جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گوشکی

خانمیرزا | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز گوشکی


اذان صبح: ٠٥:٣١:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٠٠:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٤٢
نیمه شب: ٢٣:١٧:٥١

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوشکی (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای گوشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گوشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل یونانی
همه چیز زاده ی نابخردی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوشکی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوشکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوشکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گوشکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوشکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوشکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٠:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٣:٢٠١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٣:١٠١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١٩:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠٣:٠١١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٩:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٢:٣٦١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٨:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٨:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٨:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٨:١٤١٣:٠٢:١٦١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٨:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٢:١٠١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٧:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٧:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٢:٠١١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٧:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٤:٤٧١٣:٠١:٥٧١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٧:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٥٨١٣:٠١:٥٣١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٧:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٣:١١١٣:٠١:٥٠١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٦:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٢:٢٥١٣:٠١:٤٨١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:١٨٠٠:١٦:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:٤٠١٣:٠١:٤٧١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٠٢٠٠:١٦:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٠:٥٦١٣:٠١:٤٥١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٤٦٠٠:١٦:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٠:١٣١٣:٠١:٤٥١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٦:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠١:٤٥١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:١٣٠٠:١٦:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠١:٤٦١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٥:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٨:١٤١٣:٠١:٤٧١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٥:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠١:٤٩١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٥:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٧:٠١١٣:٠١:٥١١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٠٥٠٠:١٥:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠١:٥٤١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٥:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠١:٥٨١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٥:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١١٠٠:١٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٥:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٢:١١٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوشکی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گوشکی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای گوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گوشکی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٤:٠٠١١:٥٣:١١١٧:٠٢:٠٩١٧:٢٠:٥٥٢٣:١١:٢٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٤:٥٠١١:٥٣:٣٢١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٤٨٢٣:١١:٤١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٥:٤١١١:٥٣:٥٣١٧:٠١:٥٣١٧:٢٠:٤٢٢٣:١١:٥٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٦:٣٠١١:٥٤:١٥١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٢:١٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٧:٢٠١١:٥٤:٣٧١٧:٠١:٤٤١٧:٢٠:٣٦٢٣:١٢:٣٨
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٨:٠٩١١:٥٥:٠١١٧:٠١:٤٢١٧:٢٠:٣٦٢٣:١٢:٥٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٨:٥٧١١:٥٥:٢٤١٧:٠١:٤٢١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٣:٢٠
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٩:٤٤١١:٥٥:٤٩١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٣:٤١
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥٠:٣١١١:٥٦:١٤١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٤:٠٤
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥١:١٨١١:٥٦:٣٩١٧:٠١:٥٢١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٤:٢٧
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٢:٠٣١١:٥٧:٠٥١٧:٠١:٥٩١٧:٢١:٠٠٢٣:١٤:٥٠
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٢:٤٨١١:٥٧:٣١١٧:٠٢:٠٧١٧:٢١:١٠٢٣:١٥:١٥
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٣:٣٢١١:٥٧:٥٨١٧:٠٢:١٨١٧:٢١:٢١٢٣:١٥:٣٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٤:١٥١١:٥٨:٢٥١٧:٠٢:٣٠١٧:٢١:٣٤٢٣:١٦:٠٥
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٤:٥٧١١:٥٨:٥٣١٧:٠٢:٤٣١٧:٢١:٤٩٢٣:١٦:٣١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٥:٣٨١١:٥٩:٢١١٧:٠٢:٥٩١٧:٢٢:٠٥٢٣:١٦:٥٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٦:١٨١١:٥٩:٤٩١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٢٣٢٣:١٧:٢٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٦:٥٧١٢:٠٠:١٨١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٢:٤٢٢٣:١٧:٥١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٧:٣٥١٢:٠٠:٤٧١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٣:٠٣٢٣:١٨:١٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٨:١١١٢:٠١:١٦١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٢٦٢٣:١٨:٤٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٨:٤٧١٢:٠١:٤٥١٧:٠٤:٤١١٧:٢٣:٥٠٢٣:١٩:١٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٩:٢١١٢:٠٢:١٥١٧:٠٥:٠٦١٧:٢٤:١٥٢٣:١٩:٤٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٩:٥٥١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٤:٤٢٢٣:٢٠:١٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٠:٢٧١٢:٠٣:١٤١٧:٠٦:٠١١٧:٢٥:١١٢٣:٢٠:٤٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٥:٢٤٠٧:٠٠:٥٧١٢:٠٣:٤٤١٧:٠٦:٣١١٧:٢٥:٤١٢٣:٢١:١٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠١:٢٧١٢:٠٤:١٤١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٦:١٢٢٣:٢١:٤٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠١:٥٤١٢:٠٤:٤٤١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٦:٤٤٢٣:٢٢:١٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٢:٢١١٢:٠٥:١٤١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:١٨٢٣:٢٢:٤٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٢:٤٦١٢:٠٥:٤٤١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٧:٥٣٢٣:٢٣:١٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٣:١٠١٢:٠٦:١٤١٧:٠٩:٢١١٧:٢٨:٢٩٢٣:٢٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گوشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گوشکی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٨:٤٩١١:٥١:٢٣١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٢:١٤٢٣:٠٩:٥٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٩:٤٢١١:٥١:٣٩١٧:٠٣:٢١١٧:٢١:٥٧٢٣:١٠:٠٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٠:٣٤١١:٥١:٥٦١٧:٠٣:٠٣١٧:٢١:٤١٢٣:١٠:٢١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤١:٢٦١١:٥٢:١٣١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٢٧٢٣:١٠:٣٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٢:١٧١١:٥٢:٣٢١٧:٠٢:٣٢١٧:٢١:١٥٢٣:١٠:٥١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٣:٠٩١١:٥٢:٥١١٧:٠٢:٢٠١٧:٢١:٠٤٢٣:١١:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٤:٠٠١١:٥٣:١١١٧:٠٢:٠٩١٧:٢٠:٥٥٢٣:١١:٢٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٤:٥٠١١:٥٣:٣٢١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٤٨٢٣:١١:٤١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٥:٤١١١:٥٣:٥٣١٧:٠١:٥٣١٧:٢٠:٤٢٢٣:١١:٥٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٦:٣٠١١:٥٤:١٥١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٢:١٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٧:٢٠١١:٥٤:٣٧١٧:٠١:٤٤١٧:٢٠:٣٦٢٣:١٢:٣٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٨:٠٩١١:٥٥:٠١١٧:٠١:٤٢١٧:٢٠:٣٦٢٣:١٢:٥٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٨:٥٧١١:٥٥:٢٤١٧:٠١:٤٢١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٣:٢٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٩:٤٤١١:٥٥:٤٩١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٣:٤١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥٠:٣١١١:٥٦:١٤١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٤:٠٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥١:١٨١١:٥٦:٣٩١٧:٠١:٥٢١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٤:٢٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٢:٠٣١١:٥٧:٠٥١٧:٠١:٥٩١٧:٢١:٠٠٢٣:١٤:٥٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٢:٤٨١١:٥٧:٣١١٧:٠٢:٠٧١٧:٢١:١٠٢٣:١٥:١٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٣:٣٢١١:٥٧:٥٨١٧:٠٢:١٨١٧:٢١:٢١٢٣:١٥:٣٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٤:١٥١١:٥٨:٢٥١٧:٠٢:٣٠١٧:٢١:٣٤٢٣:١٦:٠٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٤:٥٧١١:٥٨:٥٣١٧:٠٢:٤٣١٧:٢١:٤٩٢٣:١٦:٣١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٥:٣٨١١:٥٩:٢١١٧:٠٢:٥٩١٧:٢٢:٠٥٢٣:١٦:٥٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٦:١٨١١:٥٩:٤٩١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٢٣٢٣:١٧:٢٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٦:٥٧١٢:٠٠:١٨١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٢:٤٢٢٣:١٧:٥١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٧:٣٥١٢:٠٠:٤٧١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٣:٠٣٢٣:١٨:١٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٨:١١١٢:٠١:١٦١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٢٦٢٣:١٨:٤٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٨:٤٧١٢:٠١:٤٥١٧:٠٤:٤١١٧:٢٣:٥٠٢٣:١٩:١٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٩:٢١١٢:٠٢:١٥١٧:٠٥:٠٦١٧:٢٤:١٥٢٣:١٩:٤٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٩:٥٥١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٤:٤٢٢٣:٢٠:١٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٠:٢٧١٢:٠٣:١٤١٧:٠٦:٠١١٧:٢٥:١١٢٣:٢٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گوشکی روستای گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گوشکی روستای گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوشکی

روستای گوشکی بر روی نقشه

روستای گوشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوشکی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوشکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوشکی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گوشکی
زمان پخش اذان زنده به افق گوشکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گوشکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گوشکی
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گوشکی دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گوشکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گوشکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو