جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گیشی

رویدر | خمیر | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گیشی


اذان صبح: ٠٥:١٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٠:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٢٨
نیمه شب: ٠٠:١٠:٥٣

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیشی (شهرستان خمیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ روستای گیشی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گیشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

امام علی (ع)
برای فرزند بر پدر حقی است و برای پدر بر فرزند، حقی. حق پدر بر فرزند این است كه: او را در همه چیز اطاعت كند، جز در معصیتِ خداوند سبحان. و حق فرزند بر پدر آن است كه: نام زیبا بر او بگذارد و فرهنگِ سازنده‌ی او را نیكو كند و قرآن را به او تعلیم دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیشی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیشی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گیشی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیشی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیشی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٤:٣٥١٢:٤٦:٢٨١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٠٠٠٠:٠٥:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٣:٤٢١٢:٤٦:١٩١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٣٥٠٠:٠٥:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٢:٥٠١٢:٤٦:١٠١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:١١٠٠:٠٥:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:١١:٥٩١٢:٤٦:٠١١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٤٧٠٠:٠٤:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١١٠٦:١١:٠٨١٢:٤٥:٥٣١٩:٢١:٠٠١٩:٣٨:٢٢٠٠:٠٤:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:١٩١٢:٤٥:٤٥١٩:٢١:٣٣١٩:٣٨:٥٨٠٠:٠٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٩:٣٠١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٣٤٠٠:٠٤:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٨:٤٣١٢:٤٥:٣١١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:١٠٠٠:٠٣:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٣:١٥١٩:٤٠:٤٦٠٠:٠٣:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٧:١١١٢:٤٥:١٩١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٣:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٥:١٤١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٥٩٠٠:٠٣:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٥:٤٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٣:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٥:٠٠١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٢:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٥:٠٢١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٢:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٣:٣٨١٢:٤٤:٥٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٢٥٠٠:٠٢:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٢:٥٩١٢:٤٤:٥٧١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٢:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٢:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠١:٤٤١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٢:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٢:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٢:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٠:٠١١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٠٤٠٠:٠١:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٩:٢٩١٢:٤٤:٥٦١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠١:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٤:٥٧١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:١٧٠٠:٠١:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٥:٠٠١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠١:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٨:٠٠١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠١:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٥:٠٦١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٠٤٠٠:٠١:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٧:٠٨١٢:٤٥:١٠١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٤٠٠٠:٠١:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٦:٤٣١٢:٤٥:١٥١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:١٥٠٠:٠١:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٦:٢٠١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیشی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گیشی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گیشی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٤٥:٣٧١٢:٥٤:٠٨١٩:٠٣:٠٤١٩:١٩:٣٨٠٠:١٥:٢٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٤:٣٠١٢:٥٣:٥٠١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٠:٠٩٠٠:١٥:٠٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٤٣:٢٣١٢:٥٣:٣٢١٩:٠٤:٠٥١٩:٢٠:٤٠٠٠:١٤:٤٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤٢:١٧١٢:٥٣:١٤١٩:٠٤:٣٦١٩:٢١:١٢٠٠:١٤:٢٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٤:١١٠٦:٤١:١٠١٢:٥٢:٥٦١٩:٠٥:٠٦١٩:٢١:٤٣٠٠:١٤:٠٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٠:٠٤١٢:٥٢:٣٨١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٢:١٤٠٠:١٣:٤١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢١:٤٥٠٦:٣٨:٥٨١٢:٥٢:٢٠١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٢:٤٦٠٠:١٣:٢٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٣٧:٥٢١٢:٥٢:٠٢١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:١٧٠٠:١٢:٥٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٩:٢٠٠٦:٣٦:٤٦١٢:٥١:٤٥١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٣:٤٩٠٠:١٢:٣٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٥:٤١١٢:٥١:٢٧١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٤:٢٠٠٠:١٢:١٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٤:٣٥١٢:٥١:١٠١٩:٠٨:١٠١٩:٢٤:٥٢٠٠:١١:٥٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٣:٣١١٢:٥٠:٥٣١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٥:٢٤٠٠:١١:٣٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٢:٢٦١٢:٥٠:٣٦١٩:٠٩:١١١٩:٢٥:٥٦٠٠:١١:١٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٣:١٦٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٠:١٩١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٦:٢٨٠٠:١٠:٥٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٠:١٨١٢:٥٠:٠٣١٩:١٠:١٣١٩:٢٧:٠٠٠٠:١٠:٣٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٠:٥١٠٦:٢٩:١٥١٢:٤٩:٤٧١٩:١٠:٤٤١٩:٢٧:٣٢٠٠:١٠:١٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٢٨:١٢١٢:٤٩:٣١١٩:١١:١٥١٩:٢٨:٠٥٠٠:٠٩:٥١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٧:١٠١٢:٤٩:١٥١٩:١١:٤٦١٩:٢٨:٣٨٠٠:٠٩:٣١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٦:٠٨١٢:٤٩:٠٠١٩:١٢:١٨١٩:٢٩:١٠٠٠:٠٩:١١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٥:٠٦١٢:٤٨:٤٥١٩:١٢:٤٩١٩:٢٩:٤٤٠٠:٠٨:٥١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٤:٠٦١٢:٤٨:٣١١٩:١٣:٢١١٩:٣٠:١٧٠٠:٠٨:٣٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٣:٠٥١٢:٤٨:١٧١٩:١٣:٥٢١٩:٣٠:٥٠٠٠:٠٨:١٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٢:٠٦١٢:٤٨:٠٣١٩:١٤:٢٤١٩:٣١:٢٤٠٠:٠٧:٥٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢١:٠٧١٢:٤٧:٥٠١٩:١٤:٥٧١٩:٣١:٥٨٠٠:٠٧:٣٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٠:٠٩١٢:٤٧:٣٧١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٣٢٠٠:٠٧:١٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٠٥٠٦:١٩:١١١٢:٤٧:٢٤١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٠٦٠٠:٠٦:٥٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٨:١٤١٢:٤٧:١٢١٩:١٦:٣٤١٩:٣٣:٤١٠٠:٠٦:٤١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٧:١٨١٢:٤٧:٠١١٩:١٧:٠٧١٩:٣٤:١٥٠٠:٠٦:٢٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٦:٢٣١٢:٤٦:٤٩١٩:١٧:٣٩١٩:٣٤:٥٠٠٠:٠٦:٠٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٥:٢٩١٢:٤٦:٣٩١٩:١٨:١٣١٩:٣٥:٢٥٠٠:٠٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گیشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گیشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گیشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گیشی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٢:١٨١١:٥٥:٥٦١٧:٥٩:٥٨١٨:١٦:٢٩٢٣:٤٧:٢٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥١:١١١٢:٥٥:٣٨١٩:٠٠:٢٩١٩:١٧:٠١٠٠:١٧:٠٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٠:٠٤١٢:٥٥:٢٠١٩:٠١:٠٠١٩:١٧:٣٢٠٠:١٦:٤٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٤٨:٥٨١٢:٥٥:٠٢١٩:٠١:٣١١٩:١٨:٠٤٠٠:١٦:٢٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٢٠٦:٤٧:٥١١٢:٥٤:٤٤١٩:٠٢:٠٢١٩:١٨:٣٥٠٠:١٦:٠٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١١٠٦:٤٦:٤٤١٢:٥٤:٢٦١٩:٠٢:٣٣١٩:١٩:٠٦٠٠:١٥:٤٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٤٥:٣٧١٢:٥٤:٠٨١٩:٠٣:٠٤١٩:١٩:٣٨٠٠:١٥:٢٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٤:٣٠١٢:٥٣:٥٠١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٠:٠٩٠٠:١٥:٠٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٤٣:٢٣١٢:٥٣:٣٢١٩:٠٤:٠٥١٩:٢٠:٤٠٠٠:١٤:٤٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤٢:١٧١٢:٥٣:١٤١٩:٠٤:٣٦١٩:٢١:١٢٠٠:١٤:٢٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٤١:١٠١٢:٥٢:٥٦١٩:٠٥:٠٦١٩:٢١:٤٣٠٠:١٤:٠٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٠:٠٤١٢:٥٢:٣٨١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٢:١٤٠٠:١٣:٤١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٥٠٦:٣٨:٥٨١٢:٥٢:٢٠١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٢:٤٦٠٠:١٣:٢٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٣٧:٥٢١٢:٥٢:٠٢١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:١٧٠٠:١٢:٥٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٠٠٦:٣٦:٤٦١٢:٥١:٤٥١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٣:٤٩٠٠:١٢:٣٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٥:٤١١٢:٥١:٢٧١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٤:٢٠٠٠:١٢:١٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٤:٣٥١٢:٥١:١٠١٩:٠٨:١٠١٩:٢٤:٥٢٠٠:١١:٥٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٣:٣١١٢:٥٠:٥٣١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٥:٢٤٠٠:١١:٣٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٢:٢٦١٢:٥٠:٣٦١٩:٠٩:١١١٩:٢٥:٥٦٠٠:١١:١٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٦٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٠:١٩١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٦:٢٨٠٠:١٠:٥٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٠:١٨١٢:٥٠:٠٣١٩:١٠:١٣١٩:٢٧:٠٠٠٠:١٠:٣٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥١٠٦:٢٩:١٥١٢:٤٩:٤٧١٩:١٠:٤٤١٩:٢٧:٣٢٠٠:١٠:١٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٢٨:١٢١٢:٤٩:٣١١٩:١١:١٥١٩:٢٨:٠٥٠٠:٠٩:٥١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٧:١٠١٢:٤٩:١٥١٩:١١:٤٦١٩:٢٨:٣٨٠٠:٠٩:٣١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٦:٠٨١٢:٤٩:٠٠١٩:١٢:١٨١٩:٢٩:١٠٠٠:٠٩:١١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٥:٠٦١٢:٤٨:٤٥١٩:١٢:٤٩١٩:٢٩:٤٤٠٠:٠٨:٥١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٤:٠٦١٢:٤٨:٣١١٩:١٣:٢١١٩:٣٠:١٧٠٠:٠٨:٣٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٣:٠٥١٢:٤٨:١٧١٩:١٣:٥٢١٩:٣٠:٥٠٠٠:٠٨:١٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٢:٠٦١٢:٤٨:٠٣١٩:١٤:٢٤١٩:٣١:٢٤٠٠:٠٧:٥٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢١:٠٧١٢:٤٧:٥٠١٩:١٤:٥٧١٩:٣١:٥٨٠٠:٠٧:٣٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٠:٠٩١٢:٤٧:٣٧١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٣٢٠٠:٠٧:١٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گیشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گیشی روستای گیشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گیشی روستای گیشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیشی

روستای گیشی بر روی نقشه

روستای گیشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیشی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیشی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گیشی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گیشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیشی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیشی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گیشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا گیشی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیشی
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیشی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گیشی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گیشی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو