جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گوگل بزرگ

گلستان | گالیکش | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز گوگل بزرگ


اذان صبح: ٠٣:٤٢:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:١٠
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٥١

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوگل بزرگ (شهرستان گالیکش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای گوگل بزرگ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گوگل بزرگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گوگل بزرگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جی دابلیو فارستر
ریشه ی بسیاری از مسائل اجتماعی، از نابودی شهرها گرفته تا تهدید جهانی محیط زیست، در سیاست های به ظاهر مناسبی كه جهت آسایش آنها طراحی و اتخاذ شده، نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوگل بزرگ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوگل بزرگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوگل بزرگ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گوگل بزرگ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوگل بزرگ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوگل بزرگ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٤:٠٢١٢:٤٧:٢٦١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٣٢٠٠:٠١:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٢:٣٩١٢:٤٧:١٢١٩:٢٢:٢٣١٩:٤١:٢٩٠٠:٠١:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٠:١٩٠٦:١١:١٦١٢:٤٦:٥٨١٩:٢٣:١٧١٩:٤٢:٢٥٠٠:٠٠:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٩:٥٤١٢:٤٦:٤٤١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٢٢٠٠:٠٠:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٨:٣٣١٢:٤٦:٣٠١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:١٩٠٠:٠٠:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٧:١٢١٢:٤٦:١٧١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:١٦٢٣:٥٩:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٥:٥٣١٢:٤٦:٠٥١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:١٢٢٣:٥٩:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٤:٣٤١٢:٤٥:٥٢١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:٠٩٢٣:٥٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٣:١٦١٢:٤٥:٤٠١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٨:٠٧٢٣:٥٨:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠١:٥٩١٢:٤٥:٢٩١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٩:٠٤٢٣:٥٨:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٥:١٨١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٠١٢٣:٥٨:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٩:٢٧١٢:٤٥:٠٨١٩:٣١:٢٥١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٧:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٨:١٢١٢:٤٤:٥٨١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٧:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٣:١٣١٩:٥٢:٥٣٢٣:٥٧:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٥:٤٦١٢:٤٤:٣٩١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٣:٥٠٢٣:٥٦:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٤:٣٥١٢:٤٤:٣١١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:٤٧٢٣:٥٦:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٥:٤٥٢٣:٥٦:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٤:١٥١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٦:٤٢٢٣:٥٥:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥١:٠٧١٢:٤٤:٠٨١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٧:٣٩٢٣:٥٥:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:١٢٠٥:٥٠:٠١١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٨:٣٧٢٣:٥٥:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٣:٥٦١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٩:٣٤٢٣:٥٤:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤٣:٥١١٩:٤٠:٢٦٢٠:٠٠:٣١٢٣:٥٤:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٦:٤٧١٢:٤٣:٤٧١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:٢٨٢٣:٥٤:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤٣:٤٣١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٥٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٤٤:٤٥١٢:٤٣:٣٩١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٣:٢٢٢٣:٥٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤٣:٣٧١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٤:١٩٢٣:٥٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١١٠٥:٤٢:٤٨١٢:٤٣:٣٤١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٥:١٥٢٣:٥٣:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٠٠٥:٤١:٥١١٢:٤٣:٣٣١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٦:١١٢٣:٥٣:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٤٠:٥٦١٢:٤٣:٣٢١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٧:٠٧٢٣:٥٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گوگل بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گوگل بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گوگل بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوگل بزرگ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گوگل بزرگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گوگل بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوگل بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گوگل بزرگ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوگل بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گوگل بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گوگل بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوگل بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوگل بزرگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گوگل بزرگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوگل بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوگل بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گوگل بزرگ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٣٣:٣٨١٢:٤٣:٤٨١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٥:٢٣٢٣:٥١:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٣٢:٥٨١٢:٤٣:٥٢١٩:٥٥:١٢٢٠:١٦:١٤٢٣:٥١:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٣٠٥:٣٢:٢١١٢:٤٣:٥٨١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٧:٠٤٢٣:٥١:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٤٠٥:٣١:٤٥١٢:٤٤:٠٣١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٧:٥٤٢٣:٥١:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٧٠٥:٣١:١٠١٢:٤٤:٠٩١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٨:٤٣٢٣:٥١:٠٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٢٠٥:٣٠:٣٨١٢:٤٤:١٦١٩:٥٨:١٧٢٠:١٩:٣١٢٣:٥٠:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:٣٠:٠٧١٢:٤٤:٢٣١٩:٥٩:٠١٢٠:٢٠:١٨٢٣:٥٠:٥٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٩٠٥:٢٩:٣٨١٢:٤٤:٣٠١٩:٥٩:٤٥٢٠:٢١:٠٤٢٣:٥٠:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠١٠٥:٢٩:١٠١٢:٤٤:٣٨٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢١:٤٩٢٣:٥٠:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٥٠٥:٢٨:٤٥١٢:٤٤:٤٧٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٢:٣٣٢٣:٥٠:٥٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣١٠٥:٢٨:٢١١٢:٤٤:٥٥٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٣:١٧٢٣:٥٠:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٠٠٥:٢٧:٥٨١٢:٤٥:٠٥٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٣:٥٩٢٣:٥٠:٥٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١١٠٥:٢٧:٣٨١٢:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٤:٤٠٢٣:٥٠:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٤٠٥:٢٧:١٩١٢:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٥:١٩٢٣:٥٠:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٠٠٥:٢٧:٠٢١٢:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٥:٥٨٢٣:٥٠:٥٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٩٠٥:٢٦:٤٧١٢:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٦:٣٥٢٣:٥٠:٥٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٠٠٥:٢٦:٣٤١٢:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٧:١١٢٣:٥١:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٣٠٥:٢٦:٢٢١٢:٤٦:٠٧٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٧:٤٦٢٣:٥١:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٠٠٥:٢٦:١٢١٢:٤٦:١٨٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٨:١٩٢٣:٥١:١٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٩٠٥:٢٦:٠٤١٢:٤٦:٣٠٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٨:٥١٢٣:٥١:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣١٠٥:٢٥:٥٨١٢:٤٦:٤١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٩:٢٢٢٣:٥١:٢٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٥٠٥:٢٥:٥٣١٢:٤٦:٥٤٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٩:٥١٢٣:٥١:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٢٠٥:٢٥:٥١١٢:٤٧:٠٦٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٣٠:١٩٢٣:٥١:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٢٠٥:٢٥:٥٠١٢:٤٧:١٩٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٣٠:٤٥٢٣:٥١:٥٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٥٠٥:٢٥:٥١١٢:٤٧:٣١٢٠:٠٩:١٨٢٠:٣١:٠٩٢٣:٥١:٥٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٠٠٥:٢٥:٥٣١٢:٤٧:٤٤٢٠:٠٩:٤١٢٠:٣١:٣٢٢٣:٥٢:٠٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٨٠٥:٢٥:٥٧١٢:٤٧:٥٧٢٠:١٠:٠١٢٠:٣١:٥٣٢٣:٥٢:٢٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٩٠٥:٢٦:٠٣١٢:٤٨:١٠٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٢:١٣٢٣:٥٢:٣٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٣٠٥:٢٦:١١١٢:٤٨:٢٣٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٢:٣١٢٣:٥٢:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٠٠٥:٢٦:٢٠١٢:٤٨:٣٦٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٢:٤٧٢٣:٥٢:٥٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٩٠٥:٢٦:٣١١٢:٤٨:٤٩٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٣:٠٢٢٣:٥٣:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گوگل بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گوگل بزرگ روستای گوگل بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گوگل بزرگ روستای گوگل بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوگل بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوگل بزرگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوگل بزرگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوگل بزرگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوگل بزرگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوگل بزرگ

روستای گوگل بزرگ بر روی نقشه

روستای گوگل بزرگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوگل بزرگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوگل بزرگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوگل بزرگ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گوگل بزرگ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گوگل بزرگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گوگل بزرگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوگل بزرگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوگل بزرگ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گوگل بزرگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوگل بزرگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گوگل بزرگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گوگل بزرگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گوگل بزرگ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گوگل بزرگ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گوگل بزرگ
زمان پخش اذان آنلاین به افق گوگل بزرگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوگل بزرگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو