جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گیره

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گیره


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٤٣
اذان ظهر: ١١:٣٨:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٣٥

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیره (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای گیره)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای گیره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

آنتونی رابینز
چنانچه با آسایش و بی هیچ شك و تردیدی، آنچه را می‌خواهید در دنیای بیرون شاهد روی دادن آن باشید، به روشنی در ذهن‌تان ببینید، بی‌شك روی خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیره

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گیره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٨:٣٦١٢:٥١:١٠١٩:٢٤:٠٨١٩:٤١:٢٨٠٠:١٠:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٧:٤٢١٢:٥١:٠٠١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٠٤٠٠:٠٩:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٠:٥١١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٤١٠٠:٠٩:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٥:٥٧١٢:٥٠:٤٢١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:١٧٠٠:٠٩:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٠:٣٤١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٥٤٠٠:٠٩:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٤:١٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٣:٢٦١٢:٥٠:١٩١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:٠٨٠٠:٠٨:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٠:١٢١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٤٥٠٠:٠٨:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١١:٥٠١٢:٥٠:٠٦١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٢٢٠٠:٠٨:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١١:٠٤١٢:٥٠:٠١١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٧:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:١٨١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:٣٧٠٠:٠٧:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٣٤١٢:٤٩:٥١١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:١٤٠٠:٠٧:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٨:٥٠١٢:٤٩:٤٧١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٥١٠٠:٠٧:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٨:٠٨١٢:٤٩:٤٤١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠٧:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٧:٢٧١٢:٤٩:٤١١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٠٦٠٠:٠٧:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٦:٤٧١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠٦:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٦:٠٨١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٢١٠٠:٠٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٥٩٠٠:٠٦:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٤:٥٤١٢:٤٩:٣٥١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٣٦٠٠:٠٦:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٩:٣٥١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:١٣٠٠:٠٦:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٣:٤٥١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٥١٠٠:٠٦:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٢٨٠٠:٠٦:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٠٥٠٠:٠٦:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٢:١٠١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٤٢٠٠:٠٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠١:٤١١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:١٨٠٠:٠٦:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠١:١٣١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٥:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٠:٤٧١٢:٤٩:٥٢١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٥:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٥:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیره

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای گیره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گیره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای گیره

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای گیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای گیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گیره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گیره

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤١:٥٢١١:٤٥:٤٤١٧:٤٩:١٢١٨:٠٥:٤٧٢٣:٠٧:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٤٢:٢٠١١:٤٥:٢٣١٧:٤٨:٠١١٨:٠٤:٣٦٢٣:٠٧:٠٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١١٠٥:٤٢:٤٨١١:٤٥:٠٢١٧:٤٦:٥١١٨:٠٣:٢٦٢٣:٠٦:٤٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٤٣:١٧١١:٤٤:٤٢١٧:٤٥:٤١١٨:٠٢:١٦٢٣:٠٦:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٥:٤٣:٤٦١١:٤٤:٢١١٧:٤٤:٣٢١٨:٠١:٠٦٢٣:٠٦:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٤٤:١٥١١:٤٤:٠١١٧:٤٣:٢٢١٧:٥٩:٥٧٢٣:٠٥:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٥٠٥:٤٤:٤٤١١:٤٣:٤١١٧:٤٢:١٣١٧:٥٨:٤٨٢٣:٠٥:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٤٥:١٤١١:٤٣:٢١١٧:٤١:٠٤١٧:٥٧:٣٩٢٣:٠٥:١٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٧٠٥:٤٥:٤٤١١:٤٣:٠٢١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٦:٣٠٢٣:٠٤:٥١
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٤٦:١٤١١:٤٢:٤٢١٧:٣٨:٤٧١٧:٥٥:٢٢٢٣:٠٤:٣٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٥:٤٦:٤٤١١:٤٢:٢٣١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٤:١٥٢٣:٠٤:١٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٤٧:١٤١١:٤٢:٠٥١٧:٣٦:٣١١٧:٥٣:٠٨٢٣:٠٣:٥٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٥:٤٧:٤٥١١:٤١:٤٦١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٢:٠١٢٣:٠٣:٣٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٥:٤٨:١٦١١:٤١:٢٨١٧:٣٤:١٧١٧:٥٠:٥٥٢٣:٠٣:١٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢١٠٥:٤٨:٤٧١١:٤١:١١١٧:٣٣:١١١٧:٤٩:٤٩٢٣:٠٣:٠١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٤٩:١٩١١:٤٠:٥٤١٧:٣٢:٠٥١٧:٤٨:٤٤٢٣:٠٢:٤٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٤٩:٥٠١١:٤٠:٣٧١٧:٣٠:٥٩١٧:٤٧:٣٩٢٣:٠٢:٢٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٣٠٥:٥٠:٢٣١١:٤٠:٢٠١٧:٢٩:٥٥١٧:٤٦:٣٥٢٣:٠٢:٠٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٤٠٥:٥٠:٥٥١١:٤٠:٠٤١٧:٢٨:٥٠١٧:٤٥:٣٢٢٣:٠١:٥٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥١:٢٨١١:٣٩:٤٩١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٤:٢٩٢٣:٠١:٣٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٦٠٥:٥٢:٠١١١:٣٩:٣٤١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٣:٢٧٢٣:٠١:٢١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٢:٣٥١١:٣٩:١٩١٧:٢٥:٤١١٧:٤٢:٢٥٢٣:٠١:٠٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٩٠٥:٥٣:٠٨١١:٣٩:٠٦١٧:٢٤:٤٠١٧:٤١:٢٥٢٣:٠٠:٥٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٣:٤٣١١:٣٨:٥٢١٧:٢٣:٣٩١٧:٤٠:٢٥٢٣:٠٠:٣٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٢٠٥:٥٤:١٨١١:٣٨:٣٩١٧:٢٢:٣٩١٧:٣٩:٢٦٢٣:٠٠:٢١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٤٠٥:٥٤:٥٣١١:٣٨:٢٧١٧:٢١:٣٩١٧:٣٨:٢٨٢٣:٠٠:٠٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٦٠٥:٥٥:٢٨١١:٣٨:١٦١٧:٢٠:٤١١٧:٣٧:٣١٢٢:٥٩:٥٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٥:٥٦:٠٤١١:٣٨:٠٥١٧:١٩:٤٣١٧:٣٦:٣٤٢٢:٥٩:٤٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٥:٥٦:٤١١١:٣٧:٥٥١٧:١٨:٤٦١٧:٣٥:٣٩٢٢:٥٩:٣٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٣٠٥:٥٧:١٨١١:٣٧:٤٥١٧:١٧:٥٠١٧:٣٤:٤٤٢٢:٥٩:١٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گیره روستای گیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گیره روستای گیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیره

روستای گیره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیره
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای گیره + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای گیره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیره رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گیره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا گیره دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو