جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای یادعلی

پیان | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز یادعلی


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:١٥:١٠
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٣١
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٣١

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یادعلی (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای یادعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای یادعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یادعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جكسون براون
به گونه ای زندگی كنید كه وقتی فرزندانتان به یاد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان جلوه گر شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یادعلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یادعلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یادعلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای یادعلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یادعلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان یادعلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٥:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٢٤:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٨:٢١١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٤:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٨:١٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٣:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٨:٠١١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٥١٠٠:٢٣:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٣:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢١:٢١١٣:٠٧:٥٠١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٢١٠٠:٢٣:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٧:٤٥١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٢:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٧:٤١١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢٢:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٧:٣٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٢:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٧:٣٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٢:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٧:١٣١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٢:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٧:٣١١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢١:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢١:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٢١٠٠:٢١:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٤:١٧١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢١:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢١:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢١:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٢:١٩١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢١:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١١:٤٣١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢١:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١١:٠٧١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٠:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:٠١١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٠:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٠:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٠:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یادعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یادعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای یادعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یادعلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای یادعلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یادعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یادعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای یادعلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای یادعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای یادعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای یادعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یادعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یادعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای یادعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای یادعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یادعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای یادعلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٠:٢٤١٣:١٣:٥٢١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٣١:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤١:٠٣١٣:١٣:٣٧١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٣١:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤١:٤١١٣:١٣:٢٠١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٣١:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٢:١٩١٣:١٣:٠٤١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٠٨٠٠:٣١:٠٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٢:٥٦١٣:١٢:٤٧١٩:٤٢:٠٧١٩:٥٩:٥٥٠٠:٣٠:٥٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٣:٣٤١٣:١٢:٢٩١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٤٠٠٠:٣٠:٤٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٤:١٢١٣:١٢:١٢١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٢٥٠٠:٣٠:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٤:٥٠١٣:١١:٥٤١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:١٠٠٠:٣٠:١٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٥:٢٧١٣:١١:٣٥١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٣٠٠:٣٠:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٦:٠٤١٣:١١:١٦١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٣٧٠٠:٢٩:٥٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٦:٤٢١٣:١٠:٥٧١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٢٠٠٠:٢٩:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٧:١٩١٣:١٠:٣٨١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٠٣٠٠:٢٩:٢٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٤٧:٥٦١٣:١٠:١٨١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٤٥٠٠:٢٩:١٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٨:٣٣١٣:٠٩:٥٩١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٢٧٠٠:٢٨:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٤٩:١٠١٣:٠٩:٣٨١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٠٨٠٠:٢٨:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٤٩:٤٦١٣:٠٩:١٨١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٤٩٠٠:٢٨:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٠:٢٣١٣:٠٨:٥٧١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٣٠٠٠:٢٨:٠٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥١:٠٠١٣:٠٨:٣٧١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٣:١١٠٠:٢٧:٥٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥١:٣٦١٣:٠٨:١٦١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٥١٠٠:٢٧:٣٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٢:١٣١٣:٠٧:٥٥١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٣٢٠٠:٢٧:١٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٢:٤٩١٣:٠٧:٣٣١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:١٢٠٠:٢٧:٠١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٣:٢٦١٣:٠٧:١٢١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٧:٥٢٠٠:٢٦:٤٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٤:٠٣١٣:٠٦:٥١١٩:١٩:٠٩١٩:٣٦:٣١٠٠:٢٦:٢٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٤:٣٩١٣:٠٦:٢٩١٩:١٧:٤٩١٩:٣٥:١١٠٠:٢٦:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٥:١٦١٣:٠٦:٠٨١٩:١٦:٣٠١٩:٣٣:٥١٠٠:٢٥:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥٥:٥٢١٣:٠٥:٤٦١٩:١٥:١٠١٩:٣٢:٣١٠٠:٢٥:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥١٠٦:٥٦:٢٩١٣:٠٥:٢٥١٩:١٣:٥١١٩:٣١:١٠٠٠:٢٥:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٦:٥٧:٠٦١٣:٠٥:٠٣١٩:١٢:٣١١٩:٢٩:٥٠٠٠:٢٤:٥٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٦٠٦:٥٧:٤٣١٣:٠٤:٤٢١٩:١١:١١١٩:٢٨:٣٠٠٠:٢٤:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٨٠٦:٥٨:٢٠١٣:٠٤:٢١١٩:٠٩:٥١١٩:٢٧:١٠٢٣:٥٤:١٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٥:٥٨:٥٧١٢:٠٣:٥٩١٨:٠٨:٣٢١٨:٢٥:٥٠٢٣:٢٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای یادعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای یادعلی روستای یادعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای یادعلی روستای یادعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یادعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یادعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یادعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یادعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یادعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یادعلی

روستای یادعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یادعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یادعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یادعلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای یادعلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای یادعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای یادعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یادعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یادعلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق یادعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ یادعلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا یادعلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق یادعلی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ یادعلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یادعلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یادعلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یادعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یادعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو