جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گیلانده

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز گیلانده

اذان صبح: ٠٤:٥٠:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٢٠
اذان ظهر: ١٣:١٩:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٥٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٥٥

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیلانده (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای گیلانده)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گیلانده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیلانده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

ارد بزرگ
ستایشگران میهن، زنان و مردان آزاده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیلانده

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیلانده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیلانده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گیلانده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیلانده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گیلانده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤٢٠٦:٤١:٢٤١٣:١٥:٠٥١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٩:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠١٠٦:٤٠:٠٠١٣:١٤:٥٠١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٨:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٨:٣٧١٣:١٤:٣٦١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٨:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٧:١٥١٣:١٤:٢٢١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٢١٠٠:٢٨:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٥:٥٣١٣:١٤:٠٩١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٧:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٣:٥٦١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٧:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٤١٠٦:٣٣:١٢١٣:١٣:٤٣١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٦:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣١:٥٣١٣:١٣:٣١١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:١١٠٠:٢٦:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٣:١٩١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٦:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٩:١٦١٣:١٣:٠٧١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٥:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٢:٥٦١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٥:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٦:٤٤١٣:١٢:٤٦١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٥:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٠:٢٠٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٤:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٤:١٥١٣:١٢:٢٧٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٤:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢٣:٠٢١٣:١٢:١٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٤:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢١:٥٠١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٣:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٢:٠١٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٣:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٩:٢٩١٣:١١:٥٤٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٣:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣١٠٦:١٨:٢١١٣:١١:٤٧٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٢:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٧:١٤١٣:١١:٤١٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٢٢:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٦:٠٧١٣:١١:٣٥٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٢٢:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٥:٠٢١٣:١١:٣٠٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٢:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١٣:٥٩١٣:١١:٢٥٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٢١:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٢:٥٧١٣:١١:٢١٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢١:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤١٠٦:١١:٥٥١٣:١١:١٨٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢١:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٦٠٦:١٠:٥٦١٣:١١:١٥٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢١:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٩:٥٧١٣:١١:١٣٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٠:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٩:٠١١٣:١١:١١٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٠:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٨:٠٥١٣:١١:١٠٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٠:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیلانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیلانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیلانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیلانده

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گیلانده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گیلانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیلانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گیلانده

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیلانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گیلانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گیلانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیلانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیلانده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گیلانده

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای گیلانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیلانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گیلانده

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گیلانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گیلانده روستای گیلانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گیلانده روستای گیلانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گیلانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیلانده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گیلانده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیلانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیلانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گیلانده

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٦:١٠:٤٤١٣:٢١:١٨٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥٢:٢٣٠٠:٢٩:١٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٦:١١:٣١١٣:٢١:٢٠٢٠:٣٠:٤١٢٠:٥١:٣٦٠٠:٢٩:٣٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٩٠٦:١٢:١٩١٣:٢١:٢١٢٠:٢٩:٥٥٢٠:٥٠:٤٧٠٠:٢٩:٤٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:١٣:٠٧١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٥٦٠٠:٢٩:٥٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:١٣:٥٥١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٩:٠٤٠٠:٣٠:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:١٤:٤٤١٣:٢١:٢١٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٨:١٠٠٠:٣٠:٢٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:١٥:٣٣١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٧:١٤٠٠:٣٠:٣١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٦:٢٢١٣:٢١:١٨٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٦:١٧٠٠:٣٠:٤١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٧:١٢١٣:٢١:١٥٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:١٩٠٠:٣٠:٥١
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٨:٠٢١٣:٢١:١٢٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٤:١٩٠٠:٣١:٠٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٨:٥٢١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٣:١٧٠٠:٣١:٠٨
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٩:٤٢١٣:٢١:٠٤٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:١٤٠٠:٣١:١٦
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:١٠٠٠:٣١:٢٣
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٢١:٢٣١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٣١:٢٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٢:١٤١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٣١:٣٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٢٣:٠٥١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٣١:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢٣:٥٦١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣١:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٢٤:٤٧١٣:٢٠:٢٥٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣١:٤٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٥:٣٨١٣:٢٠:١٦٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:١٨٠٠:٣١:٥١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٦:٢٩١٣:٢٠:٠٧٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣١:٥٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٩:٥٧٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣١:٥٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٨:١٢١٣:١٩:٤٧٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٣١:٥٦
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٩:٣٧٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣١:٥٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٩:٢٥٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٣١:٥٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٣٠:٤٦١٣:١٩:١٤٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٣١:٥٥
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٣١:٣٧١٣:١٩:٠١٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٣١:٥٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٨:٤٨٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٣١:٥١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١١٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٨:٣٥٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٣١:٤٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٣٤:١١١٣:١٨:٢١٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٢٢٠٠:٣١:٤٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٨:٠٧٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٥٩٠٠:٣١:٤٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٥:٥٤١٣:١٧:٥٢١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٣٥٠٠:٣١:٣٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گیلانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گیلانده روستای گیلانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گیلانده روستای گیلانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیلانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیلانده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیلانده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیلانده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیلانده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیلانده

روستای گیلانده بر روی نقشه

روستای گیلانده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیلانده
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گیلانده + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای گیلانده + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گیلانده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیلانده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گیلانده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیلانده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیلانده
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیلانده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گیلانده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیلانده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گیلانده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گیلانده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گیلانده
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیلانده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو