جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گیلانده

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز گیلانده


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٤٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:١٨
اذان مغرب: ١٧:١٨:١٢
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٤٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیلانده (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای گیلانده)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گیلانده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیلانده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
با شناختن هر چیزی در كسی آن چیز را در او برافروخته می سازیم. پس، از خُردان بپرهیز.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیلانده

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیلانده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیلانده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گیلانده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیلانده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیلانده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٢:٥٤١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٢:٤٤١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٥:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٥:١١١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٤:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٢:٢٥٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٢:١٧٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٤:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢١:٣٤١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٣:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:١٤٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٢:٠١٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٩:١٤١٣:١١:٥٣٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٠٠٦:١٨:٠٦١٣:١١:٤٧٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٢:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٦:٥٩١٣:١١:٤١٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٧:٠١٠٠:٢٢:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٥:٥٣١٣:١١:٣٥٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٢:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٤:٤٨١٣:١١:٣٠٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢١:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٣:٤٥١٣:١١:٢٥٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢١:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٢:٤٢١٣:١١:٢١٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢١:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:١١:٤٢١٣:١١:١٨٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢١:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١٠:٤٢١٣:١١:١٥٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٠:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٩:٤٤١٣:١١:١٣٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٠:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٨:٤٧١٣:١١:١١٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢٠:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٧:٥٢١٣:١١:١٠٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٠:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٦:٥٨١٣:١١:١٠٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٠:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٦:٠٦١٣:١١:١٠٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٩:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٥:١٥١٣:١١:١٠٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٨:٢٠٠٠:١٩:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٤:٢٦١٣:١١:١٢٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٩:١٤٠٠:١٩:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠٣:٣٨١٣:١١:١٣٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٠٩٠٠:١٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٢:٥٢١٣:١١:١٦٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤١:٠٢٠٠:١٩:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٣٠٦:٠٢:٠٧١٣:١١:١٩٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٥٥٠٠:١٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٠٦٠٦:٠١:٢٤١٣:١١:٢٢٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٢:٤٨٠٠:١٨:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٠٠٦:٠٠:٤٣١٣:١١:٢٦٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٣:٤٠٠٠:١٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٧٠٦:٠٠:٠٤١٣:١١:٣١٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٤:٣١٠٠:١٨:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٥٥٠٥:٥٩:٢٦١٣:١١:٣٦٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٥:٢٢٠٠:١٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیلانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیلانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیلانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیلانده

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیلانده

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیلانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیلانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیلانده

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٧:٢٧١٢:٠٢:٣٦١٦:٥٧:٢٨١٧:١٧:٥٤٢٣:١٧:٢٩
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٨:٢٦١٢:٠٢:٥٦١٦:٥٧:١١١٧:١٧:٣٩٢٣:١٧:٤٦
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٩:٢٥١٢:٠٣:١٨١٦:٥٦:٥٦١٧:١٧:٢٦٢٣:١٨:٠٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٩:١١٠٧:١٠:٢٢١٢:٠٣:٤٠١٦:٥٦:٤٣١٧:١٧:١٥٢٣:١٨:٢٢
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٤٠:٠١٠٧:١١:١٩١٢:٠٤:٠٢١٦:٥٦:٣٢١٧:١٧:٠٦٢٣:١٨:٤١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤٠:٥٠٠٧:١٢:١٥١٢:٠٤:٢٥١٦:٥٦:٢٣١٧:١٦:٥٩٢٣:١٩:٠٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤١:٣٨٠٧:١٣:١٠١٢:٠٤:٤٩١٦:٥٦:١٦١٧:١٦:٥٤٢٣:١٩:٢١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٢:٢٦٠٧:١٤:٠٤١٢:٠٥:١٣١٦:٥٦:١١١٧:١٦:٥٢٢٣:١٩:٤٢
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٤:٥٧١٢:٠٥:٣٨١٦:٥٦:٠٨١٧:١٦:٥١٢٣:٢٠:٠٤
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٣:٥٩٠٧:١٥:٤٩١٢:٠٦:٠٤١٦:٥٦:٠٨١٧:١٦:٥٢٢٣:٢٠:٢٦
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٤:٤٥٠٧:١٦:٤٠١٢:٠٦:٣٠١٦:٥٦:٠٩١٧:١٦:٥٥٢٣:٢٠:٤٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٥:٢٩٠٧:١٧:٣٠١٢:٠٦:٥٦١٦:٥٦:١٣١٧:١٧:٠٠٢٣:٢١:١٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٦:١٣٠٧:١٨:١٩١٢:٠٧:٢٣١٦:٥٦:١٩١٧:١٧:٠٧٢٣:٢١:٣٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٩:٠٦١٢:٠٧:٥٠١٦:٥٦:٢٦١٧:١٧:١٦٢٣:٢٢:٠٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٧:٣٨٠٧:١٩:٥٢١٢:٠٨:١٨١٦:٥٦:٣٦١٧:١٧:٢٧٢٣:٢٢:٢٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٨:١٩٠٧:٢٠:٣٧١٢:٠٨:٤٦١٦:٥٦:٤٨١٧:١٧:٤٠٢٣:٢٢:٥٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٨:٥٩٠٧:٢١:٢٠١٢:٠٩:١٤١٦:٥٧:٠٢١٧:١٧:٥٥٢٣:٢٣:٢٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٩:٣٨٠٧:٢٢:٠٢١٢:٠٩:٤٣١٦:٥٧:١٨١٧:١٨:١٢٢٣:٢٣:٤٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٥٠:١٦٠٧:٢٢:٤٣١٢:١٠:١١١٦:٥٧:٣٦١٧:١٨:٣١٢٣:٢٤:١٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥٠:٥٣٠٧:٢٣:٢٢١٢:١٠:٤١١٦:٥٧:٥٦١٧:١٨:٥١٢٣:٢٤:٤٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥١:٢٨٠٧:٢٣:٥٩١٢:١١:١٠١٦:٥٨:١٨١٧:١٩:١٤٢٣:٢٥:١٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٢:٠٣٠٧:٢٤:٣٥١٢:١١:٣٩١٦:٥٨:٤٢١٧:١٩:٣٨٢٣:٢٥:٣٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢٥:٠٩١٢:١٢:٠٩١٦:٥٩:٠٨١٧:٢٠:٠٤٢٣:٢٦:٠٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٣:٠٨٠٧:٢٥:٤٢١٢:١٢:٣٩١٦:٥٩:٣٦١٧:٢٠:٣٢٢٣:٢٦:٣٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٣:٣٩٠٧:٢٦:١٢١٢:١٣:٠٩١٧:٠٠:٠٥١٧:٢١:٠٢٢٣:٢٧:٠٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٤:٠٨٠٧:٢٦:٤٢١٢:١٣:٣٩١٧:٠٠:٣٧١٧:٢١:٣٤٢٣:٢٧:٣٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٤:٣٦٠٧:٢٧:٠٩١٢:١٤:٠٩١٧:٠١:١٠١٧:٢٢:٠٧٢٣:٢٨:٠٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٥:٠٣٠٧:٢٧:٣٤١٢:١٤:٣٩١٧:٠١:٤٦١٧:٢٢:٤٢٢٣:٢٨:٣٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٥:٢٨٠٧:٢٧:٥٨١٢:١٥:٠٩١٧:٠٢:٢٢١٧:٢٣:١٨٢٣:٢٩:٠٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٨:٢٠١٢:١٥:٣٨١٧:٠٣:٠١١٧:٢٣:٥٦٢٣:٢٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیلانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیلانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیلانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیلانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیلانده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیلانده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیلانده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیلانده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیلانده

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٧:٠١:٢١١٢:٠٠:٤٧١٦:٥٩:٥٤١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٦:٠٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٦٠٧:٠٢:٢٤١٢:٠١:٠٤١٦:٥٩:٢٥١٧:١٩:٣٩٢٣:١٦:١٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٧:٠٣:٢٥١٢:٠١:٢٠١٦:٥٨:٥٨١٧:١٩:١٤٢٣:١٦:٣٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٧:٠٤:٢٧١٢:٠١:٣٨١٦:٥٨:٣٢١٧:١٨:٥١٢٣:١٦:٤٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٧:٠٥:٢٧١٢:٠١:٥٧١٦:٥٨:٠٩١٧:١٨:٣٠٢٣:١٦:٥٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٦:٢٨١٢:٠٢:١٦١٦:٥٧:٤٧١٧:١٨:١١٢٣:١٧:١٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٧:٢٧١٢:٠٢:٣٦١٦:٥٧:٢٨١٧:١٧:٥٤٢٣:١٧:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٨:٢٦١٢:٠٢:٥٦١٦:٥٧:١١١٧:١٧:٣٩٢٣:١٧:٤٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٩:٢٥١٢:٠٣:١٨١٦:٥٦:٥٦١٧:١٧:٢٦٢٣:١٨:٠٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١١٠٧:١٠:٢٢١٢:٠٣:٤٠١٦:٥٦:٤٣١٧:١٧:١٥٢٣:١٨:٢٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠١٠٧:١١:١٩١٢:٠٤:٠٢١٦:٥٦:٣٢١٧:١٧:٠٦٢٣:١٨:٤١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٠٠٧:١٢:١٥١٢:٠٤:٢٥١٦:٥٦:٢٣١٧:١٦:٥٩٢٣:١٩:٠٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٨٠٧:١٣:١٠١٢:٠٤:٤٩١٦:٥٦:١٦١٧:١٦:٥٤٢٣:١٩:٢١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:١٤:٠٤١٢:٠٥:١٣١٦:٥٦:١١١٧:١٦:٥٢٢٣:١٩:٤٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٤:٥٧١٢:٠٥:٣٨١٦:٥٦:٠٨١٧:١٦:٥١٢٣:٢٠:٠٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٩٠٧:١٥:٤٩١٢:٠٦:٠٤١٦:٥٦:٠٨١٧:١٦:٥٢٢٣:٢٠:٢٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٥٠٧:١٦:٤٠١٢:٠٦:٣٠١٦:٥٦:٠٩١٧:١٦:٥٥٢٣:٢٠:٤٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٩٠٧:١٧:٣٠١٢:٠٦:٥٦١٦:٥٦:١٣١٧:١٧:٠٠٢٣:٢١:١٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٣٠٧:١٨:١٩١٢:٠٧:٢٣١٦:٥٦:١٩١٧:١٧:٠٧٢٣:٢١:٣٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٩:٠٦١٢:٠٧:٥٠١٦:٥٦:٢٦١٧:١٧:١٦٢٣:٢٢:٠٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٨٠٧:١٩:٥٢١٢:٠٨:١٨١٦:٥٦:٣٦١٧:١٧:٢٧٢٣:٢٢:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٩٠٧:٢٠:٣٧١٢:٠٨:٤٦١٦:٥٦:٤٨١٧:١٧:٤٠٢٣:٢٢:٥٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٩٠٧:٢١:٢٠١٢:٠٩:١٤١٦:٥٧:٠٢١٧:١٧:٥٥٢٣:٢٣:٢٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٨٠٧:٢٢:٠٢١٢:٠٩:٤٣١٦:٥٧:١٨١٧:١٨:١٢٢٣:٢٣:٤٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٦٠٧:٢٢:٤٣١٢:١٠:١١١٦:٥٧:٣٦١٧:١٨:٣١٢٣:٢٤:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٣٠٧:٢٣:٢٢١٢:١٠:٤١١٦:٥٧:٥٦١٧:١٨:٥١٢٣:٢٤:٤٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٨٠٧:٢٣:٥٩١٢:١١:١٠١٦:٥٨:١٨١٧:١٩:١٤٢٣:٢٥:١٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٣٠٧:٢٤:٣٥١٢:١١:٣٩١٦:٥٨:٤٢١٧:١٩:٣٨٢٣:٢٥:٣٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢٥:٠٩١٢:١٢:٠٩١٦:٥٩:٠٨١٧:٢٠:٠٤٢٣:٢٦:٠٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٨٠٧:٢٥:٤٢١٢:١٢:٣٩١٦:٥٩:٣٦١٧:٢٠:٣٢٢٣:٢٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گیلانده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیلانده روستای گیلانده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیلانده روستای گیلانده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیلانده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیلانده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیلانده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیلانده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیلانده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیلانده

روستای گیلانده بر روی نقشه

روستای گیلانده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیلانده
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گیلانده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای گیلانده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیلانده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیلانده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گیلانده
زمان پخش اذان مستقیم به افق گیلانده
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گیلانده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیلانده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گیلانده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیلانده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیلانده
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گیلانده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیلانده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو