جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گیران گز

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گیران گز


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٥
اذان ظهر: ١١:٢٦:٤١
غروب آفتاب: ١٦:٤١:١٣
اذان مغرب: ١٦:٥٩:١٧
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٢٠

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیران گز (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای گیران گز)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گیران گز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیران گز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
از فقر و عیال‌مندی (پر جمعیّت بودن از نظر فرزند) و از ظلم كردن و ظلم دیدن به خدا پناه ببرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیران گز

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیران گز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیران گز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گیران گز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیران گز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیران گز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٢٣٠٥:٥٩:٣٧١٢:٢٩:٥٤١٩:٠٠:٣٤١٩:١٧:٣٨٢٣:٤٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٩٠٥:٥٨:٤٥١٢:٢٩:٤٤١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:١٢٢٣:٤٩:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٥٠٥:٥٧:٥٣١٢:٢٩:٣٤١٩:٠١:٣٧١٩:١٨:٤٦٢٣:٤٨:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٧:٠٣١٢:٢٩:٢٥١٩:٠٢:٠٩١٩:١٩:٢٠٢٣:٤٨:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٠٠٥:٥٦:١٣١٢:٢٩:١٦١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٥٤٢٣:٤٨:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٥:٢٤١٢:٢٩:٠٨١٩:٠٣:١٤١٩:٢٠:٢٩٢٣:٤٨:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٤:٣٦١٢:٢٩:٠٠١٩:٠٣:٤٦١٩:٢١:٠٣٢٣:٤٧:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٣:٤٩١٢:٢٨:٥٣١٩:٠٤:١٩١٩:٢١:٣٨٢٣:٤٧:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٣:٠٢١٢:٢٨:٤٦١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٢:١٣٢٣:٤٧:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٢:١٧١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٤٨٢٣:٤٧:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥١:٣٣١٢:٢٨:٣٤١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٢٢٢٣:٤٧:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٠:٤٩١٢:٢٨:٢٩١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٥٧٢٣:٤٦:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٨:٢٥١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٤:٣٣٢٣:٤٦:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٤٩:٢٦١٢:٢٨:٢١١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:٠٨٢٣:٤٦:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٤٨:٤٦١٢:٢٨:١٧١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٤٣٢٣:٤٦:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤١٠٥:٤٨:٠٦١٢:٢٨:١٤١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:١٨٢٣:٤٦:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٧:٢٨١٢:٢٨:١٢١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٥٤٢٣:٤٦:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤٦:٥٢١٢:٢٨:١٠١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٧:٢٩٢٣:٤٦:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:١١٠٥:٤٦:١٦١٢:٢٨:٠٩١٩:١٠:٢٢١٩:٢٨:٠٤٢٣:٤٥:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤٥:٤١١٢:٢٨:٠٩١٩:١٠:٥٥١٩:٢٨:٤٠٢٣:٤٥:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢٨:٠٩١٩:١١:٢٨١٩:٢٩:١٥٢٣:٤٥:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٤:٣٦١٢:٢٨:١٠١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:٥٠٢٣:٤٥:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٤:٠٥١٢:٢٨:١١١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٢٦٢٣:٤٥:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٣:٣٥١٢:٢٨:١٣١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٠١٢٣:٤٥:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٣:٠٦١٢:٢٨:١٥١٩:١٣:٤١١٩:٣١:٣٦٢٣:٤٥:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٢:٣٩١٢:٢٨:١٨١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:١١٢٣:٤٥:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٢:١٣١٢:٢٨:٢٢١٩:١٤:٤٦١٩:٣٢:٤٥٢٣:٤٥:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٨:٢٦١٩:١٥:١٩١٩:٣٣:٢٠٢٣:٤٥:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٢٠٥:٤١:٢٥١٢:٢٨:٣٠١٩:١٥:٥١١٩:٣٣:٥٤٢٣:٤٥:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٨٠٥:٤١:٠٢١٢:٢٨:٣٥١٩:١٦:٢٣١٩:٣٤:٢٨٢٣:٤٥:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیران گز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیران گز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیران گز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیران گز

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیران گز

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیران گز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیران گز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیران گز

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٠:١٦١١:١٩:٣٤١٦:٣٨:٤٢١٦:٥٦:٢٧٢٢:٣٩:٤٧
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠١:٠١١١:١٩:٥٥١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٦:٢٥٢٢:٤٠:٠٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠١:٤٦١١:٢٠:١٦١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٦:٢٥٢٢:٤٠:٢٤
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٢:٣٠١١:٢٠:٣٨١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٢٦٢٢:٤٠:٤٣
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٣:١٤١١:٢١:٠١١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٦:٢٩٢٢:٤١:٠٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٣:٥٨١١:٢١:٢٤١٦:٣٨:٤١١٦:٥٦:٣٤٢٢:٤١:٢٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٤:٤٢١١:٢١:٤٨١٦:٣٨:٤٥١٦:٥٦:٣٩٢٢:٤١:٤٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٥:٢٥١١:٢٢:١٢١٦:٣٨:٥١١٦:٥٦:٤٧٢٢:٤٢:٠٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٦:٠٧١١:٢٢:٣٧١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٦:٥٥٢٢:٤٢:٣٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٦:٥٠١١:٢٣:٠٢١٦:٣٩:٠٨١٦:٥٧:٠٦٢٢:٤٢:٥٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٧:٣١١١:٢٣:٢٨١٦:٣٩:١٨١٦:٥٧:١٧٢٢:٤٣:١٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٨:١٢١١:٢٣:٥٥١٦:٣٩:٣١١٦:٥٧:٣٠٢٢:٤٣:٤٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٨:٥٣١١:٢٤:٢١١٦:٣٩:٤٤١٦:٥٧:٤٥٢٢:٤٤:٠٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٠٩:٣٣١١:٢٤:٤٩١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٨:٠٠٢٢:٤٤:٣٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٠:١٢١١:٢٥:١٦١٦:٤٠:١٥١٦:٥٨:١٨٢٢:٤٤:٥٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٠:٥٠١١:٢٥:٤٤١٦:٤٠:٣٣١٦:٥٨:٣٦٢٢:٤٥:٢٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٠:١٧٠٦:١١:٢٨١١:٢٦:١٢١٦:٤٠:٥٣١٦:٥٨:٥٦٢٢:٤٥:٥٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٢:٠٥١١:٢٦:٤١١٦:٤١:١٣١٦:٥٩:١٧٢٢:٤٦:٢٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٢:٤١١١:٢٧:١٠١٦:٤١:٣٥١٦:٥٩:٤٠٢٢:٤٦:٤٨
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٣:١٧١١:٢٧:٣٩١٦:٤١:٥٩١٧:٠٠:٠٤٢٢:٤٧:١٦
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٣:٥١١١:٢٨:٠٨١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٠:٢٩٢٢:٤٧:٤٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٤:٢٥١١:٢٨:٣٨١٦:٤٢:٥٠١٧:٠٠:٥٥٢٢:٤٨:١٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٤:٥٧١١:٢٩:٠٨١٦:٤٣:١٧١٧:٠١:٢٣٢٢:٤٨:٤٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٥:٢٩١١:٢٩:٣٧١٦:٤٣:٤٦١٧:٠١:٥١٢٢:٤٩:١٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٥:٥٩١١:٣٠:٠٧١٦:٤٤:١٥١٧:٠٢:٢١٢٢:٤٩:٤٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٦:٢٩١١:٣٠:٣٧١٦:٤٤:٤٦١٧:٠٢:٥٢٢٢:٥٠:١٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٦:٥٧١١:٣١:٠٧١٦:٤٥:١٨١٧:٠٣:٢٤٢٢:٥٠:٤٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٧:٢٤١١:٣١:٣٧١٦:٤٥:٥١١٧:٠٣:٥٧٢٢:٥١:١٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٧:٥٠١١:٣٢:٠٧١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٤:٣١٢٢:٥١:٤٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٨:١٥١١:٣٢:٣٧١٦:٤٧:٠١١٧:٠٥:٠٦٢٢:٥٢:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیران گز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیران گز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیران گز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیران گز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیران گز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیران گز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیران گز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیران گز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیران گز

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٥:٤٥١١:١٧:٤٦١٦:٣٩:٣٤١٦:٥٧:١٠٢٢:٣٨:١٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٦:٣٠١١:١٨:٠٢١٦:٣٩:٢١١٦:٥٦:٥٩٢٢:٣٨:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٥:٥٧:١٦١١:١٨:١٩١٦:٣٩:١٠١٦:٥٦:٤٩٢٢:٣٨:٤٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٧٠٥:٥٨:٠١١١:١٨:٣٧١٦:٣٩:٠١١٦:٥٦:٤٢٢٢:٣٨:٥٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٦٠٥:٥٨:٤٦١١:١٨:٥٥١٦:٣٨:٥٣١٦:٥٦:٣٥٢٢:٣٩:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٥:٥٩:٣١١١:١٩:١٤١٦:٣٨:٤٦١٦:٥٦:٣٠٢٢:٣٩:٣٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٠:١٦١١:١٩:٣٤١٦:٣٨:٤٢١٦:٥٦:٢٧٢٢:٣٩:٤٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠١:٠١١١:١٩:٥٥١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٦:٢٥٢٢:٤٠:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠١:٤٦١١:٢٠:١٦١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٦:٢٥٢٢:٤٠:٢٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٢:٣٠١١:٢٠:٣٨١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٢٦٢٢:٤٠:٤٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٣:١٤١١:٢١:٠١١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٦:٢٩٢٢:٤١:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٣:٥٨١١:٢١:٢٤١٦:٣٨:٤١١٦:٥٦:٣٤٢٢:٤١:٢٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٤:٤٢١١:٢١:٤٨١٦:٣٨:٤٥١٦:٥٦:٣٩٢٢:٤١:٤٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٥:٢٥١١:٢٢:١٢١٦:٣٨:٥١١٦:٥٦:٤٧٢٢:٤٢:٠٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٦:٠٧١١:٢٢:٣٧١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٦:٥٥٢٢:٤٢:٣٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٦:٥٠١١:٢٣:٠٢١٦:٣٩:٠٨١٦:٥٧:٠٦٢٢:٤٢:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٧:٣١١١:٢٣:٢٨١٦:٣٩:١٨١٦:٥٧:١٧٢٢:٤٣:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٨:١٢١١:٢٣:٥٥١٦:٣٩:٣١١٦:٥٧:٣٠٢٢:٤٣:٤٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٨:٥٣١١:٢٤:٢١١٦:٣٩:٤٤١٦:٥٧:٤٥٢٢:٤٤:٠٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٠٩:٣٣١١:٢٤:٤٩١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٨:٠٠٢٢:٤٤:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٠:١٢١١:٢٥:١٦١٦:٤٠:١٥١٦:٥٨:١٨٢٢:٤٤:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٠:٥٠١١:٢٥:٤٤١٦:٤٠:٣٣١٦:٥٨:٣٦٢٢:٤٥:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١١:٢٨١١:٢٦:١٢١٦:٤٠:٥٣١٦:٥٨:٥٦٢٢:٤٥:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٢:٠٥١١:٢٦:٤١١٦:٤١:١٣١٦:٥٩:١٧٢٢:٤٦:٢٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٢:٤١١١:٢٧:١٠١٦:٤١:٣٥١٦:٥٩:٤٠٢٢:٤٦:٤٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٣:١٧١١:٢٧:٣٩١٦:٤١:٥٩١٧:٠٠:٠٤٢٢:٤٧:١٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٣:٥١١١:٢٨:٠٨١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٠:٢٩٢٢:٤٧:٤٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٤:٢٥١١:٢٨:٣٨١٦:٤٢:٥٠١٧:٠٠:٥٥٢٢:٤٨:١٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٤:٥٧١١:٢٩:٠٨١٦:٤٣:١٧١٧:٠١:٢٣٢٢:٤٨:٤٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٥:٢٩١١:٢٩:٣٧١٦:٤٣:٤٦١٧:٠١:٥١٢٢:٤٩:١٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گیران گز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیران گز روستای گیران گز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گیران گز روستای گیران گز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیران گز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیران گز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیران گز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیران گز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیران گز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیران گز

روستای گیران گز بر روی نقشه

روستای گیران گز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیران گز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیران گز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیران گز
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گیران گز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای گیران گز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیران گز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیران گز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیران گز رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گیران گز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیران گز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گیران گز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گیران گز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیران گز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیران گز
افق شرعی امروز فردا گیران گز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گیران گز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیران گز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو