جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گیوی

کوثر | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز گیوی


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٢٣
اذان ظهر: ١٢:١١:٠١
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٣٤
اذان مغرب: ١٧:١٩:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٢٥:٠٤

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گیوی (شهرستان کوثر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر گیوی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر گیوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین عبادت، پنهان‌ترین آن می‌باشد. (تا انسان از ریا دور شده و به اخلاص نزدیك‌تر باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر گیوی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گیوی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیوی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گیوی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیوی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیوی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٧:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٤:٣١٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٦:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٤:٢٢٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٦:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٤:١٢٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٦:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٤:٢٣١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٥:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٣:١١١٣:١٣:٥٥٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٢:٠١١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٥:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٢٠:٥١١٣:١٣:٤١٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٤:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٩:٤٢١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢٤:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٨:٣٥١٣:١٣:٢٨٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٤:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٧:٢٩١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٣:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٦:٢٤١٣:١٣:١٧٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٣:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٥:٢١١٣:١٣:١٢٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٣:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:١١٠٦:١٤:١٨١٣:١٣:٠٨٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢٣:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٣:١٧١٣:١٣:٠٥٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٢:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٢:١٨١٣:١٣:٠٢٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٢:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٨٠٦:١١:١٩١٣:١٣:٠٠٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٢:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٣٦٠٦:١٠:٢٢١٣:١٢:٥٨٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٢:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٩:٢٧١٣:١٢:٥٧٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٢١:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٢:٥٧٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٣١٠٠:٢١:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٧:٤١١٣:١٢:٥٧٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٢١:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٦:٥٠١٣:١٢:٥٨٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٢١:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٦:٠٠١٣:١٢:٥٩٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:١٦٠٠:٢١:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٥:١٢١٣:١٣:٠١٢٠:٢١:١٨٢٠:٤٢:١١٠٠:٢١:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٣٠٦:٠٤:٢٦١٣:١٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٢٠:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٣٤٠٦:٠٣:٤١١٣:١٣:٠٦٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٥٨٠٠:٢٠:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٢٦٠٦:٠٢:٥٨١٣:١٣:١٠٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٤:٥١٠٠:٢٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٢٠٠٦:٠٢:١٧١٣:١٣:١٤٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٢٠:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:١٦٠٦:٠١:٣٧١٣:١٣:١٨٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٢٠:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:١٤٠٦:٠٠:٥٩١٣:١٣:٢٣٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٢٠:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیوی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر گیوی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گیوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر گیوی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر گیوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گیوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گیوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گیوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گیوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر گیوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گیوی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٦٠٧:٠٣:٢١١٢:٠٢:٣٥١٧:٠١:٢٩١٧:٢١:٤١٢٣:١٧:٤٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٤:٢٤١٢:٠٢:٥١١٧:٠٠:٥٩١٧:٢١:١٥٢٣:١٨:٠١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٥:٢٦١٢:٠٣:٠٨١٧:٠٠:٣١١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٨:١٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٦:٢٧١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٠:٠٦١٧:٢٠:٢٧٢٣:١٨:٢٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠٧:٢٨١٢:٠٣:٤٤١٦:٥٩:٤٢١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٨:٤١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٨:٢٨١٢:٠٤:٠٣١٦:٥٩:٢١١٧:١٩:٤٦٢٣:١٨:٥٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٩:٢٨١٢:٠٤:٢٣١٦:٥٩:٠٢١٧:١٩:٢٩٢٣:١٩:١٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٤٠٧:١٠:٢٧١٢:٠٤:٤٣١٦:٥٨:٤٤١٧:١٩:١٤٢٣:١٩:٢٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٥٠٧:١١:٢٦١٢:٠٥:٠٥١٦:٥٨:٢٩١٧:١٩:٠١٢٣:١٩:٤٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٥٠٧:١٢:٢٤١٢:٠٥:٢٧١٦:٥٨:١٦١٧:١٨:٥٠٢٣:٢٠:٠٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٥٠٧:١٣:٢١١٢:٠٥:٤٩١٦:٥٨:٠٥١٧:١٨:٤١٢٣:٢٠:٢٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٤٠٧:١٤:١٧١٢:٠٦:١٣١٦:٥٧:٥٥١٧:١٨:٣٤٢٣:٢٠:٤٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٣٠٧:١٥:١٢١٢:٠٦:٣٦١٦:٥٧:٤٨١٧:١٨:٢٩٢٣:٢١:٠٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٠٠٧:١٦:٠٦١٢:٠٧:٠١١٦:٥٧:٤٤١٧:١٨:٢٦٢٣:٢١:٢٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٧٠٧:١٦:٥٩١٢:٠٧:٢٦١٦:٥٧:٤١١٧:١٨:٢٥٢٣:٢١:٤٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٤٠٧:١٧:٥١١٢:٠٧:٥١١٦:٥٧:٤٠١٧:١٨:٢٦٢٣:٢٢:١٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٩٠٧:١٨:٤٢١٢:٠٨:١٧١٦:٥٧:٤٢١٧:١٨:٢٩٢٣:٢٢:٣٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٤٠٧:١٩:٣٢١٢:٠٨:٤٣١٦:٥٧:٤٥١٧:١٨:٣٤٢٣:٢٢:٥٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٨٠٧:٢٠:٢١١٢:٠٩:١٠١٦:٥٧:٥١١٧:١٨:٤١٢٣:٢٣:٢١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥١٠٧:٢١:٠٨١٢:٠٩:٣٧١٦:٥٧:٥٨١٧:١٨:٥٠٢٣:٢٣:٤٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٣٠٧:٢١:٥٥١٢:١٠:٠٥١٦:٥٨:٠٨١٧:١٩:٠١٢٣:٢٤:١١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٤٠٧:٢٢:٣٩١٢:١٠:٣٣١٦:٥٨:٢٠١٧:١٩:١٤٢٣:٢٤:٣٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٤٠٧:٢٣:٢٣١٢:١١:٠١١٦:٥٨:٣٤١٧:١٩:٢٩٢٣:٢٥:٠٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٣٠٧:٢٤:٠٥١٢:١١:٣٠١٦:٥٨:٥٠١٧:١٩:٤٦٢٣:٢٥:٣٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:١١٠٧:٢٤:٤٥١٢:١١:٥٩١٦:٥٩:٠٨١٧:٢٠:٠٤٢٣:٢٥:٥٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٨٠٧:٢٥:٢٤١٢:١٢:٢٨١٦:٥٩:٢٨١٧:٢٠:٢٥٢٣:٢٦:٢٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٦:٠٢١٢:١٢:٥٧١٦:٥٩:٥٠١٧:٢٠:٤٧٢٣:٢٦:٥٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٨٠٧:٢٦:٣٧١٢:١٣:٢٧١٧:٠٠:١٤١٧:٢١:١٢٢٣:٢٧:٢٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣١٠٧:٢٧:١٢١٢:١٣:٥٦١٧:٠٠:٤٠١٧:٢١:٣٨٢٣:٢٧:٥٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٣٠٧:٢٧:٤٤١٢:١٤:٢٦١٧:٠١:٠٨١٧:٢٢:٠٦٢٣:٢٨:٢١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گیوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گیوی شهر گیوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گیوی شهر گیوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گیوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گیوی

گیوی شهری است در بخش مرکزی شهرستان کوثر استان اردبیل ایران. شهر گیوی شامل دو منطقه بنام‌های گیوی علیا و گیوی سفلی می‌باشد

شهر گیوی در ویکیپدیا

شهر گیوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گیوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گیوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گیوی بر روی نقشه

شهر گیوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گیوی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گیوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گیوی
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر گیوی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر گیوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گیوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گیوی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گیوی
افق شرعی امروز فردا گیوی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گیوی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیوی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیوی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیوی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیوی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیوی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گیوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو