جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گوگان

آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز گوگان


اذان صبح: ٠٤:١٣:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤٦:٢٨
اذان مغرب: ٢١:٠٨:١٩
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٤٦

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گوگان (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر گوگان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گوگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گوگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسكار وایلد
عشق را در دل نگه دار؛ زندگی بدون آن همچون باغی‌ست بی‌بهره از آفتاب كه گل‌های آن، همه پژمرده باشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گوگان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گوگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوگان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گوگان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوگان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوگان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٤٨٠٦:٥٢:٤٦١٣:٢٦:٤٠٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٢١٠٠:٤٠:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٥١:٢٢١٣:٢٦:٢٥٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:١٩٠٠:٤٠:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٩:٥٩١٣:٢٦:١١٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:١٦٠٠:٣٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٨:٣٦١٣:٢٥:٥٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:١٤٠٠:٣٩:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٧:١٤١٣:٢٥:٤٤٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:١٢٠٠:٣٩:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤٥:٥٢١٣:٢٥:٣١٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:١٠٠٠:٣٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٤:٣٢١٣:٢٥:١٨٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٣٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٣٠٦:٤٣:١٢١٣:٢٥:٠٦٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٣٨:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٤١:٥٣١٣:٢٤:٥٤٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣٧:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٤٠:٣٥١٣:٢٤:٤٢٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٣٧:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٩:١٧١٣:٢٤:٣٢٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٣٦:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٨:٠١١٣:٢٤:٢١٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٦:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٤:١١٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٦:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٥:٣١١٣:٢٤:٠٢٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣٥:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣٤:١٨١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٣٥:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٣٣:٠٦١٣:٢٣:٤٤٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٣٥:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٣١:٥٤١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣٤:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٣٠:٤٤١٣:٢٣:٢٩٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٣٤:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٩:٣٥١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٣٤:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٨:٢٨١٣:٢٣:١٦٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٣٤:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٧:٢١١٣:٢٣:١٠٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٦:١٦١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٤١٠٠:٣٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٥:١٢١٣:٢٣:٠٠٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤١:٣٩٠٠:٣٣:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٣٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٢٣:٠٧١٣:٢٢:٥٣٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٣٢:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٢٢:٠٧١٣:٢٢:٥٠٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٣٣٠٠:٣٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤١٠٦:٢١:٠٩١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣٢:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٩٠٦:٢٠:١١١٣:٢٢:٤٦٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٣١:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٩:١٦١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٣١:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر گوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوگان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گوگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر گوگان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر گوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر گوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گوگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گوگان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:١١:٥١١٣:٢٣:٠٢٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٥:٤٧٠٠:٣٠:٠٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٦:١١:١١١٣:٢٣:٠٦٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٦:٣٩٠٠:٣٠:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٦:١٠:٣٢١٣:٢٣:١١٢٠:٣٦:١٦٢٠:٥٧:٣٠٠٠:٢٩:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٩:٥٦١٣:٢٣:١٧٢٠:٣٧:٠٣٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٢٩:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٥٠٦:٠٩:٢١١٣:٢٣:٢٣٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٩:١٠٠٠:٢٩:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٨:٤٨١٣:٢٣:٣٠٢٠:٣٨:٣٥٢٠:٥٩:٥٨٠٠:٢٩:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٥٠٦:٠٨:١٦١٣:٢٣:٣٧٢٠:٣٩:٢٠٢١:٠٠:٤٦٠٠:٢٩:٣٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٦:٠٧:٤٧١٣:٢٣:٤٤٢٠:٤٠:٠٤٢١:٠١:٣٣٠٠:٢٩:٣٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٦:٠٧:١٩١٣:٢٣:٥٢٢٠:٤٠:٤٧٢١:٠٢:١٩٠٠:٢٩:٣٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٦:٠٦:٥٢١٣:٢٤:٠١٢٠:٤١:٢٩٢١:٠٣:٠٣٠٠:٢٩:٣١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٢٠٦:٠٦:٢٨١٣:٢٤:٠٩٢٠:٤٢:١٠٢١:٠٣:٤٧٠٠:٢٩:٣٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٠٠٦:٠٦:٠٥١٣:٢٤:١٨٢٠:٤٢:٥٠٢١:٠٤:٣٠٠٠:٢٩:٣٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٦:٠٥:٤٤١٣:٢٤:٢٨٢٠:٤٣:٢٩٢١:٠٥:١١٠٠:٢٩:٣١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٦:٠٥:٢٥١٣:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٠٧٢١:٠٥:٥١٠٠:٢٩:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٦:٠٥:٠٨١٣:٢٤:٤٨٢٠:٤٤:٤٤٢١:٠٦:٣٠٠٠:٢٩:٣٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٦:٠٤:٥٢١٣:٢٤:٥٩٢٠:٤٥:٢٠٢١:٠٧:٠٨٠٠:٢٩:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٥٠٦:٠٤:٣٩١٣:٢٥:٠٩٢٠:٤٥:٥٤٢١:٠٧:٤٤٠٠:٢٩:٤١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٦:٠٤:٢٧١٣:٢٥:٢٠٢٠:٤٦:٢٨٢١:٠٨:١٩٠٠:٢٩:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٣٠٦:٠٤:١٦١٣:٢٥:٣٢٢٠:٤٧:٠٠٢١:٠٨:٥٣٠٠:٢٩:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٢٠٦:٠٤:٠٨١٣:٢٥:٤٤٢٠:٤٧:٣٠٢١:٠٩:٢٥٠٠:٢٩:٥٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٣٠٦:٠٤:٠٢١٣:٢٥:٥٥٢٠:٤٨:٠٠٢١:٠٩:٥٦٠٠:٣٠:٠٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٦٠٦:٠٣:٥٧١٣:٢٦:٠٨٢٠:٤٨:٢٨٢١:١٠:٢٦٠٠:٣٠:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٣٠٦:٠٣:٥٤١٣:٢٦:٢٠٢٠:٤٨:٥٤٢١:١٠:٥٣٠٠:٣٠:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٢٠٦:٠٣:٥٣١٣:٢٦:٣٣٢٠:٤٩:٢٠٢١:١١:٢٠٠٠:٣٠:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٥٠٦:٠٣:٥٤١٣:٢٦:٤٥٢٠:٤٩:٤٣٢١:١١:٤٤٠٠:٣٠:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٦:٠٣:٥٦١٣:٢٦:٥٨٢٠:٥٠:٠٦٢١:١٢:٠٧٠٠:٣٠:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٦:٠٤:٠٠١٣:٢٧:١١٢٠:٥٠:٢٦٢١:١٢:٢٩٠٠:٣٠:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٩٠٦:٠٤:٠٦١٣:٢٧:٢٤٢٠:٥٠:٤٦٢١:١٢:٤٩٠٠:٣١:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٦:٠٤:١٤١٣:٢٧:٣٧٢٠:٥١:٠٣٢١:١٣:٠٦٠٠:٣١:٢١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٦:٠٤:٢٣١٣:٢٧:٥٠٢٠:٥١:١٩٢١:١٣:٢٣٠٠:٣١:٣٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٨٠٦:٠٤:٣٤١٣:٢٨:٠٣٢٠:٥١:٣٤٢١:١٣:٣٧٠٠:٣١:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گوگان شهر گوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گوگان شهر گوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گوگان

گوگان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش گوگان شهرستان آذرشهر واقع شده‌است

شهر گوگان در ویکیپدیا

شهر گوگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گوگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گوگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گوگان بر روی نقشه

شهر گوگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گوگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گوگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گوگان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر گوگان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر گوگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گوگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گوگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گوگان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گوگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گوگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گوگان
زمان پخش اذان زنده به افق گوگان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گوگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گوگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گوگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گوگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو