جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گوی

میان جام | تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گوی


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٥
اذان ظهر: ١١:٤١:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٤٦
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٤٦

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوی (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ روستای گوی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

لیدی برد جانسون
بچه‌ها بنا به خواست و آرزوی شما، بزرگ می‌شوند و شكل می‌گیرند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گوی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٤:٥٣١٢:٢٦:٢٣١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٧:١٩٢٣:٤٠:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٣:٤٣١٢:٢٦:١٢١٩:٠٩:١٥١٩:٢٨:١٠٢٣:٤٠:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٢:٣٤١٢:٢٦:٠٣١٩:١٠:٠٤١٩:٢٩:٠٢٢٣:٤٠:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٥:٥٣١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٥٤٢٣:٣٩:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٥:٤٥١٩:١١:٤٢١٩:٣٠:٤٦٢٣:٣٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٥:٣٦١٩:١٢:٣١١٩:٣١:٣٨٢٣:٣٩:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:١١٠٥:٣٨:٠٩١٢:٢٥:٢٩١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٣١٢٣:٣٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٧:٠٥١٢:٢٥:٢١١٩:١٤:١٠١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٨:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٦:٠٢١٢:٢٥:١٥١٩:١٤:٥٩١٩:٣٤:١٥٢٣:٣٨:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٣٥:٠٠١٢:٢٥:٠٨١٩:١٥:٤٨١٩:٣٥:٠٧٢٣:٣٨:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٤:٠٠١٢:٢٥:٠٣١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٥٨٢٣:٣٨:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٣٣:٠٠١٢:٢٤:٥٨١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٥٠٢٣:٣٧:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٣٢:٠٢١٢:٢٤:٥٣١٩:١٨:١٤١٩:٣٧:٤٢٢٣:٣٧:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٣١:٠٥١٢:٢٤:٤٩١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:٣٤٢٣:٣٧:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٣٠:١٠١٢:٢٤:٤٦١٩:١٩:٥٢١٩:٣٩:٢٥٢٣:٣٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:١٤٠٥:٢٩:١٥١٢:٢٤:٤٣١٩:٢٠:٤٠١٩:٤٠:١٦٢٣:٣٦:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٠٠٠٥:٢٨:٢٢١٢:٢٤:٤١١٩:٢١:٢٨١٩:٤١:٠٨٢٣:٣٦:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٤٧٠٥:٢٧:٣١١٢:٢٤:٣٩١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٥٩٢٣:٣٦:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:٣٦٠٥:٢٦:٤٠١٢:٢٤:٣٨١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٢:٤٩٢٣:٣٦:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:٢٦٠٥:٢٥:٥١١٢:٢٤:٣٧١٩:٢٣:٥١١٩:٤٣:٤٠٢٣:٣٦:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٨:١٧٠٥:٢٥:٠٤١٢:٢٤:٣٧١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٤:٣٠٢٣:٣٥:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٧:١٠٠٥:٢٤:١٧١٢:٢٤:٣٨١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٥:٢٠٢٣:٣٥:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٢٣:٣٣١٢:٢٤:٣٩١٩:٢٦:١٢١٩:٤٦:١٠٢٣:٣٥:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٢٢:٤٩١٢:٢٤:٤١١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٦:٥٩٢٣:٣٥:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٢:٠٨١٢:٢٤:٤٤١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٤٨٢٣:٣٥:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٢:٥٧٠٥:٢١:٢٧١٢:٢٤:٤٦١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:٣٧٢٣:٣٥:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤١:٥٨٠٥:٢٠:٤٩١٢:٢٤:٥٠١٩:٢٩:١٦١٩:٤٩:٢٥٢٣:٣٥:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٠١٠٥:٢٠:١٢١٢:٢٤:٥٤١٩:٣٠:٠٠١٩:٥٠:١٢٢٣:٣٥:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٠٥٠٥:١٩:٣٦١٢:٢٤:٥٩١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٥٩٢٣:٣٤:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:١٢٠٥:١٩:٠٢١٢:٢٥:٠٤١٩:٣١:٢٨١٩:٥١:٤٦٢٣:٣٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گوی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گوی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣١:١٧١١:٤٠:٥٣١٦:٥٠:٤٩١٧:١٠:٠٢٢٢:٥٧:٤٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٠:٤٠١١:٤١:٠٥١٦:٥١:٥١١٧:١١:٠١٢٢:٥٨:٠١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٠:٠٢١١:٤١:١٦١٦:٥٢:٥٣١٧:١٢:٠٠٢٢:٥٨:١٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢٩:٢٢١١:٤١:٢٧١٦:٥٣:٥٤١٧:١٢:٥٩٢٢:٥٨:٣٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٨:٤٠١١:٤١:٣٦١٦:٥٤:٥٦١٧:١٣:٥٨٢٢:٥٨:٤٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٧:٥٦١١:٤١:٤٥١٦:٥٥:٥٧١٧:١٤:٥٨٢٢:٥٨:٥٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٧:١٢١١:٤١:٥٣١٦:٥٦:٥٩١٧:١٥:٥٧٢٢:٥٩:٠٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٦:٢٥١١:٤٢:٠١١٦:٥٨:٠٠١٧:١٦:٥٥٢٢:٥٩:١٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٥:٣٧١١:٤٢:٠٧١٦:٥٩:٠١١٧:١٧:٥٤٢٢:٥٩:٢٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٤:٤٨١١:٤٢:١٣١٧:٠٠:٠٢١٧:١٨:٥٣٢٢:٥٩:٣٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٣:٥٧١١:٤٢:١٧١٧:٠١:٠٣١٧:١٩:٥١٢٢:٥٩:٤٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٣:٠٤١١:٤٢:٢١١٧:٠٢:٠٤١٧:٢٠:٥٠٢٢:٥٩:٥٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٢:١٠١١:٤٢:٢٤١٧:٠٣:٠٤١٧:٢١:٤٨٢٢:٥٩:٥٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢١:١٥١١:٤٢:٢٧١٧:٠٤:٠٤١٧:٢٢:٤٦٢٣:٠٠:٠٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٠:١٩١١:٤٢:٢٨١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٣:٤٣٢٣:٠٠:٠٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٩:٢١١١:٤٢:٢٩١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٤:٤١٢٣:٠٠:١٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٨:٢٢١١:٤٢:٢٩١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٥:٣٨٢٣:٠٠:١٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٧:٢١١١:٤٢:٢٨١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٦:٣٥٢٣:٠٠:١٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٦:٢٠١١:٤٢:٢٧١٧:٠٩:٠١١٧:٢٧:٣٢٢٣:٠٠:١٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٥:١٧١١:٤٢:٢٥١٧:١٠:٠٠١٧:٢٨:٢٨٢٣:٠٠:١٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٤:١٣١١:٤٢:٢٢١٧:١٠:٥٨١٧:٢٩:٢٥٢٣:٠٠:١٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٣:٠٨١١:٤٢:١٨١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٢١٢٣:٠٠:١٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٢:٠٢١١:٤٢:١٤١٧:١٢:٥٤١٧:٣١:١٧٢٣:٠٠:١٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٠:٥٥١١:٤٢:٠٩١٧:١٣:٥١١٧:٣٢:١٢٢٣:٠٠:١٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٩:٤٧١١:٤٢:٠٣١٧:١٤:٤٨١٧:٣٣:٠٨٢٣:٠٠:٠٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٨:٣٨١١:٤١:٥٧١٧:١٥:٤٥١٧:٣٤:٠٣٢٣:٠٠:٠٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٧:٢٨١١:٤١:٥٠١٧:١٦:٤٢١٧:٣٤:٥٨٢٢:٥٩:٥٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٦:١٧١١:٤١:٤٢١٧:١٧:٣٨١٧:٣٥:٥٢٢٢:٥٩:٥٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٥:٠٥١١:٤١:٣٤١٧:١٨:٣٤١٧:٣٦:٤٦٢٢:٥٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گوی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٩:٤٧١١:٤٢:٠٣١٧:١٤:٤٨١٧:٣٣:٠٨٢٣:٠٠:٠٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٨:٣٨١١:٤١:٥٧١٧:١٥:٤٥١٧:٣٤:٠٣٢٣:٠٠:٠٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٧:٢٨١١:٤١:٥٠١٧:١٦:٤٢١٧:٣٤:٥٨٢٢:٥٩:٥٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٦:١٧١١:٤١:٤٢١٧:١٧:٣٨١٧:٣٥:٥٢٢٢:٥٩:٥٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٥:٠٥١١:٤١:٣٤١٧:١٨:٣٤١٧:٣٦:٤٦٢٢:٥٩:٤٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٣:٥٢١١:٤١:٢٥١٧:١٩:٢٩١٧:٣٧:٤٠٢٢:٥٩:٣٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٢:٣٨١١:٤١:١٦١٧:٢٠:٢٤١٧:٣٨:٣٤٢٢:٥٩:٣٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠١:٢٤١١:٤١:٠٦١٧:٢١:١٩١٧:٣٩:٢٧٢٢:٥٩:٢٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٠:٠٩١١:٤٠:٥٦١٧:٢٢:١٣١٧:٤٠:٢١٢٢:٥٩:١٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٨:٥٣١١:٤٠:٤٥١٧:٢٣:٠٧١٧:٤١:١٣٢٢:٥٩:٠٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٧:٣٦١١:٤٠:٣٣١٧:٢٤:٠١١٧:٤٢:٠٦٢٢:٥٨:٥١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٦:١٩١١:٤٠:٢١١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٢:٥٨٢٢:٥٨:٣٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٥:٠١١١:٤٠:٠٨١٧:٢٥:٤٧١٧:٤٣:٥٠٢٢:٥٨:٢٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٣:٤٢١١:٣٩:٥٥١٧:٢٦:٤٠١٧:٤٤:٤٢٢٢:٥٨:١٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٢:٢٣١١:٣٩:٤٢١٧:٢٧:٣٢١٧:٤٥:٣٤٢٢:٥٨:٠٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥١:٠٣١١:٣٩:٢٨١٧:٢٨:٢٤١٧:٤٦:٢٥٢٢:٥٧:٤٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٩:٤٣١١:٣٩:١٣١٧:٢٩:١٦١٧:٤٧:١٦٢٢:٥٧:٣٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٨:٢٢١١:٣٨:٥٩١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٨:٠٧٢٢:٥٧:١٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٧:٠١١١:٣٨:٤٣١٧:٣٠:٥٩١٧:٤٨:٥٧٢٢:٥٧:٠٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٤٥:٣٩١١:٣٨:٢٨١٧:٣١:٥٠١٧:٤٩:٤٨٢٢:٥٦:٤٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤٤:١٧١١:٣٨:١٢١٧:٣٢:٤١١٧:٥٠:٣٨٢٢:٥٦:٢٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٢:٥٤١١:٣٧:٥٦١٧:٣٣:٣١١٧:٥١:٢٨٢٢:٥٦:١٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤١:٣١١١:٣٧:٤٠١٧:٣٤:٢١١٧:٥٢:١٨٢٢:٥٥:٥٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٠:٠٨١١:٣٧:٢٣١٧:٣٥:١١١٧:٥٣:٠٨٢٢:٥٥:٣٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٧٠٥:٣٨:٤٥١١:٣٧:٠٦١٧:٣٦:٠١١٧:٥٣:٥٨٢٢:٥٥:١٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٠٠٥:٣٧:٢١١١:٣٦:٤٩١٧:٣٦:٥١١٧:٥٤:٤٨٢٢:٥٤:٥٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٢٠٥:٣٥:٥٧١١:٣٦:٣٢١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٥:٣٧٢٢:٥٤:٣٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١١:٣٤٠٥:٣٤:٣٣١١:٣٦:١٥١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٦:٢٧٢٢:٥٤:١٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٥٠٥:٣٣:٠٩١١:٣٥:٥٧١٧:٣٩:١٩١٧:٥٧:١٦٢٢:٥٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گوی روستای گوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گوی روستای گوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوی

روستای گوی بر روی نقشه

روستای گوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گوی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گوی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گوی
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گوی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گوی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گوی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گوی
زمان پخش اذان زنده به افق گوی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو