جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گونیک

لاشارشمالی | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گونیک


اذان صبح: ٠٤:٥٩:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٢٤:١٣
غروب آفتاب: ١٨:٣٢:٢٢
اذان مغرب: ١٨:٤٨:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٠٥

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گونیک (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای گونیک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گونیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گونیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
ازدواج یعنی با چشمان بسته به امید گرفتن یك مارماهی، دست فروبردن در جوالی [ =ظرفی از پشم بافته ] پر از مار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گونیک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گونیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گونیک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گونیک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گونیک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گونیک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٥:٢٥١٢:٢٧:٢١١٨:٥٩:٤٠١٩:١٦:٥١٢٣:٤٦:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٤:٣٤١٢:٢٧:١٢١٩:٠٠:١٢١٩:١٧:٢٥٢٣:٤٦:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٣:٤٤١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٠:٤٥١٩:١٨:٠٠٢٣:٤٦:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٢:٥٤١٢:٢٦:٥٥١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٣٤٢٣:٤٥:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٢:٠٦١٢:٢٦:٤٧١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:٠٩٢٣:٤٥:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥١:١٨١٢:٢٦:٤٠١٩:٠٢:٢٣١٩:١٩:٤٤٢٣:٤٥:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٠:٣٢١٢:٢٦:٣٣١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:١٩٢٣:٤٥:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢٦:٢٧١٩:٠٣:٢٩١٩:٢٠:٥٥٢٣:٤٥:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤٩:٠١١٢:٢٦:٢١١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٣٠٢٣:٤٤:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٦:١٦١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٠٥٢٣:٤٤:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤٧:٣٥١٢:٢٦:١١١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٢:٤١٢٣:٤٤:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٦:٥٣١٢:٢٦:٠٧١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٣:١٦٢٣:٤٤:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٦:١٣١٢:٢٦:٠٤١٩:٠٦:١٦١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٤:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٥:٣٣١٢:٢٦:٠١١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٤:٢٨٢٣:٤٣:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢٥:٥٩١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:٠٣٢٣:٤٣:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٤:١٨١٢:٢٥:٥٧١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٥:٣٩٢٣:٤٣:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢٥:٥٦١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:١٥٢٣:٤٣:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٣:٠٧١٢:٢٥:٥٦١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:٥٠٢٣:٤٣:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٥:٥٦١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤٣:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٢:٠١١٢:٢٥:٥٦١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:٠٢٢٣:٤٣:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:١٩٠٥:٤١:٢٩١٢:٢٥:٥٨١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:٣٧٢٣:٤٣:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢٥:٥٩١٩:١١:١٧١٩:٢٩:١٣٢٣:٤٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢٦:٠٢١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:٤٨٢٣:٤٣:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٦:٠٥١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٣٥٠٥:٣٩:٣٧١٢:٢٦:٠٨١٩:١٢:٥٧١٩:٣٠:٥٨٢٣:٤٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٥٧٠٥:٣٩:١٢١٢:٢٦:١٢١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:٣٣٢٣:٤٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٢١٠٥:٣٨:٤٨١٢:٢٦:١٧١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٠٧٢٣:٤٢:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٤٦٠٥:٣٨:٢٥١٢:٢٦:٢٢١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:٤٢٢٣:٤٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:١٣٠٥:٣٨:٠٤١٢:٢٦:٢٨١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:١٥٢٣:٤٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گونیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گونیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گونیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گونیک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گونیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گونیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گونیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گونیک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گونیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گونیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گونیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گونیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گونیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گونیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گونیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گونیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گونیک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٤:٤٦١٢:٣٢:١٩١٨:٥٩:٢٨١٩:١٦:٢٥٢٣:٥٢:٣٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٥:١٤١٢:٣٢:٠٣١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:٢٤٢٣:٥٢:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٥:٤١١٢:٣١:٤٧١٨:٥٧:٢٩١٩:١٤:٢٢٢٣:٥٢:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٦:٠٩١٢:٣١:٣٠١٨:٥٦:٢٨١٩:١٣:٢٠٢٣:٥٢:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٠٦:٣٦١٢:٣١:١٣١٨:٥٥:٢٧١٩:١٢:١٧٢٣:٥١:٥٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:٠٧:٠٣١٢:٣٠:٥٦١٨:٥٤:٢٥١٩:١١:١٣٢٣:٥١:٣٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٠٧:٣٠١٢:٣٠:٣٨١٨:٥٣:٢٣١٩:١٠:٠٩٢٣:٥١:٢٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٠٧:٥٧١٢:٣٠:٢٠١٨:٥٢:٢٠١٩:٠٩:٠٥٢٣:٥١:١١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٠٨:٢٣١٢:٣٠:٠٢١٨:٥١:١٦١٩:٠٨:٠٠٢٣:٥٠:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٠٨:٥٠١٢:٢٩:٤٣١٨:٥٠:١٢١٩:٠٦:٥٥٢٣:٥٠:٤٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:٠٩:١٦١٢:٢٩:٢٤١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٥:٤٩٢٣:٥٠:٢٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:٠٩:٤٢١٢:٢٩:٠٥١٨:٤٨:٠٣١٩:٠٤:٤٣٢٣:٥٠:١٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٠:٠٨١٢:٢٨:٤٥١٨:٤٦:٥٨١٩:٠٣:٣٦٢٣:٤٩:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٠:٣٤١٢:٢٨:٢٥١٨:٤٥:٥٢١٩:٠٢:٢٩٢٣:٤٩:٤١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١١:٠٠١٢:٢٨:٠٥١٨:٤٤:٤٦١٩:٠١:٢٢٢٣:٤٩:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١١:٢٦١٢:٢٧:٤٥١٨:٤٣:٤٠١٩:٠٠:١٥٢٣:٤٩:٠٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١١:٥١١٢:٢٧:٢٤١٨:٤٢:٣٣١٨:٥٩:٠٧٢٣:٤٨:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٢:١٧١٢:٢٧:٠٣١٨:٤١:٢٦١٨:٥٧:٥٩٢٣:٤٨:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٢:٤٢١٢:٢٦:٤٢١٨:٤٠:١٨١٨:٥٦:٥١٢٣:٤٨:١٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٣:٠٨١٢:٢٦:٢١١٨:٣٩:١١١٨:٥٥:٤٢٢٣:٤٧:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٣:٣٣١٢:٢٦:٠٠١٨:٣٨:٠٣١٨:٥٤:٣٤٢٣:٤٧:٤٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٣:٥٨١٢:٢٥:٣٩١٨:٣٦:٥٥١٨:٥٣:٢٥٢٣:٤٧:٢١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٤:٢٤١٢:٢٥:١٧١٨:٣٥:٤٧١٨:٥٢:١٦٢٣:٤٧:٠٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٤:٤٩١٢:٢٤:٥٦١٨:٣٤:٣٩١٨:٥١:٠٧٢٣:٤٦:٤٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٥:١٥١٢:٢٤:٣٤١٨:٣٣:٣٠١٨:٤٩:٥٨٢٣:٤٦:٢٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:١٥:٤٠١٢:٢٤:١٣١٨:٣٢:٢٢١٨:٤٨:٤٩٢٣:٤٦:٠٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:١٦:٠٥١٢:٢٣:٥١١٨:٣١:١٣١٨:٤٧:٤٠٢٣:٤٥:٤٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:١٦:٣١١٢:٢٣:٣٠١٨:٣٠:٠٥١٨:٤٦:٣١٢٣:٤٥:٢٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:١٦:٥٧١٢:٢٣:٠٩١٨:٢٨:٥٧١٨:٤٥:٢٣٢٣:٤٥:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:١٧:٢٢١٢:٢٢:٤٧١٨:٢٧:٤٨١٨:٤٤:١٤٢٣:١٤:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٧٠٥:١٧:٤٨١١:٢٢:٢٦١٧:٢٦:٤٠١٧:٤٣:٠٥٢٢:٤٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گونیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گونیک روستای گونیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گونیک روستای گونیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گونیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گونیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گونیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گونیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گونیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گونیک

روستای گونیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گونیک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گونیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گونیک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گونیک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گونیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گونیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گونیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گونیک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گونیک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گونیک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گونیک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گونیک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گونیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا گونیک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گونیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گونیک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گونیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو