جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گیشین

درختنگان | کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گیشین


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:١٩
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٥٢:١٥

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیشین (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای گیشین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گیشین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیشین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
كودكی، دنیای شگفتی‌‌ست، دوست داشتنی و كسل كننده؛ هم گنج است و هم ابهام.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیشین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیشین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیشین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گیشین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیشین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیشین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٤:٤٨١٢:٤١:٠٢١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:١١٢٣:٥٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٣:٤١١٢:٤٠:٤٨١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٥:٥١٢٣:٥٩:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٢:٣٥١٢:٤٠:٣٤١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٦:٣١٢٣:٥٩:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١١:٢٩١٢:٤٠:٢٠١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:١١٢٣:٥٨:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٠:٢٤١٢:٤٠:٠٦١٩:١٠:١٧١٩:٢٧:٥١٢٣:٥٨:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٩:١٩١٢:٣٩:٥٣١٩:١٠:٥٥١٩:٢٨:٣١٢٣:٥٨:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٨:١٥١٢:٣٩:٤١١٩:١١:٣٤١٩:٢٩:١٢٢٣:٥٧:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٧:١٢١٢:٣٩:٢٨١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٥٢٢٣:٥٧:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٦:١٠١٢:٣٩:١٦١٩:١٢:٥١١٩:٣٠:٣٣٢٣:٥٧:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٥:٠٨١٢:٣٩:٠٥١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:١٤٢٣:٥٦:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٤:٠٧١٢:٣٨:٥٤١٩:١٤:٠٨١٩:٣١:٥٥٢٣:٥٦:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٣:٠٧١٢:٣٨:٤٤١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٦:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٢:٠٨١٢:٣٨:٣٤١٩:١٥:٢٦١٩:٣٣:١٧٢٣:٥٥:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠١:١٠١٢:٣٨:٢٤١٩:١٦:٠٥١٩:٣٣:٥٨٢٣:٥٥:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٠:١٣١٢:٣٨:١٥١٩:١٦:٤٤١٩:٣٤:٤٠٢٣:٥٥:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٩:١٦١٢:٣٨:٠٧١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٢١٢٣:٥٥:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٧:٥٩١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:٠٣٢٣:٥٤:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٧:٢٦١٢:٣٧:٥١١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٤٥٢٣:٥٤:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٧:٤٤١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٢٦٢٣:٥٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٥:٤١١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٠٨٢٣:٥٤:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٤:٤٩١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٥٠٢٣:٥٣:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٣:٥٩١٢:٣٧:٢٧١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٣٢٢٣:٥٣:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٧:٢٣١٩:٢٢:٠٠١٩:٤٠:١٥٢٣:٥٣:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣٧:١٩١٩:٢٢:٤٠١٩:٤٠:٥٧٢٣:٥٣:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥١:٣٥١٢:٣٧:١٥١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٣٩٢٣:٥٣:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٧:١٣١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٢١٢٣:٥٣:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٠:٠٥١٢:٣٧:١٠١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:٠٣٢٣:٥٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣٧:٠٩١٩:٢٥:١٨١٩:٤٣:٤٥٢٣:٥٢:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیشین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گیشین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گیشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گیشین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیشین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گیشین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گیشین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٧:٢٤١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٤٥٢٣:٥١:٤٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٧:٢٨١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:٢٥٢٣:٥١:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٢:١٧١٢:٣٧:٣٣١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥١:٤٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٢٠٥:٤١:٥١١٢:٣٧:٣٩١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٤٢٢٣:٥١:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤١:٢٧١٢:٣٧:٤٥١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:٢٠٢٣:٥١:٣٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٤١:٠٤١٢:٣٧:٥٢١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٥٨٢٣:٥١:٣٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٧:٥٩١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٣٥٢٣:٥١:٤٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٨:٠٦١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:١٢٢٣:٥١:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤٠:٠٤١٢:٣٨:١٤١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٤٧٢٣:٥١:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٨:٢٣١٩:٣٧:١٣١٩:٥٦:٢٣٢٣:٥١:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٣٩:٣١١٢:٣٨:٣١١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٥٧٢٣:٥١:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٣٩:١٦١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٣١٢٣:٥١:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٣٩:٠٣١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٨:٠٤٢٣:٥١:٥٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣٩:٠٠١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٣٦٢٣:٥٢:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٣٨:٤١١٢:٣٩:١٠١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٩:٠٧٢٣:٥٢:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٨:٣٣١٢:٣٩:٢٠١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٣٨٢٣:٥٢:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٨:٢٥١٢:٣٩:٣١١٩:٤٠:٤٧٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٥٢:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٨:١٩١٢:٣٩:٤٢١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٣٦٢٣:٥٢:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣٨:١٥١٢:٣٩:٥٤١٩:٤١:٤١٢٠:٠١:٠٤٢٣:٥٢:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٨:١٢١٢:٤٠:٠٥١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٣١٢٣:٥٢:٤٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٨:١٠١٢:٤٠:١٧١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٥٧٢٣:٥٢:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٣٨:١٠١٢:٤٠:٣٠١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٢:٢٢٢٣:٥٣:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٨:١١١٢:٤٠:٤٢١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٤٥٢٣:٥٣:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٨:١٣١٢:٤٠:٥٤١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٠٨٢٣:٥٣:٢٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٨:١٧١٢:٤١:٠٧١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٣:٣٠٢٣:٥٣:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٨:٢٢١٢:٤١:٢٠١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٥٣:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٨:٢٩١٢:٤١:٣٣١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:٠٩٢٣:٥٣:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٣٨:٣٦١٢:٤١:٤٦١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٢٧٢٣:٥٤:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٨:٤٥١٢:٤١:٥٩١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٤٤٢٣:٥٤:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٣٨:٥٦١٢:٤٢:١٢١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٥٩٢٣:٥٤:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣٩:٠٧١٢:٤٢:٢٥١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٥:١٤٢٣:٥٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گیشین روستای گیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گیشین روستای گیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیشین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیشین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیشین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیشین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیشین

روستای گیشین بر روی نقشه

روستای گیشین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیشین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیشین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیشین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گیشین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گیشین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیشین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیشین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیشین رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیشین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیشین
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیشین
زمان پخش اذان مستقیم به افق گیشین
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گیشین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیشین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گیشین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گیشین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیشین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو