جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گیشی

رویدر | خمیر | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گیشی


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٩
اذان ظهر: ١١:٣٤:٠٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٣٠
اذان مغرب: ١٧:١٣:١٠
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٢٣

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیشی (شهرستان خمیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای گیشی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای گیشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
راستی، به خرگوش ها می ماند؛ [آنها] با گوش هایشان اسیر می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیشی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیشی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گیشی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیشی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیشی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٣:٤٢١٢:٤٦:١٩١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٣٥٠٠:٠٥:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٢:٥٠١٢:٤٦:١٠١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:١١٠٠:٠٥:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:١١:٥٩١٢:٤٦:٠١١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٤٧٠٠:٠٤:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١١٠٦:١١:٠٨١٢:٤٥:٥٣١٩:٢١:٠٠١٩:٣٨:٢٢٠٠:٠٤:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:١٩١٢:٤٥:٤٥١٩:٢١:٣٣١٩:٣٨:٥٨٠٠:٠٤:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٩:٣٠١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٣٤٠٠:٠٤:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٨:٤٣١٢:٤٥:٣١١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:١٠٠٠:٠٣:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٣:١٥١٩:٤٠:٤٦٠٠:٠٣:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٧:١١١٢:٤٥:١٩١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٣:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٥:١٤١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٥٩٠٠:٠٣:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٥:٤٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٣:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٥:٠٠١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٢:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٥:٠٢١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٢:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٣:٣٨١٢:٤٤:٥٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٢٥٠٠:٠٢:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٢:٥٩١٢:٤٤:٥٧١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٢:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٢:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠١:٤٤١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٢:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٢:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٢:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٠:٠١١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٠٤٠٠:٠١:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٩:٢٩١٢:٤٤:٥٦١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠١:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٤:٥٧١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:١٧٠٠:٠١:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٥:٠٠١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠١:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٨:٠٠١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠١:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٥:٠٦١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٠٤٠٠:٠١:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٧:٠٨١٢:٤٥:١٠١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٤٠٠٠:٠١:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٦:٤٣١٢:٤٥:١٥١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:١٥٠٠:٠١:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٦:٢٠١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠١:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٥:٥٨١٢:٤٥:٢٦١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیشی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای گیشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گیشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای گیشی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گیشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گیشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای گیشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای گیشی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٥٠٥:٥٢:٤٢١١:٣٢:٥٥١٧:١٢:٤٦١٧:٢٩:٣٦٢٢:٥٤:٣٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٣:١٩١١:٣٢:٤٦١٧:١١:٥٣١٧:٢٨:٤٤٢٢:٥٤:٢٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٣:٥٦١١:٣٢:٣٩١٧:١١:٠١١٧:٢٧:٥٤٢٢:٥٤:١٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٣٠٥:٥٤:٣٤١١:٣٢:٣٢١٧:١٠:١٠١٧:٢٧:٠٥٢٢:٥٤:٠٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٥:٥٥:١٢١١:٣٢:٢٦١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٦:١٦٢٢:٥٣:٥٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٥:٥٥:٥١١١:٣٢:٢١١٧:٠٨:٣١١٧:٢٥:٢٩٢٢:٥٣:٥٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٥:٥٦:٣٠١١:٣٢:١٧١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٤:٤٣٢٢:٥٣:٤٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٦٠٥:٥٧:٠٩١١:٣٢:١٣١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٣:٥٨٢٢:٥٣:٣٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٠٠٥:٥٧:٤٩١١:٣٢:١٠١٧:٠٦:١١١٧:٢٣:١٤٢٢:٥٣:٣٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٥٠٥:٥٨:٢٩١١:٣٢:٠٨١٧:٠٥:٢٦١٧:٢٢:٣١٢٢:٥٣:٢٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٥:٥٩:١٠١١:٣٢:٠٦١٧:٠٤:٤٣١٧:٢١:٤٩٢٢:٥٣:٢٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٥:٥٩:٥١١١:٣٢:٠٦١٧:٠٤:٠١١٧:٢١:٠٩٢٢:٥٣:٢٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٠:٣٢١١:٣٢:٠٦١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٠:٣٠٢٢:٥٣:١٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠١:١٤١١:٣٢:٠٧١٧:٠٢:٤٠١٧:١٩:٥٢٢٢:٥٣:١٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠١:٥٧١١:٣٢:٠٩١٧:٠٢:٠٢١٧:١٩:١٦٢٢:٥٣:١٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٢:٣٩١١:٣٢:١١١٧:٠١:٢٥١٧:١٨:٤٠٢٢:٥٣:١٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٣:٢٢١١:٣٢:١٥١٧:٠٠:٤٩١٧:١٨:٠٦٢٢:٥٣:١٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٤:٠٥١١:٣٢:١٩١٧:٠٠:١٥١٧:١٧:٣٤٢٢:٥٣:١٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٤:٤٩١١:٣٢:٢٤١٦:٥٩:٤٢١٧:١٧:٠٣٢٢:٥٣:١٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٥:٣٣١١:٣٢:٣٠١٦:٥٩:١٠١٧:١٦:٣٣٢٢:٥٣:٢٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٠٦:١٧١١:٣٢:٣٧١٦:٥٨:٤٠١٧:١٦:٠٤٢٢:٥٣:٢٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٧:٠١١١:٣٢:٤٤١٦:٥٨:١١١٧:١٥:٣٧٢٢:٥٣:٢٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٠٧:٤٦١١:٣٢:٥٣١٦:٥٧:٤٣١٧:١٥:١٢٢٢:٥٣:٣٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٠٨:٣١١١:٣٣:٠٢١٦:٥٧:١٧١٧:١٤:٤٨٢٢:٥٣:٣٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٠٩:١٦١١:٣٣:١٢١٦:٥٦:٥٣١٧:١٤:٢٥٢٢:٥٣:٤٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٠:٠٢١١:٣٣:٢٣١٦:٥٦:٣٠١٧:١٤:٠٤٢٢:٥٣:٥٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٠:٤٧١١:٣٣:٣٥١٦:٥٦:٠٨١٧:١٣:٤٤٢٢:٥٤:٠٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:١١:٣٣١١:٣٣:٤٨١٦:٥٥:٤٨١٧:١٣:٢٦٢٢:٥٤:١٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٢:١٩١١:٣٤:٠٢١٦:٥٥:٣٠١٧:١٣:١٠٢٢:٥٤:٢٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٣:٠٥١١:٣٤:١٦١٦:٥٥:١٣١٧:١٢:٥٥٢٢:٥٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گیشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای گیشی روستای گیشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای گیشی روستای گیشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیشی

روستای گیشی بر روی نقشه

روستای گیشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیشی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیشی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای گیشی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای گیشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیشی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گیشی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گیشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیشی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گیشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیشی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گیشی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گیشی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو