جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گیلانده

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز گیلانده


اذان صبح: ٠٥:٥٦:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٦:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٥٨

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیلانده (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ روستای گیلانده)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گیلانده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیلانده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الین چانك
آدم شجاع یك بار می میرد، اما ترسو هزار بار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیلانده

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیلانده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیلانده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گیلانده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیلانده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیلانده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٢:٥٤١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٢:٤٤١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٥:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٥:١١١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٤:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٢:٢٥٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٢:١٧٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٤:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢١:٣٤١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٣:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:١٤٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٢:٠١٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٩:١٤١٣:١١:٥٣٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٠٠٦:١٨:٠٦١٣:١١:٤٧٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٢:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٦:٥٩١٣:١١:٤١٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٧:٠١٠٠:٢٢:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٥:٥٣١٣:١١:٣٥٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٢:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٤:٤٨١٣:١١:٣٠٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢١:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٣:٤٥١٣:١١:٢٥٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢١:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٢:٤٢١٣:١١:٢١٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢١:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:١١:٤٢١٣:١١:١٨٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢١:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١٠:٤٢١٣:١١:١٥٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٠:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٩:٤٤١٣:١١:١٣٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٠:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٨:٤٧١٣:١١:١١٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢٠:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٧:٥٢١٣:١١:١٠٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٠:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٦:٥٨١٣:١١:١٠٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٠:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٦:٠٦١٣:١١:١٠٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٩:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٥:١٥١٣:١١:١٠٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٨:٢٠٠٠:١٩:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٤:٢٦١٣:١١:١٢٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٩:١٤٠٠:١٩:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠٣:٣٨١٣:١١:١٣٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٠٩٠٠:١٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٢:٥٢١٣:١١:١٦٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤١:٠٢٠٠:١٩:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٣٠٦:٠٢:٠٧١٣:١١:١٩٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٥٥٠٠:١٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٠٦٠٦:٠١:٢٤١٣:١١:٢٢٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٢:٤٨٠٠:١٨:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٠٠٦:٠٠:٤٣١٣:١١:٢٦٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٣:٤٠٠٠:١٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٧٠٦:٠٠:٠٤١٣:١١:٣١٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٤:٣١٠٠:١٨:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٥٥٠٥:٥٩:٢٦١٣:١١:٣٦٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٥:٢٢٠٠:١٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیلانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیلانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیلانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیلانده

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای گیلانده

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیلانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیلانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای گیلانده

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢٨:٣٩١٢:١٦:٠٨١٧:٠٣:٤١١٧:٢٤:٣٥٢٣:٣٠:٠٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٨:٥٧١٢:١٦:٣٧١٧:٠٤:٢٣١٧:٢٥:١٦٢٣:٣٠:٣٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٥٣٠٧:٢٩:١٣١٢:١٧:٠٧١٧:٠٥:٠٦١٧:٢٥:٥٩٢٣:٣١:٠٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٧:١١٠٧:٢٩:٢٧١٢:١٧:٣٦١٧:٠٥:٥١١٧:٢٦:٤٢٢٣:٣١:٣٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٩:٣٩١٢:١٨:٠٤١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٧:٢٧٢٣:٣٢:٠٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٩:٤٩١٢:١٨:٣٣١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٨:١٣٢٣:٣٢:٣٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٢٩:٥٧١٢:١٩:٠١١٧:٠٨:١٣١٧:٢٩:٠١٢٣:٣٣:٠٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٣٠:٠٢١٢:١٩:٢٨١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٩:٥٠٢٣:٣٣:٣٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٨:١٣٠٧:٣٠:٠٦١٢:١٩:٥٥١٧:٠٩:٥٥١٧:٣٠:٤٠٢٣:٣٤:٠٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٣٠:٠٨١٢:٢٠:٢٢١٧:١٠:٤٧١٧:٣١:٣٠٢٣:٣٤:٣٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٣٠:٠٧١٢:٢٠:٤٨١٧:١١:٤١١٧:٣٢:٢٢٢٣:٣٥:٠٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٣٠:٠٥١٢:٢١:١٤١٧:١٢:٣٦١٧:٣٣:١٥٢٣:٣٥:٣٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٣١٠٧:٣٠:٠٠١٢:٢١:٣٩١٧:١٣:٣١١٧:٣٤:٠٩٢٣:٣٦:٠١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٣١٠٧:٢٩:٥٣١٢:٢٢:٠٤١٧:١٤:٢٨١٧:٣٥:٠٤٢٣:٣٦:٢٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٩:٤٥١٢:٢٢:٢٨١٧:١٥:٢٦١٧:٣٦:٠٠٢٣:٣٦:٥٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٢٦٠٧:٢٩:٣٤١٢:٢٢:٥٢١٧:١٦:٢٤١٧:٣٦:٥٦٢٣:٣٧:٢٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٩:٢١١٢:٢٣:١٥١٧:١٧:٢٤١٧:٣٧:٥٤٢٣:٣٧:٤٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:١٣٠٧:٢٩:٠٦١٢:٢٣:٣٧١٧:١٨:٢٤١٧:٣٨:٥٢٢٣:٣٨:١٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٨:٤٩١٢:٢٣:٥٩١٧:١٩:٢٥١٧:٣٩:٥٠٢٣:٣٨:٣٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٨:٣٠١٢:٢٤:٢٠١٧:٢٠:٢٧١٧:٤٠:٥٠٢٣:٣٩:٠٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٨:٠٩١٢:٢٤:٤١١٧:٢١:٢٩١٧:٤١:٥٠٢٣:٣٩:٢٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٧:٤٦١٢:٢٥:٠٠١٧:٢٢:٣٢١٧:٤٢:٥٠٢٣:٣٩:٥١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٧:٢١١٢:٢٥:١٩١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٣:٥١٢٣:٤٠:١٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢٦:٥٥١٢:٢٥:٣٨١٧:٢٤:٤٠١٧:٤٤:٥٣٢٣:٤٠:٣٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢٦:٢٦١٢:٢٥:٥٥١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٥:٥٥٢٣:٤٠:٥٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٥:٥٥١٢:٢٦:١٢١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٦:٥٧٢٣:٤١:١٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٥:٢٣١٢:٢٦:٢٨١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٨:٠٠٢٣:٤١:٣٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٢٢٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢٦:٤٤١٧:٢٩:٠١١٧:٤٩:٠٣٢٣:٤١:٥٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٤:١٢١٢:٢٦:٥٨١٧:٣٠:٠٧١٧:٥٠:٠٦٢٣:٤٢:١٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٢٦٠٧:٢٣:٣٤١٢:٢٧:١٢١٧:٣١:١٣١٧:٥١:١٠٢٣:٤٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیلانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گیلانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گیلانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیلانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیلانده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیلانده

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیلانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیلانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیلانده

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢٦:٢٦١٢:٢٥:٥٥١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٥:٥٥٢٣:٤٠:٥٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٥:٥٥١٢:٢٦:١٢١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٦:٥٧٢٣:٤١:١٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٥:٢٣١٢:٢٦:٢٨١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٨:٠٠٢٣:٤١:٣٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٢٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢٦:٤٤١٧:٢٩:٠١١٧:٤٩:٠٣٢٣:٤١:٥٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٤:١٢١٢:٢٦:٥٨١٧:٣٠:٠٧١٧:٥٠:٠٦٢٣:٤٢:١٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٦٠٧:٢٣:٣٤١٢:٢٧:١٢١٧:٣١:١٣١٧:٥١:١٠٢٣:٤٢:٣٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٥٠٧:٢٢:٥٤١٢:٢٧:٢٥١٧:٣٢:١٩١٧:٥٢:١٣٢٣:٤٢:٥١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٢٠٧:٢٢:١٢١٢:٢٧:٣٧١٧:٣٣:٢٦١٧:٥٣:١٧٢٣:٤٣:٠٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٨٠٧:٢١:٢٩١٢:٢٧:٤٩١٧:٣٤:٣٢١٧:٥٤:٢١٢٣:٤٣:٢٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٢٠٧:٢٠:٤٤١٢:٢٧:٥٩١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٥:٢٥٢٣:٤٣:٣٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٤٠٧:١٩:٥٧١٢:٢٨:٠٩١٧:٣٦:٤٦١٧:٥٦:٢٩٢٣:٤٣:٥٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٤٠٧:١٩:٠٨١٢:٢٨:١٨١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٧:٣٣٢٣:٤٤:٠٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٨:١٨١٢:٢٨:٢٦١٧:٣٨:٥٩١٧:٥٨:٣٧٢٣:٤٤:١٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٧:٢٦١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٩:٤١٢٣:٤٤:٢٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٦:٣٣١٢:٢٨:٣٩١٧:٤١:١٣١٨:٠٠:٤٥٢٣:٤٤:٣٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٥:٣٨١٢:٢٨:٤٥١٧:٤٢:١٩١٨:٠١:٤٩٢٣:٤٤:٤٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٠٠٧:١٤:٤١١٢:٢٨:٥٠١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٢:٥٣٢٣:٤٤:٥٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٠٠٧:١٣:٤٣١٢:٢٨:٥٤١٧:٤٤:٣٢١٨:٠٣:٥٧٢٣:٤٥:٠٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٩٠٧:١٢:٤٤١٢:٢٨:٥٧١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٥:٠٠٢٣:٤٥:٠٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١١:٤٣١٢:٢٨:٥٩١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٦:٠٣٢٣:٤٥:١٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٢٠٧:١٠:٤٠١٢:٢٩:٠١١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٧:٠٧٢٣:٤٥:١٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٥٠٧:٠٩:٣٧١٢:٢٩:٠١١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٨:١٠٢٣:٤٥:٢١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٨:٣٢١٢:٢٩:٠١١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٩:١٢٢٣:٤٥:٢٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٧:٢٦١٢:٢٩:٠٠١٧:٥١:٠٥١٨:١٠:١٥٢٣:٤٥:٢٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٦:١٨١٢:٢٨:٥٩١٧:٥٢:١٠١٨:١١:١٨٢٣:٤٥:٢٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٥:٠٩١٢:٢٨:٥٧١٧:٥٣:١٤١٨:١٢:٢٠٢٣:٤٥:٢٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٤:٠٠١٢:٢٨:٥٤١٧:٥٤:١٨١٨:١٣:٢٢٢٣:٤٥:٢٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٢:٤٩١٢:٢٨:٥٠١٧:٥٥:٢٢١٨:١٤:٢٤٢٣:٤٥:٢٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠١:٣٧١٢:٢٨:٤٦١٧:٥٦:٢٦١٨:١٥:٢٦٢٣:٤٥:٢٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٠:٢٤١٢:٢٨:٤١١٧:٥٧:٢٩١٨:١٦:٢٧٢٣:٤٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گیلانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیلانده روستای گیلانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیلانده روستای گیلانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیلانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیلانده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیلانده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیلانده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیلانده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیلانده

روستای گیلانده بر روی نقشه

روستای گیلانده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیلانده
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گیلانده + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای گیلانده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیلانده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیلانده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گیلانده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیلانده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گیلانده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیلانده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گیلانده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گیلانده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیلانده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیلانده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو