جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گیوی

کوثر | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز گیوی


اذان صبح: ٠٤:٠٤:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:١٣
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠٦

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گیوی (شهرستان کوثر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر گیوی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گیوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گیوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
قرآن شفاعت كننده‌ی خوبی برای رفیق خود است. (یعنی كسی كه همیشه قرآن خوانده و در معنای آن تدبّر می‌كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر گیوی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گیوی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیوی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گیوی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیوی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیوی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٣:٠٥١٣:١٦:٥٢١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:٣٠:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٣٤٠٦:٤١:٤١١٣:١٦:٣٧١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٢٢٠٠:٣٠:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٤٠:١٨١٣:١٦:٢٣١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٢٠٠٠:٣٠:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٨:٥٥١٣:١٦:٠٩١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٩:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٧:٣٣١٣:١٥:٥٦١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٦:١٢١٣:١٥:٤٣١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٩:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٤:٥٢١٣:١٥:٣٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٨:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣٣:٣٢١٣:١٥:١٨١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٨:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣٢:١٣١٣:١٥:٠٦١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٧:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:١٥٠٦:٣٠:٥٥١٣:١٤:٥٥١٩:٥٩:٣١٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٧:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٩:٣٨١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٧:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٤:٣٣٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٦:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٦:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٤:١٤٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٦:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٤:٤٠١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٥:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٣:٥٦٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٥:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢٢:١٦١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٥:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٢١:٠٧١٣:١٣:٤١٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٤:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٩:٥٨١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٨:٥٠١٣:١٣:٢٨٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٤:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٧:٤٤١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٤:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٦:٣٩١٣:١٣:١٧٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٣:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٥:٣٥١٣:١٣:١٢٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٣:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٤:٣٢١٣:١٣:٠٨٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٣:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٣:٣١١٣:١٣:٠٥٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٢:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٢:٣١١٣:١٣:٠٢٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٤:٣١٠٠:٢٢:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٧٠٦:١١:٣٣١٣:١٣:٠٠٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٢:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥٥٠٦:١٠:٣٦١٣:١٢:٥٨٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٢:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٩:٤٠١٣:١٢:٥٧٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٧:٢١٠٠:٢٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گیوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گیوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گیوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیوی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گیوی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گیوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گیوی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر گیوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گیوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گیوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گیوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گیوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گیوی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٠٠٦:٠٢:١٧١٣:١٣:١٤٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٢٠:٢٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٦٠٦:٠١:٣٧١٣:١٣:١٨٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٢٠:٢٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٤٠٦:٠٠:٥٩١٣:١٣:٢٣٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٢٠:١٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٦:٠٠:٢٢١٣:١٣:٢٩٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٨:١٦٠٠:٢٠:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٩:٤٧١٣:١٣:٣٥٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٩:٠٥٠٠:٢٠:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٥٩:١٤١٣:١٣:٤٢٢٠:٢٨:٣٢٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٢٠:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٥٨:٤٣١٣:١٣:٤٩٢٠:٢٩:١٧٢٠:٥٠:٤١٠٠:١٩:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٥٠٥:٥٨:١٣١٣:١٣:٥٦٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥١:٢٨٠٠:١٩:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٥٧:٤٦١٣:١٤:٠٤٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥٢:١٣٠٠:١٩:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٥٧:١٩١٣:١٤:١٣٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥٢:٥٨٠٠:١٩:٥٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٥٦:٥٥١٣:١٤:٢١٢٠:٣٢:٠٧٢٠:٥٣:٤١٠٠:١٩:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٥٦:٣٣١٣:١٤:٣٠٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٤:٢٤٠٠:١٩:٥٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٥٦:١٢١٣:١٤:٤٠٢٠:٣٣:٢٦٢٠:٥٥:٠٥٠٠:١٩:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٥٠٥:٥٥:٥٣١٣:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٠٤٢٠:٥٥:٤٥٠٠:١٩:٥٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤١٠٥:٥٥:٣٥١٣:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٦:٢٤٠٠:١٩:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٥٥:٢٠١٣:١٥:١٠٢٠:٣٥:١٦٢٠:٥٧:٠٢٠٠:١٩:٥٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٥٥:٠٦١٣:١٥:٢١٢٠:٣٥:٥٠٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٢٠:٠١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٢٠٥:٥٤:٥٤١٣:١٥:٣٢٢٠:٣٦:٢٤٢٠:٥٨:١٣٠٠:٢٠:٠٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٥٤:٤٤١٣:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٨:٤٧٠٠:٢٠:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٥٤:٣٦١٣:١٥:٥٥٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٩:١٩٠٠:٢٠:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٥٤:٣٠١٣:١٦:٠٧٢٠:٣٧:٥٦٢٠:٥٩:٥٠٠٠:٢٠:٢٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥١٠٥:٥٤:٢٥١٣:١٦:٢٠٢٠:٣٨:٢٤٢١:٠٠:١٩٠٠:٢٠:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٥٤:٢٢١٣:١٦:٣٢٢٠:٣٨:٥٠٢١:٠٠:٤٧٠٠:٢٠:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٥٤:٢١١٣:١٦:٤٤٢٠:٣٩:١٥٢١:٠١:١٣٠٠:٢٠:٤٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٥٤:٢٢١٣:١٦:٥٧٢٠:٣٩:٣٩٢١:٠١:٣٨٠٠:٢٠:٥٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٥٠٥:٥٤:٢٤١٣:١٧:١٠٢٠:٤٠:٠١٢١:٠٢:٠١٠٠:٢١:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٣٠٥:٥٤:٢٨١٣:١٧:٢٣٢٠:٤٠:٢٢٢١:٠٢:٢٢٠٠:٢١:١٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٤٠٥:٥٤:٣٤١٣:١٧:٣٦٢٠:٤٠:٤١٢١:٠٢:٤٢٠٠:٢١:٢٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٨٠٥:٥٤:٤٢١٣:١٧:٤٩٢٠:٤٠:٥٩٢١:٠٣:٠٠٠٠:٢١:٤١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٥٤:٥١١٣:١٨:٠٢٢٠:٤١:١٥٢١:٠٣:١٦٠٠:٢١:٥٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٥٥:٠٢١٣:١٨:١٥٢٠:٤١:٢٩٢١:٠٣:٣٠٠٠:٢٢:٠٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گیوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گیوی شهر گیوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گیوی شهر گیوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گیوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گیوی

گیوی شهری است در بخش مرکزی شهرستان کوثر استان اردبیل ایران. شهر گیوی شامل دو منطقه بنام‌های گیوی علیا و گیوی سفلی می‌باشد

شهر گیوی در ویکیپدیا

شهر گیوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گیوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گیوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گیوی بر روی نقشه

شهر گیوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گیوی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گیوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گیوی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گیوی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر گیوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گیوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گیوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گیوی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیوی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گیوی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیوی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گیوی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیوی
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گیوی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیوی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گیوی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گیوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو