جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گیل کلایه

رودسر | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز گیل کلایه


اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٠١:٢٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:١٨
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٤١
نیمه شب: ٢٣:١٨:٤٣

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گیل کلایه (شهرستان رودسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر گیل کلایه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گیل کلایه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیل کلایه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

نیچه
هر اندازه كمتر توان فرماندهی داشته باشیم، بیشتر می خواهیم فرمان پذیر و تحت تسلط باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گیل کلایه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گیل کلایه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیل کلایه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گیل کلایه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیل کلایه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیل کلایه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٦:١٧١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٨:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٨:٣١١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٨:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٥١٠٠:١٨:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:١٨٠٦:١٦:١٠١٣:٠٥:٥١١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٤٤٠٠:١٧:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٤١٠٠:١٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٧:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:١٧٠٦:١١:٣٩١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٦:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٥:١٧٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٦:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٥:١٢٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٦:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:٢٣٠٠:١٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٥:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٥:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٥:١١٠٠:١٥:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٦:٠٦٠٠:١٤:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٤:٥٣٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٧:٠١٠٠:١٤:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٤:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٣١٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٥١٠٠:١٤:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:١٦٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٤٥٠٠:١٤:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٠٢٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٤:٥٣٢٠:١٠:٠٦٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٣:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٥٠٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٤:٥٤٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٣:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٤:٥٦٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٤:٥٨٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٣:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٢٣٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٥:٠١٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٤:١١٠٠:١٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:١٧٠٥:٥٦:٢٣١٣:٠٥:٠٥٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٥:٠٢٠٠:١٣:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:١٤٠٥:٥٥:٤٢١٣:٠٥:٠٩٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٥٣٠٠:١٣:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:١٢٠٥:٥٥:٠٤١٣:٠٥:١٣٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٦:٤٤٠٠:١٣:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:١٢٠٥:٥٤:٢٧١٣:٠٥:١٨٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٧:٣٤٠٠:١٢:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٩:١٤٠٥:٥٣:٥١١٣:٠٥:٢٤٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٨:٢٣٠٠:١٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیل کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیل کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیل کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیل کلایه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گیل کلایه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گیل کلایه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیل کلایه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گیل کلایه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر گیل کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گیل کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گیل کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گیل کلایه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیل کلایه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیل کلایه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر گیل کلایه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیل کلایه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیل کلایه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣١:٢٠١٣:١١:١٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢٥:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٢:١٠١٣:١٠:٥٩١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٥:٢٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٣٢:٥٩١٣:١٠:٤٣١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢٥:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٠:٢٦١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٥:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٠:٠٩١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٢٥:٠٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٩:٥٢١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٤:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٦:١٧١٣:٠٩:٣٤١٩:٤٢:١٤٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٤:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٧:٠٦١٣:٠٩:١٦١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٤٢٠٠:٢٤:٣٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٧:٥٦١٣:٠٨:٥٨١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:١٣٠٠:٢٤:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٨:٤٥١٣:٠٨:٣٩١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٤٥٠٠:٢٤:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٩:٣٤١٣:٠٨:٢٠١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:١٦٠٠:٢٣:٥٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٤٠:٢٣١٣:٠٨:٠٠١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٤٦٠٠:٢٣:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٤١:١٢١٣:٠٧:٤١١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:١٦٠٠:٢٣:٣٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤٢:٠١١٣:٠٧:٢١١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٠:٤٦٠٠:٢٣:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:٤٩١٣:٠٧:٠١١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٩:١٥٠٠:٢٣:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٣:٣٨١٣:٠٦:٤٠١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٤٤٠٠:٢٢:٥٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٤:٢٧١٣:٠٦:٢٠١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:١٣٠٠:٢٢:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٥:١٥١٣:٠٥:٥٩١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٤١٠٠:٢٢:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٦:٠٤١٣:٠٥:٣٨١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:٠٩٠٠:٢٢:٠٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٦:٥٢١٣:٠٥:١٧١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٣٧٠٠:٢١:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٧:٤١١٣:٠٤:٥٦١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٠٥٠٠:٢١:٣٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٨:٣٠١٣:٠٤:٣٥١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٣٣٠٠:٢١:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٩:١٨١٣:٠٤:١٣١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:٠٠٠٠:٢١:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٥٠:٠٧١٣:٠٣:٥٢١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:٢٨٠٠:٢٠:٤٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥٠:٥٦١٣:٠٣:٣٠١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:٥٥٠٠:٢٠:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥١:٤٤١٣:٠٣:٠٩١٩:١٣:٥٧١٩:٣٢:٢٣٠٠:٢٠:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٥٢:٣٣١٣:٠٢:٤٧١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:٥٠٠٠:١٩:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٣:٢٢١٣:٠٢:٢٦١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:١٨٠٠:١٩:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٤:١١١٣:٠٢:٠٤١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٤٥٠٠:١٩:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:٠٠١٣:٠١:٤٣١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٦:١٣٢٣:٤٩:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٥:٥٠١٢:٠١:٢٢١٨:٠٦:١٨١٨:٢٤:٤١٢٣:١٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گیل کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیل کلایه شهر گیل کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیل کلایه شهر گیل کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گیل کلایه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیل کلایه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گیل کلایه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گیل کلایه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گیل کلایه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گیل کلایه

شهر گیل کلایه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گیل کلایه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گیل کلایه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گیل کلایه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گیل کلایه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر گیل کلایه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیل کلایه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گیل کلایه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گیل کلایه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا گیل کلایه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گیل کلایه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گیل کلایه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گیل کلایه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیل کلایه دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گیل کلایه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیل کلایه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گیل کلایه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گیل کلایه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو