جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گیلوان

طارم | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز گیلوان


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٠٨
اذان ظهر: ١٣:١٧:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٠١
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٣١
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٢٦

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گیلوان (شهرستان طارم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر گیلوان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گیلوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیلوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

جان ماكسول
در برخورد با یك مسئله یكی می گوید: "من تسلیم شدم"، در حالی كه دیگری در برخورد با همین مسئله ممكن است بگوید: "عجب فرصت جالبی!"

اوقات شرعی ماه جاری شهر گیلوان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گیلوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیلوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گیلوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیلوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیلوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٦:٢٤١٣:١١:٢٤١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٤:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٥:١١١٣:١١:١٤١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٤:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٣:٥٩١٣:١١:٠٥١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٣:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٠:٥٦١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:١١٠٠:٢٣:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢١:٣٩١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٣:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٠:٤١٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٢:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٩:٢٣١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٢:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٢:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٧:١١١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٢:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٦:٠٧١٣:١٠:١٥٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢١:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٥:٠٥١٣:١٠:١٠٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢١:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٤:٠٣١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢١:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٣:٠٣١٣:١٠:٠١٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٠:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٠:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٠٠٦:١١:٠٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤١٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٠:٠٧٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٠:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٩:٥١٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٠:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٩:٥٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٩:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٩:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٩:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٤٧٠٠:١٩:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٣٣٠٠:١٨:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٤٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٨:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:١٧٠٠:١٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٤٣٠٦:٠٢:٠٦١٣:١٠:٠٢٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:٠٨٠٠:١٨:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤١٠٦:٠١:٢٦١٣:١٠:٠٦٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٥٨٠٠:١٨:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٠٠٦:٠٠:٤٨١٣:١٠:١١٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٤٨٠٠:١٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٤١٠٦:٠٠:١١١٣:١٠:١٦٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤١:٣٧٠٠:١٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیلوان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گیلوان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیلوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گیلوان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٧:٥٧١٣:١٩:٠٣١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٥:٤٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٦:٢٩١٣:١٨:٤٥١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:٠٤٠٠:٣٥:٢١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٥:٠٠١٣:١٨:٢٧١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٥٧٠٠:٣٤:٥٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٣:٣٢١٣:١٨:٠٩١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٥١٠٠:٣٤:٣٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٢:٠٤١٣:١٧:٥١١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٤٤٠٠:٣٤:١٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٧:٣٤١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٣٨٠٠:٣٣:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٩:٠٨١٣:١٧:١٦١٩:٣٦:٠١١٩:٥٤:٣١٠٠:٣٣:٢٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٧:٤٠١٣:١٦:٥٨١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٢٥٠٠:٣٣:٠٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٦:١٣١٣:١٦:٤٠١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:١٨٠٠:٣٢:٤٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٤:٤٦١٣:١٦:٢٣١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:١٢٠٠:٣٢:١٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٣:١٩١٣:١٦:٠٦١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٠٦٠٠:٣١:٥٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥١:٥٣١٣:١٥:٤٩١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٥٩٠٠:٣١:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٥:٣٢١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٥٣٠٠:٣١:٠٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٩:٠٢١٣:١٥:١٥١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٣٠:٤٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٧:٣٧١٣:١٤:٥٩١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٤١٠٠:٣٠:١٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٦:١٢١٣:١٤:٤٢١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٩:٥٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٤:٤٨١٣:١٤:٢٧١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٢٩:٣٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٤:١١١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٩:٠٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٢:٠٢١٣:١٣:٥٦١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٨:٤٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٦٠٦:٤٠:٣٩١٣:١٣:٤١١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢٨:٢٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٩:١٨١٣:١٣:٢٦١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٨:٠١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٧:٥٧١٣:١٣:١٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٧:٣٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٢:٥٩١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٧:١٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٥:١٧١٣:١٢:٤٥١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٦:٥٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٢:٣٢١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٦:٣٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٢:٢٠١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٦:١١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣١:٢٣١٣:١٢:٠٨١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٥:٤٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:١١٠٦:٣٠:٠٧١٣:١١:٥٦١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٥:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٨:٥٢١٣:١١:٤٥١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٥:٠٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٧:٣٧١٣:١١:٣٤١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر گیلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گیلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گیلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گیلوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیلوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گیلوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیلوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گیلوان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٦:٤٩١٢:٢٠:٥١١٨:٢٥:٢٩١٨:٤٣:٤٩٠٠:٠٧:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٦٠٧:١٥:٢٠١٣:٢٠:٣٣١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٤٣٠٠:٣٧:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤١٠٧:١٣:٥٢١٣:٢٠:١٥١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٣٦٠٠:٣٧:١٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٢:٢٣١٣:١٩:٥٨١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٣٠٠٠:٣٦:٤٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٠:٥٤١٣:١٩:٤٠١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٢٣٠٠:٣٦:٢٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٩:٢٦١٣:١٩:٢٢١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:١٧٠٠:٣٦:٠٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٧:٥٧١٣:١٩:٠٣١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٥:٤٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٦:٢٩١٣:١٨:٤٥١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:٠٤٠٠:٣٥:٢١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٥:٠٠١٣:١٨:٢٧١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٥٧٠٠:٣٤:٥٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٣:٣٢١٣:١٨:٠٩١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٥١٠٠:٣٤:٣٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٢:٠٤١٣:١٧:٥١١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٤٤٠٠:٣٤:١٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٧:٣٤١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٣٨٠٠:٣٣:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٩:٠٨١٣:١٧:١٦١٩:٣٦:٠١١٩:٥٤:٣١٠٠:٣٣:٢٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٧:٤٠١٣:١٦:٥٨١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٢٥٠٠:٣٣:٠٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٦:١٣١٣:١٦:٤٠١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:١٨٠٠:٣٢:٤٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٤:٤٦١٣:١٦:٢٣١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:١٢٠٠:٣٢:١٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٣:١٩١٣:١٦:٠٦١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٠٦٠٠:٣١:٥٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥١:٥٣١٣:١٥:٤٩١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٥٩٠٠:٣١:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٥:٣٢١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٥٣٠٠:٣١:٠٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٩:٠٢١٣:١٥:١٥١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٣٠:٤٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٧:٣٧١٣:١٤:٥٩١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٤١٠٠:٣٠:١٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٦:١٢١٣:١٤:٤٢١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٩:٥٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٤:٤٨١٣:١٤:٢٧١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٢٩:٣٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٤:١١١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٩:٠٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٢:٠٢١٣:١٣:٥٦١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٨:٤٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٦٠٦:٤٠:٣٩١٣:١٣:٤١١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢٨:٢٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٩:١٨١٣:١٣:٢٦١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٨:٠١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٧:٥٧١٣:١٣:١٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٧:٣٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٢:٥٩١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٧:١٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٥:١٧١٣:١٢:٤٥١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٦:٥٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٢:٣٢١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گیلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گیلوان شهر گیلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گیلوان شهر گیلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گیلوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیلوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گیلوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گیلوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گیلوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گیلوان

شهر گیلوان بر روی نقشه

شهر گیلوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گیلوان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گیلوان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر گیلوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیلوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گیلوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیلوان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیلوان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گیلوان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گیلوان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیلوان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گیلوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیلوان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیلوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو