جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گیل آباد

سراب | نهاوند | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز گیل آباد

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٥٩
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٥٤

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیل آباد (شهرستان نهاوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای گیل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای گیل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

پائولو كوئیلو
دو اشتباه بسیار بزرگ وجود دارد: یكی اینكه قبل از موعد اقدام به عمل كنیم و دیگری اینكه فرصت مناسب را از دست بدهیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیل آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیل آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیل آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گیل آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیل آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گیل آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٦:٠٢١٣:١٧:٠٣١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٣٣:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٤:٤٧١٣:١٦:٤٩١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٣٣:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٣:٣٣١٣:١٦:٣٥١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٢:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٢:١٩١٣:١٦:٢٢١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٢١٠٠:٣٢:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤١:٠٦١٣:١٦:٠٩١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:١٠٠٠:٣٢:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٩:٥٤١٣:١٥:٥٦١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٥٩٠٠:٣١:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٨:٤٣١٣:١٥:٤٤١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٤٨٠٠:٣١:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٧:٣٢١٣:١٥:٣٢١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٣٨٠٠:٣١:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٦:٢٣١٣:١٥:٢١١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٧٠٠:٣٠:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٥:١٤١٣:١٥:١٠١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:١٦٠٠:٣٠:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٤:٠٦١٣:١٤:٥٩١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٠٦٠٠:٣٠:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٢:٥٩١٣:١٤:٤٩١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٩:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣١:٥٢١٣:١٤:٤٠١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٩:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٤:٣١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٩:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٤:٢٢١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٨:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٤:١٥٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٨:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٧:٣٨١٣:١٤:٠٧٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٨:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٤:٠٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٨:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٤:٣٨١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٧:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٣:٤١١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٧:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:١٣٠٠:٢٧:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢١:٤٩١٣:١٣:٣٥٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٦:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٣:٣١٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٦:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٣:٢٨٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٩:١١١٣:١٣:٢٦٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٦:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٨:٢١١٣:١٣:٢٥٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٦:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٧:٣٢١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢٥:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٦:٤٥١٣:١٣:٢٣٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٢٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیل آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گیل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گیل آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای گیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گیل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای گیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گیل آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گیل آباد روستای گیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گیل آباد روستای گیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیل آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای گیل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای گیل آباد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٣:٣٠١٣:١٩:٥١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٦:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٤:١٣١٣:١٩:٣٥١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٢:٤٧٠٠:٣٦:٠٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٤:٥٦١٣:١٩:١٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٠٠٠:٣٥:٥٣
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٥:٣٩١٣:١٩:٠٢١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:١٢٠٠:٣٥:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٦:٢١١٣:١٨:٤٥١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٣٥:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٧:٠٤١٣:١٨:٢٨١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٣٥:٢٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٧:٤٦١٣:١٨:١٠١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:١٤٠٠:٣٥:١٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٨:٢٨١٣:١٧:٥٢١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٣٥:٠١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٩:١٠١٣:١٧:٣٣١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٣٤:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٩:٥٣١٣:١٧:١٥١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:١١٠٠:٣٤:٣٧
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٠:٣٤١٣:١٦:٥٦١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٣٤:٢٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥١:١٦١٣:١٦:٣٦١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٢٦٠٠:٣٤:١١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥١:٥٨١٣:١٦:١٦١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٠٤٠٠:٣٣:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٤٠١٣:١٥:٥٧١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٤٠٠٠:٣٣:٤٣
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٣:٢١١٣:١٥:٣٦١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:١٧٠٠:٣٣:٢٨
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٤:٠٣١٣:١٥:١٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٥٣٠٠:٣٣:١٣
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٤:٤٥١٣:١٤:٥٥١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٢٩٠٠:٣٢:٥٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٥:٢٦١٣:١٤:٣٥١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٠٥٠٠:٣٢:٤٢
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٦:٠٨١٣:١٤:١٤١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٤٠٠٠:٣٢:٢٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٦:٤٩١٣:١٣:٥٣١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:١٦٠٠:٣٢:٠٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٥٠٦:٥٧:٣١١٣:١٣:٣٢١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٥١٠٠:٣١:٥٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٨:١٣١٣:١٣:١١١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٢٦٠٠:٣١:٣٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٦٠٦:٥٨:٥٤١٣:١٢:٤٩١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٠١٠٠:٣١:١٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٩:٣٦١٣:١٢:٢٨١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٣٥٠٠:٣١:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٠:١٨١٣:١٢:٠٧١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:١٠٠٠:٣٠:٤٤
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٤٠٧:٠١:٠٠١٣:١١:٤٥١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:٤٥٠٠:٣٠:٢٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠١:٤٢١٣:١١:٢٤١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٢٠٠٠:٣٠:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠٢:٢٤١٣:١١:٠٣١٩:١٩:٠٩١٩:٣٦:٥٥٠٠:٢٩:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٣:٠٦١٣:١٠:٤١١٩:١٧:٤٥١٩:٣٥:٣٠٠٠:٢٩:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٣:٤٨١٣:١٠:٢٠١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٩:١٣
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٤:٣٠١٢:٠٩:٥٩١٨:١٤:٥٦١٨:٣٢:٤٠٢٣:٢٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گیل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای گیل آباد روستای گیل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای گیل آباد روستای گیل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیل آباد

روستای گیل آباد بر روی نقشه

روستای گیل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیل آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای گیل آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای گیل آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گیل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیل آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گیل آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیل آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیل آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گیل آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیل آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گیل آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیل آباد
افق شرعی امروز فردا گیل آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو