جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

کمبل سلیمان | چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گومازی جاری (بازاردادخدا)


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:١٤:١٣
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٤١:١٤

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای گومازی جاری (بازاردادخدا))، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گومازی جاری (بازاردادخدا))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گومازی جاری (بازاردادخدا))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

وین دایر
گذشته ی شما بهبود نخواهد یافت، پس آن را رها كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گومازی جاری (بازاردادخدا) ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٤:٥٧١٢:٢٦:٤٨١٨:٤٩:٠١١٩:٠٥:٣٨٢٣:٤٧:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٣:٥٩١٢:٢٦:٣٣١٨:٤٩:٣٠١٩:٠٦:٠٨٢٣:٤٧:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٣:٠٣١٢:٢٦:١٩١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٦:٣٨٢٣:٤٧:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٢٦:٠٥١٨:٥٠:٢٦١٩:٠٧:٠٨٢٣:٤٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠١:١١١٢:٢٥:٥٢١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٧:٣٨٢٣:٤٦:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٠:١٦١٢:٢٥:٣٩١٨:٥١:٢٣١٩:٠٨:٠٨٢٣:٤٦:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٥٢٠٥:٥٩:٢٢١٢:٢٥:٢٦١٨:٥١:٥٢١٩:٠٨:٣٩٢٣:٤٥:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٤٨٠٥:٥٨:٢٨١٢:٢٥:١٤١٨:٥٢:٢١١٩:٠٩:٠٩٢٣:٤٥:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٤٤٠٥:٥٧:٣٦١٢:٢٥:٠٢١٨:٥٢:٥٠١٩:٠٩:٤٠٢٣:٤٥:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٤١٠٥:٥٦:٤٣١٢:٢٤:٥٠١٨:٥٣:١٩١٩:١٠:١١٢٣:٤٤:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٥:٥٢١٢:٢٤:٤٠١٨:٥٣:٤٩١٩:١٠:٤٢٢٣:٤٤:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٤:٢٩١٨:٥٤:١٨١٩:١١:١٤٢٣:٤٤:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٤:١٢١٢:٢٤:١٩١٨:٥٤:٤٨١٩:١١:٤٥٢٣:٤٤:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٣:٢٢١٢:٢٤:٠٩١٨:٥٥:١٨١٩:١٢:١٧٢٣:٤٣:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٢:٣٤١٢:٢٤:٠٠١٨:٥٥:٤٨١٩:١٢:٤٩٢٣:٤٣:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥١:٤٧١٢:٢٣:٥٢١٨:٥٦:١٨١٩:١٣:٢١٢٣:٤٣:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥١:٠١١٢:٢٣:٤٤١٨:٥٦:٤٨١٩:١٣:٥٤٢٣:٤٣:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٠:١٥١٢:٢٣:٣٧١٨:٥٧:١٩١٩:١٤:٢٦٢٣:٤٣:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٤٩:٣٠١٢:٢٣:٣٠١٨:٥٧:٥٠١٩:١٤:٥٩٢٣:٤٢:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٤٨:٤٧١٢:٢٣:٢٣١٨:٥٨:٢٠١٩:١٥:٣٢٢٣:٤٢:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٤٨:٠٤١٢:٢٣:١٨١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:٠٥٢٣:٤٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٤٧:٢٢١٢:٢٣:١٣١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٣٨٢٣:٤٢:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٤٦:٤٢١٢:٢٣:٠٨١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:١١٢٣:٤٢:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٢٠٥:٤٦:٠٢١٢:٢٣:٠٤١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٤٥٢٣:٤١:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٥:٢٤١٢:٢٣:٠١١٩:٠٠:٥٧١٩:١٨:١٨٢٣:٤١:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٤:٤٦١٢:٢٢:٥٨١٩:٠١:٢٨١٩:١٨:٥٢٢٣:٤١:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٤:١٠١٢:٢٢:٥٦١٩:٠٢:٠٠١٩:١٩:٢٦٢٣:٤١:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٣:٣٥١٢:٢٢:٥٤١٩:٠٢:٣٢١٩:١٩:٥٩٢٣:٤١:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٣:٠٠١٢:٢٢:٥٣١٩:٠٣:٠٣١٩:٢٠:٣٣٢٣:٤١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گومازی جاری (بازاردادخدا)

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٣٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٣:٠٩١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٥:٤٢٢٣:٤٠:٣٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٩٠٥:٣٨:١٧١٢:٢٣:١٤١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٦:١٥٢٣:٤٠:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٣٧:٥٦١٢:٢٣:١٩١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٤٨٢٣:٤٠:٣٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:٢٠٢٣:٤٠:٣٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٧:١٨١٢:٢٣:٣٠١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٥٢٢٣:٤٠:٣٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٩٠٥:٣٧:٠٠١٢:٢٣:٣٧١٩:١٠:٢٧١٩:٢٨:٢٤٢٣:٤٠:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٦:٤٤١٢:٢٣:٤٤١٩:١٠:٥٦١٩:٢٨:٥٥٢٣:٤٠:٤٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٨٠٥:٣٦:٣٠١٢:٢٣:٥٢١٩:١١:٢٦١٩:٢٩:٢٦٢٣:٤٠:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٤٠٥:٣٦:١٦١٢:٢٣:٥٩١٩:١١:٥٥١٩:٢٩:٥٦٢٣:٤٠:٤٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٣٦:٠٤١٢:٢٤:٠٨١٩:١٢:٢٣١٩:٣٠:٢٧٢٣:٤٠:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٥:٥٣١٢:٢٤:١٧١٩:١٢:٥١١٩:٣٠:٥٦٢٣:٤٠:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٣٥:٤٣١٢:٢٤:٢٦١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٢٥٢٣:٤١:٠٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٣٥:٣٤١٢:٢٤:٣٥١٩:١٣:٤٦١٩:٣١:٥٤٢٣:٤١:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٣٥:٢٧١٢:٢٤:٤٥١٩:١٤:١٣١٩:٣٢:٢٢٢٣:٤١:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٦٠٥:٣٥:٢١١٢:٢٤:٥٥١٩:١٤:٣٩١٩:٣٢:٤٩٢٣:٤١:٢١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٣٥:١٥١٢:٢٥:٠٦١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:١٦٢٣:٤١:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٣٥:١٢١٢:٢٥:١٦١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٤٢٢٣:٤١:٣٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٥:٢٨١٩:١٥:٥٣١٩:٣٤:٠٧٢٣:٤١:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٥:٣٩١٩:١٦:١٧١٩:٣٤:٣٢٢٣:٤١:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢٥:٥١١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٥٦٢٣:٤٢:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٦:٠٣١٩:١٧:٠٣١٩:٣٥:١٩٢٣:٤٢:١٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٣٥:١٠١٢:٢٦:١٥١٩:١٧:٢٤١٩:٣٥:٤١٢٣:٤٢:٢٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٥:١٤١٢:٢٦:٢٧١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:٠٣٢٣:٤٢:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٥:١٨١٢:٢٦:٤٠١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٢٣٢٣:٤٢:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٥:٢٤١٢:٢٦:٥٢١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٤٣٢٣:٤٢:٥٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٥:٣٠١٢:٢٧:٠٥١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٠٢٢٣:٤٣:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣١٠٥:٣٥:٣٨١٢:٢٧:١٨١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٣:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٣٥:٤٧١٢:٢٧:٣١١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٣٧٢٣:٤٣:٣٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٧:٤٤١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:٥٣٢٣:٤٣:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٣٦:٠٧١٢:٢٧:٥٧١٩:١٩:٤٨١٩:٣٨:٠٨٢٣:٤٣:٥٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٦:١٩١٢:٢٨:١٠١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٢٢٢٣:٤٤:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) بر روی نقشه

روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گومازی جاری (بازاردادخدا) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گومازی جاری (بازاردادخدا)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گومازی جاری (بازاردادخدا) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گومازی جاری (بازاردادخدا) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گومازی جاری (بازاردادخدا) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق گومازی جاری (بازاردادخدا)
افق شرعی امروز فردا گومازی جاری (بازاردادخدا) دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گومازی جاری (بازاردادخدا)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گومازی جاری (بازاردادخدا) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو