جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یارآبادسفلی

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز یارآبادسفلی


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٣١:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:١٨
اذان مغرب: ١٧:٥٨:١٩
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٣٢

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یارآبادسفلی (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای یارآبادسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای یارآبادسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یارآبادسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
ایمان خود را با (ذكر) لا اله الا الله همیشه تازه كنید (با زبان، اقرار به وحدانیّت و یگانی خدا داشته باشید.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای یارآبادسفلی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یارآبادسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یارآبادسفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یارآبادسفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یارآبادسفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یارآبادسفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٩:٥٤١٣:١٨:٤٠١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٢١٠٠:٣٤:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٨:٤٩١٣:١٨:٣٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣٤:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٨:٢٠١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:٣٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٦:٤٠١٣:١٨:١١٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٤٣٠٠:٣٣:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٨:٠٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٣١٠٠:٣٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٤:٣٦١٣:١٧:٥٤٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:١٨٠٠:٣٣:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٧:٤٦٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٠٦٠٠:٣٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٧:٣٩٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣١:٣٧١٣:١٧:٣٢٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٣٢:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤١٠٦:٣٠:٣٩١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٢:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٧:٢١٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:١٧٠٠:٣١:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٨:٤٨١٣:١٧:١٦٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣١:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٧:١١٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٣١:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٧:٠٠١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٣١:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٣٠:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٥:١٨١٣:١٧:٠١٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٠:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٤:٢٩١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٣٠:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٣:٤١١٣:١٦:٥٧٢٠:١٠:٣٩٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٣٠:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٦:٥٦٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٣٠:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٦:٥٥٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٢٢٠٠:٣٠:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢١:٢٥١٣:١٦:٥٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٩:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٦:٥٦٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٩:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٢٠:٠١١٣:١٦:٥٧٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٩:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٩:٢١١٣:١٦:٥٩٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٩:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٨:٤٣١٣:١٧:٠٢٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٩:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٨:٠٦١٣:١٧:٠٥٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٢٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٧:٣٠١٣:١٧:٠٨٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٩:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٦:٥٦١٣:١٧:١٢٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢٩:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٦:٢٤١٣:١٧:١٧٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٨:١٠٠٠:٢٩:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٥:٥٣١٣:١٧:٢٢٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٢٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یارآبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یارآبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یارآبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یارآبادسفلی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای یارآبادسفلی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای یارآبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یارآبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای یارآبادسفلی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٣٧٠٧:٢٢:٤٤١٢:٢١:٥٤١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٤١٢٣:٣٨:٣٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٢:٢٣١٧:٢١:٤٧١٧:٤١:٢٠٢٣:٣٩:٠٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢٣:٢٢١٢:٢٢:٥٢١٧:٢٢:٢٨١٧:٤٢:٠٠٢٣:٣٩:٣٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٣٩٠٧:٢٣:٣٨١٢:٢٣:٢١١٧:٢٣:١١١٧:٤٢:٤١٢٣:٤٠:٠٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٥٧٠٧:٢٣:٥٣١٢:٢٣:٥٠١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٣:٢٤٢٣:٤٠:٣٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:١٤٠٧:٢٤:٠٦١٢:٢٤:١٨١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٤:٠٧٢٣:٤١:٠٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٢٩٠٧:٢٤:١٧١٢:٢٤:٤٦١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٤:٥٢٢٣:٤١:٣٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٢٤:٢٦١٢:٢٥:١٤١٧:٢٦:١٠١٧:٤٥:٣٧٢٣:٤٢:٠٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٤:٣٤١٢:٢٥:٤١١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٦:٢٣٢٣:٤٢:٣١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٤:٣٩١٢:٢٦:٠٨١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٧:١٠٢٣:٤٣:٠٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:١٤٠٧:٢٤:٤٣١٢:٢٦:٣٤١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٧:٥٨٢٣:٤٣:٢٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٤:٤٥١٢:٢٧:٠٠١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٨:٤٦٢٣:٤٣:٥٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٧:٢٥١٧:٣٠:١٦١٧:٤٩:٣٥٢٣:٤٤:٢٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٧:٥٠١٧:٣١:٠٧١٧:٥٠:٢٥٢٣:٤٤:٥١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٨:١٤١٧:٣٢:٠٠١٧:٥١:١٦٢٣:٤٥:١٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٤:٣٥١٢:٢٨:٣٨١٧:٣٢:٥٣١٧:٥٢:٠٧٢٣:٤٥:٤٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٢٨١٢:٢٩:٠١١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٢:٥٩٢٣:٤٦:١٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:١٩١٢:٢٩:٢٣١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٣:٥١٢٣:٤٦:٣٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٤:٠٩١٢:٢٩:٤٥١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٤:٤٤٢٣:٤٧:٠٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٣:٥٦١٢:٣٠:٠٦١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٥:٣٧٢٣:٤٧:٢٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:١٧٠٧:٢٣:٤٢١٢:٣٠:٢٦١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٦:٣١٢٣:٤٧:٤٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٣:٢٦١٢:٣٠:٤٦١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٧:٢٥٢٣:٤٨:١٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٥٨٠٧:٢٣:٠٨١٢:٣١:٠٥١٧:٣٩:١٨١٧:٥٨:١٩٢٣:٤٨:٣٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٤٦٠٧:٢٢:٤٩١٢:٣١:٢٤١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:١٣٢٣:٤٨:٥٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٣٣٠٧:٢٢:٢٨١٢:٣١:٤١١٧:٤١:١٢١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤٩:١٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٢:٠٥١٢:٣١:٥٨١٧:٤٢:٠٩١٨:٠١:٠٣٢٣:٤٩:٣٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٧:٠١٠٧:٢١:٤٠١٢:٣٢:١٤١٧:٤٣:٠٧١٨:٠١:٥٩٢٣:٤٩:٥٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢١:١٣١٢:٣٢:٣٠١٧:٤٤:٠٤١٨:٠٢:٥٤٢٣:٥٠:١٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٠:٤٥١٢:٣٢:٤٤١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٣:٥٠٢٣:٥٠:٣١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٦:٠٠٠٧:٢٠:١٦١٢:٣٢:٥٨١٧:٤٦:٠٠١٨:٠٤:٤٥٢٣:٥٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای یارآبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای یارآبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای یارآبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یارآبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یارآبادسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای یارآبادسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای یارآبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یارآبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای یارآبادسفلی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٨٠٧:٢٠:١١١٢:١٨:٥٥١٧:١٧:٣٨١٧:٣٧:١٣٢٣:٣٥:٣٣
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٧٠٧:٢٠:٤١١٢:١٩:٢٥١٧:١٨:١٠١٧:٣٧:٤٥٢٣:٣٦:٠٣
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٦٠٧:٢١:٠٨١٢:١٩:٥٥١٧:١٨:٤٢١٧:٣٨:١٧٢٣:٣٦:٣٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٣٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٠:٢٥١٧:١٩:١٧١٧:٣٨:٥١٢٣:٣٧:٠٣
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٩٠٧:٢١:٥٩١٢:٢٠:٥٤١٧:١٩:٥٢١٧:٣٩:٢٧٢٣:٣٧:٣٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٤٠٧:٢٢:٢٢١٢:٢١:٢٤١٧:٢٠:٢٩١٧:٤٠:٠٣٢٣:٣٨:٠٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٧٠٧:٢٢:٤٤١٢:٢١:٥٤١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٤١٢٣:٣٨:٣٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٢:٢٣١٧:٢١:٤٧١٧:٤١:٢٠٢٣:٣٩:٠٤
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢٣:٢٢١٢:٢٢:٥٢١٧:٢٢:٢٨١٧:٤٢:٠٠٢٣:٣٩:٣٤
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٩٠٧:٢٣:٣٨١٢:٢٣:٢١١٧:٢٣:١١١٧:٤٢:٤١٢٣:٤٠:٠٤
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٧٠٧:٢٣:٥٣١٢:٢٣:٥٠١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٣:٢٤٢٣:٤٠:٣٤
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٤٠٧:٢٤:٠٦١٢:٢٤:١٨١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٤:٠٧٢٣:٤١:٠٤
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٩٠٧:٢٤:١٧١٢:٢٤:٤٦١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٤:٥٢٢٣:٤١:٣٣
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٢٤:٢٦١٢:٢٥:١٤١٧:٢٦:١٠١٧:٤٥:٣٧٢٣:٤٢:٠٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٤:٣٤١٢:٢٥:٤١١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٦:٢٣٢٣:٤٢:٣١
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٤:٣٩١٢:٢٦:٠٨١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٧:١٠٢٣:٤٣:٠٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٤٠٧:٢٤:٤٣١٢:٢٦:٣٤١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٧:٥٨٢٣:٤٣:٢٨
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٤:٤٥١٢:٢٧:٠٠١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٨:٤٦٢٣:٤٣:٥٦
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٧:٢٥١٧:٣٠:١٦١٧:٤٩:٣٥٢٣:٤٤:٢٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٧:٥٠١٧:٣١:٠٧١٧:٥٠:٢٥٢٣:٤٤:٥١
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٨:١٤١٧:٣٢:٠٠١٧:٥١:١٦٢٣:٤٥:١٨
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٤:٣٥١٢:٢٨:٣٨١٧:٣٢:٥٣١٧:٥٢:٠٧٢٣:٤٥:٤٤
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٢٨١٢:٢٩:٠١١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٢:٥٩٢٣:٤٦:١٠
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:١٩١٢:٢٩:٢٣١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٣:٥١٢٣:٤٦:٣٥
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٤:٠٩١٢:٢٩:٤٥١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٤:٤٤٢٣:٤٧:٠٠
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٣:٥٦١٢:٣٠:٠٦١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٥:٣٧٢٣:٤٧:٢٤
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٧٠٧:٢٣:٤٢١٢:٣٠:٢٦١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٦:٣١٢٣:٤٧:٤٧
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٣:٢٦١٢:٣٠:٤٦١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٧:٢٥٢٣:٤٨:١٠
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٨٠٧:٢٣:٠٨١٢:٣١:٠٥١٧:٣٩:١٨١٧:٥٨:١٩٢٣:٤٨:٣٢
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٦٠٧:٢٢:٤٩١٢:٣١:٢٤١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:١٣٢٣:٤٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یارآبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای یارآبادسفلی روستای یارآبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای یارآبادسفلی روستای یارآبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یارآبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یارآبادسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یارآبادسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یارآبادسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یارآبادسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یارآبادسفلی

روستای یارآبادسفلی بر روی نقشه

روستای یارآبادسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یارآبادسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یارآبادسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یارآبادسفلی
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای یارآبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای یارآبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یارآبادسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یارآبادسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یارآبادسفلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یارآبادسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق یارآبادسفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یارآبادسفلی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یارآبادسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یارآبادسفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا یارآبادسفلی دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ یارآبادسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق یارآبادسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یارآبادسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو