جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گچ کنگر

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز گچ کنگر


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٣٧
نیمه شب: ٠٠:١٩:٥٨

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گچ کنگر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای گچ کنگر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گچ کنگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گچ کنگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیوس
از مرد آزاده، چشم داشت ایستادگی و پایداری را دارند، نه فرمانبرداری كوركورانه.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گچ کنگر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گچ کنگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گچ کنگر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گچ کنگر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گچ کنگر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گچ کنگر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٢:٢٦١٣:٠٩:١٧١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:١٢٠٠:٢٧:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤١:١٧١٣:٠٩:٠٣١٩:٣٧:١٧١٩:٥٤:٥٣٠٠:٢٧:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٠:٠٩١٣:٠٨:٤٨١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٣٤٠٠:٢٦:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٩:٠٢١٣:٠٨:٣٥١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٦:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٧:٥٥١٣:٠٨:٢١١٩:٣٩:١٦١٩:٥٦:٥٧٠٠:٢٦:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٦:٥٠١٣:٠٨:٠٨١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٣٩٠٠:٢٥:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٥:٤٤١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٤:٤٠١٣:٠٧:٤٣١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٠٣٠٠:٢٥:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٧:٣١١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٤٥٠٠:٢٥:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٤:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣١:٣١١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٤:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٠:٣٠١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٤:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٣:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:١٧٠٠:٢٣:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٢٣:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٣:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٦:١٤١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٢:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٢:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٢:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٢:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢١:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢١:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٥:٣٨١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢١:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢١:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:١٢٠٠:٢١:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٠:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٧:١٠١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٣٩٠٠:٢٠:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٠:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گچ کنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گچ کنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گچ کنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گچ کنگر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گچ کنگر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گچ کنگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گچ کنگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گچ کنگر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گچ کنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گچ کنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گچ کنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گچ کنگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گچ کنگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گچ کنگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گچ کنگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گچ کنگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گچ کنگر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٩:٣٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:١٣٠٠:١٩:٢٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٥٣٠٠:١٩:٢٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٣٢٠٠:١٩:٢٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:١١٠٠:١٩:٢٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٥٠٠٠:١٩:٢٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٧:٣١١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٢٨٠٠:١٩:٢٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١٩:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٤٢٠٠:١٩:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٩:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٩:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٩:٣٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٩:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٣٤٠٠:١٩:٤٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٠٥٠٠:١٩:٥٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٧:٣٦٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٣٧٠٠:١٩:٥٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٧:٤٧٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٢٠:٠٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٧:٥٨٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٠:١٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٨:٠٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢٠:٢٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٨:٢١٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٠:٢٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٠:٣٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٠:٤٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٠:٥٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٩:١٠٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢١:٠٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢١:١٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢١:٢٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:١١٠٠:٢١:٤٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٥:١٦١٣:١٠:٠١٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢١:٥٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٢٥١٣:١٠:١٤٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٢:٠٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:٢٨٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢٢:١٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٤٧١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٢:٣١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گچ کنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گچ کنگر روستای گچ کنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گچ کنگر روستای گچ کنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گچ کنگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گچ کنگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گچ کنگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گچ کنگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گچ کنگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گچ کنگر

روستای گچ کنگر بر روی نقشه

روستای گچ کنگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گچ کنگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گچ کنگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گچ کنگر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گچ کنگر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گچ کنگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گچ کنگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گچ کنگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گچ کنگر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گچ کنگر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گچ کنگر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گچ کنگر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گچ کنگر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گچ کنگر
جدول اوقات شرعی امروز فردا گچ کنگر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گچ کنگر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گچ کنگر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گچ کنگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو