جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گیلوان

طارم | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز گیلوان


اذان صبح: ٠٥:٥٤:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٢٤:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:١٥
اذان مغرب: ١٧:٤٥:١٢
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٤٧

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گیلوان (شهرستان طارم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر گیلوان)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر گیلوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیلوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تن
آنكه با خودش تنهاست، هرگز كامل نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گیلوان

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گیلوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیلوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گیلوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیلوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیلوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٧:٣٧١٣:١١:٣٤١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٦:٢٤١٣:١١:٢٤١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٤:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٥:١١١٣:١١:١٤١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٣:٥٩١٣:١١:٠٥١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٣:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٠:٥٦١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:١١٠٠:٢٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢١:٣٩١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٣:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٠:٤١٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٢:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٩:٢٣١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٢:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٢:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٧:١١١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٢:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٦:٠٧١٣:١٠:١٥٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢١:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٥:٠٥١٣:١٠:١٠٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢١:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٤:٠٣١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢١:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٣:٠٣١٣:١٠:٠١٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٠:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٠:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٠٠٦:١١:٠٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤١٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٠:٠٧٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٠:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٩:٥١٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٠:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٩:٥٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٩:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٩:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٩:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٤٧٠٠:١٩:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٣٣٠٠:١٨:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٤٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٨:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:١٧٠٠:١٨:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٤٣٠٦:٠٢:٠٦١٣:١٠:٠٢٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:٠٨٠٠:١٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤١٠٦:٠١:٢٦١٣:١٠:٠٦٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٥٨٠٠:١٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٠٠٦:٠٠:٤٨١٣:١٠:١١٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٤٨٠٠:١٨:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٤١٠٦:٠٠:١١١٣:١٠:١٦٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤١:٣٧٠٠:١٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیلوان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر گیلوان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر گیلوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیلوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر گیلوان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٤٢٠٧:٢٥:٠٢١٢:١٤:٤٨١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٥:١٦٢٣:٢٩:٢٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢٥:٢٠١٢:١٥:١٧١٧:٠٥:١٩١٧:٢٥:٥٦٢٣:٢٩:٥١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢٥:٣٧١٢:١٥:٤٧١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٦:٣٨٢٣:٣٠:٢١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢٥:٥١١٢:١٦:١٥١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٧:٢١٢٣:٣٠:٥١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢٦:٠٤١٢:١٦:٤٤١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٨:٠٦٢٣:٣١:٢١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:١١٠٧:٢٦:١٤١٢:١٧:١٢١٧:٠٨:١٩١٧:٢٨:٥١٢٣:٣١:٥١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢٦:٢٣١٢:١٧:٤٠١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٩:٣٨٢٣:٣٢:٢١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٦:٢٩١٢:١٨:٠٨١٧:٠٩:٥٦١٧:٣٠:٢٦٢٣:٣٢:٥٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٦:٣٣١٢:١٨:٣٥١٧:١٠:٤٧١٧:٣١:١٥٢٣:٣٣:٢٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٦:٣٦١٢:١٩:٠٢١٧:١١:٣٨١٧:٣٢:٠٦٢٣:٣٣:٤٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٦:٣٦١٢:١٩:٢٨١٧:١٢:٣١١٧:٣٢:٥٧٢٣:٣٤:١٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٦:٣٥١٢:١٩:٥٤١٧:١٣:٢٥١٧:٣٣:٤٩٢٣:٣٤:٤٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٦:٣١١٢:٢٠:١٩١٧:١٤:٢٠١٧:٣٤:٤٢٢٣:٣٥:١٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٦:٢٥١٢:٢٠:٤٤١٧:١٥:١٦١٧:٣٥:٣٦٢٣:٣٥:٤١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٦:١٨١٢:٢١:٠٨١٧:١٦:١٢١٧:٣٦:٣٠٢٣:٣٦:٠٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٦:٠٨١٢:٢١:٣٢١٧:١٧:١٠١٧:٣٧:٢٦٢٣:٣٦:٣٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٥:٥٦١٢:٢١:٥٥١٧:١٨:٠٨١٧:٣٨:٢٢٢٣:٣٧:٠٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٥:٥٣٠٧:٢٥:٤٢١٢:٢٢:١٧١٧:١٩:٠٧١٧:٣٩:١٩٢٣:٣٧:٢٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٥:٤٥٠٧:٢٥:٢٧١٢:٢٢:٣٩١٧:٢٠:٠٧١٧:٤٠:١٦٢٣:٣٧:٥١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٥:٠٩١٢:٢٣:٠٠١٧:٢١:٠٧١٧:٤١:١٤٢٣:٣٨:١٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢٤:٥٠١٢:٢٣:٢٠١٧:٢٢:٠٨١٧:٤٢:١٣٢٣:٣٨:٣٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٤:٢٨١٢:٢٣:٤٠١٧:٢٣:١٠١٧:٤٣:١٢٢٣:٣٩:٠٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٤:٠٥١٢:٢٣:٥٩١٧:٢٤:١٢١٧:٤٤:١٢٢٣:٣٩:٢٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٤:٣٨٠٧:٢٣:٣٩١٢:٢٤:١٨١٧:٢٥:١٥١٧:٤٥:١٢٢٣:٣٩:٤٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٤:١٩٠٧:٢٣:١٢١٢:٢٤:٣٥١٧:٢٦:١٨١٧:٤٦:١٣٢٣:٤٠:٠٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٣:٥٩٠٧:٢٢:٤٣١٢:٢٤:٥٢١٧:٢٧:٢١١٧:٤٧:١٤٢٣:٤٠:٢٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٣:٣٧٠٧:٢٢:١٢١٢:٢٥:٠٨١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٨:١٥٢٣:٤٠:٤٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٣:١٣٠٧:٢١:٣٩١٢:٢٥:٢٤١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٩:١٧٢٣:٤١:٠٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٢:٤٧٠٧:٢١:٠٤١٢:٢٥:٣٨١٧:٣٠:٣٤١٧:٥٠:١٩٢٣:٤١:٢٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٢:١٩٠٧:٢٠:٢٨١٢:٢٥:٥٢١٧:٣١:٣٨١٧:٥١:٢٠٢٣:٤١:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گیلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گیلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گیلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گیلوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیلوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر گیلوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر گیلوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیلوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر گیلوان

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٦٠٧:٢٢:٣٤١٢:١١:٤٩١٧:٠١:٠٤١٧:٢١:٤٣٢٣:٢٦:٢٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٦٠٧:٢٣:٠٣١٢:١٢:١٩١٧:٠١:٣٥١٧:٢٢:١٥٢٣:٢٦:٤٩
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٤٠٧:٢٣:٣١١٢:١٢:٤٩١٧:٠٢:٠٨١٧:٢٢:٤٨٢٣:٢٧:١٩
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٠٠٧:٢٣:٥٦١٢:١٣:١٩١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٣:٢٣٢٣:٢٧:٤٩
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٦٠٧:٢٤:٢٠١٢:١٣:٤٩١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٣:٥٩٢٣:٢٨:٢٠
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٩٠٧:٢٤:٤٢١٢:١٤:١٨١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٤:٣٦٢٣:٢٨:٥٠
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٢٠٧:٢٥:٠٢١٢:١٤:٤٨١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٥:١٦٢٣:٢٩:٢٠
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢٥:٢٠١٢:١٥:١٧١٧:٠٥:١٩١٧:٢٥:٥٦٢٣:٢٩:٥١
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢٥:٣٧١٢:١٥:٤٧١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٦:٣٨٢٣:٣٠:٢١
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢٥:٥١١٢:١٦:١٥١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٧:٢١٢٣:٣٠:٥١
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢٦:٠٤١٢:١٦:٤٤١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٨:٠٦٢٣:٣١:٢١
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١١٠٧:٢٦:١٤١٢:١٧:١٢١٧:٠٨:١٩١٧:٢٨:٥١٢٣:٣١:٥١
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢٦:٢٣١٢:١٧:٤٠١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٩:٣٨٢٣:٣٢:٢١
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٦:٢٩١٢:١٨:٠٨١٧:٠٩:٥٦١٧:٣٠:٢٦٢٣:٣٢:٥٠
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٦:٣٣١٢:١٨:٣٥١٧:١٠:٤٧١٧:٣١:١٥٢٣:٣٣:٢٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٦:٣٦١٢:١٩:٠٢١٧:١١:٣٨١٧:٣٢:٠٦٢٣:٣٣:٤٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٦:٣٦١٢:١٩:٢٨١٧:١٢:٣١١٧:٣٢:٥٧٢٣:٣٤:١٧
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٦:٣٥١٢:١٩:٥٤١٧:١٣:٢٥١٧:٣٣:٤٩٢٣:٣٤:٤٥
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٦:٣١١٢:٢٠:١٩١٧:١٤:٢٠١٧:٣٤:٤٢٢٣:٣٥:١٣
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٦:٢٥١٢:٢٠:٤٤١٧:١٥:١٦١٧:٣٥:٣٦٢٣:٣٥:٤١
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٦:١٨١٢:٢١:٠٨١٧:١٦:١٢١٧:٣٦:٣٠٢٣:٣٦:٠٨
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٦:٠٨١٢:٢١:٣٢١٧:١٧:١٠١٧:٣٧:٢٦٢٣:٣٦:٣٤
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٥:٥٦١٢:٢١:٥٥١٧:١٨:٠٨١٧:٣٨:٢٢٢٣:٣٧:٠٠
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٣٠٧:٢٥:٤٢١٢:٢٢:١٧١٧:١٩:٠٧١٧:٣٩:١٩٢٣:٣٧:٢٦
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٥٠٧:٢٥:٢٧١٢:٢٢:٣٩١٧:٢٠:٠٧١٧:٤٠:١٦٢٣:٣٧:٥١
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٥:٠٩١٢:٢٣:٠٠١٧:٢١:٠٧١٧:٤١:١٤٢٣:٣٨:١٥
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢٤:٥٠١٢:٢٣:٢٠١٧:٢٢:٠٨١٧:٤٢:١٣٢٣:٣٨:٣٩
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٤:٢٨١٢:٢٣:٤٠١٧:٢٣:١٠١٧:٤٣:١٢٢٣:٣٩:٠٢
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٤:٠٥١٢:٢٣:٥٩١٧:٢٤:١٢١٧:٤٤:١٢٢٣:٣٩:٢٥
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٨٠٧:٢٣:٣٩١٢:٢٤:١٨١٧:٢٥:١٥١٧:٤٥:١٢٢٣:٣٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گیلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر گیلوان شهر گیلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر گیلوان شهر گیلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گیلوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیلوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گیلوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گیلوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گیلوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گیلوان

شهر گیلوان بر روی نقشه

شهر گیلوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گیلوان
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر گیلوان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر گیلوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیلوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گیلوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیلوان
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیلوان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گیلوان
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ گیلوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گیلوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گیلوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیلوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیلوان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو