جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گچ کنگر

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز گچ کنگر


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٣
اذان ظهر: ١١:٥٤:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٥٩
نیمه شب: ٢٣:١٤:٣١

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گچ کنگر (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای گچ کنگر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای گچ کنگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گچ کنگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای گچ کنگر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گچ کنگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گچ کنگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گچ کنگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گچ کنگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گچ کنگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٤:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٣:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢٣:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٣:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٦:٢١١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٢:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٦:١٣١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٢:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٢:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢٢:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٢:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢١:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢١:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٥:٣٨١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢١:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٩:١٩١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢١:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٥:٣١١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٢٣٠٠:٢١:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢٠:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٠:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٦:١٥١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٠:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٠:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٤:٥١١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢٠:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٤:١١١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٠:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٢٣٠٠:١٩:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٠٥٠٠:١٩:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٢:١٨١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٩:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١١:٤٣١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٩:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١١:٠٩١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:١١٠٠:١٩:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٩:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٩:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:١٣٠٠:١٩:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٥٣٠٠:١٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گچ کنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گچ کنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گچ کنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گچ کنگر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای گچ کنگر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گچ کنگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گچ کنگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای گچ کنگر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای گچ کنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای گچ کنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای گچ کنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گچ کنگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گچ کنگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گچ کنگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گچ کنگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گچ کنگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گچ کنگر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٥:٥٧:٣٠١٢:٠١:٣١١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٢:٠٩٢٣:٢١:٥٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٢٠٥:٥٨:٠٥١٢:٠١:١٠١٨:٠٣:٤٦١٨:٢٠:٥٢٢٣:٢١:٣٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٨:٤١١٢:٠٠:٤٩١٨:٠٢:٢٩١٨:١٩:٣٥٢٣:٢١:١٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٥:٥٩:١٦١٢:٠٠:٢٨١٨:٠١:١٢١٨:١٨:١٨٢٣:٢١:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٥:٥٩:٥٢١٢:٠٠:٠٨١٧:٥٩:٥٦١٨:١٧:٠٢٢٣:٢٠:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٠:٢٨١١:٥٩:٤٨١٧:٥٨:٣٩١٨:١٥:٤٦٢٣:٢٠:٢٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠١:٠٤١١:٥٩:٢٨١٧:٥٧:٢٣١٨:١٤:٣٠٢٣:٢٠:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠١:٤٠١١:٥٩:٠٨١٧:٥٦:٠٨١٨:١٣:١٤٢٣:١٩:٤٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٢:١٧١١:٥٨:٤٨١٧:٥٤:٥٢١٨:١١:٥٩٢٣:١٩:٢٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٢:٥٣١١:٥٨:٢٩١٧:٥٣:٣٧١٨:١٠:٤٤٢٣:١٩:٠٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٣:٣٠١١:٥٨:١٠١٧:٥٢:٢٢١٨:٠٩:٣٠٢٣:١٨:٤٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٥٠٦:٠٤:٠٨١١:٥٧:٥١١٧:٥١:٠٨١٨:٠٨:١٦٢٣:١٨:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٤:٤٥١١:٥٧:٣٣١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٧:٠٢٢٣:١٨:١٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٥:٢٣١١:٥٧:١٥١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٥:٤٩٢٣:١٧:٥٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٦:٠١١١:٥٦:٥٧١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٤:٣٧٢٣:١٧:٣٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٠٦:٣٩١١:٥٦:٤٠١٧:٤٦:١٤١٨:٠٣:٢٥٢٣:١٧:١٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٧:١٨١١:٥٦:٢٣١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٢:١٤٢٣:١٧:٠٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٧:٥٧١١:٥٦:٠٧١٧:٤٣:٥١١٨:٠١:٠٣٢٣:١٦:٤٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٠٨:٣٦١١:٥٥:٥١١٧:٤٢:٤٠١٧:٥٩:٥٣٢٣:١٦:٢٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:٠٩:١٥١١:٥٥:٣٦١٧:٤١:٢٩١٧:٥٨:٤٣٢٣:١٦:١٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٠٩:٥٥١١:٥٥:٢١١٧:٤٠:٢٠١٧:٥٧:٣٥٢٣:١٥:٥٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٠:٣٦١١:٥٥:٠٦١٧:٣٩:١١١٧:٥٦:٢٧٢٣:١٥:٤١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١١:١٦١١:٥٤:٥٢١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٥:٢٠٢٣:١٥:٢٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١١:٥٧١١:٥٤:٣٩١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٤:١٣٢٣:١٥:١٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٢:٣٩١١:٥٤:٢٦١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٣:٠٨٢٣:١٤:٥٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٣:٢٠١١:٥٤:١٤١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٢:٠٣٢٣:١٤:٤٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٤:٠٣١١:٥٤:٠٣١٧:٣٣:٣٧١٧:٥٠:٥٩٢٣:١٤:٣١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٤:٤٥١١:٥٣:٥٢١٧:٣٢:٣٣١٧:٤٩:٥٧٢٣:١٤:١٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٥:٢٨١١:٥٣:٤١١٧:٣١:٣٠١٧:٤٨:٥٥٢٣:١٤:٠٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٦:١٢١١:٥٣:٣٢١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٧:٥٤٢٣:١٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گچ کنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گچ کنگر روستای گچ کنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گچ کنگر روستای گچ کنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گچ کنگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گچ کنگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گچ کنگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گچ کنگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گچ کنگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گچ کنگر

روستای گچ کنگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گچ کنگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گچ کنگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گچ کنگر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای گچ کنگر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای گچ کنگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گچ کنگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گچ کنگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گچ کنگر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گچ کنگر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گچ کنگر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گچ کنگر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گچ کنگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گچ کنگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گچ کنگر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گچ کنگر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گچ کنگر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گچ کنگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو