جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گیره

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گیره

اذان صبح: ٠٤:٣٤:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:١٢
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٤١
اذان مغرب: ٢٠:١١:١٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٣:٤٥

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیره (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای گیره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گیره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كارهای حرام، روشن است (‌و باید آن‌ها را ترك كرد) و كارهای حلال (‌هم)‌ روشن است (باید آن‌ها را انجام داد ولی) ‌كارهایی كه (نسبت به آن) شك داری (كه حلال است یا حرام) ‌رها كن و كارهایی كه شك نداری را انجام بده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیره

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گیره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گیره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٠٧٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥٣:٣٠١٩:١٧:٥٢١٩:٣٤:٥١٠٠:١٣:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٨:٣٢١٢:٥٣:١٦١٩:١٨:٢٥١٩:٣٥:٢٦٠٠:١٣:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٧:٣١١٢:٥٣:٠٢١٩:١٨:٥٨١٩:٣٦:٠٠٠٠:١٢:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٦:٣٠١٢:٥٢:٤٨١٩:١٩:٣١١٩:٣٦:٣٥٠٠:١٢:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٥:٣٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:١٠٠٠:١٢:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٤:٣١١٢:٥٢:٢١١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٧:٤٥٠٠:١١:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥٢:٠٩١٩:٢١:١٠١٩:٣٨:٢٠٠٠:١١:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٢:٣٤١٢:٥١:٥٦١٩:٢١:٤٤١٩:٣٨:٥٥٠٠:١١:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢١:٣٧١٢:٥١:٤٥١٩:٢٢:١٧١٩:٣٩:٣١٠٠:١٠:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥١:٣٣١٩:٢٢:٥١١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٠:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٣٠٦:١٩:٤٤١٢:٥١:٢٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٤٢٠٠:١٠:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٨:٤٩١٢:٥١:١٢١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:١٨٠٠:١٠:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٧:٥٥١٢:٥١:٠٢١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٥٤٠٠:٠٩:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٧:٠١١٢:٥٠:٥٢١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٩:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٠:٤٣١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٠٧٠٠:٠٩:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٥:١٧١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٤٤٠٠:٠٩:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٢١٠٠:٠٨:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٣:٣٧١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٥٧٠٠:٠٨:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٠:١٣١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٣٤٠٠:٠٨:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٠:٠٦١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:١٢٠٠:٠٨:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١١:١٤١٢:٥٠:٠١١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٤٩٠٠:٠٧:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:٢٨١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٧:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٩:٤٣١٢:٤٩:٥١١٩:٣٠:٢١١٩:٤٨:٠٤٠٠:٠٧:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٩:٠٠١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٤١٠٠:٠٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:١٧١٢:٤٩:٤٤١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:١٩٠٠:٠٧:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٧:٣٦١٢:٤٩:٤١١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٧:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٦:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:١٢٠٠:٠٦:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٥:٣٩١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گیره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گیره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گیره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گیره

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گیره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گیره

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گیره روستای گیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گیره روستای گیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گیره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گیره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گیره

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:١٤٠٠:٠٩:٣٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٥:٢٠١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٢٦٠٠:٠٩:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٥:٣٣١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٣٦٠٠:٠٩:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٤٥٠٠:١٠:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٥:٥٩١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٥٣٠٠:١٠:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٦:١١١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٠:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥٦:٢٤١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٠:٥٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٠٩٠٠:١١:١١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٦:٤٨١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:١١٠٠:١١:٢٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:١٢٠٠:١١:٣٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٧:١٢١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:١٢٠٠:١١:٥٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠١:١٤١٢:٥٧:٢٣١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:١٠٠٠:١٢:٠٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠١:٣٧١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٢:٢٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٢:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥٦٠٠:١٢:٥١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٤٩٠٠:١٣:٠٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٨:١٤١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٤٠٠٠:١٣:١٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٨:٢٣١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٣٠٠٠:١٣:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٤:١٢١٢:٥٨:٣٢١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:١٨٠٠:١٣:٤٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥٨:٤٠١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٠٥٠٠:١٣:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٤:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٤:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٩:٠٣١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١٧٠٠:١٤:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٩:٠٩١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٤:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٩:١٦١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٥:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٩:٢١١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٥:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٥:٢٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٩:٣١١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٥:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٩:٠٩١٢:٥٩:٣٥١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٩:٣٨١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٥:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٠:١٣١٢:٥٩:٤١١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گیره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گیره روستای گیره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گیره روستای گیره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیره

روستای گیره بر روی نقشه

روستای گیره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیره
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گیره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گیره + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گیره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گیره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیره رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گیره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گیره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گیره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گیره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گیره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گیره
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو