جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گیان

نهاوند | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز گیان

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١٣
اذان ظهر: ١٢:٠٧:١٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٢١:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٢٥

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گیان (شهرستان نهاوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر گیان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

ویلیام شكسپیر
از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی دست نایافتنی، خود، كامیابی و پیشرفت بزرگی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گیان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گیان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گیان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گیان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گیان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٦:٠٣١٣:١٧:٠٤١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٣٣:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٤:٤٨١٣:١٦:٤٩١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٣٣:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٣:٣٤١٣:١٦:٣٦١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٣١٠٠:٣٢:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٢:٢١١٣:١٦:٢٢١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣٢:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥١٠٦:٤١:٠٨١٣:١٦:٠٩١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٠٩٠٠:٣٢:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٩:٥٦١٣:١٥:٥٦١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٥٨٠٠:٣١:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٨:٤٤١٣:١٥:٤٤١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤٧٠٠:٣١:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٥:٣٢١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٣٦٠٠:٣١:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٥:٢١١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٢٥٠٠:٣٠:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٥:١٥١٣:١٥:١٠١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:١٥٠٠:٣٠:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٥:٠٠١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٠٤٠٠:٣٠:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٣:٠٠١٣:١٤:٥٠١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٩:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣١:٥٤١٣:١٤:٤٠١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٩:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٤:٣١١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢٩:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٩:٤٥١٣:١٤:٢٣١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٨:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٨:٤٢١٣:١٤:١٥٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٨:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٤:٠٧٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٨:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٤:٠٠٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٨:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٧:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٤:٤٠١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٧:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٧:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٧:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢١:٥١١٣:١٣:٣٥٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٦:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٢٠:٥٧١٣:١٣:٣١٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٦:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٠:٠٥١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٦:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٩:١٣١٣:١٣:٢٦٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٦:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٨:٢٣١٣:١٣:٢٥٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٦:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٧:٣٤١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٥:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٦:٤٧١٣:١٣:٢٣٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گیان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گیان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گیان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گیان شهر گیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گیان شهر گیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گیان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٥:١٣١٢:٠٩:٣٨١٨:١٣:٣١١٨:٣١:١٥٢٣:٢٨:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٥:٥٥١٢:٠٩:١٧١٨:١٢:٠٧١٨:٢٩:٥٠٢٣:٢٨:١٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٦:٣٨١٢:٠٨:٥٦١٨:١٠:٤٣١٨:٢٨:٢٦٢٣:٢٧:٥٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٠٧:٢٠١٢:٠٨:٣٥١٨:٠٩:١٩١٨:٢٧:٠١٢٣:٢٧:٤٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٨:٠٣١٢:٠٨:١٥١٨:٠٧:٥٥١٨:٢٥:٣٧٢٣:٢٧:٢١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٨:٤٦١٢:٠٧:٥٤١٨:٠٦:٣١١٨:٢٤:١٤٢٣:٢٧:٠٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٠٩:٢٩١٢:٠٧:٣٤١٨:٠٥:٠٧١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢٦:٤٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٠:١٣١٢:٠٧:١٤١٨:٠٣:٤٤١٨:٢١:٢٧٢٣:٢٦:٢٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٠:٥٦١٢:٠٦:٥٤١٨:٠٢:٢١١٨:٢٠:٠٥٢٣:٢٦:٠٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١١:٤٠١٢:٠٦:٣٥١٨:٠٠:٥٩١٨:١٨:٤٢٢٣:٢٥:٤٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٢:٢٤١٢:٠٦:١٦١٧:٥٩:٣٦١٨:١٧:٢١٢٣:٢٥:٣٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٣:٠٨١٢:٠٥:٥٧١٧:٥٨:١٥١٨:١٥:٥٩٢٣:٢٥:١١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٣:٥٣١٢:٠٥:٣٨١٧:٥٦:٥٣١٨:١٤:٣٨٢٣:٢٤:٥٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٤:٣٨١٢:٠٥:٢٠١٧:٥٥:٣٢١٨:١٣:١٨٢٣:٢٤:٣٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٥:٢٣١٢:٠٥:٠٢١٧:٥٤:١٢١٨:١١:٥٨٢٣:٢٤:١٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٦:٠٨١٢:٠٤:٤٥١٧:٥٢:٥٢١٨:١٠:٣٩٢٣:٢٤:٠١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٦:٥٤١٢:٠٤:٢٨١٧:٥١:٣٢١٨:٠٩:٢١٢٣:٢٣:٤٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٧:٤٠١٢:٠٤:١٢١٧:٥٠:١٤١٨:٠٨:٠٣٢٣:٢٣:٢٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٨:٢٦١٢:٠٣:٥٦١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٦:٤٥٢٣:٢٣:١٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٩:١٣١٢:٠٣:٤٠١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٥:٢٩٢٣:٢٢:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٠:٠٠١٢:٠٣:٢٥١٧:٤٦:٢١١٨:٠٤:١٣٢٣:٢٢:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٠:٤٨١٢:٠٣:١١١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٢:٥٨٢٣:٢٢:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢١:٣٦١٢:٠٢:٥٧١٧:٤٣:٤٩١٨:٠١:٤٤٢٣:٢٢:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٢:٢٤١٢:٠٢:٤٤١٧:٤٢:٣٥١٨:٠٠:٣٠٢٣:٢١:٥٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٣:١٣١٢:٠٢:٣١١٧:٤١:٢١١٧:٥٩:١٨٢٣:٢١:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٤:٠٢١٢:٠٢:١٩١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٨:٠٦٢٣:٢١:٢٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٤:٥١١٢:٠٢:٠٧١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٦:٥٥٢٣:٢١:١٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٥:٤١١٢:٠١:٥٦١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٥:٤٥٢٣:٢١:٠٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٦:٣١١٢:٠١:٤٦١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٤:٣٧٢٣:٢٠:٤٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٧:٢١١٢:٠١:٣٦١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٣:٢٩٢٣:٢٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گیان شهر گیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گیان شهر گیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گیان

جمعیت شهر گیان در سال ۱۳۸۵، برابر با ۸٫۰۶۵ نفر بوده‌است

شهر گیان در ویکیپدیا

شهر گیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گیان بر روی نقشه

شهر گیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گیان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گیان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گیان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گیان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گیان
جدول اوقات شرعی امروز فردا گیان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گیان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گیان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گیان
افق شرعی امروز فردا گیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گیان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گیان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو