جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گوشکی

خانمیرزا | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز گوشکی

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٤٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:٠٥

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوشکی (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای گوشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گوشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گوشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

هنری دیوید تورئو
نیازی نیست با سختی یا فشار، به خرد راستین دست یافت، بلكه خرد با سرخوشی و نشاط كودكانه به دست می‌آید. اگر به این امر آگاه باشید، بیش از هر چیزی باید سرزنده باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوشکی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوشکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوشکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گوشکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوشکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گوشکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٨:١٨١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:١٢٠٠:٢٣:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٥:٢٥١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٥٤٠٠:٢٣:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٦:٠٠١٣:٠٥:١١١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٣٧٠٠:٢٣:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٤:٥١١٣:٠٤:٥٧١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:١٩٠٠:٢٢:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٣:٤٤١٣:٠٤:٤٤١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٠٢٠٠:٢٢:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٤:٣١١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٤٥٠٠:٢٢:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:١١٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٤:١٨١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٢٨٠٠:٢١:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١١٠٠:٢١:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٥٤٠٠:٢١:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٣:٤٣١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢٠:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٠:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٦:١٠١٣:٠٣:٢١١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٠٤٠٠:٢٠:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٣:١١١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٩:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٣:٠٢١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٣٢٠٠:١٩:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:١٦٠٠:١٩:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٩:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢١:١٢١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٨:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٨:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٨:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٢:١٦١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٨:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٢:١٠١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٧:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٢٥٠٠:١٧:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٢:٠١١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٧:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٤:٥٨١٣:٠١:٥٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٧:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٤:٠٩١٣:٠١:٥٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٧:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٣:٢٢١٣:٠١:٥٠١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٦:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٢:٣٥١٣:٠١:٤٨١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٦:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٧٠٦:١١:٥٠١٣:٠١:٤٧١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٥١٠٠:١٦:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١١:٠٦١٣:٠١:٤٥١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٣٥٠٠:١٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوشکی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گوشکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گوشکی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوشکی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوشکی روستای گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوشکی روستای گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوشکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوشکی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠١:٠٢١٣:٠٧:١٧٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٨:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠١:١٦١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٣١٠٠:١٨:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٩:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٥٠٠٠:١٩:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٥٧٠٠:١٩:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٨:٢١٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:٠٢٠٠:١٩:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٠:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٠:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٠:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٩:١٠٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٠:٥٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٩:٢١٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢١:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢١:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٢١:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢١:٥٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٠:٠٤٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٢:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٦:٢٥١٣:١٠:١٤٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٢:٢٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٦:٥٤١٣:١٠:٢٤٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢٢:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٠:٣٣٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢٢:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٧:٥٤١٣:١٠:٤٢٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٣:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٠:٥٠٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٣:١٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٠:٥٨٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٣:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٩:٢٩١٣:١١:٠٦٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٣:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٠:٠٢١٣:١١:١٣٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٤:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٠:٣٦١٣:١١:١٩٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٤:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١١:١٠١٣:١١:٢٥٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٤:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١١:٤٤١٣:١١:٣١٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٤:٣٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٢:٢٠١٣:١١:٣٦٢٠:١٠:٣٥٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٤:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٢:٥٥١٣:١١:٤١٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٥:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٣:٣١١٣:١١:٤٥٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٥:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٤:٠٨١٣:١١:٤٨٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٥:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٤:٤٤١٣:١١:٥١٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٢٥:٣٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوشکی روستای گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوشکی روستای گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوشکی

روستای گوشکی بر روی نقشه

روستای گوشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوشکی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گوشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوشکی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گوشکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوشکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گوشکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گوشکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گوشکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق گوشکی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گوشکی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گوشکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو