جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گوهرکوه

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گوهرکوه


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٣٦
اذان ظهر: ١١:٤٠:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٢٢:١٥
نیمه شب: ٢٣:٠١:٠٣

چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
٠٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گوهرکوه (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ بهمن ٩٨ شهر گوهرکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر گوهرکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گوهرکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (11 هـ ق)

حضرت فاطمه (س)
ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم ، ما برگزیدگان پاك و مقدّس پروردگار مى باشیم ، ما حجّت و راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهى هستیم .

اوقات شرعی ماه جاری شهر گوهرکوه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گوهرکوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوهرکوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گوهرکوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوهرکوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوهرکوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٣:٣٤١٢:٢٦:٠٤١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:٢٢٢٣:٤٤:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٢:٣٨١٢:٢٥:٥٣١٨:٥٩:٣٣١٩:١٦:٥٩٢٣:٤٤:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥١:٤٣١٢:٢٥:٤٤١٩:٠٠:٠٨١٩:١٧:٣٦٢٣:٤٤:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٠:٤٩١٢:٢٥:٣٤١٩:٠٠:٤٤١٩:١٨:١٤٢٣:٤٣:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٤٩:٥٦١٢:٢٥:٢٦١٩:٠١:١٩١٩:١٨:٥٢٢٣:٤٣:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٢٥:١٧١٩:٠١:٥٥١٩:١٩:٢٩٢٣:٤٣:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤٨:١٢١٢:٢٥:١٠١٩:٠٢:٣١١٩:٢٠:٠٧٢٣:٤٣:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٧:٢٢١٢:٢٥:٠٢١٩:٠٣:٠٦١٩:٢٠:٤٥٢٣:٤٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٤:٥٦١٩:٠٣:٤٢١٩:٢١:٢٣٢٣:٤٢:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٤٦٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٤:٤٩١٩:٠٤:١٨١٩:٢٢:٠٢٢٣:٤٢:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٤:٥٦١٢:٢٤:٤٤١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٢:٤٠٢٣:٤٢:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٤:١٠١٢:٢٤:٣٩١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٣:١٨٢٣:٤٢:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٣:٢٥١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٥٦٢٣:٤١:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٢:٤٠١٢:٢٤:٣٠١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٣٥٢٣:٤١:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤١:٥٧١٢:٢٤:٢٧١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:١٣٢٣:٤١:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٥١٠٥:٤١:١٥١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤١:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٠:٣٤١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٨:٣١١٩:٢٦:٣٠٢٣:٤١:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٠١٠٥:٣٩:٥٤١٢:٢٤:٢٠١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٠٨٢٣:٤١:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٠٨٠٥:٣٩:١٦١٢:٢٤:١٩١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٧:٤٧٢٣:٤١:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:١٧٠٥:٣٨:٣٨١٢:٢٤:١٨١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٢٥٢٣:٤٠:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٢٦٠٥:٣٨:٠٢١٢:٢٤:١٨١٩:١٠:٥٥١٩:٢٩:٠٣٢٣:٤٠:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٣٧٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٤:١٩١٩:١١:٣١١٩:٢٩:٤١٢٣:٤٠:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٣٦:٥٣١٢:٢٤:٢٠١٩:١٢:٠٧١٩:٣٠:١٩٢٣:٤٠:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٤:٢٢١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٥٧٢٣:٤٠:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:١٨٠٥:٣٥:٥٠١٢:٢٤:٢٥١٩:١٣:١٨١٩:٣١:٣٥٢٣:٤٠:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٥:٢٠١٢:٢٤:٢٧١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:١٣٢٣:٤٠:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٣٤:٥٢١٢:٢٤:٣١١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٠:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:١١٠٥:٣٤:٢٤١٢:٢٤:٣٥١٩:١٥:٠٣١٩:٣٣:٢٧٢٣:٤٠:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٣٣:٥٩١٢:٢٤:٤٠١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٠٣٢٣:٤٠:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٣٣:٣٤١٢:٢٤:٤٥١٩:١٦:١٢١٩:٣٤:٤٠٢٣:٤٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوهرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوهرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوهرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوهرکوه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر گوهرکوه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر گوهرکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوهرکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر گوهرکوه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٨:٢٧١١:٤٠:٣٤١٧:٠٢:٥٧١٧:٢٠:٤٠٢٣:٠٠:٣٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:١٨:٠٢١١:٤٠:٤٦١٧:٠٣:٤٦١٧:٢١:٢٧٢٣:٠٠:٤٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٧:٣٦١١:٤٠:٥٧١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٢:١٥٢٣:٠١:٠٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٧:٠٨١١:٤١:٠٨١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٣:٠٢٢٣:٠١:١٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٦:٣٩١١:٤١:١٧١٧:٠٦:١٤١٧:٢٣:٤٩٢٣:٠١:٢٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٦:٠٨١١:٤١:٢٦١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٤:٣٦٢٣:٠١:٤١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٥:٣٦١١:٤١:٣٤١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٥:٢٣٢٣:٠١:٥٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٥:٠٢١١:٤١:٤٢١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٦:٠٩٢٣:٠٢:٠٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٤:٢٧١١:٤١:٤٨١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٦:٥٥٢٣:٠٢:١٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٣:٥١١١:٤١:٥٤١٧:١٠:١٦١٧:٢٧:٤١٢٣:٠٢:٢٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٣:١٣١١:٤١:٥٨١٧:١١:٠٣١٧:٢٨:٢٧٢٣:٠٢:٢٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٢:٣٤١١:٤٢:٠٢١٧:١١:٥٠١٧:٢٩:١٢٢٣:٠٢:٣٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١١:٥٤١١:٤٢:٠٥١٧:١٢:٣٧١٧:٢٩:٥٧٢٣:٠٢:٤٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١١:١٣١١:٤٢:٠٨١٧:١٣:٢٣١٧:٣٠:٤١٢٣:٠٢:٤٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٠:٣٠١١:٤٢:٠٩١٧:١٤:٠٩١٧:٣١:٢٥٢٣:٠٢:٥٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥١:٣٠٠٦:٠٩:٤٦١١:٤٢:١٠١٧:١٤:٥٥١٧:٣٢:٠٩٢٣:٠٢:٥٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٠:٥١٠٦:٠٩:٠١١١:٤٢:١٠١٧:١٥:٤٠١٧:٣٢:٥٣٢٣:٠٢:٥٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٠:١١٠٦:٠٨:١٥١١:٤٢:٠٩١٧:١٦:٢٥١٧:٣٣:٣٦٢٣:٠٢:٥٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٠٧:٢٧١١:٤٢:٠٨١٧:١٧:١٠١٧:٣٤:١٩٢٣:٠٢:٥٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٦:٣٩١١:٤٢:٠٦١٧:١٧:٥٤١٧:٣٥:٠١٢٣:٠٢:٥٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٠٥:٤٩١١:٤٢:٠٣١٧:١٨:٣٨١٧:٣٥:٤٤٢٣:٠٢:٥٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٤:٥٩١١:٤١:٥٩١٧:١٩:٢١١٧:٣٦:٢٦٢٣:٠٢:٥٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٤:٠٧١١:٤١:٥٥١٧:٢٠:٠٤١٧:٣٧:٠٧٢٣:٠٢:٥٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٣:١٥١١:٤١:٥٠١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٧:٤٨٢٣:٠٢:٥١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٢:٢٢١١:٤١:٤٤١٧:٢١:٢٩١٧:٣٨:٢٩٢٣:٠٢:٤٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠١:٢٧١١:٤١:٣٨١٧:٢٢:١١١٧:٣٩:١٠٢٣:٠٢:٤٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٠:٣٢١١:٤١:٣١١٧:٢٢:٥٣١٧:٣٩:٥٠٢٣:٠٢:٣٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٢:٢٢٠٥:٥٩:٣٦١١:٤١:٢٣١٧:٢٣:٣٤١٧:٤٠:٣٠٢٣:٠٢:٣١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤١:٢٩٠٥:٥٨:٣٩١١:٤١:١٥١٧:٢٤:١٥١٧:٤١:٠٩٢٣:٠٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر گوهرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گوهرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گوهرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گوهرکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوهرکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گوهرکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر گوهرکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوهرکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گوهرکوه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٠:٢٤١١:٣٩:٠٤١٦:٥٧:٥٧١٧:١٥:٥٢٢٢:٥٨:٤٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٠:٠٩١١:٣٩:٢١١٦:٥٨:٤٧١٧:١٦:٤٠٢٢:٥٩:٠٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:١٩:٥١١١:٣٩:٣٧١٦:٥٩:٣٧١٧:١٧:٢٨٢٢:٥٩:٢٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:١٩:٣٣١١:٣٩:٥٢١٧:٠٠:٢٧١٧:١٨:١٦٢٢:٥٩:٤٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:١٩:١٢١١:٤٠:٠٧١٧:٠١:١٧١٧:١٩:٠٤٢٣:٠٠:٠٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٨:٥٠١١:٤٠:٢١١٧:٠٢:٠٧١٧:١٩:٥٢٢٣:٠٠:١٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٨:٢٧١١:٤٠:٣٤١٧:٠٢:٥٧١٧:٢٠:٤٠٢٣:٠٠:٣٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:١٨:٠٢١١:٤٠:٤٦١٧:٠٣:٤٦١٧:٢١:٢٧٢٣:٠٠:٤٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٧:٣٦١١:٤٠:٥٧١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٢:١٥٢٣:٠١:٠٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٧:٠٨١١:٤١:٠٨١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٣:٠٢٢٣:٠١:١٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٦:٣٩١١:٤١:١٧١٧:٠٦:١٤١٧:٢٣:٤٩٢٣:٠١:٢٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٦:٠٨١١:٤١:٢٦١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٤:٣٦٢٣:٠١:٤١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٥:٣٦١١:٤١:٣٤١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٥:٢٣٢٣:٠١:٥٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٥:٠٢١١:٤١:٤٢١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٦:٠٩٢٣:٠٢:٠٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٤:٢٧١١:٤١:٤٨١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٦:٥٥٢٣:٠٢:١٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٣:٥١١١:٤١:٥٤١٧:١٠:١٦١٧:٢٧:٤١٢٣:٠٢:٢٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٣:١٣١١:٤١:٥٨١٧:١١:٠٣١٧:٢٨:٢٧٢٣:٠٢:٢٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٢:٣٤١١:٤٢:٠٢١٧:١١:٥٠١٧:٢٩:١٢٢٣:٠٢:٣٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:١١:٥٤١١:٤٢:٠٥١٧:١٢:٣٧١٧:٢٩:٥٧٢٣:٠٢:٤٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١١:١٣١١:٤٢:٠٨١٧:١٣:٢٣١٧:٣٠:٤١٢٣:٠٢:٤٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٠:٣٠١١:٤٢:٠٩١٧:١٤:٠٩١٧:٣١:٢٥٢٣:٠٢:٥٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:٠٩:٤٦١١:٤٢:١٠١٧:١٤:٥٥١٧:٣٢:٠٩٢٣:٠٢:٥٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٠٩:٠١١١:٤٢:١٠١٧:١٥:٤٠١٧:٣٢:٥٣٢٣:٠٢:٥٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:٠٨:١٥١١:٤٢:٠٩١٧:١٦:٢٥١٧:٣٣:٣٦٢٣:٠٢:٥٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٠٧:٢٧١١:٤٢:٠٨١٧:١٧:١٠١٧:٣٤:١٩٢٣:٠٢:٥٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٦:٣٩١١:٤٢:٠٦١٧:١٧:٥٤١٧:٣٥:٠١٢٣:٠٢:٥٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٠٥:٤٩١١:٤٢:٠٣١٧:١٨:٣٨١٧:٣٥:٤٤٢٣:٠٢:٥٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٤:٥٩١١:٤١:٥٩١٧:١٩:٢١١٧:٣٦:٢٦٢٣:٠٢:٥٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٤:٠٧١١:٤١:٥٥١٧:٢٠:٠٤١٧:٣٧:٠٧٢٣:٠٢:٥٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٣:١٥١١:٤١:٥٠١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٧:٤٨٢٣:٠٢:٥١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گوهرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گوهرکوه شهر گوهرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گوهرکوه شهر گوهرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گوهرکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوهرکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گوهرکوه

دهستان گوهرکوه نام دهستانی در بخش نوک‌آباد شهرستان خاش، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۱۰۰ نفر (۱۸۸۷ خانوار) بوده‌است

شهر گوهرکوه در ویکیپدیا

شهر گوهرکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گوهرکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گوهرکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گوهرکوه بر روی نقشه

شهر گوهرکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گوهرکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گوهرکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گوهرکوه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر گوهرکوه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر گوهرکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گوهرکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گوهرکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گوهرکوه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گوهرکوه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوهرکوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوهرکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ گوهرکوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گوهرکوه
زمان پخش اذان مستقیم به افق گوهرکوه
افق شرعی امروز فردا گوهرکوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ گوهرکوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گوهرکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو