جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گیشی

رویدر | خمیر | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گیشی


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٥٣

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیشی (شهرستان خمیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ روستای گیشی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گیشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

سیلوستر استالونه
مردم فكر می كنند كه من عقل چندانی ندارم، پس چرا تصورشان را بر هم زنم؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیشی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیشی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گیشی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیشی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیشی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٥:٢٩١٢:٤٦:٣٩١٩:١٨:١٣١٩:٣٥:٢٥٠٠:٠٥:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٤:٣٥١٢:٤٦:٢٨١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٠٠٠٠:٠٥:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٣:٤٢١٢:٤٦:١٩١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٣٥٠٠:٠٥:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٢:٥٠١٢:٤٦:١٠١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:١١٠٠:٠٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:١١:٥٩١٢:٤٦:٠١١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٤٧٠٠:٠٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١١٠٦:١١:٠٨١٢:٤٥:٥٣١٩:٢١:٠٠١٩:٣٨:٢٢٠٠:٠٤:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:١٩١٢:٤٥:٤٥١٩:٢١:٣٣١٩:٣٨:٥٨٠٠:٠٤:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٩:٣٠١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٣٤٠٠:٠٤:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٨:٤٣١٢:٤٥:٣١١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:١٠٠٠:٠٣:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٣:١٥١٩:٤٠:٤٦٠٠:٠٣:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٧:١١١٢:٤٥:١٩١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٣:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٥:١٤١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٥٩٠٠:٠٣:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٥:٤٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٣:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٥:٠٠١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٢:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٥:٠٢١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٢:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٣:٣٨١٢:٤٤:٥٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٢٥٠٠:٠٢:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٢:٥٩١٢:٤٤:٥٧١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٢:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٢:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠١:٤٤١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٢:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٢:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٢:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٠:٠١١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٠٤٠٠:٠١:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٩:٢٩١٢:٤٤:٥٦١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠١:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٤:٥٧١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:١٧٠٠:٠١:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٥:٠٠١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠١:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٨:٠٠١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠١:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٥:٠٦١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٠٤٠٠:٠١:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٧:٠٨١٢:٤٥:١٠١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٤٠٠٠:٠١:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٦:٤٣١٢:٤٥:١٥١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:١٥٠٠:٠١:٣٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٦:٢٠١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیشی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیشی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیشی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٧:٥٩٠٦:٣٧:١١١٢:٠١:٠٩١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٢:٥٥٢٣:٢١:٣٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٣٦:٤٨١٢:٠١:٢١١٧:٢٦:١١١٧:٤٣:٤١٢٣:٢١:٤٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٧:٢٦٠٦:٣٦:٢٣١٢:٠١:٣٣١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٤:٢٦٢٣:٢٢:٠٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٥:٥٧١٢:٠١:٤٣١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٥:١٢٢٣:٢٢:١٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٥:٢٩١٢:٠١:٥٣١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٥:٥٧٢٣:٢٢:٢٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٦:٢٤٠٦:٣٥:٠١١٢:٠٢:٠٢١٧:٢٩:٢١١٧:٤٦:٤٢٢٣:٢٢:٤١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٦:٠١٠٦:٣٤:٣٠١٢:٠٢:١٠١٧:٣٠:٠٧١٧:٤٧:٢٧٢٣:٢٢:٥٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٣:٥٨١٢:٠٢:١٧١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٨:١٢٢٣:٢٣:٠٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٣:٢٥١٢:٠٢:٢٣١٧:٣١:٤٠١٧:٤٨:٥٦٢٣:٢٣:١١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٢:٥١١٢:٠٢:٢٩١٧:٣٢:٢٦١٧:٤٩:٤٠٢٣:٢٣:٢٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٢:١٥١٢:٠٢:٣٤١٧:٣٣:١١١٧:٥٠:٢٣٢٣:٢٣:٢٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣١:٣٨١٢:٠٢:٣٨١٧:٣٣:٥٦١٧:٥١:٠٧٢٣:٢٣:٣٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٣:١١٠٦:٣١:٠٠١٢:٠٢:٤١١٧:٣٤:٤١١٧:٥١:٥٠٢٣:٢٣:٤٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٠:٢١١٢:٠٢:٤٣١٧:٣٥:٢٥١٧:٥٢:٣٢٢٣:٢٣:٤٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٢:٠٤٠٦:٢٩:٤٠١٢:٠٢:٤٥١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٣:١٤٢٣:٢٣:٤٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١١:٢٨٠٦:٢٨:٥٨١٢:٠٢:٤٥١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٣:٥٦٢٣:٢٣:٥٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٠:٥١٠٦:٢٨:١٥١٢:٠٢:٤٥١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٤:٣٨٢٣:٢٣:٥٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٠:١٣٠٦:٢٧:٣١١٢:٠٢:٤٥١٧:٣٨:١٩١٧:٥٥:١٩٢٣:٢٣:٥٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٦:٤٦١٢:٠٢:٤٣١٧:٣٩:٠١١٧:٥٦:٠٠٢٣:٢٣:٥٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٥:٥٩١٢:٠٢:٤١١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٦:٤٠٢٣:٢٣:٥٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٥:١٢١٢:٠٢:٣٨١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٧:٢٠٢٣:٢٣:٥٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٤:٢٤١٢:٠٢:٣٤١٧:٤١:٠٦١٧:٥٨:٠٠٢٣:٢٣:٥٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٣:٣٤١٢:٠٢:٣٠١٧:٤١:٤٧١٧:٥٨:٤٠٢٣:٢٣:٥٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٢:٤٤١٢:٠٢:٢٥١٧:٤٢:٢٨١٧:٥٩:١٩٢٣:٢٣:٥٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٥:١١٠٦:٢١:٥٣١٢:٠٢:١٩١٧:٤٣:٠٨١٧:٥٩:٥٧٢٣:٢٣:٤٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢١:٠٠١٢:٠٢:١٣١٧:٤٣:٤٨١٨:٠٠:٣٦٢٣:٢٣:٤١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٠:٠٧١٢:٠٢:٠٦١٧:٤٤:٢٧١٨:٠١:١٤٢٣:٢٣:٣٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٢:٤٥٠٦:١٩:١٤١٢:٠١:٥٩١٧:٤٥:٠٦١٨:٠١:٥١٢٣:٢٣:٣٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠١:٥٤٠٦:١٨:١٩١٢:٠١:٥٠١٧:٤٥:٤٤١٨:٠٢:٢٩٢٣:٢٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیشی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٣٨:٥٩١١:٥٩:٣٩١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٨:١٦٢٣:١٩:٤٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٣٨:٤٤١١:٥٩:٥٦١٧:٢١:٢٢١٧:٣٩:٠٣٢٣:٢٠:٠٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٣٨:٢٩١٢:٠٠:١٢١٧:٢٢:١٠١٧:٣٩:٤٩٢٣:٢٠:٢٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٣٨:١١١٢:٠٠:٢٨١٧:٢٢:٥٩١٧:٤٠:٣٦٢٣:٢٠:٤٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٣٧:٥٣١٢:٠٠:٤٢١٧:٢٣:٤٧١٧:٤١:٢٢٢٣:٢١:٠١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٣٧:٣٣١٢:٠٠:٥٦١٧:٢٤:٣٥١٧:٤٢:٠٨٢٣:٢١:١٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٣٧:١١١٢:٠١:٠٩١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٢:٥٥٢٣:٢١:٣٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٣٦:٤٨١٢:٠١:٢١١٧:٢٦:١١١٧:٤٣:٤١٢٣:٢١:٤٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٣٦:٢٣١٢:٠١:٣٣١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٤:٢٦٢٣:٢٢:٠٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٥:٥٧١٢:٠١:٤٣١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٥:١٢٢٣:٢٢:١٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٥:٢٩١٢:٠١:٥٣١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٥:٥٧٢٣:٢٢:٢٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٣٥:٠١١٢:٠٢:٠٢١٧:٢٩:٢١١٧:٤٦:٤٢٢٣:٢٢:٤١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٣٤:٣٠١٢:٠٢:١٠١٧:٣٠:٠٧١٧:٤٧:٢٧٢٣:٢٢:٥٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٣:٥٨١٢:٠٢:١٧١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٨:١٢٢٣:٢٣:٠٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٣:٢٥١٢:٠٢:٢٣١٧:٣١:٤٠١٧:٤٨:٥٦٢٣:٢٣:١١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٢:٥١١٢:٠٢:٢٩١٧:٣٢:٢٦١٧:٤٩:٤٠٢٣:٢٣:٢٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٢:١٥١٢:٠٢:٣٤١٧:٣٣:١١١٧:٥٠:٢٣٢٣:٢٣:٢٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣١:٣٨١٢:٠٢:٣٨١٧:٣٣:٥٦١٧:٥١:٠٧٢٣:٢٣:٣٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣١:٠٠١٢:٠٢:٤١١٧:٣٤:٤١١٧:٥١:٥٠٢٣:٢٣:٤٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٠:٢١١٢:٠٢:٤٣١٧:٣٥:٢٥١٧:٥٢:٣٢٢٣:٢٣:٤٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٢٩:٤٠١٢:٠٢:٤٥١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٣:١٤٢٣:٢٣:٤٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٢٨:٥٨١٢:٠٢:٤٥١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٣:٥٦٢٣:٢٣:٥٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٢٨:١٥١٢:٠٢:٤٥١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٤:٣٨٢٣:٢٣:٥٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:١٣٠٦:٢٧:٣١١٢:٠٢:٤٥١٧:٣٨:١٩١٧:٥٥:١٩٢٣:٢٣:٥٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٦:٤٦١٢:٠٢:٤٣١٧:٣٩:٠١١٧:٥٦:٠٠٢٣:٢٣:٥٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٥:٥٩١٢:٠٢:٤١١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٦:٤٠٢٣:٢٣:٥٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٥:١٢١٢:٠٢:٣٨١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٧:٢٠٢٣:٢٣:٥٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٤:٢٤١٢:٠٢:٣٤١٧:٤١:٠٦١٧:٥٨:٠٠٢٣:٢٣:٥٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٣:٣٤١٢:٠٢:٣٠١٧:٤١:٤٧١٧:٥٨:٤٠٢٣:٢٣:٥٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٢:٤٤١٢:٠٢:٢٥١٧:٤٢:٢٨١٧:٥٩:١٩٢٣:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گیشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیشی روستای گیشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیشی روستای گیشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیشی

روستای گیشی بر روی نقشه

روستای گیشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیشی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیشی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گیشی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گیشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیشی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیشی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیشی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیشی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیشی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیشی
افق شرعی امروز فردا گیشی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گیشی
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیشی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو