جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گومازی شهداد

کمبل سلیمان | چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گومازی شهداد


اذان صبح: ٠٤:١٠:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٢١
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٠١
غروب آفتاب: ١٩:١١:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٥١

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گومازی شهداد (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای گومازی شهداد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گومازی شهداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گومازی شهداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعید نفیسی
تنها، كسی كه هنر دارد و كاری از او ساخته است می تواند به فردای خویش اطمینان كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گومازی شهداد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گومازی شهداد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گومازی شهداد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گومازی شهداد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گومازی شهداد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گومازی شهداد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٥:٠٠١٢:٢٦:٥٠١٨:٤٩:٠٢١٩:٠٥:٣٩٢٣:٤٧:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٤:٠٢١٢:٢٦:٣٥١٨:٤٩:٣٠١٩:٠٦:٠٨٢٣:٤٧:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٣:٠٦١٢:٢٦:٢١١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٦:٣٨٢٣:٤٧:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٢:١٠١٢:٢٦:٠٧١٨:٥٠:٢٧١٩:٠٧:٠٨٢٣:٤٦:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠١:١٤١٢:٢٥:٥٤١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٧:٣٨٢٣:٤٦:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٠:٢٠١٢:٢٥:٤١١٨:٥١:٢٤١٩:٠٨:٠٨٢٣:٤٦:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٥٧٠٥:٥٩:٢٥١٢:٢٥:٢٨١٨:٥١:٥٣١٩:٠٨:٣٩٢٣:٤٥:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٥٣٠٥:٥٨:٣٢١٢:٢٥:١٦١٨:٥٢:٢١١٩:٠٩:١٠٢٣:٤٥:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٤٩٠٥:٥٧:٣٩١٢:٢٥:٠٤١٨:٥٢:٥١١٩:٠٩:٤٠٢٣:٤٥:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٤٦٠٥:٥٦:٤٧١٢:٢٤:٥٢١٨:٥٣:٢٠١٩:١٠:١١٢٣:٤٥:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٤٣٠٥:٥٥:٥٦١٢:٢٤:٤١١٨:٥٣:٤٩١٩:١٠:٤٢٢٣:٤٤:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٥:٠٥١٢:٢٤:٣١١٨:٥٤:١٩١٩:١١:١٤٢٣:٤٤:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٤:١٥١٢:٢٤:٢١١٨:٥٤:٤٨١٩:١١:٤٥٢٣:٤٤:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٣:٢٦١٢:٢٤:١١١٨:٥٥:١٨١٩:١٢:١٧٢٣:٤٣:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٥٢:٣٨١٢:٢٤:٠٢١٨:٥٥:٤٨١٩:١٢:٤٩٢٣:٤٣:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥١:٥١١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٦:١٨١٩:١٣:٢١٢٣:٤٣:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥١:٠٤١٢:٢٣:٤٦١٨:٥٦:٤٩١٩:١٣:٥٣٢٣:٤٣:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٠:١٩١٢:٢٣:٣٩١٨:٥٧:١٩١٩:١٤:٢٦٢٣:٤٣:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٤٩:٣٤١٢:٢٣:٣٢١٨:٥٧:٥٠١٩:١٤:٥٩٢٣:٤٢:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٤٨:٥١١٢:٢٣:٢٥١٨:٥٨:٢٠١٩:١٥:٣١٢٣:٤٢:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٤٨:٠٨١٢:٢٣:٢٠١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:٠٤٢٣:٤٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤٧:٢٦١٢:٢٣:١٥١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٣٨٢٣:٤٢:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٣:١٠١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:١١٢٣:٤٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٦:٠٦١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٤٤٢٣:٤١:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٥:٢٨١٢:٢٣:٠٣١٩:٠٠:٥٧١٩:١٨:١٨٢٣:٤١:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٤٤:٥٠١٢:٢٣:٠٠١٩:٠١:٢٨١٩:١٨:٥١٢٣:٤١:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٤:١٤١٢:٢٢:٥٧١٩:٠٢:٠٠١٩:١٩:٢٥٢٣:٤١:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢٢:٥٦١٩:٠٢:٣١١٩:١٩:٥٩٢٣:٤١:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٢:٥٥١٩:٠٣:٠٣١٩:٢٠:٣٣٢٣:٤١:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گومازی شهداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گومازی شهداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گومازی شهداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گومازی شهداد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گومازی شهداد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گومازی شهداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گومازی شهداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گومازی شهداد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گومازی شهداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گومازی شهداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گومازی شهداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گومازی شهداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گومازی شهداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گومازی شهداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گومازی شهداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گومازی شهداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گومازی شهداد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٣:١١١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٥:٤١٢٣:٤٠:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٣:١٥١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٦:١٤٢٣:٤٠:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٨:٠٠١٢:٢٣:٢١١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٦:٤٧٢٣:٤٠:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٢٠٥:٣٧:٤١١٢:٢٣:٢٦١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:١٩٢٣:٤٠:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٣٠٥:٣٧:٢٢١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٧:٥١٢٣:٤٠:٤٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٧:٠٥١٢:٢٣:٣٩١٩:١٠:٢٦١٩:٢٨:٢٣٢٣:٤٠:٤٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٩٠٥:٣٦:٤٩١٢:٢٣:٤٦١٩:١٠:٥٦١٩:٢٨:٥٤٢٣:٤٠:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٤٠٥:٣٦:٣٤١٢:٢٣:٥٣١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:٢٥٢٣:٤٠:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٤:٠١١٩:١١:٥٤١٩:٢٩:٥٥٢٣:٤٠:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٣٦:٠٨١٢:٢٤:١٠١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٢٥٢٣:٤٠:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٤:١٨١٩:١٢:٥٠١٩:٣٠:٥٥٢٣:٤١:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٥:٤٨١٢:٢٤:٢٨١٩:١٣:١٨١٩:٣١:٢٤٢٣:٤١:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٤:٣٧١٩:١٣:٤٥١٩:٣١:٥٣٢٣:٤١:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٥:٣١١٢:٢٤:٤٧١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٢٠٢٣:٤١:١٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٣٥:٢٥١٢:٢٤:٥٧١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:٤٨٢٣:٤١:٢٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٠٠٥:٣٥:٢٠١٢:٢٥:٠٨١٩:١٥:٠٣١٩:٣٣:١٤٢٣:٤١:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٣٥:١٦١٢:٢٥:١٨١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:٤٠٢٣:٤١:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٣٥:١٤١٢:٢٥:٢٩١٩:١٥:٥٣١٩:٣٤:٠٦٢٣:٤١:٤٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٥:١٢١٢:٢٥:٤١١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٣٠٢٣:٤١:٥٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٣٥:١٢١٢:٢٥:٥٣١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٥٤٢٣:٤٢:٠٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣١٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٦:٠٤١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:١٧٢٣:٤٢:١٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٥:١٥١٢:٢٦:١٧١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٤٠٢٣:٤٢:٢٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٣٥:١٩١٢:٢٦:٢٩١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٠١٢٣:٤٢:٣٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٣٥:٢٣١٢:٢٦:٤١١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:٢٢٢٣:٤٢:٤٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣٥:٢٨١٢:٢٦:٥٤١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٤٢٢٣:٤٢:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٣٥:٣٥١٢:٢٧:٠٧١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٣:١٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٣٥:٤٣١٢:٢٧:٢٠١٩:١٩:٠٠١٩:٣٧:١٩٢٣:٤٣:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٣٥:٥٢١٢:٢٧:٣٣١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٣٦٢٣:٤٣:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٣٦:٠١١٢:٢٧:٤٦١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٥٢٢٣:٤٣:٤٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٦:١٢١٢:٢٧:٥٩١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤٤:٠٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٨:١٢١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٢١٢٣:٤٤:١٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گومازی شهداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گومازی شهداد روستای گومازی شهداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گومازی شهداد روستای گومازی شهداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گومازی شهداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گومازی شهداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گومازی شهداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گومازی شهداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گومازی شهداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گومازی شهداد

روستای گومازی شهداد بر روی نقشه

روستای گومازی شهداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گومازی شهداد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گومازی شهداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گومازی شهداد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گومازی شهداد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گومازی شهداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گومازی شهداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گومازی شهداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گومازی شهداد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گومازی شهداد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گومازی شهداد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گومازی شهداد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گومازی شهداد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گومازی شهداد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گومازی شهداد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گومازی شهداد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گومازی شهداد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گومازی شهداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو