جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گونیک

لاشارشمالی | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گونیک


اذان صبح: ٠٤:٤٨:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٢
اذان ظهر: ١١:٤٣:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٤١
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠٨

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گونیک (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای گونیک)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گونیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گونیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل هنریش ماركس
انسان، تنها از راه آگاهی می تواند به شأن سزاوارش دست یابد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گونیک

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گونیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گونیک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گونیک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گونیک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گونیک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٧:١٠١٢:٢٧:٤١١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٤٢٢٣:٤٧:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٤٠٠٥:٥٦:١٧١٢:٢٧:٣١١٨:٥٩:٠٧١٩:١٦:١٦٢٣:٤٦:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٥:٢٥١٢:٢٧:٢١١٨:٥٩:٤٠١٩:١٦:٥١٢٣:٤٦:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٤:٣٤١٢:٢٧:١٢١٩:٠٠:١٢١٩:١٧:٢٥٢٣:٤٦:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٣:٤٤١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٠:٤٥١٩:١٨:٠٠٢٣:٤٦:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٢:٥٤١٢:٢٦:٥٥١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٣٤٢٣:٤٥:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٢:٠٦١٢:٢٦:٤٧١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:٠٩٢٣:٤٥:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥١:١٨١٢:٢٦:٤٠١٩:٠٢:٢٣١٩:١٩:٤٤٢٣:٤٥:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٠:٣٢١٢:٢٦:٣٣١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:١٩٢٣:٤٥:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢٦:٢٧١٩:٠٣:٢٩١٩:٢٠:٥٥٢٣:٤٥:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤٩:٠١١٢:٢٦:٢١١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٣٠٢٣:٤٤:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٦:١٦١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٠٥٢٣:٤٤:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤٧:٣٥١٢:٢٦:١١١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٢:٤١٢٣:٤٤:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٦:٥٣١٢:٢٦:٠٧١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٣:١٦٢٣:٤٤:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٦:١٣١٢:٢٦:٠٤١٩:٠٦:١٦١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٤:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٥:٣٣١٢:٢٦:٠١١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٤:٢٨٢٣:٤٣:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢٥:٥٩١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:٠٣٢٣:٤٣:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٤:١٨١٢:٢٥:٥٧١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٥:٣٩٢٣:٤٣:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢٥:٥٦١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:١٥٢٣:٤٣:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٣:٠٧١٢:٢٥:٥٦١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:٥٠٢٣:٤٣:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٥:٥٦١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٢:٠١١٢:٢٥:٥٦١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:٠٢٢٣:٤٣:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:١٩٠٥:٤١:٢٩١٢:٢٥:٥٨١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:٣٧٢٣:٤٣:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢٥:٥٩١٩:١١:١٧١٩:٢٩:١٣٢٣:٤٣:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢٦:٠٢١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:٤٨٢٣:٤٣:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٦:٠٥١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٢:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٣٥٠٥:٣٩:٣٧١٢:٢٦:٠٨١٩:١٢:٥٧١٩:٣٠:٥٨٢٣:٤٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٥٧٠٥:٣٩:١٢١٢:٢٦:١٢١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:٣٣٢٣:٤٢:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٢١٠٥:٣٨:٤٨١٢:٢٦:١٧١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٠٧٢٣:٤٢:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٤٦٠٥:٣٨:٢٥١٢:٢٦:٢٢١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:٤٢٢٣:٤٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گونیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گونیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گونیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گونیک

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گونیک

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گونیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گونیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گونیک

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٧:٢٠١١:٤٢:١١١٧:٠٧:١٨١٧:٢٤:٤٤٢٣:٠٢:٤٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:١٦:٥٧١١:٤٢:٢٣١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٥:٢٩٢٣:٠٣:٠٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٦:٣٤١١:٤٢:٣٥١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٦:١٤٢٣:٠٣:١٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٦:٠٨١١:٤٢:٤٥١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٦:٥٩٢٣:٠٣:٢٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٥:٤٢١١:٤٢:٥٥١٧:١٠:٢٥١٧:٢٧:٤٣٢٣:٠٣:٤٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٥:١٤١١:٤٣:٠٤١٧:١١:١١١٧:٢٨:٢٧٢٣:٠٣:٥٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٤:٤٤١١:٤٣:١٢١٧:١١:٥٧١٧:٢٩:١١٢٣:٠٤:٠٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٤:١٣١١:٤٣:١٩١٧:١٢:٤٢١٧:٢٩:٥٥٢٣:٠٤:١٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٣:٤١١١:٤٣:٢٥١٧:١٣:٢٧١٧:٣٠:٣٨٢٣:٠٤:٢٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٣:٠٨١١:٤٣:٣١١٧:١٤:١٢١٧:٣١:٢١٢٣:٠٤:٣٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٢:٣٣١١:٤٣:٣٦١٧:١٤:٥٧١٧:٣٢:٠٤٢٣:٠٤:٤٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١١:٥٧١١:٤٣:٤٠١٧:١٥:٤١١٧:٣٢:٤٦٢٣:٠٤:٤٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١١:٢٠١١:٤٣:٤٣١٧:١٦:٢٤١٧:٣٣:٢٨٢٣:٠٤:٥٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٠:٤١١١:٤٣:٤٥١٧:١٧:٠٨١٧:٣٤:١٠٢٣:٠٤:٥٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٠:٠٢١١:٤٣:٤٧١٧:١٧:٥١١٧:٣٤:٥١٢٣:٠٥:٠٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٢:١٢٠٦:٠٩:٢١١١:٤٣:٤٧١٧:١٨:٣٣١٧:٣٥:٣٢٢٣:٠٥:٠٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥١:٣٦٠٦:٠٨:٣٩١١:٤٣:٤٧١٧:١٩:١٦١٧:٣٦:١٣٢٣:٠٥:٠٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٠٧:٥٦١١:٤٣:٤٧١٧:١٩:٥٨١٧:٣٦:٥٣٢٣:٠٥:٠٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٠:٢١٠٦:٠٧:١١١١:٤٣:٤٥١٧:٢٠:٣٩١٧:٣٧:٣٣٢٣:٠٥:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٩:٤١٠٦:٠٦:٢٦١١:٤٣:٤٣١٧:٢١:٢٠١٧:٣٨:١٢٢٣:٠٥:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٠٥:٤٠١١:٤٣:٤٠١٧:٢٢:٠١١٧:٣٨:٥١٢٣:٠٥:٠٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٤:٥٢١١:٤٣:٣٦١٧:٢٢:٤١١٧:٣٩:٣٠٢٣:٠٥:٠٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٠٤:٠٤١١:٤٣:٣٢١٧:٢٣:٢١١٧:٤٠:٠٨٢٣:٠٥:٠٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٣:١٥١١:٤٣:٢٧١٧:٢٤:٠٠١٧:٤٠:٤٦٢٣:٠٥:٠٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٢:٢٥١١:٤٣:٢١١٧:٢٤:٣٩١٧:٤١:٢٤٢٣:٠٤:٥٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠١:٣٤١١:٤٣:١٥١٧:٢٥:١٨١٧:٤٢:٠١٢٣:٠٤:٥٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٠:٤٢١١:٤٣:٠٨١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٢:٣٨٢٣:٠٤:٤٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٣:٤١٠٥:٥٩:٤٩١١:٤٣:٠١١٧:٢٦:٣٤١٧:٤٣:١٥٢٣:٠٤:٤٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٢:٥٢٠٥:٥٨:٥٥١١:٤٢:٥٣١٧:٢٧:١٢١٧:٤٣:٥١٢٣:٠٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گونیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گونیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گونیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گونیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گونیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گونیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گونیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گونیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گونیک

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:١٩:٠٣١١:٤٠:٤١١٧:٠٢:٣٣١٧:٢٠:١٠٢٣:٠٠:٥٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:١٨:٤٩١١:٤٠:٥٨١٧:٠٣:٢١١٧:٢٠:٥٦٢٣:٠١:١٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:١٨:٣٤١١:٤١:١٤١٧:٠٤:٠٨١٧:٢١:٤١٢٣:٠١:٣٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:١٨:١٨١١:٤١:٢٩١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٢:٢٧٢٣:٠١:٥٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:١٨:٠٠١١:٤١:٤٤١٧:٠٥:٤٣١٧:٢٣:١٣٢٣:٠٢:١٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٧:٤٠١١:٤١:٥٨١٧:٠٦:٣١١٧:٢٣:٥٨٢٣:٠٢:٣١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٧:٢٠١١:٤٢:١١١٧:٠٧:١٨١٧:٢٤:٤٤٢٣:٠٢:٤٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:١٦:٥٧١١:٤٢:٢٣١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٥:٢٩٢٣:٠٣:٠٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٦:٣٤١١:٤٢:٣٥١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٦:١٤٢٣:٠٣:١٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٦:٠٨١١:٤٢:٤٥١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٦:٥٩٢٣:٠٣:٢٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٥:٤٢١١:٤٢:٥٥١٧:١٠:٢٥١٧:٢٧:٤٣٢٣:٠٣:٤٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٥:١٤١١:٤٣:٠٤١٧:١١:١١١٧:٢٨:٢٧٢٣:٠٣:٥٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٤:٤٤١١:٤٣:١٢١٧:١١:٥٧١٧:٢٩:١١٢٣:٠٤:٠٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٤:١٣١١:٤٣:١٩١٧:١٢:٤٢١٧:٢٩:٥٥٢٣:٠٤:١٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٣:٤١١١:٤٣:٢٥١٧:١٣:٢٧١٧:٣٠:٣٨٢٣:٠٤:٢٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٣:٠٨١١:٤٣:٣١١٧:١٤:١٢١٧:٣١:٢١٢٣:٠٤:٣٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٢:٣٣١١:٤٣:٣٦١٧:١٤:٥٧١٧:٣٢:٠٤٢٣:٠٤:٤٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١١:٥٧١١:٤٣:٤٠١٧:١٥:٤١١٧:٣٢:٤٦٢٣:٠٤:٤٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١١:٢٠١١:٤٣:٤٣١٧:١٦:٢٤١٧:٣٣:٢٨٢٣:٠٤:٥٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٠:٤١١١:٤٣:٤٥١٧:١٧:٠٨١٧:٣٤:١٠٢٣:٠٤:٥٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٠:٠٢١١:٤٣:٤٧١٧:١٧:٥١١٧:٣٤:٥١٢٣:٠٥:٠٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:٠٩:٢١١١:٤٣:٤٧١٧:١٨:٣٣١٧:٣٥:٣٢٢٣:٠٥:٠٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:٠٨:٣٩١١:٤٣:٤٧١٧:١٩:١٦١٧:٣٦:١٣٢٣:٠٥:٠٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٠٧:٥٦١١:٤٣:٤٧١٧:١٩:٥٨١٧:٣٦:٥٣٢٣:٠٥:٠٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:٠٧:١١١١:٤٣:٤٥١٧:٢٠:٣٩١٧:٣٧:٣٣٢٣:٠٥:١٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:٠٦:٢٦١١:٤٣:٤٣١٧:٢١:٢٠١٧:٣٨:١٢٢٣:٠٥:١٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٠٥:٤٠١١:٤٣:٤٠١٧:٢٢:٠١١٧:٣٨:٥١٢٣:٠٥:٠٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٤:٥٢١١:٤٣:٣٦١٧:٢٢:٤١١٧:٣٩:٣٠٢٣:٠٥:٠٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٠٤:٠٤١١:٤٣:٣٢١٧:٢٣:٢١١٧:٤٠:٠٨٢٣:٠٥:٠٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٣:١٥١١:٤٣:٢٧١٧:٢٤:٠٠١٧:٤٠:٤٦٢٣:٠٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گونیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گونیک روستای گونیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گونیک روستای گونیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گونیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گونیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گونیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گونیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گونیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گونیک

روستای گونیک بر روی نقشه

روستای گونیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گونیک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گونیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گونیک
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گونیک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گونیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گونیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گونیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گونیک رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گونیک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گونیک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گونیک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گونیک
زمان پخش اذان زنده به افق گونیک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گونیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گونیک
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ گونیک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گونیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو