جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گوگان

آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز گوگان

اذان صبح: ٠٥:٤٨:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:١٧
اذان ظهر: ١٢:١٤:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٤١
اذان مغرب: ١٧:٢٩:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٥٤

جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩
١٢ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گوگان (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ آذر ٩٩ شهر گوگان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر گوگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گوگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز نیروی دریایی

حضرت محمد (ص)
اولین (‌مرحله‌ی) عبادت، سكوت است. (یعنی فقط باید از عالمان دینی درس بیاموزد و تا نرسیدن به آن مرحله‌،‌ سكوت اختیار كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر گوگان

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گوگان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوگان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گوگان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوگان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گوگان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٤٨٠٦:٥٢:٤٦١٣:٢٦:٤٠٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٢١٠٠:٤٠:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٥١:٢٢١٣:٢٦:٢٥٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:١٩٠٠:٤٠:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٩:٥٩١٣:٢٦:١١٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:١٦٠٠:٣٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٨:٣٦١٣:٢٥:٥٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:١٤٠٠:٣٩:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٧:١٤١٣:٢٥:٤٤٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:١٢٠٠:٣٩:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤٥:٥٢١٣:٢٥:٣١٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:١٠٠٠:٣٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٤:٣٢١٣:٢٥:١٨٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٣٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٣٠٦:٤٣:١٢١٣:٢٥:٠٦٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٣٨:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٤١:٥٣١٣:٢٤:٥٤٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣٧:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٤٠:٣٥١٣:٢٤:٤٢٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٣٧:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٩:١٧١٣:٢٤:٣٢٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٣٦:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٨:٠١١٣:٢٤:٢١٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٦:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٤:١١٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٦:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٥:٣١١٣:٢٤:٠٢٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣٥:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣٤:١٨١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٣٥:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٣٣:٠٦١٣:٢٣:٤٤٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٣٥:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٣١:٥٤١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣٤:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٣٠:٤٤١٣:٢٣:٢٩٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٣٤:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٩:٣٥١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٣٤:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٨:٢٨١٣:٢٣:١٦٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٣٤:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٧:٢١١٣:٢٣:١٠٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٦:١٦١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٤١٠٠:٣٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٥:١٢١٣:٢٣:٠٠٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤١:٣٩٠٠:٣٣:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٣٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٢٣:٠٧١٣:٢٢:٥٣٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٣٢:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٢٢:٠٧١٣:٢٢:٥٠٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٣٣٠٠:٣٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤١٠٦:٢١:٠٩١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣٢:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٩٠٦:٢٠:١١١٣:٢٢:٤٦٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٣١:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٩:١٦١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٣١:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوگان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر گوگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر گوگان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر گوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر گوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گوگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر گوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گوگان

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر گوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گوگان شهر گوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گوگان شهر گوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوگان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گوگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گوگان

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٩٠٧:١٣:٠٩١٢:١٢:٢٠١٧:١١:١٢١٧:٣١:٢٦٢٣:٢٧:٣٢
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٢٠٧:١٤:١٢١٢:١٢:٣٦١٧:١٠:٤٢١٧:٣٠:٥٨٢٣:٢٧:٤٤
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٦٠٧:١٥:١٤١٢:١٢:٥٣١٧:١٠:١٤١٧:٣٠:٣٣٢٣:٢٧:٥٦
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٦:١٥١٢:١٣:١٠١٧:٠٩:٤٧١٧:٣٠:٠٩٢٣:٢٨:٠٩
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٧:١٦١٢:١٣:٢٨١٧:٠٩:٢٣١٧:٢٩:٤٧٢٣:٢٨:٢٣
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٤٠٧:١٨:١٧١٢:١٣:٤٧١٧:٠٩:٠١١٧:٢٩:٢٧٢٣:٢٨:٣٨
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٦٠٧:١٩:١٧١٢:١٤:٠٧١٧:٠٨:٤١١٧:٢٩:١٠٢٣:٢٨:٥٤
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٧٠٧:٢٠:١٦١٢:١٤:٢٧١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٩:١٠
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٨٠٧:٢١:١٤١٢:١٤:٤٨١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٨:٤٠٢٣:٢٩:٢٧
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٨٠٧:٢٢:١٢١٢:١٥:١٠١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٨:٢٨٢٣:٢٩:٤٥
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٨٠٧:٢٣:٠٩١٢:١٥:٣٢١٧:٠٧:٤١١٧:٢٨:١٨٢٣:٣٠:٠٤
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٧٠٧:٢٤:٠٦١٢:١٥:٥٥١٧:٠٧:٣١١٧:٢٨:١١٢٣:٣٠:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٦٠٧:٢٥:٠١١٢:١٦:١٨١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٨:٠٥٢٣:٣٠:٤٤
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٤٠٧:٢٥:٥٦١٢:١٦:٤٢١٧:٠٧:١٨١٧:٢٨:٠١٢٣:٣١:٠٤
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥١٠٧:٢٦:٤٩١٢:١٧:٠٧١٧:٠٧:١٤١٧:٢٨:٠٠٢٣:٣١:٢٦
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٧:٤٢١٢:١٧:٣٢١٧:٠٧:١٣١٧:٢٨:٠٠٢٣:٣١:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٨:٣٣١٢:١٧:٥٨١٧:٠٧:١٤١٧:٢٨:٠٣٢٣:٣٢:١١
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٢٩:٢٣١٢:١٨:٢٥١٧:٠٧:١٧١٧:٢٨:٠٧٢٣:٣٢:٣٥
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٣٠:١٢١٢:١٨:٥١١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٨:١٤٢٣:٣٢:٥٩
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٣١:٠٠١٢:١٩:١٩١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٨:٢٢٢٣:٣٣:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٩:١٩٠٧:٣١:٤٧١٢:١٩:٤٦١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٨:٣٣٢٣:٣٣:٥٠
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٠:٠١٠٧:٣٢:٣٢١٢:٢٠:١٤١٧:٠٧:٥٠١٧:٢٨:٤٥٢٣:٣٤:١٥
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٠:٤١٠٧:٣٣:١٦١٢:٢٠:٤٣١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٩:٠٠٢٣:٣٤:٤٢
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٦:٠١:٢١٠٧:٣٣:٥٩١٢:٢١:١١١٧:٠٨:١٩١٧:٢٩:١٦٢٣:٣٥:٠٩
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٦:٠١:٥٩٠٧:٣٤:٤٠١٢:٢١:٤٠١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٩:٣٥٢٣:٣٥:٣٦
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٢:٣٦٠٧:٣٥:١٩١٢:٢٢:١٠١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٩:٥٥٢٣:٣٦:٠٤
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٣:١٢٠٧:٣٥:٥٧١٢:٢٢:٣٩١٧:٠٩:١٨١٧:٣٠:١٧٢٣:٣٦:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٣:٤٧٠٧:٣٦:٣٤١٢:٢٣:٠٩١٧:٠٩:٤١١٧:٣٠:٤١٢٣:٣٧:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٤:٢١٠٧:٣٧:٠٨١٢:٢٣:٣٨١٧:١٠:٠٧١٧:٣١:٠٧٢٣:٣٧:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٤:٥٣٠٧:٣٧:٤١١٢:٢٤:٠٨١٧:١٠:٣٤١٧:٣١:٣٥٢٣:٣٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گوگان شهر گوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گوگان شهر گوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گوگان

گوگان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش گوگان شهرستان آذرشهر واقع شده‌است

شهر گوگان در ویکیپدیا

شهر گوگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گوگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گوگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گوگان بر روی نقشه

شهر گوگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گوگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گوگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گوگان
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر گوگان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر گوگان + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر گوگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گوگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گوگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گوگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گوگان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گوگان
زمان پخش اذان زنده به افق گوگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گوگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گوگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ گوگان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گوگان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گوگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گوگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گوگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو