جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گیسوم

خاله سرا | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز گیسوم

اذان صبح: ٠٤:٠٧:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٨
اذان ظهر: ١٣:١٨:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:٣٨:٤٨
اذان مغرب: ٢١:٠٠:٣٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٣٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیسوم (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای گیسوم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گیسوم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیسوم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
چه بسا (شخصی) غذا خورده و شكر (خدا را) می‌كند و ثوابش از روزه‌دار صبور (هم) بیشتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیسوم

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیسوم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیسوم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گیسوم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیسوم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گیسوم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٤٠:٢٦١٣:١٤:١١١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٨:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٩:٠٢١٣:١٣:٥٦١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٧:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٧:٣٩١٣:١٣:٤٢١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٧:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٦:١٦١٣:١٣:٢٨١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٧:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٣:١٥١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٣١٠٠:٢٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٣:٠٢١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٦:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٢:١٣١٣:١٢:٤٩١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٠:٥٣١٣:١٢:٣٧١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٥:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٢:٢٥١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٥:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٨:١٧١٣:١٢:١٤١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٤:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٧:٠٠١٣:١٢:٠٣١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٤:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٥:٤٤١٣:١١:٥٢١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٤:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٤:٢٩١٣:١١:٤٢١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٣:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٣:١٤١٣:١١:٣٣٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٣:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٢:٠١١٣:١١:٢٤٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢١:١٠٠٠:٢٣:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢٠:٤٩١٣:١١:١٥٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٢:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٩:٣٨١٣:١١:٠٧٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٢:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٨:٢٩١٣:١١:٠٠٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٢:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٧:٢٠١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢١:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٦:١٢١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢١:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٥:٠٦١٣:١٠:٤١٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢١:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٤:٠١١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢١:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٢:٥٧١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٠:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٧٠٦:١١:٥٥١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٠:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣١٠٦:١٠:٥٤١٣:١٠:٢٤٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٢٠:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٠:٢١٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٠:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٨:٥٥١٣:١٠:١٩٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٠:١٧٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٤٠٠٠:١٩:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٧:٠٣١٣:١٠:١٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٣٦٠٠:١٩:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیسوم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیسوم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیسوم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیسوم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گیسوم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گیسوم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیسوم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گیسوم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیسوم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گیسوم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گیسوم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیسوم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیسوم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گیسوم

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گیسوم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیسوم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گیسوم

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گیسوم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گیسوم روستای گیسوم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گیسوم روستای گیسوم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گیسوم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیسوم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گیسوم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیسوم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیسوم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گیسوم

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٣٠٥:٥٢:٣٨١٣:١٥:٤٨٢٠:٣٨:٥٦٢١:٠٠:٥٧٠٠:١٩:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٥٢:٥٣١٣:١٦:٠١٢٠:٣٩:٠٨٢١:٠١:٠٨٠٠:١٩:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٥٣:٠٨١٣:١٦:١٤٢٠:٣٩:١٧٢١:٠١:١٧٠٠:٢٠:١١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٦٠٥:٥٣:٢٦١٣:١٦:٢٧٢٠:٣٩:٢٤٢١:٠١:٢٤٠٠:٢٠:٢٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٨٠٥:٥٣:٤٤١٣:١٦:٤٠٢٠:٣٩:٣٠٢١:٠١:٢٩٠٠:٢٠:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:٥٤:٠٥١٣:١٦:٥٢٢٠:٣٩:٣٤٢١:٠١:٣٢٠٠:٢٠:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢١٠٥:٥٤:٢٦١٣:١٧:٠٥٢٠:٣٩:٣٦٢١:٠١:٣٤٠٠:٢١:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٥٤:٥٠١٣:١٧:١٧٢٠:٣٩:٣٧٢١:٠١:٣٣٠٠:٢١:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٥٥:١٤١٣:١٧:٢٩٢٠:٣٩:٣٥٢١:٠١:٣٠٠٠:٢١:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٥٥:٤٠١٣:١٧:٤١٢٠:٣٩:٣٢٢١:٠١:٢٦٠٠:٢٢:٠٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٥٦:٠٧١٣:١٧:٥٢٢٠:٣٩:٢٧٢١:٠١:١٩٠٠:٢٢:٢٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٥٦:٣٦١٣:١٨:٠٤٢٠:٣٩:٢٠٢١:٠١:١١٠٠:٢٢:٣٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٥٧:٠٥١٣:١٨:١٤٢٠:٣٩:١١٢١:٠١:٠٠٠٠:٢٢:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٥٧:٣٦١٣:١٨:٢٥٢٠:٣٩:٠١٢١:٠٠:٤٨٠٠:٢٣:١٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٥٨:٠٨١٣:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٤٨٢١:٠٠:٣٤٠٠:٢٣:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٧٠٥:٥٨:٤٢١٣:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٣٤٢١:٠٠:١٧٠٠:٢٣:٥٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٥٩:١٦١٣:١٨:٥٥٢٠:٣٨:١٨٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٢٤:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٥٩:٥١١٣:١٩:٠٤٢٠:٣٨:٠٠٢٠:٥٩:٣٩٠٠:٢٤:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٣٠٦:٠٠:٢٨١٣:١٩:١٣٢٠:٣٧:٤٠٢٠:٥٩:١٧٠٠:٢٤:٤٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٨٠٦:٠١:٠٥١٣:١٩:٢١٢٠:٣٧:١٨٢٠:٥٨:٥٣٠٠:٢٥:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٥٠٦:٠١:٤٤١٣:١٩:٢٩٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٨:٢٧٠٠:٢٥:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٤٠٦:٠٢:٢٣١٣:١٩:٣٧٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٧:٥٩٠٠:٢٥:٣٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٦:٠٣:٠٤١٣:١٩:٤٤٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٧:٢٩٠٠:٢٥:٥٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٦٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٩:٥٠٢٠:٣٥:٣٤٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٢٦:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٩٠٦:٠٤:٢٧١٣:١٩:٥٦٢٠:٣٥:٠٤٢٠:٥٦:٢٤٠٠:٢٦:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٤٠٦:٠٥:١٠١٣:٢٠:٠٢٢٠:٣٤:٣١٢٠:٥٥:٤٩٠٠:٢٦:٤٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٦:٠٥:٥٣١٣:٢٠:٠٧٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٥:١٢٠٠:٢٧:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠٦:٣٧١٣:٢٠:١٢٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٤:٣٣٠٠:٢٧:١٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٦:٠٧:٢٢١٣:٢٠:١٦٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:٥٣٠٠:٢٧:٣٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠٨:٠٨١٣:٢٠:١٩٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٣:١٠٠٠:٢٧:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠٨:٥٤١٣:٢٠:٢٢٢٠:٣١:٢٤٢٠:٥٢:٢٦٠٠:٢٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گیسوم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گیسوم روستای گیسوم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گیسوم روستای گیسوم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیسوم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیسوم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیسوم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیسوم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیسوم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیسوم

روستای گیسوم بر روی نقشه

روستای گیسوم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیسوم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیسوم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیسوم
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گیسوم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گیسوم + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گیسوم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیسوم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گیسوم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیسوم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیسوم رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گیسوم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گیسوم
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیسوم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیسوم
زمان پخش اذان مستقیم به افق گیسوم
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیسوم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیسوم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گیسوم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیسوم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو