جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گومرغ

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز گومرغ


اذان صبح: ٠٥:١١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٥٨
اذان ظهر: ١١:٣٧:١٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٤:٢٣
اذان مغرب: ١٦:٥٤:١٢
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٢٧

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گومرغ (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای گومرغ)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گومرغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گومرغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
به درستی كه چیزی بدتر از شرّ نیست، جز كیفر آن و چیزی بهتر از خیر نیست، جز پاداش آن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گومرغ

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گومرغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گومرغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گومرغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گومرغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گومرغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٠:٢٨١٢:٤١:٤١١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٠٨٢٣:٥٦:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٩:٢١١٢:٤١:٣١١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:٥٨٢٣:٥٦:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٨:١٥١٢:٤١:٢٢١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٤٨٢٣:٥٦:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٧:١٠١٢:٤١:١٣١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥٥:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٦:٠٦١٢:٤١:٠٥١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٥:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٥:٠٣١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:١٨٢٣:٥٥:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٤:٠١١٢:٤٠:٥٠١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٠٩٢٣:٥٤:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٣:٠٠١٢:٤٠:٤٤١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٥٩٢٣:٥٤:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٢:٠١١٢:٤٠:٣٧١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:٤٩٢٣:٥٤:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥١:٠٢١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٣٩٢٣:٥٤:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٠:٠٤١٢:٤٠:٢٧١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٢٨٢٣:٥٣:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٩:٠٨١٢:٤٠:٢٢١٩:٣٢:٠٥١٩:٥١:١٨٢٣:٥٣:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٨:١٣١٢:٤٠:١٨١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٢:٠٨٢٣:٥٣:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٧:١٩١٢:٤٠:١٥١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٢:٥٨٢٣:٥٣:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٦:٢٦١٢:٤٠:١٢١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٣:٤٧٢٣:٥٣:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٥:٣٥١٢:٤٠:١٠١٩:٣٥:١٢١٩:٥٤:٣٧٢٣:٥٢:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤٤:٤٥١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٥:٢٦٢٣:٥٢:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٣:٥٦١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٦:١٥٢٣:٥٢:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٣:٠٩١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:٠٤٢٣:٥٢:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٢:٢٣١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:٥٢٢٣:٥٢:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٤١:٣٨١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٨:٤١٢٣:٥٢:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٤٠:٥٥١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٩:٢٩٢٣:٥١:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٤٠:١٣١٢:٤٠:١٠١٩:٤٠:٣٢٢٠:٠٠:١٦٢٣:٥١:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٣٩:٣٣١٢:٤٠:١٢١٩:٤١:١٦٢٠:٠١:٠٤٢٣:٥١:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٨:٥٤١٢:٤٠:١٥١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠١:٥١٢٣:٥١:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٨:١٧١٢:٤٠:١٩١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:٣٧٢٣:٥١:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:١٤٠٥:٣٧:٤١١٢:٤٠:٢٣١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٣:٢٣٢٣:٥١:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٧:٠٧١٢:٤٠:٢٨١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٤:٠٩٢٣:٥١:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٣٦:٣٥١٢:٤٠:٣٣١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٤:٥٣٢٣:٥١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گومرغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گومرغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گومرغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گومرغ

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گومرغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گومرغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گومرغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گومرغ

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گومرغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گومرغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گومرغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گومرغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گومرغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گومرغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گومرغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گومرغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گومرغ

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٢:٤٩١١:٢٩:٤٤١٦:٣٦:٢١١٦:٥٥:٣٥٢٢:٤٦:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٣:٤٦١١:٣٠:٠٠١٦:٣٥:٥٧١٦:٥٥:١٣٢٢:٤٧:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٤:٤٢١١:٣٠:١٧١٦:٣٥:٣٥١٦:٥٤:٥٤٢٢:٤٧:٢٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٥:٣٨١١:٣٠:٣٤١٦:٣٥:١٥١٦:٥٤:٣٦٢٢:٤٧:٣٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٦:٣٣١١:٣٠:٥٣١٦:٣٤:٥٧١٦:٥٤:٢٠٢٢:٤٧:٥١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٧:٢٨١١:٣١:١٢١٦:٣٤:٤١١٦:٥٤:٠٥٢٢:٤٨:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:٢٣١١:٣١:٣٢١٦:٣٤:٢٦١٦:٥٣:٥٣٢٢:٤٨:٢٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٩:١٧١١:٣١:٥٣١٦:٣٤:١٤١٦:٥٣:٤٣٢٢:٤٨:٤٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٠:١١١١:٣٢:١٤١٦:٣٤:٠٣١٦:٥٣:٣٤٢٢:٤٨:٥٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣١:٠٤١١:٣٢:٣٦١٦:٣٣:٥٤١٦:٥٣:٢٧٢٢:٤٩:١٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣١:٥٧١١:٣٢:٥٨١٦:٣٣:٤٨١٦:٥٣:٢٢٢٢:٤٩:٣٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٢:٤٩١١:٣٣:٢٢١٦:٣٣:٤٣١٦:٥٣:١٩٢٢:٤٩:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٣:٤٠١١:٣٣:٤٥١٦:٣٣:٤٠١٦:٥٣:١٧٢٢:٥٠:١٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٤:٣٠١١:٣٤:١٠١٦:٣٣:٣٨١٦:٥٣:١٨٢٢:٥٠:٣٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٥:٢٠١١:٣٤:٣٤١٦:٣٣:٣٩١٦:٥٣:٢٠٢٢:٥١:٠١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٦:٠٩١١:٣٥:٠٠١٦:٣٣:٤٢١٦:٥٣:٢٤٢٢:٥١:٢٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٦:٥٦١١:٣٥:٢٦١٦:٣٣:٤٦١٦:٥٣:٣٠٢٢:٥١:٤٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٧:٤٣١١:٣٥:٥٢١٦:٣٣:٥٣١٦:٥٣:٣٨٢٢:٥٢:١١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٨:٢٩١١:٣٦:١٩١٦:٣٤:٠١١٦:٥٣:٤٧٢٢:٥٢:٣٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٩:١٤١١:٣٦:٤٦١٦:٣٤:١١١٦:٥٣:٥٩٢٢:٥٣:٠١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٩:٥٨١١:٣٧:١٤١٦:٣٤:٢٣١٦:٥٤:١٢٢٢:٥٣:٢٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٠:٤٠١١:٣٧:٤٢١٦:٣٤:٣٧١٦:٥٤:٢٧٢٢:٥٣:٥٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤١:٢٢١١:٣٨:١٠١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٤:٤٣٢٢:٥٤:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤٢:٠٢١١:٣٨:٣٩١٦:٣٥:١١١٦:٥٥:٠١٢٢:٥٤:٤٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٢:٤١١١:٣٩:٠٧١٦:٣٥:٣٠١٦:٥٥:٢١٢٢:٥٥:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٣:١٩١١:٣٩:٣٧١٦:٣٥:٥١١٦:٥٥:٤٣٢٢:٥٥:٤٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٣:٥٥١١:٤٠:٠٦١٦:٣٦:١٤١٦:٥٦:٠٦٢٢:٥٦:١١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٤:٣٠١١:٤٠:٣٥١٦:٣٦:٣٩١٦:٥٦:٣٢٢٢:٥٦:٣٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٥:٠٤١١:٤١:٠٥١٦:٣٧:٠٥١٦:٥٦:٥٨٢٢:٥٧:٠٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٥:٣٦١١:٤١:٣٥١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٧:٢٦٢٢:٥٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گومرغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گومرغ روستای گومرغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گومرغ روستای گومرغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گومرغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گومرغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گومرغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گومرغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گومرغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گومرغ

روستای گومرغ بر روی نقشه

روستای گومرغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گومرغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گومرغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گومرغ
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گومرغ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای گومرغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گومرغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گومرغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گومرغ رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گومرغ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گومرغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گومرغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گومرغ
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گومرغ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گومرغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گومرغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گومرغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گومرغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو