جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گیسوم

خاله سرا | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز گیسوم


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٣١
اذان مغرب: ١٧:١٦:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٢١:٣١

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیسوم (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای گیسوم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گیسوم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیسوم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیمز آلن
شما به همان اندازه كه بخواهید كوچك و به همان اندازه كه آرزو كنید بزرگ می شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیسوم

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیسوم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیسوم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گیسوم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیسوم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیسوم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٥:٢٦١٣:١١:٥١١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٤:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٤:١١١٣:١١:٤١١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٣:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٢:٥٧١٣:١١:٣٢٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٣:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢١:٤٥١٣:١١:٢٣٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٣:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٢٠:٣٣١٣:١١:١٥٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٢:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٩:٢٢١٣:١١:٠٧٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٢:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٨:١٣١٣:١١:٠٠٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٢:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٧:٠٥١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢١:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٥:٥٧١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:١٦٠٠:٢١:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٤:٥١١٣:١٠:٤١٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢١:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٣:٤٦١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٨:١١٠٠:٢١:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٢:٤٣١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٠:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٦٠٦:١١:٤١١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٠:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١١٠٦:١٠:٤٠١٣:١٠:٢٤٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٩:٤٠١٣:١٠:٢١٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٩:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٨:٤٢١٣:١٠:١٩٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٩:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٧:٤٥١٣:١٠:١٧٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٩:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٦:٥٠١٣:١٠:١٦٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٥٠٠٠:١٩:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٥:٥٦١٣:١٠:١٦٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٤٦٠٠:١٩:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠٥:٠٣١٣:١٠:١٦٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٦:٤١٠٠:١٨:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠٤:١٢١٣:١٠:١٧٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٧:٣٧٠٠:١٨:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٠:١٨٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٨:٣١٠٠:١٨:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢١٠٦:٠٢:٣٥١٣:١٠:٢٠٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٩:٢٦٠٠:١٨:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٠٠٦:٠١:٤٩١٣:١٠:٢٢٢٠:١٩:٢٤٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٨:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٠٠٦:٠١:٠٤١٣:١٠:٢٥٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤١:١٣٠٠:١٨:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥٣٠٦:٠٠:٢١١٣:١٠:٢٩٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٢:٠٦٠٠:١٧:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٤٧٠٥:٥٩:٤٠١٣:١٠:٣٣٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٥٨٠٠:١٧:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٣٠٥:٥٩:٠٠١٣:١٠:٣٧٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٣:٤٩٠٠:١٧:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤١٠٥:٥٨:٢٢١٣:١٠:٤٢٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٤:٤٠٠٠:١٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیسوم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیسوم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیسوم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیسوم

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیسوم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گیسوم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیسوم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیسوم

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیسوم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیسوم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیسوم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیسوم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیسوم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیسوم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیسوم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیسوم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیسوم

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٣٠٧:٠٠:٣٧١١:٥٩:٥٤١٦:٥٨:٥١١٧:١٩:٠٤٢٣:١٥:٠٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٧:٠١:٣٩١٢:٠٠:١٠١٦:٥٨:٢٢١٧:١٨:٣٧٢٣:١٥:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٧:٠٢:٤١١٢:٠٠:٢٧١٦:٥٧:٥٤١٧:١٨:١٢٢٣:١٥:٣٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٧:٠٣:٤٢١٢:٠٠:٤٤١٦:٥٧:٢٩١٧:١٧:٤٩٢٣:١٥:٤٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٧:٠٤:٤٣١٢:٠١:٠٣١٦:٥٧:٠٥١٧:١٧:٢٨٢٣:١٦:٠٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٥:٤٤١٢:٠١:٢٢١٦:٥٦:٤٤١٧:١٧:٠٩٢٣:١٦:١٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٦:٤٣١٢:٠١:٤٢١٦:٥٦:٢٥١٧:١٦:٥٢٢٣:١٦:٣٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٧:٤٣١٢:٠٢:٠٣١٦:٥٦:٠٧١٧:١٦:٣٧٢٣:١٦:٤٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٢٠٧:٠٨:٤١١٢:٠٢:٢٤١٦:٥٥:٥٢١٧:١٦:٢٤٢٣:١٧:٠٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٩:٣٩١٢:٠٢:٤٦١٦:٥٥:٣٩١٧:١٦:١٣٢٣:١٧:٢٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:١٠:٣٦١٢:٠٣:٠٨١٦:٥٥:٢٨١٧:١٦:٠٤٢٣:١٧:٤٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠١٠٧:١١:٣٢١٢:٠٣:٣٢١٦:٥٥:١٩١٧:١٥:٥٧٢٣:١٨:٠٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٠٠٧:١٢:٢٧١٢:٠٣:٥٥١٦:٥٥:١٢١٧:١٥:٥٢٢٣:١٨:٢٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٧٠٧:١٣:٢١١٢:٠٤:٢٠١٦:٥٥:٠٧١٧:١٥:٤٩٢٣:١٨:٤٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٥٠٧:١٤:١٤١٢:٠٤:٤٥١٦:٥٥:٠٤١٧:١٥:٤٨٢٣:١٩:٠٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١١٠٧:١٥:٠٦١٢:٠٥:١٠١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:٤٩٢٣:١٩:٣٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٦٠٧:١٥:٥٧١٢:٠٥:٣٦١٦:٥٥:٠٥١٧:١٥:٥٢٢٣:١٩:٥٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤١٠٧:١٦:٤٧١٢:٠٦:٠٢١٦:٥٥:٠٨١٧:١٥:٥٧٢٣:٢٠:١٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١٧:٣٦١٢:٠٦:٢٩١٦:٥٥:١٤١٧:١٦:٠٤٢٣:٢٠:٤١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٨٠٧:١٨:٢٣١٢:٠٦:٥٦١٦:٥٥:٢٢١٧:١٦:١٣٢٣:٢١:٠٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٩:٠٩١٢:٠٧:٢٤١٦:٥٥:٣١١٧:١٦:٢٤٢٣:٢١:٣١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٩:٥٤١٢:٠٧:٥٢١٦:٥٥:٤٣١٧:١٦:٣٧٢٣:٢١:٥٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١١٠٧:٢٠:٣٨١٢:٠٨:٢٠١٦:٥٥:٥٧١٧:١٦:٥٢٢٣:٢٢:٢٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٠٠٧:٢١:٢٠١٢:٠٨:٤٩١٦:٥٦:١٣١٧:١٧:٠٨٢٣:٢٢:٥١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٨٠٧:٢٢:٠٠١٢:٠٩:١٨١٦:٥٦:٣١١٧:١٧:٢٧٢٣:٢٣:١٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٥٠٧:٢٢:٣٩١٢:٠٩:٤٧١٦:٥٦:٥١١٧:١٧:٤٨٢٣:٢٣:٤٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٠٠٧:٢٣:١٦١٢:١٠:١٦١٦:٥٧:١٣١٧:١٨:١٠٢٣:٢٤:١٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١٥٠٧:٢٣:٥٢١٢:١٠:٤٦١٦:٥٧:٣٧١٧:١٨:٣٥٢٣:٢٤:٤٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٨٠٧:٢٤:٢٧١٢:١١:١٥١٦:٥٨:٠٣١٧:١٩:٠١٢٣:٢٥:١٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٠٠٧:٢٤:٥٩١٢:١١:٤٥١٦:٥٨:٣١١٧:١٩:٢٩٢٣:٢٥:٤١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گیسوم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیسوم روستای گیسوم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیسوم روستای گیسوم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیسوم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیسوم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیسوم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیسوم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیسوم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیسوم

روستای گیسوم بر روی نقشه

روستای گیسوم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیسوم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیسوم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیسوم
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گیسوم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای گیسوم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیسوم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیسوم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیسوم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیسوم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گیسوم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گیسوم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیسوم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گیسوم
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گیسوم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیسوم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گیسوم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیسوم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو