جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گوگان

آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز گوگان


اذان صبح: ٠٦:٠٠:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٣:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٠٤
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٤٨

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گوگان (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر گوگان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر گوگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گوگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
درست همان گونه كه برای شنیدن نوای زمزمه‌ی كسی باید سكوت كنیم و بی‌حركت باشیم، نگرش ما به هنر نیز باید با عشق و ستایش همراه باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گوگان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گوگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گوگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٨:٥٩١٣:٢٤:٢٩٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:١٥٠٠:٣٦:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٧:٤٣١٣:٢٤:١٩٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٦:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٦:٢٨١٣:٢٤:١٠٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٦:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣٥:١٤١٣:٢٤:٠٠٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٥:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٧٠٦:٣٤:٠١١٣:٢٣:٥٢٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٣٥:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢٣:٤٣٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٣٥:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٣١:٣٨١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٣٤:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٣٠:٢٩١٣:٢٣:٢٨٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٣٤:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٩:٢٠١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٣٤:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٣:١٦٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٩:٠١٠٠:٣٣:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢٣:١٠٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٣٣:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٦:٠١١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٣٣:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٢٤:٥٧١٣:٢٣:٠٠٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤١:٥٥٠٠:٣٣:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٢:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢٢:٥٣٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٣٢:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٥٠٦:٢١:٥٤١٣:٢٢:٥٠٢٠:٢٤:٢٠٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٣٢:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٢٠:٥٥١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٢:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٩:٥٨١٣:٢٢:٤٦٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٦:٤١٠٠:٣١:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٩:٠٣١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٧:٣٧٠٠:٣١:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٨:٠٨١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:٣٤٠٠:٣١:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٧:١٦١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٨:٤٥٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٣١:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٦:٢٤١٣:٢٢:٤٦٢٠:٢٩:٣٧٢٠:٥٠:٢٥٠٠:٣١:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١٥:٣٥١٣:٢٢:٤٧٢٠:٣٠:٢٨٢٠:٥١:٢٠٠٠:٣٠:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:١٦٠٦:١٤:٤٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥٢:١٤٠٠:٣٠:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:١٤:٠٠١٣:٢٢:٥١٢٠:٣٢:١٠٢٠:٥٣:٠٨٠٠:٣٠:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٥٥٠٦:١٣:١٥١٣:٢٢:٥٤٢٠:٣٣:٠١٢٠:٥٤:٠٢٠٠:٣٠:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٤٧٠٦:١٢:٣٢١٣:٢٢:٥٨٢٠:٣٣:٥٠٢٠:٥٤:٥٥٠٠:٣٠:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤١٠٦:١١:٥١١٣:٢٣:٠٢٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٥:٤٧٠٠:٣٠:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٣٦٠٦:١١:١١١٣:٢٣:٠٦٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٦:٣٩٠٠:٣٠:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٣٤٠٦:١٠:٣٢١٣:٢٣:١١٢٠:٣٦:١٦٢٠:٥٧:٣٠٠٠:٢٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوگان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر گوگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر گوگان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر گوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گوگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر گوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گوگان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٠٠٧:١٣:٢٣١٢:١٢:٢٣١٧:١١:٠٤١٧:٣١:١٨٢٣:٢٧:٣٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٤٠٧:١٤:٢٥١٢:١٢:٣٩١٧:١٠:٣٤١٧:٣٠:٥١٢٣:٢٧:٤٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٧٠٧:١٥:٢٧١٢:١٢:٥٦١٧:١٠:٠٦١٧:٣٠:٢٦٢٣:٢٧:٥٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:١٦:٢٩١٢:١٣:١٣١٧:٠٩:٤١١٧:٣٠:٠٣٢٣:٢٨:١٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٧:٣٠١٢:١٣:٣٢١٧:٠٩:١٧١٧:٢٩:٤٢٢٣:٢٨:٢٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٥٠٧:١٨:٣٠١٢:١٣:٥١١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٩:٢٢٢٣:٢٨:٤١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١٩:٣٠١٢:١٤:١١١٧:٠٨:٣٦١٧:٢٩:٠٥٢٣:٢٨:٥٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٩٠٧:٢٠:٣٠١٢:١٤:٣٢١٧:٠٨:١٨١٧:٢٨:٥٠٢٣:٢٩:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٠٠٧:٢١:٢٨١٢:١٤:٥٣١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٨:٣٧٢٣:٢٩:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٠٠٧:٢٢:٢٦١٢:١٥:١٥١٧:٠٧:٥٠١٧:٢٨:٢٦٢٣:٢٩:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٠٠٧:٢٣:٢٣١٢:١٥:٣٧١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٨:١٧٢٣:٣٠:٠٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٩٠٧:٢٤:١٩١٢:١٦:٠١١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٨:٠٩٢٣:٣٠:٢٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٨٠٧:٢٥:١٥١٢:١٦:٢٤١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٨:٠٤٢٣:٣٠:٤٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢٦:٠٩١٢:١٦:٤٩١٧:٠٧:١٧١٧:٢٨:٠١٢٣:٣١:١٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٣٠٧:٢٧:٠٢١٢:١٧:١٤١٧:٠٧:١٤١٧:٢٨:٠٠٢٣:٣١:٣٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٧:٥٤١٢:١٧:٣٩١٧:٠٧:١٣١٧:٢٨:٠١٢٣:٣١:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٥٠٧:٢٨:٤٦١٢:١٨:٠٥١٧:٠٧:١٥١٧:٢٨:٠٤٢٣:٣٢:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٠٠٧:٢٩:٣٦١٢:١٨:٣١١٧:٠٧:١٨١٧:٢٨:٠٩٢٣:٣٢:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٣٠:٢٤١٢:١٨:٥٨١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٨:١٦٢٣:٣٣:٠٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٧٠٧:٣١:١٢١٢:١٩:٢٥١٧:٠٧:٣١١٧:٢٨:٢٥٢٣:٣٣:٣٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٩٠٧:٣١:٥٨١٢:١٩:٥٣١٧:٠٧:٤١١٧:٢٨:٣٦٢٣:٣٣:٥٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٠٠٧:٣٢:٤٣١٢:٢٠:٢١١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٨:٤٩٢٣:٣٤:٢٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٠٠٧:٣٣:٢٦١٢:٢٠:٤٩١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٩:٠٤٢٣:٣٤:٤٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٢٩٠٧:٣٤:٠٨١٢:٢١:١٨١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٩:٢٠٢٣:٣٥:١٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٧٠٧:٣٤:٤٩١٢:٢١:٤٧١٧:٠٨:٤١١٧:٢٩:٣٩٢٣:٣٥:٤٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٤٠٧:٣٥:٢٨١٢:٢٢:١٦١٧:٠٩:٠١١٧:٣٠:٠٠٢٣:٣٦:١٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٠٠٧:٣٦:٠٥١٢:٢٢:٤٥١٧:٠٩:٢٣١٧:٣٠:٢٢٢٣:٣٦:٣٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٤٠٧:٣٦:٤١١٢:٢٣:١٥١٧:٠٩:٤٧١٧:٣٠:٤٦٢٣:٣٧:٠٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٨٠٧:٣٧:١٥١٢:٢٣:٤٥١٧:١٠:١٢١٧:٣١:١٣٢٣:٣٧:٣٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٠٠٧:٣٧:٤٨١٢:٢٤:١٤١٧:١٠:٤٠١٧:٣١:٤١٢٣:٣٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گوگان شهر گوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گوگان شهر گوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گوگان

گوگان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش گوگان شهرستان آذرشهر واقع شده‌است

شهر گوگان در ویکیپدیا

شهر گوگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گوگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گوگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گوگان بر روی نقشه

شهر گوگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گوگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گوگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گوگان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر گوگان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر گوگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گوگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گوگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گوگان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق گوگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گوگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق گوگان
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گوگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گوگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گوگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا گوگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گوگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو