جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گیلانغرب

گیلان غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز گیلانغرب

اذان صبح: ٠٥:١٥:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٢٦
اذان ظهر: ١٢:١٠:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٠١:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٤٣

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گیلانغرب (شهرستان گیلان غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر گیلانغرب)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر گیلانغرب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گیلانغرب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گابریل گارسیا ماركز
هرگز وقت خود را با كسی كه حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گیلانغرب

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گیلانغرب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیلانغرب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گیلانغرب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیلانغرب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گیلانغرب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٦:٣٧١٣:٢٦:٣٥١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٢٠٠٠:٤٣:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٥:٢٢١٣:٢٦:٢٠١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٠٨٠٠:٤٢:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٤:٠٧١٣:٢٦:٠٦١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٦:٥٦٠٠:٤٢:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٢:٥٣١٣:٢٥:٥٢١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٤٥٠٠:٤٢:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥١:٤٠١٣:٢٥:٣٩٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٣٤٠٠:٤١:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥٠:٢٧١٣:٢٥:٢٦٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٢٢٠٠:٤١:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٩:١٥١٣:٢٥:١٣٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:١١٠٠:٤١:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٨:٠٤١٣:٢٥:٠١٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٠٠٠٠:٤٠:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٦:٥٣١٣:٢٤:٤٩٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢١:٤٩٠٠:٤٠:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٥:٤٤١٣:٢٤:٣٨٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٤٠:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٤:٣٥١٣:٢٤:٢٧٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٩:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٣:٢٧١٣:٢٤:١٦٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:١٧٠٠:٣٩:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٢:٢٠١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٣٩:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٤٧٠٦:٤١:١٤١٣:٢٣:٥٧٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٣٨:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٤٠:٠٩١٣:٢٣:٤٨٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٨:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٩:٠٥١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣٨:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٨:٠٢١٣:٢٣:٣١٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣٧:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٣:٢٤٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:١٤٠٠:٣٧:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٥:٥٩١٣:٢٣:١٧٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٣٧:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٤:٥٩١٣:٢٣:١١٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٣٧:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٤:٠١١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣١:٤٤٠٠:٣٦:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٣:٠٣١٣:٢٣:٠٠٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٥١٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢٢:٥٦٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٦:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٣١:١٢١٣:٢٢:٥٢٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٦:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٣٠:١٨١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٣٥:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٩:٢٦١٣:٢٢:٤٥٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٣٥:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٨:٣٤١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٧:٤٤١٣:٢٢:٤٢٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٣١٠٠:٣٥:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٦:٥٦١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٣٥:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گیلانغرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گیلانغرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گیلانغرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیلانغرب

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گیلانغرب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گیلانغرب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیلانغرب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گیلانغرب

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گیلانغرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گیلانغرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گیلانغرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گیلانغرب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیلانغرب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گیلانغرب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر گیلانغرب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیلانغرب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گیلانغرب

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گیلانغرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گیلانغرب شهر گیلانغرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گیلانغرب شهر گیلانغرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گیلانغرب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیلانغرب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گیلانغرب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیلانغرب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیلانغرب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گیلانغرب

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٧:٢٦١٢:١٠:٤٤١٧:٤٣:٣٤١٨:٠١:٤٠٢٣:٢٩:٤٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٨:١٧١٢:١٠:٣٦١٧:٤٢:٢٧١٨:٠٠:٣٥٢٣:٢٩:٣٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٧٠٦:٣٩:٠٩١٢:١٠:٢٨١٧:٤١:٢٠١٧:٥٩:٣٠٢٣:٢٩:٢٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٠:٠٠١٢:١٠:٢١١٧:٤٠:١٥١٧:٥٨:٢٦٢٣:٢٩:١٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٠:٥٣١٢:١٠:١٥١٧:٣٩:١١١٧:٥٧:٢٤٢٣:٢٩:٠٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤١:٤٥١٢:١٠:٠٩١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٦:٢٢٢٣:٢٨:٥٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٢:٣٨١٢:١٠:٠٤١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٥:٢٢٢٣:٢٨:٤٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٣:٣١١٢:١٠:٠٠١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٤:٢٣٢٣:٢٨:٤١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٤:٢٤١٢:٠٩:٥٧١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٣:٢٦٢٣:٢٨:٣٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٥:١٨١٢:٠٩:٥٥١٧:٣٤:٠٦١٧:٥٢:٢٩٢٣:٢٨:٢٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٦:١٢١٢:٠٩:٥٣١٧:٣٣:٠٩١٧:٥١:٣٤٢٣:٢٨:٢٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٧:٠٦١٢:٠٩:٥٢١٧:٣٢:١٣١٧:٥٠:٤٠٢٣:٢٨:٢٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٨:٠١١٢:٠٩:٥٢١٧:٣١:١٨١٧:٤٩:٤٨٢٣:٢٨:١٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٨:٥٦١٢:٠٩:٥٣١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٨:٥٧٢٣:٢٨:١٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٤٩:٥١١٢:٠٩:٥٤١٧:٢٩:٣٣١٧:٤٨:٠٨٢٣:٢٨:١٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٠:٤٧١٢:٠٩:٥٧١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٧:١٩٢٣:٢٨:١١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥١:٤٣١٢:١٠:٠٠١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٦:٣٣٢٣:٢٨:١٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٢:٣٩١٢:١٠:٠٤١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٥:٤٨٢٣:٢٨:١١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٣:٣٥١٢:١٠:٠٩١٧:٢٦:٢١١٧:٤٥:٠٤٢٣:٢٨:١٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٤:٣١١٢:١٠:١٥١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٤:٢٢٢٣:٢٨:١٤
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٥:٢٨١٢:١٠:٢٢١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٣:٤٢٢٣:٢٨:١٧
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٤١٠٦:٥٦:٢٤١٢:١٠:٢٩١٧:٢٤:١٣١٧:٤٣:٠٣٢٣:٢٨:٢١
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٧:٢١١٢:١٠:٣٨١٧:٢٣:٣٣١٧:٤٢:٢٦٢٣:٢٨:٢٦
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٨:١٨١٢:١٠:٤٧١٧:٢٢:٥٥١٧:٤١:٥٠٢٣:٢٨:٣١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٩:١٥١٢:١٠:٥٧١٧:٢٢:١٩١٧:٤١:١٧٢٣:٢٨:٣٨
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠٠:١٢١٢:١١:٠٨١٧:٢١:٤٥١٧:٤٠:٤٤٢٣:٢٨:٤٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠١:٠٩١٢:١١:٢٠١٧:٢١:١٢١٧:٤٠:١٤٢٣:٢٨:٥٣
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٢:٠٦١٢:١١:٣٣١٧:٢٠:٤١١٧:٣٩:٤٥٢٣:٢٩:٠٢
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٣٠٧:٠٣:٠٣١٢:١١:٤٦١٧:٢٠:١١١٧:٣٩:١٨٢٣:٢٩:١١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٣:٥٩١٢:١٢:٠٠١٧:١٩:٤٤١٧:٣٨:٥٣٢٣:٢٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گیلانغرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گیلانغرب شهر گیلانغرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گیلانغرب شهر گیلانغرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گیلانغرب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیلانغرب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گیلانغرب

گیلانغرب مرکز شهرستان گیلانغرب واقع در جنوب غرب استان کرمانشاه و شمال غرب استان ایلام است. مردم این شهر کرد و از طایفه‌های مختلف و البته همگی از ایل کلهر هستند که یکی از بزرگترین ایل‌های کل کردستان و دومین ایل بزرگ ایران می‌باشد

شهر گیلانغرب در ویکیپدیا

شهر گیلانغرب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گیلانغرب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گیلانغرب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گیلانغرب بر روی نقشه

شهر گیلانغرب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گیلانغرب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گیلانغرب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گیلانغرب
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر گیلانغرب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر گیلانغرب + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گیلانغرب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گیلانغرب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گیلانغرب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گیلانغرب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گیلانغرب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ گیلانغرب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گیلانغرب
زمان پخش اذان مستقیم به افق گیلانغرب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیلانغرب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ گیلانغرب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیلانغرب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گیلانغرب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیلانغرب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گیلانغرب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو