جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یارآبادعلیا

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز یارآبادعلیا

اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٥٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:١٠

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یارآبادعلیا (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای یارآبادعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای یارآبادعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یارآبادعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
همانا برای خداوند بقعه‌های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند، و حائر حسین(ع) یکی از آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یارآبادعلیا

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یارآبادعلیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یارآبادعلیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یارآبادعلیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یارآبادعلیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یارآبادعلیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥١:٥١١٣:٢٠:٥٠١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٣٧:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥٠:٣٨١٣:٢٠:٣٥١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٣٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٤٩:٢٥١٣:٢٠:٢١١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٣٧:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٨:١٣١٣:٢٠:٠٧١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٤١٠٠:٣٦:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٧:٠٢١٣:١٩:٥٤١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٢٧٠٠:٣٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٥:٥١١٣:١٩:٤١١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:١٤٠٠:٣٦:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٤:٤١١٣:١٩:٢٨١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٠١٠٠:٣٥:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٣:٣٢١٣:١٩:١٦١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٥:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٢:٢٤١٣:١٩:٠٤١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٥:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:١٤٠٦:٤١:١٧١٣:١٨:٥٣١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٢١٠٠:٣٤:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٠:١٠١٣:١٨:٤٢١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٠٨٠٠:٣٤:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:٠٤١٣:١٨:٣٢١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٦:٥٥٠٠:٣٤:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٧:٥٩١٣:١٨:٢٢١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٤٣٠٠:٣٤:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٨:١٢١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٣٠٠٠:٣٣:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:١٧٠٠:٣٣:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٧:٥٥٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٣٣:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٣٢:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٧:٣٩٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٤٠٠٠:٣٢:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣١:٥٠١٣:١٧:٣٢٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٣٢:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٢:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٧:٢٠٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٣١:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٧:١٥٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣١:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٧:١١٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣١:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٧:١٣١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣١:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٦:٢١١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣١:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٧:٠١٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٣٠:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٤:٤٠١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٣٠:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٦:٥٧٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٣٠:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٦:٥٦٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٣٠:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یارآبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یارآبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یارآبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یارآبادعلیا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای یارآبادعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یارآبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یارآبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای یارآبادعلیا

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای یارآبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای یارآبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای یارآبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یارآبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یارآبادعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای یارآبادعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای یارآبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یارآبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای یارآبادعلیا

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای یارآبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای یارآبادعلیا روستای یارآبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای یارآبادعلیا روستای یارآبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای یارآبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یارآبادعلیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یارآبادعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای یارآبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یارآبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یارآبادعلیا

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:٥٧١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٣٩:٣٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٥:٤٠٠٠:٣٩:٤٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٩:٥٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٨:٥٨١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:١٧٠٠:٤٠:٠٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٩:٣٨١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٣:٣٣٠٠:٤٠:١٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:٣٠:١٩١٣:٢٧:٠٦٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٤٠:٢٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٦٠٦:٣١:٠٠١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:٠١٠٠:٤٠:٣١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٣١:٤١١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤١:١٣٠٠:٤٠:٣٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:٣٢:٢٣١٣:٢٧:٠١٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٤٠:٤٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٤٠:٥٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢٦:٥٤٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٤٠:٥٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٤:٢٧١٣:٢٦:٤٩٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٤١:٠٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٦:٤٤٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٤١:٠٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٥:٥١١٣:٢٦:٣٩٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٤١:٠٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٦:٣٢٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٤١:١٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٧:١٤١٣:٢٦:٢٦٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٤١:١٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٧:٥٦١٣:٢٦:١٨٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٠١٠٠:٤١:١٤
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٨:٣٨١٣:٢٦:١٠٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٤١:١٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٩:٢٠١٣:٢٦:٠٢٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٤١:١٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٤٠:٠١١٣:٢٥:٥٣٢٠:١١:١٥٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٤١:١٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١٤٠٦:٤٠:٤٣١٣:٢٥:٤٣٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٨:٥١٠٠:٤١:١٣
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٣٠٦:٤١:٢٥١٣:٢٥:٣٣٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٤١:١٢
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٢:٠٧١٣:٢٥:٢٢٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٤١:٠٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٢:٤٨١٣:٢٥:١١٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٤١:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٣:٣٠١٣:٢٤:٥٩٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٤١:٠٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٤:١١١٣:٢٤:٤٧٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:١٧٠٠:٤٠:٥٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٤:٥٣١٣:٢٤:٣٤٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٤٠:٥٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٥:٣٤١٣:٢٤:٢١٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٤٠:٤٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٦:١٥١٣:٢٤:٠٧٢٠:٠١:٢٨٢٠:١٩:٤٥٠٠:٤٠:٤٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٦:٥٧١٣:٢٣:٥٣٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٨:٣٣٠٠:٤٠:٣٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٧:٣٨١٣:٢٣:٣٨١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٢٠٠٠:٤٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای یارآبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یارآبادعلیا روستای یارآبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای یارآبادعلیا روستای یارآبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یارآبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یارآبادعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یارآبادعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یارآبادعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یارآبادعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یارآبادعلیا

روستای یارآبادعلیا بر روی نقشه

روستای یارآبادعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یارآبادعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یارآبادعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یارآبادعلیا
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای یارآبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای یارآبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای یارآبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یارآبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای یارآبادعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یارآبادعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یارآبادعلیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا یارآبادعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق یارآبادعلیا
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ یارآبادعلیا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یارآبادعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یارآبادعلیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق یارآبادعلیا
زمان پخش اذان زنده به افق یارآبادعلیا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یارآبادعلیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یارآبادعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو