جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گیل آباد

سراب | نهاوند | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز گیل آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:١٢
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٤٩:١٣

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیل آباد (شهرستان نهاوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای گیل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گیل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
میهن دوستی، دسته و گروه نمی خواهد! این خواستی همه گیر است؛ كه اگر جز این باشد باید در شگفت بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیل آباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیل آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گیل آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیل آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیل آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٥:٠٨١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٢٩٠٠:٣٠:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٤:٥٨١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:١٩٠٠:٣٠:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٢:٤٣١٣:١٤:٤٨١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٩:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣١:٣٧١٣:١٤:٣٩١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٠:٣٢١٣:١٤:٣٠١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٩:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٩:٢٩١٣:١٤:٢٢١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٨:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٨:٢٦١٣:١٤:١٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٨:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٧:٢٤١٣:١٤:٠٧٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٨:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٤:٠٠٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٨:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢٧:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٧:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٧:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٧:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢١:٣٧١٣:١٣:٣٥٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٦:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٣:٣١٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٦:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٩:٥٠١٣:١٣:٢٨٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٢٦:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٨:٥٩١٣:١٣:٢٦٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٦:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٨:٠٩١٣:١٣:٢٥٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٦:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٧:٢١١٣:١٣:٢٣٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٥:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٦:٣٤١٣:١٣:٢٣٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٥:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٥:٤٨١٣:١٣:٢٣٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٥:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٥:٠٣١٣:١٣:٢٤٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٤:٢٠١٣:١٣:٢٥٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٥:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٣:٣٩١٣:١٣:٢٧٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٥:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٢:٥٩١٣:١٣:٢٩٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٥:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٢:٢٠١٣:١٣:٣٢٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٤:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١١:٤٣١٣:١٣:٣٦٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١١:٠٨١٣:١٣:٤٠٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٤:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٥٠٦:١٠:٣٤١٣:١٣:٤٤٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢٤:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١٠:٠١١٣:١٣:٥٠٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیل آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیل آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیل آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٠١٠٧:١٨:٠٩١٢:٢٩:٣٩١٧:٤١:٢٩١٨:٠٠:٢٧٢٣:٤٧:٠٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٢:٣٤٠٧:١٧:٣٤١٢:٢٩:٥١١٧:٤٢:٢٩١٨:٠١:٢٤٢٣:٤٧:١٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٠٦٠٧:١٦:٥٧١٢:٣٠:٠٢١٧:٤٣:٢٩١٨:٠٢:٢٢٢٣:٤٧:٣٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٦:١٩١٢:٣٠:١٣١٧:٤٤:٢٨١٨:٠٣:١٩٢٣:٤٧:٤٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٠٤٠٧:١٥:٣٩١٢:٣٠:٢٢١٧:٤٥:٢٨١٨:٠٤:١٦٢٣:٤٧:٥٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٣١٠٧:١٤:٥٧١٢:٣٠:٣١١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٥:١٤٢٣:٤٨:١٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٥٦٠٧:١٤:١٤١٢:٣٠:٣٩١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٦:١١٢٣:٤٨:٢٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:١٩٠٧:١٣:٣٠١٢:٣٠:٤٧١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٧:٠٨٢٣:٤٨:٣٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٤١٠٧:١٢:٤٤١٢:٣٠:٥٣١٧:٤٩:٢٦١٨:٠٨:٠٤٢٣:٤٨:٤٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٠١٠٧:١١:٥٦١٢:٣٠:٥٨١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٩:٠١٢٣:٤٨:٥٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:٢٠٠٧:١١:٠٧١٢:٣١:٠٣١٧:٥١:٢٣١٨:٠٩:٥٨٢٣:٤٩:٠٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١٠:١٧١٢:٣١:٠٧١٧:٥٢:٢٢١٨:١٠:٥٤٢٣:٤٩:٠٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٥٢٠٧:٠٩:٢٥١٢:٣١:١٠١٧:٥٣:٢٠١٨:١١:٥٠٢٣:٤٩:١٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٥:٠٦٠٧:٠٨:٣٢١٢:٣١:١٢١٧:٥٤:١٨١٨:١٢:٤٦٢٣:٤٩:١٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٧:٣٧١٢:٣١:١٤١٧:٥٥:١٦١٨:١٣:٤٢٢٣:٤٩:٢٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٦:٤١١٢:٣١:١٥١٧:٥٦:١٤١٨:١٤:٣٧٢٣:٤٩:٢٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٢:٤٠٠٧:٠٥:٤٤١٢:٣١:١٥١٧:٥٧:١١١٨:١٥:٣٢٢٣:٤٩:٢٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٤:٤٦١٢:٣١:١٤١٧:٥٨:٠٨١٨:١٦:٢٧٢٣:٤٩:٣١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٣:٤٧١٢:٣١:١٢١٧:٥٩:٠٥١٨:١٧:٢٢٢٣:٤٩:٣٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٢:٤٦١٢:٣١:١٠١٨:٠٠:٠١١٨:١٨:١٦٢٣:٤٩:٣٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠١:٤٤١٢:٣١:٠٧١٨:٠٠:٥٧١٨:١٩:١١٢٣:٤٩:٣٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٨:٠٨٠٧:٠٠:٤١١٢:٣١:٠٤١٨:٠١:٥٣١٨:٢٠:٠٥٢٣:٤٩:٣١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٧:٠٩٠٦:٥٩:٣٨١٢:٣٠:٥٩١٨:٠٢:٤٩١٨:٢٠:٥٨٢٣:٤٩:٢٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٦:٠٩٠٦:٥٨:٣٣١٢:٣٠:٥٤١٨:٠٣:٤٤١٨:٢١:٥٢٢٣:٤٩:٢٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٧:٢٧١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٤:٣٩١٨:٢٢:٤٥٢٣:٤٩:٢٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٦:٢٠١٢:٣٠:٤٢١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٣:٣٨٢٣:٤٩:١٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٥:١٢١٢:٣٠:٣٥١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٤:٣٠٢٣:٤٩:١٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٤:٠٣١٢:٣٠:٢٨١٨:٠٧:٢١١٨:٢٥:٢٣٢٣:٤٩:٠٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٢:٥٣١٢:٣٠:٢٠١٨:٠٨:١٥١٨:٢٦:١٥٢٣:٤٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گیل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گیل آباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٧:٢٧١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٤:٣٩١٨:٢٢:٤٥٢٣:٤٩:٢٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٦:٢٠١٢:٣٠:٤٢١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٣:٣٨٢٣:٤٩:١٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٥:١٢١٢:٣٠:٣٥١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٤:٣٠٢٣:٤٩:١٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٤:٠٣١٢:٣٠:٢٨١٨:٠٧:٢١١٨:٢٥:٢٣٢٣:٤٩:٠٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٢:٥٣١٢:٣٠:٢٠١٨:٠٨:١٥١٨:٢٦:١٥٢٣:٤٩:٠٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥١:٤٣١٢:٣٠:١١١٨:٠٩:٠٨١٨:٢٧:٠٧٢٣:٤٨:٥٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٠:٣٢١٢:٣٠:٠١١٨:١٠:٠١١٨:٢٧:٥٨٢٣:٤٨:٤٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٤٩:١٩١٢:٢٩:٥١١٨:١٠:٥٣١٨:٢٨:٤٩٢٣:٤٨:٣٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٤٨:٠٦١٢:٢٩:٤١١٨:١١:٤٥١٨:٢٩:٤٠٢٣:٤٨:٢٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٦:٥٣١٢:٢٩:٣٠١٨:١٢:٣٧١٨:٣٠:٣١٢٣:٤٨:١٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٥:٣٨١٢:٢٩:١٨١٨:١٣:٢٨١٨:٣١:٢١٢٣:٤٨:٠٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٤:٢٣١٢:٢٩:٠٦١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:١١٢٣:٤٧:٥٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٣:٠٧١٢:٢٨:٥٤١٨:١٥:١٠١٨:٣٣:٠١٢٣:٤٧:٤١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤١:٥١١٢:٢٨:٤٠١٨:١٦:٠١١٨:٣٣:٥٠٢٣:٤٧:٢٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٠:٣٤١٢:٢٨:٢٧١٨:١٦:٥١١٨:٣٤:٤٠٢٣:٤٧:١٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٩:١٦١٢:٢٨:١٣١٨:١٧:٤٠١٨:٣٥:٢٩٢٣:٤٧:٠٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٧:٥٨١٢:٢٧:٥٩١٨:١٨:٣٠١٨:٣٦:١٧٢٣:٤٦:٤٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٦:٤٠١٢:٢٧:٤٤١٨:١٩:١٩١٨:٣٧:٠٦٢٣:٤٦:٣٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٥:٢١١٢:٢٧:٢٩١٨:٢٠:٠٨١٨:٣٧:٥٤٢٣:٤٦:١٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٤:٠١١٢:٢٧:١٣١٨:٢٠:٥٦١٨:٣٨:٤٢٢٣:٤٥:٥٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٢:٤١١٢:٢٦:٥٧١٨:٢١:٤٥١٨:٣٩:٣٠٢٣:٤٥:٤٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣١:٢١١٢:٢٦:٤١١٨:٢٢:٣٣١٨:٤٠:١٨٢٣:٤٥:٢٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٠:٠١١٢:٢٦:٢٥١٨:٢٣:٢١١٨:٤١:٠٦٢٣:٤٥:٠٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٨:٤٠١٢:٢٦:٠٨١٨:٢٤:٠٩١٨:٤١:٥٣٢٣:٤٤:٤٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٧:١٩١٢:٢٥:٥١١٨:٢٤:٥٦١٨:٤٢:٤١٢٣:٤٤:٣٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٥:٥٧١٢:٢٥:٣٤١٨:٢٥:٤٤١٨:٤٣:٢٨٢٣:٤٤:١١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٤:٣٦١٢:٢٥:١٧١٨:٢٦:٣١١٨:٤٤:١٦٢٣:٤٣:٥٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٣:١٤١٢:٢٥:٠٠١٨:٢٧:١٨١٨:٤٥:٠٣٢٣:٤٣:٣٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢١:٥٢١٢:٢٤:٤٢١٨:٢٨:٠٥١٨:٤٥:٥٠٢٣:٤٣:١٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گیل آباد روستای گیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گیل آباد روستای گیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیل آباد

روستای گیل آباد بر روی نقشه

روستای گیل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیل آباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گیل آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیل آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیل آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گیل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیل آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیل آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گیل آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیل آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیل آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو