جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یادعلی

پیان | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز یادعلی


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٢١:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٤٤:١٤

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یادعلی (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای یادعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای یادعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یادعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل سیسیلی
هنگامی كه چهره‌ی شما كثیف است، تنها دوستان راستین هستند كه این امر را به شما گوشزد می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یادعلی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یادعلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یادعلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یادعلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یادعلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یادعلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٩:١٤١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٢٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٥:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٥:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٥:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٢٤:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٤:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٨:٢١١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٤:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٨:١٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٣:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٣:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٨:٠١١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٥١٠٠:٢٣:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٣:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢١:٢١١٣:٠٧:٥٠١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٢١٠٠:٢٣:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٧:٤٥١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٢:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٧:٤١١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢٢:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٧:٣٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٢:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٧:٣٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٢:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٧:١٣١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٢:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٧:٣١١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢١:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢١:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٢١٠٠:٢١:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٤:١٧١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢١:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢١:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢١:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٢:١٩١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢١:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١١:٤٣١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢١:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١١:٠٧١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٠:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٠:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:٠١١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٠:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٠:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یادعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یادعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یادعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یادعلی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای یادعلی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای یادعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یادعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای یادعلی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٥:٠٧٠٧:٠٨:٠٩١٢:٢٣:٤٥١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٨:٠٧٢٣:٤٢:١٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٤٤٠٧:٠٧:٣٨١٢:٢٣:٥٧١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٩:٠١٢٣:٤٢:٢٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٧:٠٥١٢:٢٤:٠٩١٧:٤١:٣٢١٧:٥٩:٥٥٢٣:٤٢:٤٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٥٣٠٧:٠٦:٣١١٢:٢٤:١٩١٧:٤٢:٢٨١٨:٠٠:٤٨٢٣:٤٢:٥٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٥:٥٥١٢:٢٤:٢٩١٧:٤٣:٢٣١٨:٠١:٤٢٢٣:٤٣:٠٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:٥٥٠٧:٠٥:١٨١٢:٢٤:٣٨١٧:٤٤:١٨١٨:٠٢:٣٥٢٣:٤٣:٢١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٤:٣٩١٢:٢٤:٤٦١٧:٤٥:١٤١٨:٠٣:٢٨٢٣:٤٣:٣٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٣:٥٩١٢:٢٤:٥٣١٧:٤٦:٠٩١٨:٠٤:٢١٢٣:٤٣:٤٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٣:١٧١٢:٢٤:٥٩١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٥:١٣٢٣:٤٣:٥٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٢:٣٤١٢:٢٥:٠٥١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٦:٠٦٢٣:٤٤:٠١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠١:٤٩١٢:٢٥:١٠١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٦:٥٨٢٣:٤٤:٠٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠١:٠٣١٢:٢٥:١٤١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٧:٥٠٢٣:٤٤:١٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٠:١٦١٢:٢٥:١٧١٧:٥٠:٤٠١٨:٠٨:٤٢٢٣:٤٤:٢٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٨:٠٣٠٦:٥٩:٢٧١٢:٢٥:١٩١٧:٥١:٣٤١٨:٠٩:٣٣٢٣:٤٤:٢٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٧:٢٠٠٦:٥٨:٣٧١٢:٢٥:٢١١٧:٥٢:٢٧١٨:١٠:٢٥٢٣:٤٤:٣١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٦:٣٥٠٦:٥٧:٤٦١٢:٢٥:٢١١٧:٥٣:٢٠١٨:١١:١٦٢٣:٤٤:٣٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٥:٤٩٠٦:٥٦:٥٤١٢:٢٥:٢١١٧:٥٤:١٣١٨:١٢:٠٦٢٣:٤٤:٣٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٦:٠٠١٢:٢٥:٢٠١٧:٥٥:٠٥١٨:١٢:٥٧٢٣:٤٤:٣٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٥:٠٥١٢:٢٥:١٩١٧:٥٥:٥٧١٨:١٣:٤٧٢٣:٤٤:٤٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٤:٠٩١٢:٢٥:١٧١٧:٥٦:٤٩١٨:١٤:٣٧٢٣:٤٤:٤٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٣:١٢١٢:٢٥:١٤١٧:٥٧:٤٠١٨:١٥:٢٦٢٣:٤٤:٤٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٢:١٤١٢:٢٥:١٠١٧:٥٨:٣١١٨:١٦:١٦٢٣:٤٤:٣٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥١:١٥١٢:٢٥:٠٦١٧:٥٩:٢٢١٨:١٧:٠٥٢٣:٤٤:٣٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٠:١٥١٢:٢٥:٠١١٨:٠٠:١٢١٨:١٧:٥٣٢٣:٤٤:٣٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٤٩:١٤١٢:٢٤:٥٥١٨:٠١:٠٢١٨:١٨:٤٢٢٣:٤٤:٣٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٤٨:١٢١٢:٢٤:٤٩١٨:٠١:٥٢١٨:١٩:٣٠٢٣:٤٤:٢٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٤٧:٠٩١٢:٢٤:٤٢١٨:٠٢:٤١١٨:٢٠:١٨٢٣:٤٤:٢٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٦:٠٥١٢:٢٤:٣٤١٨:٠٣:٣٠١٨:٢١:٠٥٢٣:٤٤:١٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٥:٠٠١٢:٢٤:٢٦١٨:٠٤:١٩١٨:٢١:٥٢٢٣:٤٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای یادعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای یادعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای یادعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یادعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یادعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای یادعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای یادعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یادعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای یادعلی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٤٩:١٤١٢:٢٤:٥٥١٨:٠١:٠٢١٨:١٨:٤٢٢٣:٤٤:٣٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٤٨:١٢١٢:٢٤:٤٩١٨:٠١:٥٢١٨:١٩:٣٠٢٣:٤٤:٢٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٤٧:٠٩١٢:٢٤:٤٢١٨:٠٢:٤١١٨:٢٠:١٨٢٣:٤٤:٢٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٦:٠٥١٢:٢٤:٣٤١٨:٠٣:٣٠١٨:٢١:٠٥٢٣:٤٤:١٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٥:٠٠١٢:٢٤:٢٦١٨:٠٤:١٩١٨:٢١:٥٢٢٣:٤٤:٠٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٣:٥٥١٢:٢٤:١٧١٨:٠٥:٠٧١٨:٢٢:٣٩٢٣:٤٤:٠٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٢:٤٨١٢:٢٤:٠٨١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٣:٢٦٢٣:٤٣:٥٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤١:٤١١٢:٢٣:٥٨١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٤:١٢٢٣:٤٣:٤٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٠:٣٣١٢:٢٣:٤٨١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٤:٥٨٢٣:٤٣:٣٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٣٩:٢٤١٢:٢٣:٣٧١٨:٠٨:١٦١٨:٢٥:٤٤٢٣:٤٣:٢٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٣٨:١٥١٢:٢٣:٢٥١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٦:٢٩٢٣:٤٣:١٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٣٧:٠٥١٢:٢٣:١٣١٨:٠٩:٤٩١٨:٢٧:١٤٢٣:٤٣:٠٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٥:٥٤١٢:٢٣:٠٠١٨:١٠:٣٥١٨:٢٧:٥٩٢٣:٤٢:٤٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٤:٤٣١٢:٢٢:٤٧١٨:١١:٢٠١٨:٢٨:٤٤٢٣:٤٢:٣٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٣:٣١١٢:٢٢:٣٤١٨:١٢:٠٥١٨:٢٩:٢٨٢٣:٤٢:٢٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٢:١٨١٢:٢٢:٢٠١٨:١٢:٥٠١٨:٣٠:١٢٢٣:٤٢:٠٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣١:٠٥١٢:٢٢:٠٥١٨:١٣:٣٤١٨:٣٠:٥٦٢٣:٤١:٥٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٣٠٦:٢٩:٥٢١٢:٢١:٥٠١٨:١٤:١٨١٨:٣١:٣٩٢٣:٤١:٣٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٨:٣٨١٢:٢١:٣٥١٨:١٥:٠٢١٨:٣٢:٢٢٢٣:٤١:٢٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٧:٢٣١٢:٢١:٢٠١٨:١٥:٤٥١٨:٣٣:٠٦٢٣:٤١:٠٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٦:٠٨١٢:٢١:٠٤١٨:١٦:٢٩١٨:٣٣:٤٨٢٣:٤٠:٥٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٤:٥٣١٢:٢٠:٤٨١٨:١٧:١٢١٨:٣٤:٣١٢٣:٤٠:٣٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٣:٣٨١٢:٢٠:٣٢١٨:١٧:٥٥١٨:٣٥:١٤٢٣:٤٠:١٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٢:٢٢١٢:٢٠:١٥١٨:١٨:٣٧١٨:٣٥:٥٦٢٣:٣٩:٥٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢١:٠٦١٢:١٩:٥٨١٨:١٩:٢٠١٨:٣٦:٣٩٢٣:٣٩:٤٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:١٩:٤٩١٢:١٩:٤١١٨:٢٠:٠٢١٨:٣٧:٢١٢٣:٣٩:٢١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٨:٣٣١٢:١٩:٢٤١٨:٢٠:٤٤١٨:٣٨:٠٣٢٣:٣٩:٠٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٧:١٦١٢:١٩:٠٦١٨:٢١:٢٦١٨:٣٨:٤٥٢٣:٣٨:٤٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٥:٥٩١٢:١٨:٤٩١٨:٢٢:٠٨١٨:٣٩:٢٧٢٣:٣٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یادعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای یادعلی روستای یادعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای یادعلی روستای یادعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یادعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یادعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یادعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یادعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یادعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یادعلی

روستای یادعلی بر روی نقشه

روستای یادعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یادعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یادعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یادعلی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای یادعلی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای یادعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یادعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یادعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یادعلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ یادعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق یادعلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق یادعلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یادعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یادعلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا یادعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق یادعلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یادعلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یادعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو