جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گیل کلایه

رودسر | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز گیل کلایه

اذان صبح: ٠٤:٠٦:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٣:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٥٣:٠٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٩:١٦

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گیل کلایه (شهرستان رودسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر گیل کلایه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گیل کلایه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گیل کلایه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سقراط
مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گیل کلایه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گیل کلایه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیل کلایه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گیل کلایه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیل کلایه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گیل کلایه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٥:٤١١٣:٠٨:٤٧١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٢٩٠٠:٢٣:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢٢:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٢:٥٧١٣:٠٨:١٨١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٢٢:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:١٦٠٠:٢٢:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٣٠:١٥١٣:٠٧:٥١١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢١:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٢١:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢١:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٧:١٣١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٠:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٧:٠١١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٠:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٢٠:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠٦:٣٩١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٩:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢١:١٤١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٤٦٠٠:١٩:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٦:١٨١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٨:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٨:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٨:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٥:٥١١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٨:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٥:١٦١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٧:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٧:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٣:٠٠١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١١:٥٤١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٩:١٩٠٠:١٦:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٠٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٥:١٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٦:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٥:١٢٢٠:٠١:١٣٢٠:٢١:١٢٠٠:١٦:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٥:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٤:٠١٠٠:١٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٥:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٥:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٤٨٠٠:١٤:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٤٣٠٠:١٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گیل کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گیل کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گیل کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیل کلایه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گیل کلایه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گیل کلایه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیل کلایه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گیل کلایه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر گیل کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گیل کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گیل کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گیل کلایه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیل کلایه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گیل کلایه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر گیل کلایه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیل کلایه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گیل کلایه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گیل کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گیل کلایه شهر گیل کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گیل کلایه شهر گیل کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گیل کلایه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیل کلایه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گیل کلایه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیل کلایه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیل کلایه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گیل کلایه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٩٠٥:٤٨:٥٨١٣:١٠:٢٤٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٣:٣٥٠٠:١٥:١١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٤٩:١٢١٣:١٠:٣٧٢٠:٣٢:٠٠٢٠:٥٣:٤٦٠٠:١٥:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٤٩:٢٨١٣:١٠:٥٠٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٣:٥٥٠٠:١٥:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٠٠٥:٤٩:٤٥١٣:١١:٠٣٢٠:٣٢:١٧٢٠:٥٤:٠٢٠٠:١٥:٥٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٥٠:٠٤١٣:١١:١٦٢٠:٣٢:٢٣٢٠:٥٤:٠٧٠٠:١٦:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٥٠:٢٤١٣:١١:٢٨٢٠:٣٢:٢٧٢٠:٥٤:١١٠٠:١٦:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٥٠:٤٥١٣:١١:٤١٢٠:٣٢:٣٠٢٠:٥٤:١٢٠٠:١٦:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٥١:٠٨١٣:١١:٥٣٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٤:١٢٠٠:١٦:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٧٠٥:٥١:٣٢١٣:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٤:١٠٠٠:١٧:١٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠١٠٥:٥١:٥٨١٣:١٢:١٧٢٠:٣٢:٢٧٢٠:٥٤:٠٦٠٠:١٧:٣٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٥٢:٢٥١٣:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٢٢٠:٥٤:٠٠٠٠:١٧:٤٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٦٠٥:٥٢:٥٣١٣:١٢:٤٠٢٠:٣٢:١٥٢٠:٥٣:٥٢٠٠:١٨:٠٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٥٣:٢٢١٣:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٠٧٢٠:٥٣:٤٢٠٠:١٨:٢٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٥٣:٥٢١٣:١٣:٠١٢٠:٣١:٥٧٢٠:٥٣:٣٠٠٠:١٨:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٥٤:٢٤١٣:١٣:١١٢٠:٣١:٤٥٢٠:٥٣:١٦٠٠:١٨:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٢٠٥:٥٤:٥٧١٣:١٣:٢١٢٠:٣١:٣١٢٠:٥٣:٠٠٠٠:١٩:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٥٥:٣١١٣:١٣:٣١٢٠:٣١:١٦٢٠:٥٢:٤٣٠٠:١٩:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٥٦:٠٥١٣:١٣:٤٠٢٠:٣٠:٥٨٢٠:٥٢:٢٣٠٠:١٩:٥١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٥٦:٤١١٣:١٣:٤٩٢٠:٣٠:٣٩٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٢٠:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٥٧:١٨١٣:١٣:٥٧٢٠:٣٠:١٨٢٠:٥١:٣٩٠٠:٢٠:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٣٠٥:٥٧:٥٦١٣:١٤:٠٥٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥١:١٤٠٠:٢٠:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٥:٥٨:٣٥١٣:١٤:١٣٢٠:٢٩:٣١٢٠:٥٠:٤٧٠٠:٢١:٠٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٨٠٥:٥٩:١٤١٣:١٤:٢٠٢٠:٢٩:٠٥٢٠:٥٠:١٨٠٠:٢١:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٥:٥٩:٥٥١٣:١٤:٢٦٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٢١:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٦:٠٠:٣٦١٣:١٤:٣٢٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٩:١٥٠٠:٢١:٥٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٦:٠١:١٨١٣:١٤:٣٨٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:٤١٠٠:٢٢:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٦:٠٢:٠٠١٣:١٤:٤٣٢٠:٢٧:٠٣٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٢٢:٢٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٦:٠٢:٤٤١٣:١٤:٤٨٢٠:٢٦:٢٨٢٠:٤٧:٢٧٠٠:٢٢:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٦:٠٣:٢٨١٣:١٤:٥٢٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٢٢:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٦:٠٤:١٢١٣:١٤:٥٥٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٦:٠٦٠٠:٢٣:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٦:٠٤:٥٧١٣:١٤:٥٨٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٥:٢٣٠٠:٢٣:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گیل کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گیل کلایه شهر گیل کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گیل کلایه شهر گیل کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گیل کلایه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیل کلایه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گیل کلایه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گیل کلایه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گیل کلایه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گیل کلایه

شهر گیل کلایه بر روی نقشه

شهر گیل کلایه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گیل کلایه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گیل کلایه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گیل کلایه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گیل کلایه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر گیل کلایه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گیل کلایه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گیل کلایه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گیل کلایه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گیل کلایه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گیل کلایه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گیل کلایه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق گیل کلایه
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گیل کلایه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گیل کلایه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیل کلایه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گیل کلایه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گیل کلایه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گیل کلایه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گیل کلایه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو