جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گوی

میان جام | تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گوی


اذان صبح: ٠٣:٥٢:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:١٥:٤٦
اذان ظهر: ١١:٢١:٠٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٣٩:٣٤

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوی (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای گوی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

گوته
هر شك و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گوی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٢:٣٤١٢:٢٦:٠٣١٩:١٠:٠٤١٩:٢٩:٠٢٢٣:٤٠:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٥:٥٣١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٥٤٢٣:٣٩:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٥:٤٥١٩:١١:٤٢١٩:٣٠:٤٦٢٣:٣٩:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٥:٣٦١٩:١٢:٣١١٩:٣١:٣٨٢٣:٣٩:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:١١٠٥:٣٨:٠٩١٢:٢٥:٢٩١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٣١٢٣:٣٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٧:٠٥١٢:٢٥:٢١١٩:١٤:١٠١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٨:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٦:٠٢١٢:٢٥:١٥١٩:١٤:٥٩١٩:٣٤:١٥٢٣:٣٨:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٣٥:٠٠١٢:٢٥:٠٨١٩:١٥:٤٨١٩:٣٥:٠٧٢٣:٣٨:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٤:٠٠١٢:٢٥:٠٣١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٥٨٢٣:٣٨:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٣٣:٠٠١٢:٢٤:٥٨١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٥٠٢٣:٣٧:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٣٢:٠٢١٢:٢٤:٥٣١٩:١٨:١٤١٩:٣٧:٤٢٢٣:٣٧:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٣١:٠٥١٢:٢٤:٤٩١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:٣٤٢٣:٣٧:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٣٠:١٠١٢:٢٤:٤٦١٩:١٩:٥٢١٩:٣٩:٢٥٢٣:٣٧:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:١٤٠٥:٢٩:١٥١٢:٢٤:٤٣١٩:٢٠:٤٠١٩:٤٠:١٦٢٣:٣٦:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٠٠٠٥:٢٨:٢٢١٢:٢٤:٤١١٩:٢١:٢٨١٩:٤١:٠٨٢٣:٣٦:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٤٧٠٥:٢٧:٣١١٢:٢٤:٣٩١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٥٩٢٣:٣٦:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:٣٦٠٥:٢٦:٤٠١٢:٢٤:٣٨١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٢:٤٩٢٣:٣٦:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:٢٦٠٥:٢٥:٥١١٢:٢٤:٣٧١٩:٢٣:٥١١٩:٤٣:٤٠٢٣:٣٦:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٨:١٧٠٥:٢٥:٠٤١٢:٢٤:٣٧١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٤:٣٠٢٣:٣٥:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٧:١٠٠٥:٢٤:١٧١٢:٢٤:٣٨١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٥:٢٠٢٣:٣٥:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٢٣:٣٣١٢:٢٤:٣٩١٩:٢٦:١٢١٩:٤٦:١٠٢٣:٣٥:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٢٢:٤٩١٢:٢٤:٤١١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٦:٥٩٢٣:٣٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٢:٠٨١٢:٢٤:٤٤١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٤٨٢٣:٣٥:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٢:٥٧٠٥:٢١:٢٧١٢:٢٤:٤٦١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:٣٧٢٣:٣٥:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤١:٥٨٠٥:٢٠:٤٩١٢:٢٤:٥٠١٩:٢٩:١٦١٩:٤٩:٢٥٢٣:٣٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٠١٠٥:٢٠:١٢١٢:٢٤:٥٤١٩:٣٠:٠٠١٩:٥٠:١٢٢٣:٣٥:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٠٥٠٥:١٩:٣٦١٢:٢٤:٥٩١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٥٩٢٣:٣٤:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:١٢٠٥:١٩:٠٢١٢:٢٥:٠٤١٩:٣١:٢٨١٩:٥١:٤٦٢٣:٣٤:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٨:٢٠٠٥:١٨:٣٠١٢:٢٥:٠٩١٩:٣٢:١١١٩:٥٢:٣١٢٣:٣٤:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گوی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گوی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٣:٤٠١٢:٣١:٠١١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٦:٢٦٢٣:٤٦:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٤:٢٥١٢:٣٠:٤٥١٩:٠٦:٣١١٩:٢٥:٠٧٢٣:٤٦:٣٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٠:٢٩١٩:٠٥:١٤١٩:٢٣:٤٨٢٣:٤٦:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٥:٥٥١٢:٣٠:١٢١٩:٠٣:٥٦١٩:٢٢:٢٧٢٣:٤٦:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٦:٣٩١٢:٢٩:٥٥١٩:٠٢:٣٧١٩:٢١:٠٦٢٣:٤٦:٠٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٧:٢٤١٢:٢٩:٣٨١٩:٠١:١٧١٩:١٩:٤٤٢٣:٤٥:٥٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٨:٠٩١٢:٢٩:٢٠١٨:٥٩:٥٧١٩:١٨:٢٢٢٣:٤٥:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٨:٥٣١٢:٢٩:٠٢١٨:٥٨:٣٦١٩:١٧:٠٠٢٣:٤٥:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٩:٣٨١٢:٢٨:٤٣١٨:٥٧:١٥١٩:١٥:٣٦٢٣:٤٥:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٠:٢٢١٢:٢٨:٢٥١٨:٥٥:٥٣١٩:١٤:١٣٢٣:٤٥:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠١:٠٧١٢:٢٨:٠٦١٨:٥٤:٣١١٩:١٢:٤٨٢٣:٤٥:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠١:٥١١٢:٢٧:٤٦١٨:٥٣:٠٨١٩:١١:٢٤٢٣:٤٤:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٢:٣٥١٢:٢٧:٢٧١٨:٥١:٤٤١٩:٠٩:٥٩٢٣:٤٤:٣٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٣:١٩١٢:٢٧:٠٧١٨:٥٠:٢١١٩:٠٨:٣٣٢٣:٤٤:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٤:٠٣١٢:٢٦:٤٧١٨:٤٨:٥٦١٩:٠٧:٠٧٢٣:٤٤:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٤:٤٧١٢:٢٦:٢٦١٨:٤٧:٣٢١٩:٠٥:٤١٢٣:٤٣:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٥:٣١١٢:٢٦:٠٦١٨:٤٦:٠٧١٩:٠٤:١٥٢٣:٤٣:٣٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٦:١٥١٢:٢٥:٤٥١٨:٤٤:٤١١٩:٠٢:٤٨٢٣:٤٣:٢١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٦:٥٨١٢:٢٥:٢٤١٨:٤٣:١٦١٩:٠١:٢١٢٣:٤٣:٠٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:٤٢١٢:٢٥:٠٣١٨:٤١:٥٠١٨:٥٩:٥٤٢٣:٤٢:٤٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:٢٦١٢:٢٤:٤٢١٨:٤٠:٢٤١٨:٥٨:٢٧٢٣:٤٢:٣٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٩:١٠١٢:٢٤:٢٠١٨:٣٨:٥٧١٨:٥٧:٠٠٢٣:٤٢:١٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٩:٥٣١٢:٢٣:٥٩١٨:٣٧:٣١١٨:٥٥:٣٢٢٣:٤١:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٠:٣٧١٢:٢٣:٣٨١٨:٣٦:٠٤١٨:٥٤:٠٤٢٣:٤١:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١١:٢١١٢:٢٣:١٦١٨:٣٤:٣٧١٨:٥٢:٣٧٢٣:٤١:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٢:٠٥١٢:٢٢:٥٥١٨:٣٣:١١١٨:٥١:٠٩٢٣:٤١:٠٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٢:٤٩١٢:٢٢:٣٣١٨:٣١:٤٤١٨:٤٩:٤٢٢٣:٤٠:٤٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٣:٣٣١٢:٢٢:١٢١٨:٣٠:١٧١٨:٤٨:١٤٢٣:٤٠:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٤:١٧١٢:٢١:٥٠١٨:٢٨:٥٠١٨:٤٦:٤٧٢٣:٤٠:١١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٥:٠٢١٢:٢١:٢٩١٨:٢٧:٢٣١٨:٤٥:١٩٢٣:٠٩:٥٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٢:٢٣٠٥:١٥:٤٦١١:٢١:٠٨١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٣:٥٢٢٢:٣٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوی روستای گوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوی روستای گوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوی

روستای گوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گوی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گوی
زمان پخش اذان آنلاین به افق گوی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گوی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گوی
جدول اوقات شرعی امروز فردا گوی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گوی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گوی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو