:٤٠٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:١١٠٠:٣٨:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٧:٣٠١٣:٢٧:٣٠٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٨:١٢٠٠:٣٨:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٦:١٥١٣:٢٧:٢١٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٨:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:٣٥:٠٠١٣:٢٧:١٣٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:١٣٠٠:٣٧:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤١٠٦:٣٣:٤٧١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:١٤٠٠:٣٧:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٣٢:٣٥١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٢:١٥٠٠:٣٧:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٣١:٢٣١٣:٢٦:٥١٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٦:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٣٠:١٤١٣:٢٦:٤٤٢٠:٢٣:٥٢٢٠:٤٤:١٦٠٠:٣٦:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٩:٠٥١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢٤:٤٩٢٠:٤٥:١٦٠٠:٣٦:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٧:٥٨١٣:٢٦:٣٤٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٦:١٦٠٠:٣٥:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢٦:٥٢١٣:٢٦:٢٩٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٧:١٧٠٠:٣٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٢٥:٤٧١٣:٢٦:٢٥٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٨:١٧٠٠:٣٥:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٢٠٦:٢٤:٤٣١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٩:١٦٠٠:٣٥:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٢٣:٤١١٣:٢٦:١٩٢٠:٢٩:٣١٢٠:٥٠:١٦٠٠:٣٤:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٦٠٦:٢٢:٤١١٣:٢٦:١٧٢٠:٣٠:٢٧٢٠:٥١:١٦٠٠:٣٤:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٢١:٤٢١٣:٢٦:١٥٢٠:٣١:٢٢٢٠:٥٢:١٥٠٠:٣٤:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٢:١٧٢٠:٥٣:١٣٠٠:٣٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یاریم قیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یاریم قیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یاریم قیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یاریم قیه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای یاریم قیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یاریم قیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یاریم قیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای یاریم قیه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای یاریم قیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای یاریم قیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای یاریم قیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یاریم قیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یاریم قیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یاریم قیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای یاریم قیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یاریم قیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یاریم قیه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای یاریم قیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یاریم قیه روستای یاریم قیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای یاریم قیه روستای یاریم قیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای یاریم قیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یاریم قیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یاریم قیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای یاریم قیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یاریم قیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یاریم قیه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٦:٠٥:٣٢١٣:٣١:٤٥٢٠:٥٧:٥٨٢١:٢٠:٢٥٠٠:٣٤:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٥٠٦:٠٥:٤٧١٣:٣١:٥٩٢٠:٥٨:٠٩٢١:٢٠:٣٦٠٠:٣٤:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٢٠٦:٠٦:٠٢١٣:٣٢:١٢٢٠:٥٨:١٨٢١:٢٠:٤٥٠٠:٣٤:٣١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٣٠٦:٠٦:٢٠١٣:٣٢:٢٥٢٠:٥٨:٢٦٢١:٢٠:٥٢٠٠:٣٤:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٦:٠٦:٣٩١٣:٣٢:٣٧٢٠:٥٨:٣١٢١:٢٠:٥٦٠٠:٣٥:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٦:٠٧:٠٠١٣:٣٢:٥٠٢٠:٥٨:٣٥٢١:٢٠:٥٩٠٠:٣٥:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠١٠٦:٠٧:٢٢١٣:٣٣:٠٢٢٠:٥٨:٣٦٢١:٢١:٠٠٠٠:٣٥:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٦:٠٧:٤٥١٣:٣٣:١٥٢٠:٥٨:٣٦٢١:٢٠:٥٩٠٠:٣٥:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٦:٠٨:١٠١٣:٣٣:٢٧٢٠:٥٨:٣٤٢١:٢٠:٥٦٠٠:٣٦:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٣٠٦:٠٨:٣٧١٣:٣٣:٣٩٢٠:٥٨:٣٠٢١:٢٠:٥٠٠٠:٣٦:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٣٠٦:٠٩:٠٥١٣:٣٣:٥٠٢٠:٥٨:٢٥٢١:٢٠:٤٣٠٠:٣٦:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٦:٠٩:٣٤١٣:٣٤:٠١٢٠:٥٨:١٧٢١:٢٠:٣٤٠٠:٣٧:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٨٠٦:١٠:٠٤١٣:٣٤:١٢٢٠:٥٨:٠٧٢١:٢٠:٢٢٠٠:٣٧:٢١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٤٠٦:١٠:٣٦١٣:٣٤:٢٣٢٠:٥٧:٥٦٢١:٢٠:٠٩٠٠:٣٧:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٣٠٦:١١:٠٩١٣:٣٤:٣٣٢٠:٥٧:٤٢٢١:١٩:٥٣٠٠:٣٧:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٣٠٦:١١:٤٣١٣:٣٤:٤٣٢٠:٥٧:٢٧٢١:١٩:٣٦٠٠:٣٨:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٦:١٢:١٩١٣:٣٤:٥٣٢٠:٥٧:١٠٢١:١٩:١٧٠٠:٣٨:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٦:١٢:٥٥١٣:٣٥:٠٢٢٠:٥٦:٥١٢١:١٨:٥٥٠٠:٣٨:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:١٣:٣٣١٣:٣٥:١٠٢٠:٥٦:٣٠٢١:١٨:٣٢٠٠:٣٩:١٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٦:١٤:١٢١٣:٣٥:١٩٢٠:٥٦:٠٧٢١:١٨:٠٦٠٠:٣٩:٣١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٦:١٤:٥١١٣:٣٥:٢٧٢٠:٥٥:٤٢٢١:١٧:٣٩٠٠:٣٩:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٨٠٦:١٥:٣٢١٣:٣٥:٣٤٢٠:٥٥:١٦٢١:١٧:١٠٠٠:٤٠:٠٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٦:١٦:١٤١٣:٣٥:٤١٢٠:٥٤:٤٧٢١:١٦:٣٨٠٠:٤٠:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٦:١٦:٥٦١٣:٣٥:٤٨٢٠:٥٤:١٧٢١:١٦:٠٥٠٠:٤٠:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٦:١٧:٤٠١٣:٣٥:٥٤٢٠:٥٣:٤٥٢١:١٥:٣٠٠٠:٤١:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٦:١٨:٢٤١٣:٣٦:٠٠٢٠:٥٣:١١٢١:١٤:٥٣٠٠:٤١:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:١٩:٠٩١٣:٣٦:٠٥٢٠:٥٢:٣٥٢١:١٤:١٤٠٠:٤١:٣٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:١٩:٥٥١٣:٣٦:٠٩٢٠:٥١:٥٨٢١:١٣:٣٤٠٠:٤١:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٢٠:٤٢١٣:٣٦:١٣٢٠:٥١:١٩٢١:١٢:٥١٠٠:٤٢:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٢١:٢٩١٣:٣٦:١٧٢٠:٥٠:٣٨٢١:١٢:٠٧٠٠:٤٢:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٢٢:١٧١٣:٣٦:٢٠٢٠:٤٩:٥٥٢١:١١:٢١٠٠:٤٢:٤٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای یاریم قیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یاریم قیه روستای یاریم قیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای یاریم قیه روستای یاریم قیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یاریم قیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یاریم قیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یاریم قیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یاریم قیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یاریم قیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یاریم قیه

روستای یاریم قیه بر روی نقشه

روستای یاریم قیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یاریم قیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یاریم قیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یاریم قیه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای یاریم قیه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای یاریم قیه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای یاریم قیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یاریم قیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای یاریم قیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یاریم قیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یاریم قیه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا یاریم قیه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یاریم قیه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یاریم قیه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یاریم قیه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ یاریم قیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یاریم قیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق یاریم قیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یاریم قیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یاریم قیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو