جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گومرغ

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز گومرغ

اذان صبح: ٠٣:٥٥:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:١٧
اذان مغرب: ٢٠:١٩:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٤٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گومرغ (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای گومرغ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گومرغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گومرغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

فریمن
آن كس كه می تواند از بدی جلوگیری نماید و با وجود این چنین نمی كند، خود دستیار كسی است كه بدی می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گومرغ

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گومرغ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گومرغ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گومرغ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گومرغ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گومرغ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٣:٥٨١٢:٤٤:٠١١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:٥٥٠٠:٠٠:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٢:٤٢١٢:٤٣:٤٧١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٤٣٠٠:٠٠:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١١:٢٧١٢:٤٣:٣٣١٩:١٦:١٢١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥٩:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٠:١٣١٢:٤٣:١٩١٩:١٦:٥٨١٩:٣٥:٢١٢٣:٥٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٨:٥٩١٢:٤٣:٠٦١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:١٠٢٣:٥٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٧:٤٦١٢:٤٢:٥٢١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٥٩٢٣:٥٨:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٦:٣٣١٢:٤٢:٤٠١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٤٨٢٣:٥٨:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٥:٢٢١٢:٤٢:٢٨١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥٨:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٤:١١١٢:٤٢:١٦١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٩:٢٧٢٣:٥٧:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٣:٠١١٢:٤٢:٠٤١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:١٦٢٣:٥٧:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠١:٥٢١٢:٤١:٥٣١٩:٢٢:٢٧١٩:٤١:٠٦٢٣:٥٧:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٠:٤٤١٢:٤١:٤٣١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٥٦٢٣:٥٦:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٩:٣٧١٢:٤١:٣٣١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٤٥٢٣:٥٦:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٨:٣٠١٢:٤١:٢٣١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٣٥٢٣:٥٦:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤١:١٤١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٥:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٦:٢١١٢:٤١:٠٦١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٥:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٥:١٧١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٠٥٢٣:٥٥:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٤:١٥١٢:٤٠:٥١١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٥٥٢٣:٥٥:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٣:١٤١٢:٤٠:٤٤١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٤٥٢٣:٥٤:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٢:١٤١٢:٤٠:٣٧١٩:٢٩:٣١١٩:٤٨:٣٥٢٣:٥٤:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥١:١٥١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٠:١٩١٩:٤٩:٢٥٢٣:٥٤:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٠:١٧١٢:٤٠:٢٧١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:١٥٢٣:٥٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٩:٢٠١٢:٤٠:٢٢١٩:٣١:٥٣١٩:٥١:٠٥٢٣:٥٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤٠:١٨١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٣:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٧:٣١١٢:٤٠:١٥١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٢:٤٥٢٣:٥٣:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٣:١١٠٥:٤٦:٣٨١٢:٤٠:١٢١٩:٣٤:١٤١٩:٥٣:٣٥٢٣:٥٣:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤٠:١٠١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٥:١٤٢٣:٥٢:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٤:٠٧١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گومرغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گومرغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گومرغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گومرغ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گومرغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گومرغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گومرغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گومرغ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گومرغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گومرغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گومرغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گومرغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گومرغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گومرغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گومرغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گومرغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گومرغ

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گومرغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گومرغ روستای گومرغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گومرغ روستای گومرغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گومرغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گومرغ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گومرغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گومرغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گومرغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گومرغ

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٠٠٥:٣٢:١٣١٢:٤٥:٣٨١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٩:٤٤٢٣:٥٤:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٤٠٥:٣٢:٢٧١٢:٤٥:٥١١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:٥٥٢٣:٥٤:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣١٠٥:٣٢:٤٣١٢:٤٦:٠٤١٩:٥٩:٢٣٢٠:٢٠:٠٤٢٣:٥٤:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٣٢:٥٩١٢:٤٦:١٧١٩:٥٩:٣١٢٠:٢٠:١٢٢٣:٥٤:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٠٠٥:٣٣:١٧١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٩:٣٨٢٠:٢٠:١٨٢٣:٥٥:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٣٣:٣٧١٢:٤٦:٤٢١٩:٥٩:٤٣٢٠:٢٠:٢٣٢٣:٥٥:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٨٠٥:٣٣:٥٧١٢:٤٦:٥٥١٩:٥٩:٤٧٢٠:٢٠:٢٦٢٣:٥٥:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٤:١٩١٢:٤٧:٠٧١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢٠:٢٧٢٣:٥٥:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٥٠٥:٣٤:٤٢١٢:٤٧:١٩١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢٠:٢٦٢٣:٥٦:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٣٥:٠٦١٢:٤٧:٣١١٩:٥٩:٤٨٢٠:٢٠:٢٤٢٣:٥٦:٢٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٨٠٥:٣٥:٣١١٢:٤٧:٤٢١٩:٥٩:٤٥٢٠:٢٠:٢٠٢٣:٥٦:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٣٠٥:٣٥:٥٧١٢:٤٧:٥٤١٩:٥٩:٤٠٢٠:٢٠:١٤٢٣:٥٦:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٣٦:٢٥١٢:٤٨:٠٥١٩:٥٩:٣٤٢٠:٢٠:٠٦٢٣:٥٧:١١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٣٦:٥٣١٢:٤٨:١٥١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٩:٥٧٢٣:٥٧:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣٧:٢٢١٢:٤٨:٢٦١٩:٥٩:١٧٢٠:١٩:٤٦٢٣:٥٧:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٣٧:٥٢١٢:٤٨:٣٥١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٩:٣٣٢٣:٥٧:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٣٨:٢٤١٢:٤٨:٤٥١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٩:١٩٢٣:٥٨:١٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٣٨:٥٦١٢:٤٨:٥٤١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٩:٠٢٢٣:٥٨:٣١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٣٩:٢٩١٢:٤٩:٠٣١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٨:٤٤٢٣:٥٨:٤٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٠٠٥:٤٠:٠٢١٢:٤٩:١١١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٨:٢٥٢٣:٥٩:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٤٠:٣٧١٢:٤٩:١٩١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٨:٠٣٢٣:٥٩:١٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٤١:١٢١٢:٤٩:٢٧١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٤٠٢٣:٥٩:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٠٠٥:٤١:٤٨١٢:٤٩:٣٤١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:١٥٢٣:٥٩:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٤٢:٢٥١٢:٤٩:٤٠١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٤٩٠٠:٠٠:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٤٣:٠٣١٢:٤٩:٤٧١٩:٥٦:١٢٢٠:١٦:٢٠٠٠:٠٠:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤٣:٤١١٢:٤٩:٥٢١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٥٠٠٠:٠٠:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤٤:١٩١٢:٤٩:٥٧١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:١٩٠٠:٠٠:٤٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٤٤:٥٩١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٤٦٠٠:٠٠:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٥:٣٨١٢:٥٠:٠٦١٩:٥٤:١٢٢٠:١٤:١١٠٠:٠١:١١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٦:١٩١٢:٥٠:٠٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٣٥٠٠:٠١:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٦:٥٩١٢:٥٠:١٢١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٥٧٠٠:٠١:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گومرغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گومرغ روستای گومرغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گومرغ روستای گومرغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گومرغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گومرغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گومرغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گومرغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گومرغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گومرغ

روستای گومرغ بر روی نقشه

روستای گومرغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گومرغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گومرغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گومرغ
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گومرغ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گومرغ + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گومرغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گومرغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گومرغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گومرغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گومرغ رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گومرغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گومرغ
افق شرعی امروز فردا گومرغ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گومرغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گومرغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گومرغ دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گومرغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گومرغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گومرغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو