جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گچسر

کرج | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز گچسر


اذان صبح: ٠٥:١٧:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:١٢
اذان ظهر: ١٢:١٧:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٠٣
اذان مغرب: ١٨:١٣:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٣٤

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گچسر (شهرستان کرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر گچسر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر گچسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گچسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوقات شرعی ماه جاری شهر گچسر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گچسر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گچسر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گچسر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گچسر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گچسر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٢:٤٩١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٣٠٠٠:١٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٦:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٥:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٦:١٨١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٥:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٢:١١١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٤:٠١١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٠٢٠٠:١٤:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٢:٥٤١٣:٠١:٥٥١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٤:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١١:٤٨١٣:٠١:٤٨١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٥٠٠٠:١٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٠١:٤١١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٤:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠١:٣٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٣:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠١:٢٩١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٣:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠١:٢٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٣:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠١:٢٠١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٦:٢١٠٠:١٣:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠١:١٦١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٧:١٥٠٠:١٢:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠١:١٢١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٢:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠١:٠٩١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٩:٠٢٠٠:١٢:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠١:٠٧١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٢:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠١:٥٤١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١١:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠١:٠١١٣:٠١:٠٤٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٤١٠٠:١١:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٠:١١١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١١:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥٩:٢١١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١١:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٤:١٨٠٠:١١:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١١:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٦:١٨١٣:٠١:١٠٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٥١٠٠:١٠:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٥:٣٦١٣:٠١:١٣٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٠:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥٤:٥٦١٣:٠١:١٧٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٠:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٤:١٧١٣:٠١:٢١٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٠:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٠٣٠٥:٥٣:٤٠١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٣٠:٠٩٠٠:١٠:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٠٧٠٥:٥٣:٠٥١٣:٠١:٣٠٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٥٧٠٠:١٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گچسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گچسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گچسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گچسر

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر گچسر

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گچسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گچسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر گچسر

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٧:١٨٠٦:٤١:١٢١٢:١٧:٥٢١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:٢٨٢٣:٣٥:٣٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٩:٥٦١٢:١٧:٤٢١٧:٥٦:٠٠١٨:١٤:٢٤٢٣:٣٥:٢٦
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٨:٣٩١٢:١٧:٣٢١٧:٥٦:٥٧١٨:١٥:١٩٢٣:٣٥:١٧
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٧:٢٢١٢:١٧:٢٢١٧:٥٧:٥٤١٨:١٦:١٥٢٣:٣٥:٠٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٦:٠٣١٢:١٧:١١١٧:٥٨:٥٠١٨:١٧:١٠٢٣:٣٤:٥٧
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٤:٤٤١٢:١٦:٥٩١٧:٥٩:٤٧١٨:١٨:٠٥٢٣:٣٤:٤٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٣:٢٥١٢:١٦:٤٧١٨:٠٠:٤٢١٨:١٩:٠٠٢٣:٣٤:٣٤
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٢:٠٤١٢:١٦:٣٥١٨:٠١:٣٨١٨:١٩:٥٤٢٣:٣٤:٢٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٠:٤٣١٢:١٦:٢٢١٨:٠٢:٣٣١٨:٢٠:٤٨٢٣:٣٤:٠٩
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٩:٢١١٢:١٦:٠٨١٨:٠٣:٢٨١٨:٢١:٤٢٢٣:٣٣:٥٥
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٧:٥٩١٢:١٥:٥٤١٨:٠٤:٢٢١٨:٢٢:٣٦٢٣:٣٣:٤١
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٦:٣٦١٢:١٥:٤٠١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٢٩٢٣:٣٣:٢٦
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٥:١٣١٢:١٥:٢٥١٨:٠٦:١٠١٨:٢٤:٢٣٢٣:٣٣:١١
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٣:٤٩١٢:١٥:١٠١٨:٠٧:٠٤١٨:٢٥:١٦٢٣:٣٢:٥٥
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٢:٢٥١٢:١٤:٥٤١٨:٠٧:٥٧١٨:٢٦:٠٩٢٣:٣٢:٣٩
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢١:٠٠١٢:١٤:٣٨١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٧:٠١٢٣:٣٢:٢٢
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٩:٣٥١٢:١٤:٢٢١٨:٠٩:٤٣١٨:٢٧:٥٤٢٣:٣٢:٠٤
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٨:١٠١٢:١٤:٠٦١٨:١٠:٣٦١٨:٢٨:٤٦٢٣:٣١:٤٦
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٦:٤٤١٢:١٣:٤٩١٨:١١:٢٩١٨:٢٩:٣٩٢٣:٣١:٢٨
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٥:١٨١٢:١٣:٣٢١٨:١٢:٢١١٨:٣٠:٣١٢٣:٣١:٠٩
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٣:٥٢١٢:١٣:١٥١٨:١٣:١٣١٨:٣١:٢٣٢٣:٣٠:٥٠
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٢:٢٦١٢:١٢:٥٨١٨:١٤:٠٥١٨:٣٢:١٥٢٣:٣٠:٣١
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٠:٥٩١٢:١٢:٤١١٨:١٤:٥٧١٨:٣٣:٠٧٢٣:٣٠:١١
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:٣٣١٢:١٢:٢٣١٨:١٥:٤٩١٨:٣٣:٥٩٢٣:٢٩:٥١
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٨:٠٦١٢:١٢:٠٦١٨:١٦:٤٠١٨:٣٤:٥١٢٣:٥٩:٣٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٦:٣٩١٣:١١:٤٨١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:٤٣٠٠:٢٩:١٠
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٥:١٢١٣:١١:٣٠١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٣٥٠٠:٢٨:٤٩
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٣:٤٥١٣:١١:١٢١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٢٧٠٠:٢٨:٢٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٢:١٨١٣:١٠:٥٤١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٨:١٨٠٠:٢٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر گچسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر گچسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر گچسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گچسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گچسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گچسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر گچسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گچسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گچسر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٧:١٩١٢:١٨:٣٠١٧:٥٠:١٠١٨:٠٨:٤٣٢٣:٣٦:٠٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٦:٠٨١٢:١٨:٢٣١٧:٥١:٠٩١٨:٠٩:٤١٢٣:٣٥:٥٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٤:٥٥١٢:١٨:١٦١٧:٥٢:٠٨١٨:١٠:٣٨٢٣:٣٥:٥٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٣:٤٢١٢:١٨:٠٩١٧:٥٣:٠٧١٨:١١:٣٥٢٣:٣٥:٤٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٢:٢٧١٢:١٨:٠١١٧:٥٤:٠٥١٨:١٢:٣١٢٣:٣٥:٤١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٤١:١٢١٢:١٧:٥٢١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:٢٨٢٣:٣٥:٣٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٩:٥٦١٢:١٧:٤٢١٧:٥٦:٠٠١٨:١٤:٢٤٢٣:٣٥:٢٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٨:٣٩١٢:١٧:٣٢١٧:٥٦:٥٧١٨:١٥:١٩٢٣:٣٥:١٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٧:٢٢١٢:١٧:٢٢١٧:٥٧:٥٤١٨:١٦:١٥٢٣:٣٥:٠٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٦:٠٣١٢:١٧:١١١٧:٥٨:٥٠١٨:١٧:١٠٢٣:٣٤:٥٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٤:٤٤١٢:١٦:٥٩١٧:٥٩:٤٧١٨:١٨:٠٥٢٣:٣٤:٤٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٣:٢٥١٢:١٦:٤٧١٨:٠٠:٤٢١٨:١٩:٠٠٢٣:٣٤:٣٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٢:٠٤١٢:١٦:٣٥١٨:٠١:٣٨١٨:١٩:٥٤٢٣:٣٤:٢٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٠:٤٣١٢:١٦:٢٢١٨:٠٢:٣٣١٨:٢٠:٤٨٢٣:٣٤:٠٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٩:٢١١٢:١٦:٠٨١٨:٠٣:٢٨١٨:٢١:٤٢٢٣:٣٣:٥٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٧:٥٩١٢:١٥:٥٤١٨:٠٤:٢٢١٨:٢٢:٣٦٢٣:٣٣:٤١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٦:٣٦١٢:١٥:٤٠١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٢٩٢٣:٣٣:٢٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٥:١٣١٢:١٥:٢٥١٨:٠٦:١٠١٨:٢٤:٢٣٢٣:٣٣:١١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٣:٤٩١٢:١٥:١٠١٨:٠٧:٠٤١٨:٢٥:١٦٢٣:٣٢:٥٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٢:٢٥١٢:١٤:٥٤١٨:٠٧:٥٧١٨:٢٦:٠٩٢٣:٣٢:٣٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢١:٠٠١٢:١٤:٣٨١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٧:٠١٢٣:٣٢:٢٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٩:٣٥١٢:١٤:٢٢١٨:٠٩:٤٣١٨:٢٧:٥٤٢٣:٣٢:٠٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٨:١٠١٢:١٤:٠٦١٨:١٠:٣٦١٨:٢٨:٤٦٢٣:٣١:٤٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٦:٤٤١٢:١٣:٤٩١٨:١١:٢٩١٨:٢٩:٣٩٢٣:٣١:٢٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٥:١٨١٢:١٣:٣٢١٨:١٢:٢١١٨:٣٠:٣١٢٣:٣١:٠٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٣:٥٢١٢:١٣:١٥١٨:١٣:١٣١٨:٣١:٢٣٢٣:٣٠:٥٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٢:٢٦١٢:١٢:٥٨١٨:١٤:٠٥١٨:٣٢:١٥٢٣:٣٠:٣١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٠:٥٩١٢:١٢:٤١١٨:١٤:٥٧١٨:٣٣:٠٧٢٣:٣٠:١١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:٣٣١٢:١٢:٢٣١٨:١٥:٤٩١٨:٣٣:٥٩٢٣:٢٩:٥١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گچسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گچسر شهر گچسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گچسر شهر گچسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گچسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گچسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گچسر

گچسر نام روستایی از توابع آسارای شهرستان کرج و در مسیر جاده کرج به چالوس است. این روستا در ۶۵ کیلومتری شمال شرقی کرج واقع شده است. ارتفاع این روستا از سطح دریا ۲۲۳۰ متر است. آب و هوای گچسر در زمستان سرد و پربرف و در تابستان مطبوع و دلپذیر است

شهر گچسر در ویکیپدیا

شهر گچسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گچسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گچسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گچسر بر روی نقشه

شهر گچسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گچسر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گچسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گچسر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر گچسر + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر گچسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گچسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گچسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گچسر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گچسر
زمان پخش اذان مستقیم به افق گچسر
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گچسر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گچسر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گچسر
زمان پخش اذان آنلاین به افق گچسر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گچسر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گچسر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گچسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو