جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گیجو

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز گیجو

اذان صبح: ٠٤:٣٧:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٢١
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٤٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٤١
اذان مغرب: ١٨:٢٨:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٥٤

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیجو (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای گیجو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گیجو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیجو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره موروا
یك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت [ =سازواری ] را در سراسر وجود خود احساس می كند، چه ترسی ممكن است به خود راه دهد؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیجو

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیجو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیجو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گیجو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیجو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گیجو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٩:٤٠١٣:١٤:٣٦١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٨:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٨:١٧١٣:١٤:٢٢١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٤:٠٨١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:١٦٠٠:٢٧:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٥:٣٢١٣:١٣:٥٤١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٧:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٤:١١١٣:١٣:٤١١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:١١٠٠:٢٧:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٣:٢٩١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣١٠٦:٣١:٣١١٣:١٣:١٦١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٦:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٣٠:١٢١٣:١٣:٠٥١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٥:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٢:٥٣١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٥:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٢:٤٢١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٥:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٦:٢١١٣:١٢:٣٢١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٤:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٥:٠٦١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢٤:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٢:١٢٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٤:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٣:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٢١:٢٦١٣:١١:٥٥٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٣:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢٠:١٥١٣:١١:٤٧٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٣:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٩:٠٥١٣:١١:٤٠٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٢:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٧:٥٧١٣:١١:٣٣٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٢:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٦:٤٩١٣:١١:٢٦٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٢:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٥:٤٣١٣:١١:٢١٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢١:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٤:٣٨١٣:١١:١٦٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢١:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١٣:٣٤١٣:١١:١١٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢١:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٢:٣١١٣:١١:٠٧٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢١:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١١:٣٠١٣:١١:٠٤٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:١٠:٣٠١٣:١١:٠١٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٠:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٩:٣٢١٣:١٠:٥٩٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٠:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٠:٥٧٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٠:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٧:٣٩١٣:١٠:٥٦٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٥:٢٠٠٠:١٩:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٦:٤٥١٣:١٠:٥٥٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٦:١٦٠٠:١٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گیجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیجو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گیجو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گیجو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیجو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گیجو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای گیجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گیجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گیجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیجو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیجو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گیجو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای گیجو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیجو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گیجو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گیجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گیجو روستای گیجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گیجو روستای گیجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گیجو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیجو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گیجو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیجو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیجو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گیجو

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٢:٣٠١٢:٠٧:١٠١٨:١١:١٤١٨:٢٩:٤٦٢٣:٢٤:١٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٣:٢١١٢:٠٦:٤٩١٨:٠٩:٤١١٨:٢٨:١٢٢٣:٢٣:٥٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٤:١٢١٢:٠٦:٢٨١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٦:٣٩٢٣:٢٣:٣٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٥:٠٤١٢:٠٦:٠٨١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٥:٠٦٢٣:٢٣:١٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٥:٥٥١٢:٠٥:٤٧١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٣:٣٤٢٣:٢٣:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٦:٤٧١٢:٠٥:٢٧١٨:٠٣:٣٠١٨:٢٢:٠١٢٣:٢٢:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٧:٣٩١٢:٠٥:٠٦١٨:٠١:٥٨١٨:٢٠:٢٩٢٣:٢٢:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٨:٣١١٢:٠٤:٤٦١٨:٠٠:٢٦١٨:١٨:٥٧٢٣:٢٢:٠٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٩:٢٣١٢:٠٤:٢٧١٧:٥٨:٥٤١٨:١٧:٢٦٢٣:٢١:٤٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٠:١٦١٢:٠٤:٠٧١٧:٥٧:٢٣١٨:١٥:٥٥٢٣:٢١:٢٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١١:٠٩١٢:٠٣:٤٨١٧:٥٥:٥٢١٨:١٤:٢٥٢٣:٢١:١٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٢:٠٢١٢:٠٣:٢٩١٧:٥٤:٢٢١٨:١٢:٥٥٢٣:٢٠:٥٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٢:٥٥١٢:٠٣:١١١٧:٥٢:٥٢١٨:١١:٢٥٢٣:٢٠:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٣:٤٨١٢:٠٢:٥٢١٧:٥١:٢٢١٨:٠٩:٥٦٢٣:٢٠:١٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٤:٤٢١٢:٠٢:٣٥١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٨:٢٨٢٣:٢٠:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٥:٣٦١٢:٠٢:١٧١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٧:٠٠٢٣:١٩:٤٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠١٠٦:١٦:٣١١٢:٠٢:٠١١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٥:٣٣٢٣:١٩:٢٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٧:٢٦١٢:٠١:٤٤١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٤:٠٦٢٣:١٩:٠٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٨:٢١١٢:٠١:٢٨١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٤١٢٣:١٨:٥٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٩:١٦١٢:٠١:١٣١٧:٤٢:٣٦١٨:٠١:١٥٢٣:١٨:٣٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٠:١٢١٢:٠٠:٥٨١٧:٤١:١٠١٧:٥٩:٥١٢٣:١٨:٢١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢١:٠٨١٢:٠٠:٤٣١٧:٣٩:٤٥١٧:٥٨:٢٨٢٣:١٨:٠٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٢:٠٥١٢:٠٠:٢٩١٧:٣٨:٢١١٧:٥٧:٠٥٢٣:١٧:٥١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٣:٠١١٢:٠٠:١٦١٧:٣٦:٥٨١٧:٥٥:٤٣٢٣:١٧:٣٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٣:٥٩١٢:٠٠:٠٣١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٤:٢٢٢٣:١٧:٢٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٤:٥٦١١:٥٩:٥١١٧:٣٤:١٤١٧:٥٣:٠٢٢٣:١٧:٠٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٥:٥٤١١:٥٩:٤٠١٧:٣٢:٥٣١٧:٥١:٤٣٢٣:١٦:٥٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٦:٥٢١١:٥٩:٢٩١٧:٣١:٣٣١٧:٥٠:٢٥٢٣:١٦:٤٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٧:٥١١١:٥٩:١٨١٧:٣٠:١٤١٧:٤٩:٠٨٢٣:١٦:٣٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٨:٥٠١١:٥٩:٠٩١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٧:٥٢٢٣:١٦:١٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گیجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گیجو روستای گیجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گیجو روستای گیجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیجو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیجو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیجو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیجو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیجو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیجو

روستای گیجو بر روی نقشه

روستای گیجو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیجو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیجو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیجو
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گیجو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای گیجو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گیجو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گیجو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گیجو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیجو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیجو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گیجو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا گیجو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گیجو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گیجو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گیجو
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیجو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیجو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گیجو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیجو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو