جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گچپلی

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز گچپلی


اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢١
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٤٠
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠٢

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گچپلی (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای گچپلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گچپلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گچپلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ابوالعلاءمُعری
دوستان دو گونه اند : یكی آنان كه همیشه شما را می خندانند و از ایشان خیری نخواهید دید، دیگر آنان كه عیب شما را می گویند و شما را به اندیشه وا می دارند؛ قدر ایشان را بدانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گچپلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گچپلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گچپلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گچپلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گچپلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گچپلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٢:٣٠١٣:٠٩:٢١١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٧:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤١:٢١١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٧:٢١١٩:٥٤:٥٧٠٠:٢٧:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٠:١٤١٣:٠٨:٥٢١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٧:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٩:٠٦١٣:٠٨:٣٩١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:١٩٠٠:٢٦:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٠١٠٠:٢٦:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٦:٥٤١٣:٠٨:١٢١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٤:٤٤١٣:٠٧:٤٧١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٥:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٧:٣٥١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٤٨٠٠:٢٥:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٢:٣٨١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٣١٠٠:٢٤:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٧:١٣١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:١٣٠٠:٢٤:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٤:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٣:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٢٣:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٢٣:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢٣:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٦:١٨١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٢:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٦:١٠١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٢:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٢:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٥:٥٧١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٢:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢١:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢١:١٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢١:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٥:٤٢١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢١:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢١:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٥٠٠:٢١:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٠:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٧:١٥١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٤٢٠٠:٢٠:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٠:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گچپلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گچپلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گچپلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گچپلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گچپلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گچپلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گچپلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گچپلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گچپلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گچپلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گچپلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گچپلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گچپلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گچپلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گچپلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گچپلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گچپلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٠:١١١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٩:٣٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:١٦٠٠:١٩:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٩:٣٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٥:٥٨٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١٩:٢٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:١٤٠٠:١٩:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٦:١١٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٥٣٠٠:١٩:٢٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٩:٢٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٠٨٠٠:١٩:٣٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٤٥٠٠:١٩:٣٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٩:٣٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٩:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٣٠٠٠:١٩:٤١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٩:٤٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٩:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٠٩٠٠:١٩:٥٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٠:٠٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٧:٥١٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢٠:٠٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٨:٠٢٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٠:١٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٨:١٣٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٠:٢٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٨:٢٥٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢٠:٣٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٠:٤١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٢٠:٥٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٩:٠١٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢١:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٩:١٤٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢١:١١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢١:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢١:٣٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢١:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:٢١١٣:١٠:٠٥٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢١:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٣٠١٣:١٠:١٨٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٢٢:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٠:٣٢٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٢:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٥١١٣:١٠:٤٥٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گچپلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گچپلی روستای گچپلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گچپلی روستای گچپلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گچپلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گچپلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گچپلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گچپلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گچپلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گچپلی

روستای گچپلی بر روی نقشه

روستای گچپلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گچپلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گچپلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گچپلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گچپلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گچپلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گچپلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گچپلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گچپلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گچپلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گچپلی
افق شرعی امروز فردا گچپلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گچپلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گچپلی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گچپلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گچپلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق گچپلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گچپلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو