جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گیلانغرب

گیلان غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز گیلانغرب


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٠١
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٤٥:٢٦

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گیلانغرب (شهرستان گیلان غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر گیلانغرب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گیلانغرب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیلانغرب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

سامول جانسون
كمابیش همه ی مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی كه ندارند، هدر می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گیلانغرب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گیلانغرب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیلانغرب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گیلانغرب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیلانغرب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیلانغرب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٣:١١١٣:٢٤:١٤٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٣٩:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٢:٠٥١٣:٢٤:٠٥٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:١٩٠٠:٣٩:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٠:٥٩١٣:٢٣:٥٦٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٣٨:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٣:٤٧٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٣٨:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٨:٥١١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٣٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٧:٤٨١٣:٢٣:٣١٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٣٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٣:٢٤٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٣٧:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٥:٤٦١٣:٢٣:١٧٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:١٨٠٠:٣٧:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٤:٤٦١٣:٢٣:١١٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٠٨٠٠:٣٧:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٣:٤٨١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٦:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٢:٥١١٣:٢٣:٠٠٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٣٦:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٢:٥٦٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٣٦:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٣١:٠٠١٣:٢٢:٥٢٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٦:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٣٠:٠٦١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:١٥٠٠:٣٥:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٩:١٤١٣:٢٢:٤٥٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٣٥:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٨:٢٣١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٣٥:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٧:٣٣١٣:٢٢:٤١٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٣٥:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣٥:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٥:٥٧١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣٥:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٥:١٢١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٣٤:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٤:٢٧١٣:٢٢:٤١٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٣٤:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٣:٤٥١٣:٢٢:٤٢٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤١:٤٤٠٠:٣٤:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٣:٠٣١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٢:٣٢٠٠:٣٤:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢٢:٢٣١٣:٢٢:٤٦٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٣:١٩٠٠:٣٤:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٢١:٤٥١٣:٢٢:٤٩٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٠٥٠٠:٣٤:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:١٣٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٢:٥٣٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣٤:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:١٩٠٦:٢٠:٣٢١٣:٢٢:٥٧٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٣٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٩:٥٨١٣:٢٣:٠١٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٢٣٠٠:٣٤:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٩:٢٦١٣:٢٣:٠٧٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٣٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلانغرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلانغرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلانغرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیلانغرب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گیلانغرب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گیلانغرب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیلانغرب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گیلانغرب

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر گیلانغرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گیلانغرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گیلانغرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گیلانغرب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیلانغرب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیلانغرب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر گیلانغرب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیلانغرب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیلانغرب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٣:٠١١٣:٢٩:٠٣٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٤٥:٢٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٣:٤٤١٣:٢٨:٤٧٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:٤٥:١٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٤:٢٦١٣:٢٨:٣١٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٤٥:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٥:٠٩١٣:٢٨:١٤٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٠٣٠٠:٤٥:٠٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٥:٥١١٣:٢٧:٥٧١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٧:٤٥٠٠:٤٤:٥٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٦:٣٤١٣:٢٧:٤٠١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٢٦٠٠:٤٤:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٧:١٦١٣:٢٧:٢٢١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٠٦٠٠:٤٤:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٧:٥٨١٣:٢٧:٠٤١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٣:٤٥٠٠:٤٤:١٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٨:٤١١٣:٢٦:٤٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٢٤٠٠:٤٤:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٩:٢٣١٣:٢٦:٢٧١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٠٣٠٠:٤٣:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٧٠٧:٠٠:٠٥١٣:٢٦:٠٨١٩:٥١:٣٨٢٠:٠٩:٤١٠٠:٤٣:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٠:٤٧١٣:٢٥:٤٨١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:١٩٠٠:٤٣:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠١:٢٨١٣:٢٥:٢٩١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٤٣:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٢:١٠١٣:٢٥:٠٩١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٤٢:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٢:٥٢١٣:٢٤:٤٩١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:١٠٠٠:٤٢:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٣:٣٣١٣:٢٤:٢٨١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٤٢:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٤:١٥١٣:٢٤:٠٨١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢٢٠٠:٤٢:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٤:٥٦١٣:٢٣:٤٧١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٥٨٠٠:٤١:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٥:٣٧١٣:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٣٤٠٠:٤١:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٠٠٧:٠٦:١٩١٣:٢٣:٠٥١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٠٩٠٠:٤١:٢٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٧:٠٠١٣:٢٢:٤٤١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٤٤٠٠:٤١:٠٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٠٠٧:٠٧:٤٢١٣:٢٢:٢٢١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:١٩٠٠:٤٠:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٨:٢٣١٣:٢٢:٠١١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٥٤٠٠:٤٠:٣٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٩٠٧:٠٩:٠٤١٣:٢١:٣٩١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٢٩٠٠:٤٠:١٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٨٠٧:٠٩:٤٦١٣:٢١:١٨١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٤٠٠:٣٩:٥٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٠:٢٧١٣:٢٠:٥٦١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٩٠٠:٣٩:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١١:٠٩١٣:٢٠:٣٥١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:١٣٠٠:٣٩:٢١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٤٠٧:١١:٥١١٣:٢٠:١٣١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٤٨٠٠:٣٩:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٢:٣٢١٣:١٩:٥٢١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٢٣٠٠:٣٨:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٩٠٧:١٣:١٤١٣:١٩:٣١١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٥٨٠٠:٠٨:٢٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٣:٥٦١٢:١٩:٠٩١٨:٢٣:٥٠١٨:٤١:٣٣٢٣:٣٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گیلانغرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیلانغرب شهر گیلانغرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گیلانغرب شهر گیلانغرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گیلانغرب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیلانغرب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گیلانغرب

گیلانغرب مرکز شهرستان گیلانغرب واقع در جنوب غرب استان کرمانشاه و شمال غرب استان ایلام است. مردم این شهر کرد و از طایفه‌های مختلف و البته همگی از ایل کلهر هستند که یکی از بزرگترین ایل‌های کل کردستان و دومین ایل بزرگ ایران می‌باشد

شهر گیلانغرب در ویکیپدیا

شهر گیلانغرب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گیلانغرب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گیلانغرب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گیلانغرب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گیلانغرب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گیلانغرب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گیلانغرب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گیلانغرب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر گیلانغرب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گیلانغرب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گیلانغرب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گیلانغرب رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گیلانغرب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیلانغرب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گیلانغرب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گیلانغرب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیلانغرب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گیلانغرب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گیلانغرب دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گیلانغرب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گیلانغرب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو