جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گیلوان

طارم | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز گیلوان


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٠٦:١٩
غروب آفتاب: ١٨:١١:١٣
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٥١

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گیلوان (شهرستان طارم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر گیلوان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گیلوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیلوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام علی (ع)
حج، جهاد هر ناتوانی است و برای هر چیزی زكاتی است و زكات بدن روزه می‌باشد و جهادِ زن، شوهرداریِ نیكوست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گیلوان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گیلوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیلوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گیلوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیلوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیلوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٥:١١١٣:١١:١٤١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٤:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٣:٥٩١٣:١١:٠٥١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٣:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٠:٥٦١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:١١٠٠:٢٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢١:٣٩١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٣:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٠:٤١٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٢:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٩:٢٣١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٢:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٢:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٧:١١١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٢:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٦:٠٧١٣:١٠:١٥٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢١:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٥:٠٥١٣:١٠:١٠٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢١:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٤:٠٣١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢١:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٣:٠٣١٣:١٠:٠١٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٠:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٠:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٠٠٦:١١:٠٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤١٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٠:٠٧٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٠:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٩:٥١٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٠:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٩:٥٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٩:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٩:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٩:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٤٧٠٠:١٩:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٣٣٠٠:١٨:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٤٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٨:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:١٧٠٠:١٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٤٣٠٦:٠٢:٠٦١٣:١٠:٠٢٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:٠٨٠٠:١٨:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤١٠٦:٠١:٢٦١٣:١٠:٠٦٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٥٨٠٠:١٨:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٠٠٦:٠٠:٤٨١٣:١٠:١١٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٤٨٠٠:١٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٤١٠٦:٠٠:١١١٣:١٠:١٦٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤١:٣٧٠٠:١٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٩:٣٦١٣:١٠:٢٢٢٠:٢١:٣١٢٠:٤٢:٢٦٠٠:١٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیلوان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گیلوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گیلوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیلوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گیلوان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر گیلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گیلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گیلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گیلوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیلوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیلوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر گیلوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیلوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیلوان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٦:١٢١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١٠٠٠:٣٠:٤٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٧:٣٢١٣:١٥:٥٧١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٤٧٠٠:٣٠:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٨:٢١١٣:١٥:٤٠١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٢٣٠٠:٣٠:٣٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٩:١٠١٣:١٥:٢٤١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٣٠:٢٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٩:٥٨١٣:١٥:٠٧١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٣٠:١٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٤٠:٤٧١٣:١٤:٤٩١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٣٠:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٤١:٣٦١٣:١٤:٣٢١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢٩:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤٢:٢٤١٣:١٤:١٤١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٩:٤٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٤٣:١٣١٣:١٣:٥٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٩:٣٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٤:٠١١٣:١٣:٣٦١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٩:٢٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٤:٤٩١٣:١٣:١٧١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٥١٠٠:٢٩:١٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٥:٣٧١٣:١٢:٥٨١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٢٢٠٠:٢٨:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٦:٢٦١٣:١٢:٣٨١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٨:٤٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٧:١٤١٣:١٢:١٨١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٢٣٠٠:٢٨:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٨:٠٢١٣:١١:٥٨١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٥٣٠٠:٢٨:١٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٨:٥٠١٣:١١:٣٨١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:٢٣٠٠:٢٨:٠٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٩:٣٧١٣:١١:١٧١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٥٣٠٠:٢٧:٤٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٥٠:٢٥١٣:١٠:٥٧١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٢٢٠٠:٢٧:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٥١:١٣١٣:١٠:٣٦١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٥١٠٠:٢٧:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٢:٠١١٣:١٠:١٥١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٢٠٠٠:٢٧:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٢:٤٩١٣:٠٩:٥٣١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٤٨٠٠:٢٦:٤٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٣:٣٧١٣:٠٩:٣٢١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:١٧٠٠:٢٦:٢٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٤:٢٤١٣:٠٩:١١١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٤٥٠٠:٢٦:١٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:١٢١٣:٠٨:٤٩١٩:٢١:٥٠١٩:٤٠:١٣٠٠:٢٥:٥٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٦:٠٠١٣:٠٨:٢٨١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٤٢٠٠:٢٥:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٦:٤٨١٣:٠٨:٠٦١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:١٠٠٠:٢٥:٢١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٧:٣٦١٣:٠٧:٤٥١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:٣٨٠٠:٢٥:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٨:٢٤١٣:٠٧:٢٣١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٠٦٠٠:٢٤:٤٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:١٣١٣:٠٧:٠٢١٩:١٤:١٥١٩:٣٢:٣٥٠٠:٢٤:٢٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٠٠٧:٠٠:٠١١٣:٠٦:٤٠١٩:١٢:٤٤١٩:٣١:٠٣٢٣:٥٤:١٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٠:٤٩١٢:٠٦:١٩١٨:١١:١٣١٨:٢٩:٣٢٢٣:٢٣:٥١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گیلوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیلوان شهر گیلوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیلوان شهر گیلوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گیلوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیلوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گیلوان

گیلوان، دهستانی است از توابع بخش مرکزی شهرستان طارم در استان زنجان ایران.

شهر گیلوان در ویکیپدیا

شهر گیلوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گیلوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گیلوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گیلوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گیلوان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گیلوان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر گیلوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیلوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گیلوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گیلوان
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیلوان
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیلوان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گیلوان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیلوان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیلوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گیلوان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیلوان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گیلوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو