جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گیاهو

زبرخان | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گیاهو


اذان صبح: ٠٤:٥٥:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٤٧
اذان ظهر: ١١:٤٧:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:١٦:١٠
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٠٥:١٢

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گیاهو (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای گیاهو)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گیاهو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیاهو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسكار وایلد
امروزه جوانان تصور می‌كنند كه پول، همه چیز است و زمانی كه بزرگتر شدند، یقین پیدا می‌كنند كه این چنین است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گیاهو

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گیاهو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیاهو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گیاهو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گیاهو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گیاهو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣١:٤٨١٩:١٥:١٧١٩:٣٤:٢٦٢٣:٤٥:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٧:٤٢١٢:٣١:٣٨١٩:١٦:٠٩١٩:٣٥:٢٠٢٣:٤٥:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٦:٣١١٢:٣١:٢٨١٩:١٧:٠٠١٩:٣٦:١٤٢٣:٤٤:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٥١٠٥:٤٥:٢١١٢:٣١:١٩١٩:١٧:٥٢١٩:٣٧:٠٩٢٣:٤٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٤:١٢١٢:٣١:١٠١٩:١٨:٤٣١٩:٣٨:٠٣٢٣:٤٤:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣١:٠٢١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٤:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٠:٤٧١٩:٢١:١٧١٩:٤٠:٤٦٢٣:٤٣:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:٤٠٢٣:٤٣:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٨:٤٢١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٢:٣٤٢٣:٤٢:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٧:٣٩١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٣:٢٩٢٣:٤٢:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٦:٣٨١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٤:٤١١٩:٤٤:٢٣٢٣:٤٢:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٣٥:٣٨١٢:٣٠:١٩١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٥:١٦٢٣:٤٢:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٤:٣٩١٢:٣٠:١٥١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٦:١٠٢٣:٤١:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:١٧٠٥:٣٣:٤١١٢:٣٠:١٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٧:٠٤٢٣:٤١:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٥٩٠٥:٣٢:٤٥١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٥٧٢٣:٤١:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٤١٠٥:٣١:٥٠١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٥٠٢٣:٤١:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٣٠:٥٦١٢:٣٠:٠٥١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤٠:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:١١٠٥:٣٠:٠٤١٢:٣٠:٠٤١٩:٣٠:٣٣١٩:٥٠:٣٦٢٣:٤٠:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٥٧٠٥:٢٩:١٣١٢:٣٠:٠٣١٩:٣١:٢٢١٩:٥١:٢٩٢٣:٤٠:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٤٦٠٥:٢٨:٢٤١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٢:١١١٩:٥٢:٢١٢٣:٤٠:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:٣٥٠٥:٢٧:٣٦١٢:٣٠:٠٤١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٣:١٣٢٣:٤٠:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٠:٠٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٤:٠٥٢٣:٤٠:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:١٩٠٥:٢٦:٠٤١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٥٦٢٣:٣٩:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:١٤٠٥:٢٥:٢١١٢:٣٠:٠٩١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٥:٤٧٢٣:٣٩:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:١٠٠٥:٢٤:٣٩١٢:٣٠:١٢١٩:٣٦:١١١٩:٥٦:٣٧٢٣:٣٩:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٠٨٠٥:٢٣:٥٩١٢:٣٠:١٦١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٧:٢٧٢٣:٣٩:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٠٧٠٥:٢٣:٢٠١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٨:١٦٢٣:٣٩:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٠٩٠٥:٢٢:٤٣١٢:٣٠:٢٤١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٩:٠٤٢٣:٣٩:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:١٢٠٥:٢٢:٠٧١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٩:١٥١٩:٥٩:٥٢٢٣:٣٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیاهو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیاهو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیاهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیاهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گیاهو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٨:٤٠١١:٤٦:١٨١٦:٥٤:١٩١٧:١٣:٤٧٢٣:٠٢:٣٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٨:٠١١١:٤٦:٣١١٦:٥٥:٢٢١٧:١٤:٤٨٢٣:٠٢:٥٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٧:٢١١١:٤٦:٤٢١٦:٥٦:٢٦١٧:١٥:٤٩٢٣:٠٣:٠٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٦:٣٩١١:٤٦:٥٣١٦:٥٧:٣٠١٧:١٦:٥٠٢٣:٠٣:٢٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٥:٥٥١١:٤٧:٠٢١٦:٥٨:٣٣١٧:١٧:٥١٢٣:٠٣:٣٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٥:١٠١١:٤٧:١١١٦:٥٩:٣٧١٧:١٨:٥٢٢٣:٠٣:٤٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٤:٢٣١١:٤٧:١٩١٧:٠٠:٤٠١٧:١٩:٥٣٢٣:٠٤:٠١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٣:٣٤١١:٤٧:٢٦١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٥٤٢٣:٠٤:١٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٢:٤٤١١:٤٧:٣٣١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٥٤٢٣:٠٤:٢٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣١:٥٢١١:٤٧:٣٨١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٥٥٢٣:٠٤:٣١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٠:٥٩١١:٤٧:٤٣١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٣:٥٦٢٣:٠٤:٣٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٠:٠٥١١:٤٧:٤٧١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٥٦٢٣:٠٤:٤٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٩:٠٩١١:٤٧:٥٠١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٥:٥٦٢٣:٠٤:٥٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٨:١٢١١:٤٧:٥٢١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٦:٥٦٢٣:٠٤:٥٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٧:١٣١١:٤٧:٥٤١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:٥٦٢٣:٠٥:٠٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٦:١٣١١:٤٧:٥٥١٧:١٠:٠٤١٧:٢٨:٥٥٢٣:٠٥:٠٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٥:١١١١:٤٧:٥٥١٧:١١:٠٦١٧:٢٩:٥٥٢٣:٠٥:٠٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٤:٠٩١١:٤٧:٥٤١٧:١٢:٠٧١٧:٣٠:٥٤٢٣:٠٥:١١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٣:٠٥١١:٤٧:٥٣١٧:١٣:٠٨١٧:٣١:٥٣٢٣:٠٥:١٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٢:٠٠١١:٤٧:٥٠١٧:١٤:٠٩١٧:٣٢:٥٢٢٣:٠٥:١٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٠:٥٤١١:٤٧:٤٧١٧:١٥:١٠١٧:٣٣:٥٠٢٣:٠٥:١٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٩:٤٧١١:٤٧:٤٤١٧:١٦:١٠١٧:٣٤:٤٩٢٣:٠٥:١٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٨:٣٨١١:٤٧:٤٠١٧:١٧:١٠١٧:٣٥:٤٧٢٣:٠٥:١٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٧:٢٩١١:٤٧:٣٥١٧:١٨:١٠١٧:٣٦:٤٥٢٣:٠٥:٠٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٦:١٩١١:٤٧:٢٩١٧:١٩:٠٩١٧:٣٧:٤٢٢٣:٠٥:٠٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٥:٠٧١١:٤٧:٢٣١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٤٠٢٣:٠٤:٥٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٥٥١١:٤٧:١٦١٧:٢١:٠٧١٧:٣٩:٣٧٢٣:٠٤:٥٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٢:٤١١١:٤٧:٠٨١٧:٢٢:٠٦١٧:٤٠:٣٣٢٣:٠٤:٤٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١١:٢٧١١:٤٧:٠٠١٧:٢٣:٠٤١٧:٤١:٣٠٢٣:٠٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گیاهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیاهو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیاهو

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گیاهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گیاهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیاهو

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤١:٥٤١١:٤٤:٤٨١٦:٤٨:٠٢١٧:٠٧:٤٥٢٣:٠٠:٤٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤١:٢٦١١:٤٥:٠٥١٦:٤٩:٠٤١٧:٠٨:٤٥٢٣:٠١:٠٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤٠:٥٦١١:٤٥:٢٢١٦:٥٠:٠٧١٧:٠٩:٤٥٢٣:٠١:٢٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٤٠:٢٥١١:٤٥:٣٧١٦:٥١:٠٩١٧:١٠:٤٥٢٣:٠١:٤٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٩:٥١١١:٤٥:٥٢١٦:٥٢:١٢١٧:١١:٤٦٢٣:٠٢:٠٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٩:١٦١١:٤٦:٠٥١٦:٥٣:١٦١٧:١٢:٤٦٢٣:٠٢:٢١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٨:٤٠١١:٤٦:١٨١٦:٥٤:١٩١٧:١٣:٤٧٢٣:٠٢:٣٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٨:٠١١١:٤٦:٣١١٦:٥٥:٢٢١٧:١٤:٤٨٢٣:٠٢:٥٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٧:٢١١١:٤٦:٤٢١٦:٥٦:٢٦١٧:١٥:٤٩٢٣:٠٣:٠٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٦:٣٩١١:٤٦:٥٣١٦:٥٧:٣٠١٧:١٦:٥٠٢٣:٠٣:٢٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٥:٥٥١١:٤٧:٠٢١٦:٥٨:٣٣١٧:١٧:٥١٢٣:٠٣:٣٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٥:١٠١١:٤٧:١١١٦:٥٩:٣٧١٧:١٨:٥٢٢٣:٠٣:٤٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٤:٢٣١١:٤٧:١٩١٧:٠٠:٤٠١٧:١٩:٥٣٢٣:٠٤:٠١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٣:٣٤١١:٤٧:٢٦١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٥٤٢٣:٠٤:١٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٢:٤٤١١:٤٧:٣٣١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٥٤٢٣:٠٤:٢٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣١:٥٢١١:٤٧:٣٨١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٥٥٢٣:٠٤:٣١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٠:٥٩١١:٤٧:٤٣١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٣:٥٦٢٣:٠٤:٣٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٠:٠٥١١:٤٧:٤٧١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٥٦٢٣:٠٤:٤٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٩:٠٩١١:٤٧:٥٠١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٥:٥٦٢٣:٠٤:٥٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٨:١٢١١:٤٧:٥٢١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٦:٥٦٢٣:٠٤:٥٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٧:١٣١١:٤٧:٥٤١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:٥٦٢٣:٠٥:٠٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٦:١٣١١:٤٧:٥٥١٧:١٠:٠٤١٧:٢٨:٥٥٢٣:٠٥:٠٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٥:١١١١:٤٧:٥٥١٧:١١:٠٦١٧:٢٩:٥٥٢٣:٠٥:٠٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٤:٠٩١١:٤٧:٥٤١٧:١٢:٠٧١٧:٣٠:٥٤٢٣:٠٥:١١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٣:٠٥١١:٤٧:٥٣١٧:١٣:٠٨١٧:٣١:٥٣٢٣:٠٥:١٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٢:٠٠١١:٤٧:٥٠١٧:١٤:٠٩١٧:٣٢:٥٢٢٣:٠٥:١٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٠:٥٤١١:٤٧:٤٧١٧:١٥:١٠١٧:٣٣:٥٠٢٣:٠٥:١٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٩:٤٧١١:٤٧:٤٤١٧:١٦:١٠١٧:٣٤:٤٩٢٣:٠٥:١٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٨:٣٨١١:٤٧:٤٠١٧:١٧:١٠١٧:٣٥:٤٧٢٣:٠٥:١٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٧:٢٩١١:٤٧:٣٥١٧:١٨:١٠١٧:٣٦:٤٥٢٣:٠٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیاهو روستای گیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گیاهو روستای گیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گیاهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گیاهو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گیاهو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گیاهو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گیاهو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گیاهو

روستای گیاهو بر روی نقشه

روستای گیاهو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گیاهو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گیاهو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گیاهو
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گیاهو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گیاهو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گیاهو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گیاهو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گیاهو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گیاهو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیاهو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ گیاهو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گیاهو
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ گیاهو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گیاهو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیاهو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گیاهو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گیاهو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو