جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گوهرکوه

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گوهرکوه

اذان صبح: ٠٤:٠٤:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٥٨
اذان ظهر: ١١:١٧:٣١
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٣٠:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٩:٠٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گوهرکوه (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر گوهرکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گوهرکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گوهرکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

استیو براون
كاری كه باید بشود، ارزش انجام شدن را دارد، گرچه بد انجام شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گوهرکوه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گوهرکوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوهرکوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گوهرکوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوهرکوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گوهرکوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٢:٤٦١٢:٢٧:٥٩١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٤٥٢٣:٤٧:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠١:٤٣١٢:٢٧:٤٥١٨:٥٤:١٣١٩:١١:٢١٢٣:٤٧:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٠:٤١١٢:٢٧:٣١١٨:٥٤:٤٧١٩:١١:٥٧٢٣:٤٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٠٠٠٥:٥٩:٤٠١٢:٢٧:١٨١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٣٣٢٣:٤٦:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٨:٤٠١٢:٢٧:٠٥١٨:٥٥:٥٥١٩:١٣:٠٩٢٣:٤٦:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٧:٤٠١٢:٢٦:٥٢١٨:٥٦:٣٠١٩:١٣:٤٥٢٣:٤٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٦:٤١١٢:٢٦:٤٠١٨:٥٧:٠٤١٩:١٤:٢٢٢٣:٤٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٥:٤٢١٢:٢٦:٢٨١٨:٥٧:٣٩١٩:١٤:٥٨٢٣:٤٥:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٤:٤٤١٢:٢٦:١٧١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٣٥٢٣:٤٥:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٣:٤٧١٢:٢٦:٠٦١٨:٥٨:٤٩١٩:١٦:١٢٢٣:٤٤:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٢:٥١١٢:٢٥:٥٥١٨:٥٩:٢٤١٩:١٦:٤٩٢٣:٤٤:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥١:٥٦١٢:٢٥:٤٥١٨:٥٩:٥٩١٩:١٧:٢٦٢٣:٤٤:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥١:٠٢١٢:٢٥:٣٦١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:٠٤٢٣:٤٣:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٠:٠٨١٢:٢٥:٢٧١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:٤١٢٣:٤٣:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:١٦٠٥:٤٩:١٥١٢:٢٥:١٨١٩:٠١:٤٥١٩:١٩:١٩٢٣:٤٣:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:١١٠٥:٤٨:٢٤١٢:٢٥:١٠١٩:٠٢:٢٠١٩:١٩:٥٧٢٣:٤٣:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٤٧:٣٣١٢:٢٥:٠٣١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:٣٥٢٣:٤٢:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٦:٤٣١٢:٢٤:٥٦١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:١٣٢٣:٤٢:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٤٥:٥٤١٢:٢٤:٥٠١٩:٠٤:٠٨١٩:٢١:٥١٢٣:٤٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٥:٠٧١٢:٢٤:٤٤١٩:٠٤:٤٤١٩:٢٢:٢٩٢٣:٤٢:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢٤:٣٩١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٠٨٢٣:٤٢:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٣:٣٤١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٣:٤٦٢٣:٤١:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٢:٥٠١٢:٢٤:٣٠١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤١:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٢:٠٧١٢:٢٤:٢٧١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٥:٠٣٢٣:٤١:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤١:٢٤١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:٤٢٢٣:٤١:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:٢٠٢٣:٤١:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٤:٢٠١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٦:٥٩٢٣:٤١:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٩:٢٥١٢:٢٤:١٩١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:٣٧٢٣:٤١:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٢٩٠٥:٣٨:٤٧١٢:٢٤:١٨١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:١٦٢٣:٤٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گوهرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گوهرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گوهرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوهرکوه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گوهرکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گوهرکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوهرکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گوهرکوه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گوهرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گوهرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گوهرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گوهرکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوهرکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گوهرکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر گوهرکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوهرکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گوهرکوه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گوهرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گوهرکوه شهر گوهرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گوهرکوه شهر گوهرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گوهرکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوهرکوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گوهرکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوهرکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوهرکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گوهرکوه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٨٠٥:١٦:٢٧١١:٢٠:٣٤١٧:٢٤:١٥١٧:٤٠:٥٥٢٢:٤٢:٠٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥١٠٥:١٦:٥٧١١:٢٠:١٣١٧:٢٣:٠٤١٧:٣٩:٤٤٢٢:٤١:٤٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٣٠٥:١٧:٢٦١١:١٩:٥٢١٧:٢١:٥٢١٧:٣٨:٣٢٢٢:٤١:٢٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٦٠٥:١٧:٥٦١١:١٩:٣١١٧:٢٠:٤١١٧:٣٧:٢١٢٢:٤١:٠٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٨٠٥:١٨:٢٦١١:١٩:١١١٧:١٩:٣٠١٧:٣٦:١٠٢٢:٤٠:٤٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٠٠٥:١٨:٥٦١١:١٨:٥٠١٧:١٨:١٩١٧:٣٤:٥٩٢٢:٤٠:٢٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٢٠٥:١٩:٢٦١١:١٨:٣٠١٧:١٧:٠٩١٧:٣٣:٤٩٢٢:٤٠:٠٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٤٠٥:١٩:٥٧١١:١٨:١٠١٧:١٥:٥٨١٧:٣٢:٣٨٢٢:٣٩:٤٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٢٠:٢٧١١:١٧:٥٠١٧:١٤:٤٨١٧:٣١:٢٩٢٢:٣٩:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٢٠:٥٨١١:١٧:٣١١٧:١٣:٣٨١٧:٣٠:١٩٢٢:٣٩:٠٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٢١:٢٩١١:١٧:١٢١٧:١٢:٢٩١٧:٢٩:١٠٢٢:٣٨:٥٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٢٠٥:٢٢:٠١١١:١٦:٥٣١٧:١١:٢٠١٧:٢٨:٠٢٢٢:٣٨:٣٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٢٢:٣٢١١:١٦:٣٤١٧:١٠:١٢١٧:٢٦:٥٤٢٢:٣٨:١٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٥٠٥:٢٣:٠٤١١:١٦:١٦١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٥:٤٦٢٢:٣٧:٥٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٢٣:٣٦١١:١٥:٥٨١٧:٠٧:٥٦١٧:٢٤:٣٩٢٢:٣٧:٣٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٢٤:٠٩١١:١٥:٤١١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٣:٣٢٢٢:٣٧:٢٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٢٤:٤٢١١:١٥:٢٤١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٢:٢٦٢٢:٣٧:٠٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٢٥:١٥١١:١٥:٠٨١٧:٠٤:٣٦١٧:٢١:٢١٢٢:٣٦:٤٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٢٥:٤٩١١:١٤:٥٢١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٠:١٧٢٢:٣٦:٢٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٢٦:٢٣١١:١٤:٣٦١٧:٠٢:٢٦١٧:١٩:١٣٢٢:٣٦:١٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٢٦:٥٧١١:١٤:٢١١٧:٠١:٢١١٧:١٨:٠٩٢٢:٣٥:٥٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٢٧:٣٢١١:١٤:٠٧١٧:٠٠:١٨١٧:١٧:٠٧٢٢:٣٥:٤١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٢٨:٠٧١١:١٣:٥٣١٦:٥٩:١٥١٧:١٦:٠٥٢٢:٣٥:٢٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٢٨:٤٣١١:١٣:٣٩١٦:٥٨:١٣١٧:١٥:٠٤٢٢:٣٥:١١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٠٠٥:٢٩:١٩١١:١٣:٢٧١٦:٥٧:١٢١٧:١٤:٠٤٢٢:٣٤:٥٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٥:٢٩:٥٥١١:١٣:١٤١٦:٥٦:١١١٧:١٣:٠٤٢٢:٣٤:٤٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٦٠٥:٣٠:٣٢١١:١٣:٠٣١٦:٥٥:١١١٧:١٢:٠٦٢٢:٣٤:٣١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣١:٠٩١١:١٢:٥٢١٦:٥٤:١٢١٧:١١:٠٨٢٢:٣٤:١٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٣١:٤٦١١:١٢:٤٢١٦:٥٣:١٤١٧:١٠:١٢٢٢:٣٤:٠٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٣٢:٢٤١١:١٢:٣٢١٦:٥٢:١٧١٧:٠٩:١٦٢٢:٣٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گوهرکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گوهرکوه شهر گوهرکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گوهرکوه شهر گوهرکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گوهرکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوهرکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گوهرکوه

دهستان گوهرکوه نام دهستانی در بخش نوک‌آباد شهرستان خاش، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۱۰۰ نفر (۱۸۸۷ خانوار) بوده‌است

شهر گوهرکوه در ویکیپدیا

شهر گوهرکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گوهرکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گوهرکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گوهرکوه بر روی نقشه

شهر گوهرکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گوهرکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گوهرکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گوهرکوه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گوهرکوه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گوهرکوه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گوهرکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گوهرکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گوهرکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گوهرکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گوهرکوه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا گوهرکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گوهرکوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گوهرکوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گوهرکوه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گوهرکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گوهرکوه
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گوهرکوه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گوهرکوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گوهرکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو