جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گیشین

درختنگان | کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گیشین


اذان صبح: ٠٤:٤٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٠١
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٢٢

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیشین (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای گیشین)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گیشین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیشین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

حضرت محمد (ص)
جوینده‌ی علم در میان افراد نادان، مانند (انسان) زنده در میان مردگان است. (یعنی در مقابل او حركتی ندارند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیشین

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیشین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیشین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گیشین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیشین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیشین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٢:٥٣١٢:٣٨:٤٢١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٤٦٢٣:٥٦:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠١:٥٥١٢:٣٨:٣٢١٩:١٥:٣٦١٩:٣٣:٢٨٢٣:٥٥:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٨:٢٣١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٠٩٢٣:٥٥:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٠:٠٠١٢:٣٨:١٤١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:٥١٢٣:٥٥:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٩:٠٤١٢:٣٨:٠٦١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٣٣٢٣:٥٥:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٨:٠٩١٢:٣٧:٥٨١٩:١٨:١٤١٩:٣٦:١٤٢٣:٥٤:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٧:١٤١٢:٣٧:٥١١٩:١٨:٥٣١٩:٣٦:٥٦٢٣:٥٤:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٦:٢١١٢:٣٧:٤٤١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:٣٨٢٣:٥٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:٢٠٢٣:٥٤:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٤:٣٨١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:٠٢٢٣:٥٣:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٣:٤٨١٢:٣٧:٢٧١٩:٢١:٣١١٩:٣٩:٤٤٢٣:٥٣:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٧:٢٣١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٢٦٢٣:٥٣:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٧:١٩١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٠٨٢٣:٥٣:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥١:٢٥١٢:٣٧:١٥١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٥٠٢٣:٥٣:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٠:٣٩١٢:٣٧:١٣١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٣٢٢٣:٥٣:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣٧:١٠١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:١٤٢٣:٥٢:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٧:٠٩١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٢:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٨:٣٠١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٣٧٢٣:٥٢:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:١٩٢٣:٥٢:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٢:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٤٢٢٣:٥٢:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٧:٠٩١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٧:٢٣٢٣:٥٢:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٧:١١١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٨:٠٤٢٣:٥١:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٤:٤٧١٢:٣٧:١٣١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٤٥٢٣:٥١:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٧:١٦١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:٢٥٢٣:٥١:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣٧:٢٠١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥١:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٧:٢٤١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٤٥٢٣:٥١:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٧:٢٨١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:٢٥٢٣:٥١:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٢:١٧١٢:٣٧:٣٣١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥١:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیشین

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گیشین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گیشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گیشین

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیشین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گیشین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گیشین

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٣:١٩١٢:٤٧:١٦١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠٢:٠٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٣:٥٥١٢:٤٧:١٧١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:٠٤٠٠:٠٢:١٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٧:١٨١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠٢:٢١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٥:٠٧١٢:٤٧:١٨١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٢:٢٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٥:٤٣١٢:٤٧:١٨١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٢:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٦:١٩١٢:٤٧:١٧١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٢:٤٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٦:٥٦١٢:٤٧:١٦١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٢:٤٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٧:٣٢١٢:٤٧:١٤١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٢:٥٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٨:٠٩١٢:٤٧:١٢١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٣:٠٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٨:٤٦١٢:٤٧:٠٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٣:٠٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٤٦٠٠:٠٣:٠٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٧:٠٠١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٥٨٠٠:٠٣:١٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٠:٣٦١٢:٤٦:٥٥١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٠٨٠٠:٠٣:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠١:١٣١٢:٤٦:٥٠١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٣:١٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠١:٥٠١٢:٤٦:٤٣١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٣:١٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٦:٣٧١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠٣:١٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٣:٠٣١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٣:١٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٣:٤٠١٢:٤٦:٢١١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٣:١٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٤:١٦١٢:٤٦:١٢١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٣:١٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٤:٥٣١٢:٤٦:٠٣١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:٤٩٠٠:٠٣:١٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٥:٢٩١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٥٠٠٠:٠٣:١٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٦:٠٥١٢:٤٥:٤٣١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٥١٠٠:٠٣:١٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٥١٠٠:٠٣:٠٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:١٧١٢:٤٥:٢٠١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:٤٩٠٠:٠٣:٠١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٧:٥٣١٢:٤٥:٠٨١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:٤٧٠٠:٠٢:٥٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:٤٤٠٠:٠٢:٥١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٩:٠٤١٢:٤٤:٤٣١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٤٠٠٠:٠٢:٤٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٩:٣٩١٢:٤٤:٢٩١٩:١٨:٥٢١٩:٣٦:٣٥٠٠:٠٢:٣٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٠:١٤١٢:٤٤:١٥١٩:١٧:٤٩١٩:٣٥:٣٠٠٠:٠٢:٣٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٠:٤٩١٢:٤٤:٠١١٩:١٦:٤٥١٩:٣٤:٢٣٠٠:٠٢:٢٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١١:٢٤١٢:٤٣:٤٦١٩:١٥:٤٠١٩:٣٣:١٦٠٠:٠٢:١٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گیشین روستای گیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گیشین روستای گیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیشین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیشین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیشین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیشین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیشین

روستای گیشین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیشین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیشین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیشین
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گیشین + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای گیشین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیشین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیشین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیشین رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گیشین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیشین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیشین
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیشین دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گیشین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیشین
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گیشین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گیشین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیشین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو